x
ערוץ הידברות

אבא של שבת: סלטים - פרק 1

ערוץ הידברות

בפרק הראשון של "אבא של שבת"- כל מה שלא ידעתם על סלטים לשבת...
הרב יגאל כהן יסביר לנו מדוע בכלל צריך כ"כ הרבה אוכל בשבת?
נצא עם משה מלול לשוק בפ"ת ונלמד כיצד לבחור ירקות...
ולאחר מכן נקבל מתכונים מדויקים להכנת סלטי שבת טעימים במיוחד!!

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,160 --> 00:00:02,380
.תראו איזה יופי
.מכאן הכול מתחיל

2
00:00:02,720 --> 00:00:06,220
.גם הריח
...ריח של ירוק, אח

3
00:00:06,250 --> 00:00:08,540
.עוד מעט שבת קודש
.זה מזכיר לי את שבת קודש

4
00:00:23,110 --> 00:00:27,170
 ,אנחנו נמצאים פה בחממה לגידול עגבניות
.כפי שאתם רואים

5
00:00:27,610 --> 00:00:29,910
?ולמה אני מספר לכם את כל זה

6
00:00:30,160 --> 00:00:34,600
כי אנחנו עוד מעט הולכים אליי הביתה
,והולכים להכין ח"י סלטים

7
00:00:34,620 --> 00:00:37,260
.ח"י סוגי סלטים לכבוד שבת קודש

8
00:00:37,270 --> 00:00:40,940
,אנחנו נלך גם כן לשוק
,אנחנו נבחר את הירקות הטובים

9
00:00:40,950 --> 00:00:45,060
נדע להבחין בין ירקות יותר טובים לסלט
,לפחות טובים לסלט

10
00:00:45,070 --> 00:00:47,570
,אבל לפני הכול אנחנו נלך לרב יגאל כהן

11
00:00:47,940 --> 00:00:54,170
 ואנחנו נשמע למה בכלל צריך כל כך הרבה
?סלטים לשבת וכל כך הרבה אוכל לשבת

12
00:01:27,450 --> 00:01:28,880
.אני מקווה מאוד שאני לא מפריע

13
00:01:28,930 --> 00:01:29,610
.שלום וברכה

14
00:01:29,720 --> 00:01:34,240
והשבוע עלתה במחשבתי
.שאלה מאוד מאוד מאוד מעניינת 

15
00:01:34,790 --> 00:01:36,800
,הרי השבת עצמה היא מאוד רוחנית

16
00:01:37,070 --> 00:01:41,380
 אנחנו בערב שבת "בואי כלה" מקבלים
,נשמה יתרה, זאת אומרת עם שתי נשמות

17
00:01:42,040 --> 00:01:47,050
 ,ואנחנו אוכלים סעודה ראשונה, סעודה שנייה
.סעודה שלישית ומקנחים בסעודה רביעית

18
00:01:47,350 --> 00:01:49,730
הרי במשך כל השבוע
.אנחנו לא אוכלים כל כך הרבה 

19
00:01:50,530 --> 00:01:55,050
אז איך זה מתחבר, הנושא של הרוחני
?עם כל הכל כך הרבה אוכל

20
00:01:56,320 --> 00:02:01,290
אז קודם כול, גם האכילה ביהדות
,היא אכילה, במיוחד בשבת

21
00:02:01,300 --> 00:02:03,290
.היא אכילה שיש בה גם מן הרוחניות

22
00:02:04,100 --> 00:02:07,770
 ,הקב"ה רצה שאנחנו נתענג
,שנבין את היופי שבתורה

23
00:02:08,340 --> 00:02:11,510
.את התענוג העילאי שיש בתורה

24
00:02:12,070 --> 00:02:15,840
:כשיצחק רצה לברך את יעקב, הוא אמר לו
."לך תביא לי אוכל"

25
00:02:16,580 --> 00:02:19,730
 ,כשאדם רוצה לברך
,הוא צריך לברך מתוך שמחה

26
00:02:19,740 --> 00:02:21,710
 :כמו שאנחנו אומרים
."לברך את עמו ישראל באהבה"

27
00:02:22,490 --> 00:02:27,000
 והקב"ה בעצם נותן לנו את היום הזה
,שאנחנו אמורים להתענג, לענג את הגוף

28
00:02:27,130 --> 00:02:31,870
וכתוצאה מעינוג הגוף אנחנו בעצם גם מענגים
.את הנשמה ומצליחים להתעלות 

29
00:02:32,470 --> 00:02:34,560
,אדם שאוכל ואוכל דברים טובים

30
00:02:35,300 --> 00:02:37,280
...גם האכילה היא בעצם
?למה אנחנו אוכלים

31
00:02:37,890 --> 00:02:42,620
.הרי ביום חול אני לא אוכל בשר משובח
,ודרך אגב, צריך לקנות בשר משובח

32
00:02:43,260 --> 00:02:45,540
.הכי משובח שאפשר
.כל אחד לפי האהבה שלו

33
00:02:45,590 --> 00:02:48,510
יש אחד שאוהב לשון
,ויש אחד שאוהב בשר מספר 5

34
00:02:49,150 --> 00:02:50,470
.אבל צריך לאכול בשר משובח

35
00:02:50,880 --> 00:02:55,040
,אני לא אוכל בימות החול בשר משובח
?למה בשבת אני אוכל

