הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הרב יצחק הוברמן הצדיק מרעננה

הרב הרצל חודר

מה קרה לאדם שהובטחה לו שלישיה, וגילה באולטרסאונד תאומים "בלבד"? סיפורי המופתים של הצדיק מרעננה, הרב יצחק הוברמן