36
00:02:55,830 --> 00:02:58,590
.כי בורא עולם ציווה עליי
.גם זו רוחניות

37
00:02:59,130 --> 00:03:02,990
,עם ישראל, להבדיל משאר הדתות
.יודע לקדש את החומר

38
00:03:03,220 --> 00:03:07,630
,אנחנו לא מתנזרים, אנחנו מתחתנים
.אנחנו אוכלים, אנחנו מתלבשים

39
00:03:08,060 --> 00:03:09,590
.אנחנו יודעים לקדש את החומר

40
00:03:09,810 --> 00:03:12,690
.האכילה שלנו היא ממש כמו מזבח

41
00:03:12,820 --> 00:03:19,470
 בגמרא כתוב שאין לנו מזבח
.שמכפר עלינו והשולחן שלנו מכפר

42
00:03:20,000 --> 00:03:23,530
,ובעצם השבת היא, בסעודות של השבת
,כשאנחנו מענגים את השבת

43
00:03:23,860 --> 00:03:27,990
 אנחנו מחברים חומר ורוח
,על-ידי דברי תורה על השולחן

44
00:03:28,610 --> 00:03:31,080
.וכל בעל צריך להכין דברי תורה לכבוד שבת

45
00:03:31,610 --> 00:03:33,600
.כדאי מאוד שגם הילדים יכינו דברי תורה

46
00:03:34,060 --> 00:03:39,460
 מגיע לאישה שטרחה ועמלה ועשתה כל כך
.הרבה, שאנחנו נענג אותה בדברים משמחים

47
00:03:39,860 --> 00:03:41,200
.שירי שבת מאוד חשוב

48
00:03:42,470 --> 00:03:46,670
 :רבי חיים קנייבסקי אומר
."בית שלא שרים בו שירי שבת זה בית בעייתי"

49
00:03:47,120 --> 00:03:49,490
?מה יש בבית כזה
.אין בו את השמחה

50
00:03:50,230 --> 00:03:53,130
,"כששרים "אשת חיל
"הגבר שר לאשתו "אשת חיל

51
00:03:53,490 --> 00:03:55,670
,וכל הילדים ביחד בצוותא שרים שירי שבת

52
00:03:56,180 --> 00:04:00,240
.זה תענוג. זה מרומם ממש
מרומם את כל הגשמיות

53
00:04:00,270 --> 00:04:02,720
.שהייתה לנו באכילה
.שלא נדבר על זה שהוא מאחד את השורות-

54
00:04:02,940 --> 00:04:07,660
 בוודאי. שלום בית אמיתי זה כשבאמת האישה
,יושבת בראש השולחן ובעלה יושב מנגד

55
00:04:08,480 --> 00:04:13,290
 והילדים "בניך כשתילי זיתים
.סביב לשולחנך" יושבים כולם ומתחברים

56
00:04:13,310 --> 00:04:17,000
,אנחנו עכשיו בלי טלפונים, בלי שום דבר
.מנותקים מהעולם החיצון

57
00:04:17,860 --> 00:04:21,260
,האבא מתעניין בשלום הילדים
.כמובן בשלום אשתו

58
00:04:21,600 --> 00:04:23,910
,הילדים מספרים חוויות
.מספרים קצת דברי תורה

59
00:04:24,240 --> 00:04:26,310
.כל אחד מביא את הפן שלו לפרשת השבוע

60
00:04:26,870 --> 00:04:31,720
 זו עוצמה רוחנית שהיא באה יחד
.עם הגשמיות שהיא האכילה

61
00:04:32,340 --> 00:04:37,450
 .כמו שאמרתי, יש בתוכנו גם את הנפש
.הנפש, היא מה שנקרא החלק הגופני

62
00:04:38,140 --> 00:04:42,440
,כשהגוף שמח, הוא אכל אוכל טוב
.אז הנשמה גם יכולה להתעלות

63
00:04:42,480 --> 00:04:45,120
וזו הסיבה שבעצם אנחנו אוכלים
.שלוש סעודות בשבת

64
00:04:57,330 --> 00:05:01,180
.את הזוג הצעיר הזה לפני 25 שנה אני זוכר

65
00:05:03,060 --> 00:05:05,760
.היא הייתה אוכלת אצלי אורז בפיתה
?אתם מבינים על מה אתם מדברים

66
00:05:06,400 --> 00:05:08,730
.והנה, ברוך ה', איזה כיף לראות את זה

67
00:05:08,750 --> 00:05:11,620
 ,יוסי, יוסי
.פשוט יוסי פטרוזיליה אנחנו קוראים לו

68
00:05:11,960 --> 00:05:14,380
.בחור מדהים, זוג נחמד
.שה' יברך אתכם

69
00:05:14,390 --> 00:05:15,850
ואביה זכרונו לברכה
.עוד היה פה

70
00:05:16,140 --> 00:05:19,040
זה כבר כמה דורות
.שהם נמצאים פה של ירק

71
00:05:19,550 --> 00:05:23,070
ובואו נראה כבר
.אם אנחנו רוצים לקנות ירק לכבוד שבת

72
00:05:23,510 --> 00:05:24,820
.תראו איזה צנון יפה

73
00:05:25,440 --> 00:05:31,020
:כלל אחד מאוד חשוב
.יהיה קשה, מתוח, עלים ירוקים

74
00:05:31,900 --> 00:05:38,010
 .הג'ינג'ר, הזנגביל, אנחנו נפתח אותו
,שימו לב לצבע היפהפה שלו

75
00:05:38,240 --> 00:05:40,300
.הטריות שלו
.זה עכשיו שיא העונה

76
00:05:40,370 --> 00:05:43,220
.מוסיף המון המון המון טעם בבישולים

77
00:05:43,480 --> 00:05:47,750
.צריך לעבוד איתו בצורה מאוד עדינה
.הוא משתלט על האוכל לפעמים

78
00:05:48,110 --> 00:05:51,890
אבל שימו לב לזה. דברים כאלה
,תמצאו רק בשוק, לא תמצאו במקום אחר

79
00:05:52,080 --> 00:05:52,740
.האמינו לי

80
00:05:55,520 --> 00:05:59,810
 ,שימו לב מה מצאתי פה
.דבר מאוד מאוד מעניין - שרי תמר

81
00:06:00,550 --> 00:06:03,120
 עגבניית תמר היא בדרך כלל
,הולכת לתעשייה

82
00:06:03,660 --> 00:06:05,340
.אבל זו העגבנייה שאני אוהב הכי הרבה

83
00:06:05,690 --> 00:06:07,930
,פשוט היא מאוד בשרנית
,היא מתקתקה

84
00:06:08,300 --> 00:06:12,160
,ועדיין יש לה את הטעם של פעם
.הפחות מתועש

85
00:06:12,200 --> 00:06:15,900
.הנה, קחו עגבניות
אפשר לעשות מזה סלט מצוין בתנור

86
00:06:16,160 --> 00:06:18,500
,עם שמן זית וכל מיני תבלינים

87
00:06:18,810 --> 00:06:21,950
,שבעזרת ה' אם יהיה לנו את הזמן
.גם את זה אנחנו נעשה

88
00:06:22,550 --> 00:06:25,980
 ויש לנו פה עוד כל מיני סוגים
.של עגבניות שרי

89
00:06:26,410 --> 00:06:29,000
 .ובואו נתקדם הלאה
.בואו נראה איזה מבחר עוד יש לנו פה

90
00:06:30,440 --> 00:06:34,130
?יאיר, מה נשמע כפרה
.אני תכף עובר אליך. אל תדאג, כפרה

91
00:06:34,660 --> 00:06:35,710
.לא מפספס אף אחד

92
00:06:36,940 --> 00:06:37,810
?מה יש לנו פה, אלי

93
00:06:37,830 --> 00:06:40,860
.זו פטריית פורטובלה
.היא נקראת גם חורש

94
00:06:41,350 --> 00:06:45,420
.הרוב עושים בה על האש
.שמים אותה על המנגל, ממש כמו כבד אווז

95
00:06:46,410 --> 00:06:49,440
.זאת פטריית שמפיניון מילוי
.מילוי-

96
00:06:49,700 --> 00:06:52,310
.ממלאים בה את כל מה שאתם רוצים
מוציאים את הלבן שלה

97
00:06:52,320 --> 00:06:54,080
.וממלאים אותה בשר או כל מיני דברים

98
00:06:54,350 --> 00:06:58,700
.שזה יוצא מעדן... -חבל על הזמן
.שקשה לעמוד בפניו-

99
00:06:59,460 --> 00:07:03,020
.זו פטריית שמפיניון חומה
.אותו דבר יש לנו גם בצבע לבן שמפיניון

100
00:07:03,030 --> 00:07:06,300
 .שאפשר לשלב ביניהן בסלט. -אפשר לשלב ביחד
זה נותן צבעים פשוט מדהימים-

101
00:07:06,310 --> 00:07:07,260
.בתוך הסלט
.זה משהו מדהים-

102
00:07:07,920 --> 00:07:12,760
.תראו, יפהפייה, היא מבריקה
.אין לה כל מיני שחורים בתחתית

103
00:07:12,770 --> 00:07:14,450
 .תשימו לב לדברים האלה
.היא לא שחורה

104
00:07:14,910 --> 00:07:18,590
היא ממש פשוט כמו ספוג
.מתוח יפהפה 

105
00:07:18,910 --> 00:07:23,740
ויש לנו פה... בואו נגיע עכשיו
.לירק של המהדרין

106
00:07:23,880 --> 00:07:29,090
 ...וכמובן הפינה, פינה פשוט
.תסתכל מה הולך פה, איזה יופי. איזה מבחר

107
00:07:30,240 --> 00:07:31,400
.יש לנו מיני פטריות

108
00:07:31,760 --> 00:07:33,820
.כן, אלה פטריות שימג'י

109
00:07:34,310 --> 00:07:37,630
 הו. אתם מבינים למה אני אומר
?לכם רק בשוק תמצאו את זה

110
00:07:37,980 --> 00:07:41,010
.פטריית ירדן יער תמצאו אותה רק פה

111
00:07:41,270 --> 00:07:43,560
.פשוט תראו מה זה. היא בריאה

112
00:07:43,910 --> 00:07:47,260
.היא פשוט בריאה. תשימו לב למרקם שלה
.הוא מדהים. הוא מדהים

113
00:07:49,100 --> 00:07:51,880
.יש לנו פה שורש כורכום טרי

114
00:07:52,340 --> 00:07:55,440
?אתם מכירים את הכורכום
...כמה תכונות שיש בכורכום

115
00:07:55,450 --> 00:07:56,470
.נגד כל המחלות

116
00:07:57,210 --> 00:08:01,700
 ,וכמובן אפשר לשלב אותו בבישולים
.אפשר לשלב אותו בסלטים

117
00:08:02,690 --> 00:08:06,770
.יש לנו חסה פה מהדרין
.כמובן שהיא צריכה לעבור שטיפה וטיפול

118
00:08:07,190 --> 00:08:12,000
 עלים ירוקים. רואים גם מתוך הניילון
.שהעלים הם בריאים, לא שכבו פה הרבה זמן

119
00:08:12,320 --> 00:08:14,050
.ויש לנו פה גם כן תאריך ייצור

120
00:08:14,350 --> 00:08:17,680
.אז שימו לב לתאריך ייצור
.הדברים האלה מאוד מאוד חשובים

121
00:08:18,050 --> 00:08:21,150
 תמיד שואלים: "מה, איך מבדילים
"?בין כוסברה לפטרוזיליה

122
00:08:21,550 --> 00:08:25,950
הכוסברה, המרקם שלה הוא יותר עדין
.וטיפה טיפה יותר בהיר 

123
00:08:26,450 --> 00:08:33,570
הפטרוזיליה לעומת זאת, המרקם שלה
.הוא טיפה יותר מחוספס והוא הרבה יותר ירוק

124
00:08:33,890 --> 00:08:38,490
 הכרוב המהדרין שכמובן גם צריך
,את השטיפה והניקיון

125
00:08:38,830 --> 00:08:43,780
,אבל כרוב מרכיב מאוד מאוד חשוב בסלטים

126
00:08:44,100 --> 00:08:45,650
.במיוחד אצלי שאני אוהב את זה

127
00:08:46,140 --> 00:08:50,020
 ,אם יתמזל מזלנו
.אולי גם נמצא פה ככה כרוב למילוי

128
00:08:50,440 --> 00:08:51,760
.אני מאמין ואני בטוח

129
00:08:52,260 --> 00:08:53,020
.בואו נתקדם הלאה

130
00:08:54,090 --> 00:08:55,820
,אנחנו פה בבסטה של יצחק

131
00:08:57,040 --> 00:08:59,660
.אחד הוותיקים שנמצאים בשוק
.שלום יצחק

132
00:09:00,220 --> 00:09:01,560
?מה שלומך, ידידי היקר

133
00:09:03,280 --> 00:09:06,660
אנחנו ניקח ממך כמה אבוקדו
.לכבוד שבת קודש

134
00:09:07,000 --> 00:09:11,180
 אם אנחנו רוצים להשתמש בו
,בימים הקרובים, לחפש משהו קצת רך

135
00:09:11,890 --> 00:09:15,210
.ולהמשך מעט קשה

136
00:09:15,740 --> 00:09:17,640
.אני תמיד אוהב להשתמש בלימון טרי

137
00:09:18,630 --> 00:09:22,140
 בתקופת החורף הוא כמו
.כל פרי הדר, הוא פשוט מצוין

138
00:09:22,150 --> 00:09:24,450
.אנחנו רואים לימון צהוב, עסיסי

139
00:09:24,820 --> 00:09:30,100
אם תזכירו לי, אני גם אתן לכם טיפ
.איך להוציא את מירב המיץ מהלימון

140
00:09:30,330 --> 00:09:33,960
,אבל זה לא עכשיו
.זה כשנכין את הסלטים

141
00:09:39,440 --> 00:09:43,360
,יש לנו חציל שהוא מתאים יותר לטיגון
.שהוא יותר ארוך וצר

142
00:09:43,760 --> 00:09:46,770
ויש לנו את החציל
.שהוא מתאים הכי טוב על האש

143
00:09:47,120 --> 00:09:50,270
,פשוט אתם שמים את החציל הזה
,יש לו טעם גן עדן

144
00:09:50,710 --> 00:09:51,900
.ובמיוחד לכבוד שבת

145
00:09:52,500 --> 00:09:54,600
.שימו לב לכפלים שיש לו

146
00:09:55,370 --> 00:09:58,880
,כמו שאמרנו
.חציל שאמור להיות קל, מבריק

147
00:09:59,490 --> 00:10:04,190
,זה הצבע האותנטי, אגב, של החציל
?הבלדי. מה זה בלדי

148
00:10:04,450 --> 00:10:06,910
.בלדי זה פשוט טבעי
.טבעי ומקורי

149
00:10:07,350 --> 00:10:10,660
,טוב, אז יש לנו פה
?איך אפשר בלי פלפל חריף

150
00:10:11,330 --> 00:10:15,980
כל הפיקנטיות והטעם המיוחד של האוכל
.הוא הפלפל החריף

151
00:10:16,270 --> 00:10:20,270
.ופה מצאנו פלפל חריף
.במקרה הזה הוא מאוד מאוד חריף

152
00:10:20,640 --> 00:10:28,420
שימו לב, הוא ירוק, הוא דק
.ויש בו את הסיבים של החריף הקטלני

153
00:10:29,150 --> 00:10:31,450
.חריף כזה הוא יותר חריף בקיץ

154
00:10:31,780 --> 00:10:35,040
 בחורף הוא פחות חריף כי הוא מקבל
,יותר מים, יותר מהגשם

155
00:10:35,060 --> 00:10:38,580
,בקיץ הוא מקבל פחות מים
.אז הוא יותר מתייבש ואז הוא יותר מרוכז

156
00:10:39,840 --> 00:10:45,140
שומר. בכל מטבח מרוקאי אותנטי
.חייב להיות השומר

157
00:10:45,640 --> 00:10:48,780
.יש שני סוגים של שומר
.שומר ששימו לב, הוא שמן

158
00:10:49,680 --> 00:10:52,720
.אתם רואים? יש פה שומר שמן
,אל תתייחסו לבחוץ

159
00:10:53,010 --> 00:10:56,340
.כי אנחנו מורידים את הקליפה הזאת
.אין בעיה, הוא משחיר מהר כי יש בו סיבים

160
00:10:57,170 --> 00:10:59,460
.ויש שומר שהוא יותר רזה

161
00:10:59,910 --> 00:11:04,030
הרזה הוא הזכר
.והשמן הוא הנקבה

162
00:11:04,240 --> 00:11:10,480
.במקרה הזה לקחת רק את השמן
.הרזה, יש בו המון חוטים. לא תיהנו ממנו

163
00:11:11,060 --> 00:11:15,750
רק שמן, לנקות אותו כמו שצריך
.והוא נותן טעם גן עדן

164
00:11:16,040 --> 00:11:20,200
אם עברנו כבר וראינו פה שעועית ירוקה
,ככה על הדרך

165
00:11:20,620 --> 00:11:22,810
?איך אנחנו בוחרים שעועית ירוקה טובה

166
00:11:23,260 --> 00:11:24,290
.קודם כול היא טרייה

167
00:11:24,840 --> 00:11:28,360
לוקחים את השעועית, חותכים אותה לשניים
.והיא נשברת מהר

168
00:11:28,380 --> 00:11:31,440
.ושימו לב לעסיסיות פה, לזה

169
00:11:31,470 --> 00:11:35,140
ושימו לב, אולי נמצא פה
.איזו שעועית סוררת שהיא קצת פחות טרייה

170
00:11:35,160 --> 00:11:38,100
.אה! אוקיי
.השעועית הזאת היא פחות

171
00:11:38,130 --> 00:11:41,800
.שימו לב שהיא פחות
.היא לא נשברת, היא מתקפלת

172
00:11:41,810 --> 00:11:46,470
 אף על פי שגם היא טרייה פחות, אבל יש
,שעועית שככה היא מתקפלת, נהיית כמו סמרטוט

173
00:11:46,480 --> 00:11:48,830
.לא לנגוע בזה
.הנה שעועית מצוינת

174
00:11:49,500 --> 00:11:53,240
 עוד מעט פאריד ירביץ לי, למה אני שובר
.לו את כל השעועית, אבל... -אתה תשלם בסוף

175
00:11:53,270 --> 00:11:55,280
.אין בעיה, מה שתגיד
?אתה יודע למה

176
00:11:55,570 --> 00:12:00,790
 נו? -כי לא אני משלם. יש לנו את הקב"ה
,שהבטיח שאם אנחנו קונים סחורה לכבוד שבת קודש

177
00:12:01,090 --> 00:12:03,130
.רק הוא משלם
.אז זה לא מעניין אותי

178
00:12:03,320 --> 00:12:06,000
.ישתבח שמו לעד
.תודה רבה, פאריד-

179
00:12:06,400 --> 00:12:08,360
,רפי, תעשה לי חשבון
.ידידי היקר

180
00:12:09,280 --> 00:12:13,170
 כמובן אנחנו תמיד נזכרים
.שברגע האחרון שכחנו עוד משהו אחד קטן

181
00:12:13,780 --> 00:12:18,100
 ,תן לי אחד שום בבקשה. שיהיה
.אתם יודעים, שום תמיד טוב שיש בבית

182
00:12:18,440 --> 00:12:20,390
.לא הולך לאיבוד
?גם כן איך אני בוחר אותו

183
00:12:20,650 --> 00:12:25,150
.פשוט נותן כמה לחיצות קטנות
.כמה לחיצות, רואה שזה לא וזיאו

184
00:12:25,150 --> 00:12:27,950
.וזיאו זה בספניולית, אני זוכר
.זה לא ריק

185
00:12:28,320 --> 00:12:29,760
.אז ככה שום בשרני

186
00:12:30,160 --> 00:12:35,750
 ותזכירו לי, אני אלמד אתכם איך מקלפים
.שום בקלי קלות בלי ריח בידיים. בבקשה

187
00:12:37,850 --> 00:12:39,510
.תודה רבה
.רפי, תודה רבה

188
00:12:39,520 --> 00:12:41,030
.לבריאות
.תודה רבה-

189
00:12:41,500 --> 00:12:43,740
,טוב, עכשיו אחרי שיש לנו את כל הירקות

190
00:12:44,230 --> 00:12:48,840
מה שנשאר, להתחיל לעבוד עליהם
.ולהכין אותם, לעשות מזה ח"י סלטים

191
00:12:49,160 --> 00:12:50,220
!קדימה, לעבודה

192
00:13:01,670 --> 00:13:05,740
,אחרי שחזרנו מהשוק
.אנחנו עכשיו נתחיל להכין סלטים

193
00:13:17,270 --> 00:13:21,330
הסלט הראשון שאנחנו נתחיל איתו
.זה המטבוחה. ונתחיל לעבוד

194
00:13:21,340 --> 00:13:26,750
אז אנחנו לוקחים את העגבניות הקלופות
.ואנחנו פשוט חותכים אותן לקוביות

195
00:13:32,460 --> 00:13:40,280
 די חשוב שחלק מהעגבניות יהיו חתוכות
,לקוביות וחלק מהעגבניות מרוסקות

196
00:13:40,280 --> 00:13:44,610
 כי אנחנו צריכים לקבל
,לא תבשיל שקשוקה שהכול טחון

197
00:13:45,090 --> 00:13:49,260
,אנחנו צריכים לקבל חלק של עגבניות
.להרגיש ככה מעט עגבניות בצורה רכה

198
00:13:49,710 --> 00:13:52,100
לקחנו פלפל קליפורניה
,או גמבה אדומה

199
00:13:52,210 --> 00:13:54,080
,אותו דבר
.חותך אותו לקוביות

200
00:13:55,330 --> 00:13:59,370
אנחנו לוקחים את הפלפל החריף
.ונחתוך אותו לחתיכות קטנות

201
00:14:03,270 --> 00:14:06,740
.יש לנו את השום
.חותכים אותו לפרוסות

202
00:14:09,740 --> 00:14:13,450
ומפה אנחנו הולכים לגז
.וכמעט סיימנו. עניין של זמן פשוט

203
00:14:15,570 --> 00:14:21,140
,נותנים לעגבניות להתבשל
.לצמצם את הנוזלים כמה שיותר

204
00:14:34,840 --> 00:14:39,020
.איזו מטבוחה, תקשיב
.אתה יכול לעשות לי כל שבוע כזאת מטבוחה

205
00:14:39,550 --> 00:14:42,430
.'בלי נדר, בלי נדר. בעזרת ה
.איזו השקעה ומאמץ. -בשמחה-

206
00:14:42,450 --> 00:14:45,940
,בשמחה, אבל אני ממש אומר לך את האמת
.על המטבוחה שלך אני לא מוכן לוותר

207
00:14:50,080 --> 00:14:54,300
.אנחנו נבדוק מה עם המטבוחה
.לדעתי אפשר כבר להתחיל לטפל בה

208
00:14:55,850 --> 00:14:59,630
,אני לוקח מחבת
.שם שמן

209
00:15:01,640 --> 00:15:03,190
אני מוסיף את התבלינים

210
00:15:04,260 --> 00:15:05,640
.ומערבב היטב היטב

211
00:15:05,650 --> 00:15:08,100
.בינתיים נותן לשמן להתחמם טוב

212
00:15:12,050 --> 00:15:13,870
.בזהירות אני שופך את זה

213
00:15:16,910 --> 00:15:18,220
?אתם שומעים את הרעש הזה

214
00:15:18,660 --> 00:15:19,750
.זה הרעש שצריך להיות

215
00:15:23,400 --> 00:15:29,240
ועוד כרבע שעה של בישול על אש נמוכה
.ויש לנו מטבוחה מוכנה

216
00:15:29,570 --> 00:15:34,460
 רק שימו אותה בצד שלא יחטפו לכם
.אותה, שיישאר משהו לכבוד שבת

217
00:15:38,030 --> 00:15:41,640
ויש לנו עוד סלט אחד
.מוכן לכבוד שבת קודש 

218
00:15:42,660 --> 00:15:45,020
...אוי, ואם הייתם יכולים להריח פשוט

219
00:15:45,030 --> 00:15:47,600
אם הייתי יכול להעביר לכם
...את הריח של המטבוחה 

220
00:15:54,890 --> 00:15:59,390
 טוב, אז הסלט הבא שלנו
.זה חציל ובטטה ברוטב צ'ילי

221
00:16:00,150 --> 00:16:04,630
.נוסיף לזה הרבה צ'ילי שזה עיקר הטעם

222
00:16:07,310 --> 00:16:08,620
.קצת שמן זית

223
00:16:11,750 --> 00:16:12,490
מעט מלח

224
00:16:13,660 --> 00:16:19,010
,והרבה הרבה שומשום
.זה מוסיף הרבה למראה

225
00:16:20,550 --> 00:16:23,980
,ויש לנו סלט מקסים, טעים
,אהוב על כולם

226
00:16:24,860 --> 00:16:27,290
.מתקתק והוא מוכן

227
00:16:31,780 --> 00:16:35,110
,יש לנו פה גזר עם חריף ולימון

228
00:16:35,440 --> 00:16:38,860
.מה שנקרא גזר חמוץ מתוק חריף

229
00:16:39,740 --> 00:16:43,170
.מוסיפים את הקליפה הצהובה של הלימון

230
00:16:46,420 --> 00:16:49,570
פלפל חריף
.ושוב פעם לגרד

231
00:16:54,430 --> 00:16:59,990
,אז אנחנו נוסיף משהו כמו רבע כף שום
.אפילו טיפה יותר

232
00:17:01,230 --> 00:17:04,150
,לימון לא צריך להגזים עם זה
.שתי כפות

233
00:17:05,790 --> 00:17:07,630
,שתי כפות של סוכר

234
00:17:09,520 --> 00:17:10,630
.חצי כפית מלח

235
00:17:17,710 --> 00:17:19,580
מוסיפים לו את הפטרוזיליה בשלב הזה

236
00:17:21,290 --> 00:17:24,260
ויש לנו סלט מדהים
.חמוץ מתוק חריף

237
00:17:29,520 --> 00:17:33,000
אוקיי, אז הסלט הבא שלנו
,זה סלט ארטישוק ואספרגוס

238
00:17:33,970 --> 00:17:37,720
 ,הסלט של סבתא קלרה
.שכשהיא מגיעה לשבת, הוא מגיע איתה

239
00:17:38,190 --> 00:17:41,380
.אז יש לנו פה שישה גבעולי אספרגוס

240
00:17:41,670 --> 00:17:44,810
.נחתוך אותם בעובי של כשני סנטימטרים

241
00:17:49,920 --> 00:17:52,660
.נוסיף לו גבעולי עירית קצוצה

242
00:17:59,180 --> 00:18:02,850
.נתבל
,בערך כחצי לימון סחוט

243
00:18:03,630 --> 00:18:07,300
,חצי כף מלח
.קצת פלפל שחור

244
00:18:08,280 --> 00:18:12,120
נערבב אותו בעדינות
,כדי שלא תהיה לנו מחית 

245
00:18:12,970 --> 00:18:15,160
.והסלט מוכן

246
00:18:20,700 --> 00:18:23,420
.ועכשיו אנחנו נעבור לסלט גזר מרוקאי

247
00:18:23,500 --> 00:18:26,610
,אני לוקח כף אחת של אריסה
.לא מתבייש לשים

248
00:18:27,070 --> 00:18:32,800
.היא ממש לא חריפה
.איזה רבע כף של מלח

249
00:18:34,130 --> 00:18:36,330
,גם רבע כף של שום

250
00:18:36,880 --> 00:18:38,960
.שום כתוש
.זה גם טחנתי אותו קודם

251
00:18:39,620 --> 00:18:44,480
ואת הפטרוזיליה
.ומערבבים

252
00:18:49,490 --> 00:18:53,830
,נוסיף גם כן מעט כמון. לא הרבה
.כי הכמון הוא משתלט

253
00:18:56,290 --> 00:18:59,490
ועוד סלט אחד נוסף
.לארסנל הסלטים שלנו

254
00:18:59,500 --> 00:19:01,780
.וזו רק ההתחלה
.אנחנו נמשיך הלאה

255
00:19:11,290 --> 00:19:16,820
 :טוב, הסלט הבא שלנו
.קולרבי במיונז, תירס וגמבה

256
00:19:17,820 --> 00:19:18,940
.נוסיף את התירס

257
00:19:22,710 --> 00:19:25,810
 גמבה. שימו לב שאני עושה
.אותה רצועות, לא קוביות

258
00:19:26,970 --> 00:19:28,080
.נשתדל שזה יהיה דק

259
00:19:31,040 --> 00:19:31,810
.מעט מלח

260
00:19:36,430 --> 00:19:37,330
.קצת לימון

261
00:19:42,580 --> 00:19:43,500
.שמיר קצוץ

262
00:19:45,240 --> 00:19:48,690
,את הלימון אני מערבבת
.חשוב מאוד, לפני הוספת המיונז

263
00:19:53,700 --> 00:19:55,630
.ונוסיף את המיונז

264
00:20:01,540 --> 00:20:05,320
,אחת.... בנדיבות ובשפע
.במיוחד אם אתם מרוקאים

265
00:20:09,830 --> 00:20:11,030
.נערבב אותו היטב

266
00:20:14,070 --> 00:20:15,400
.וגם הסלט הזה מוכן

267
00:20:20,300 --> 00:20:22,200
.טוב, עכשיו אנחנו נכין סלט סלק אדום

268
00:20:23,250 --> 00:20:26,950
.ארבע או חמש כפות של לימון

269
00:20:34,060 --> 00:20:35,580
.חצי כף מלח

270
00:20:36,760 --> 00:20:39,110
גם מעט מאוד שום

271
00:20:39,800 --> 00:20:44,390
.ומעט מאוד רבע כפית אולי של כמון

272
00:20:46,460 --> 00:20:47,330
.אולי טיפה יותר

273
00:20:49,100 --> 00:20:54,590
.וגם פטרוזיליה
.שילוב של אדום וירוק הוא נחמד מאוד

274
00:20:55,200 --> 00:20:59,610
ערבבנו וכבר יש לנו
.עוד סלט אחד

275
00:21:00,290 --> 00:21:03,280
סלט מומלץ, בריא מאוד
.וקצת שינוי

276
00:21:08,200 --> 00:21:11,920
טוב, אז הסלט הבא שלנו
.הוא סלט טרופי האהוב על הילדים במיוחד

277
00:21:12,510 --> 00:21:16,470
קודם כול נתחיל עם מיץ האננס
.כדי שייספג בגזר היטב

278
00:21:19,170 --> 00:21:21,400
.נערבב היטב לספיגת הטעמים

279
00:21:22,500 --> 00:21:23,620
נוסיף את האננס

280
00:21:29,440 --> 00:21:31,440
.ואת הקוקוס המיובש

281
00:21:34,150 --> 00:21:37,790
,תראו את הצבעוניות
.את הכתום עם הצהוב והלבן

282
00:21:38,140 --> 00:21:40,760
.אחלה של סלט, באמת
.מעורר תיאבון

283
00:21:46,120 --> 00:21:49,620
.הסלט הבא זה סלט שומר
.סלט פשוט, לא מסובך

284
00:21:49,630 --> 00:21:54,210
אבל לפני השומר, כשהיינו בשוק
.הבטחתי לכם איזה טיפ עם הלימון

285
00:21:55,320 --> 00:21:59,300
.לוחצים אותו טיפה עם היד
.לוקחים אותו למיקרו

286
00:22:00,000 --> 00:22:02,800
.כן, כן, שמעתם נכון, למיקרו

287
00:22:03,300 --> 00:22:05,160
.נשים אותו למשך דקה

288
00:22:06,360 --> 00:22:07,690
.עברה דקה במיקרו

289
00:22:09,970 --> 00:22:11,270
נפתח אותו בזהירות

290
00:22:12,880 --> 00:22:14,490
.ונסחט אותו מעט

291
00:22:20,620 --> 00:22:22,620
.בבקשה, קיבלנו את הכול

292
00:22:28,100 --> 00:22:30,860
.סחטנו
.חצי כף מלח

293
00:22:34,810 --> 00:22:36,970
.נוסיף עליו את הלימון

294
00:22:39,630 --> 00:22:44,770
נערבב אותו מעט
.ועוד תבלין אחד סודי

295
00:22:47,200 --> 00:22:51,520
.זה ידגיש לו את הטעם
.פשוט ערק. אל תספרו לאף אחד

296
00:22:52,200 --> 00:22:57,150
שמים פה ככה ממש קמצוץ ומעט של ערק
.להדגיש לו את הטעם של הערק

297
00:23:01,000 --> 00:23:02,040
.ערבבנו את זה

298
00:23:07,570 --> 00:23:13,070
 השמן נועד לשמור על השומר
.בכדי שלא ישחיר כי הוא נוטה להשחיר

299
00:23:14,330 --> 00:23:20,050
...והריח של הערק והלימון
.כדאי לנסות את זה בבית

300
00:23:27,410 --> 00:23:30,840
,אוקיי, ולסיום סלט חסה
.סלט בריאות מרענן

301
00:23:31,860 --> 00:23:32,840
.נתחיל עם הרוטב

302
00:23:33,400 --> 00:23:37,840
.יש לנו כאן שלוש כפות מים
.נתחיל עם החרדל לקבלת הסמיכות

303
00:23:47,260 --> 00:23:48,700
,נוסיף לו כפית דבש

304
00:24:01,310 --> 00:24:03,330
,כפית שטוחה של מלח

305
00:24:04,350 --> 00:24:07,430
.ובסוף חצי כוס שמן

306
00:24:15,560 --> 00:24:16,790
.עד כאן הרוטב שלנו

307
00:24:19,010 --> 00:24:22,330
,טוב, נוסיף לו פלחי תפוזים מקולפים

308
00:24:24,160 --> 00:24:25,970
,חצי כוס חמוציות מיובשות

309
00:24:27,740 --> 00:24:28,860
קשיו מסוכר

310
00:24:31,400 --> 00:24:32,410
.ואת הרוטב

311
00:24:36,980 --> 00:24:42,650
.נערבב היטב, נגיש
.סלט יפה, מרענן ובריאותי, כמו שאמרנו

312
00:24:43,390 --> 00:24:48,400
,כמובן שבמקום קשיו מסוכר אפשר לגוון
,פקנים מסוכרים, בוטנים מסוכרים

313
00:24:48,530 --> 00:24:49,730
.וכיד הדמיון הטובה עליכם

314
00:24:50,470 --> 00:24:52,870
.בתיאבון ותיהנו מארוחת השבת שלכם

315
00:25:11,700 --> 00:25:15,790
יענקי, אם אפשר הפעם איזה שיר
,שיחזק אותנו לקראת שבת קודש

316
00:25:16,020 --> 00:25:18,600
,משהו ככה, אתה יודע
.חזק כזה

317
00:25:18,830 --> 00:25:20,540
.שמע, יש לי רעיון
?כן-

318
00:25:20,680 --> 00:25:23,950
 לפני הרבה שנים
.מרדכי בן דוד הלחין לי שיר

319
00:25:24,410 --> 00:25:26,100
."חזק ונתחזק"
...הו-

320
00:25:26,110 --> 00:25:28,570
.עכשיו זה בדיוק מה שאתה צריך
!בדיוק מה שאני צריך-

321
00:25:28,610 --> 00:25:30,080
.אז יאללה
.תתחיל לעבוד-

322
00:25:30,100 --> 00:25:31,350
.איך אומרים? לעסק
!לעבודה-

323
00:25:31,850 --> 00:25:33,010
."חזק ונתחזק"

324
00:27:07,000 --> 00:27:09,191
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.8 (99 מדרגים)