הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - כל זמן שהנר דולק

הרב הרצל חודר

מדוע עבד הסנדלר ותיקן נעליים גם בשעת לילה מאוחרת? ואיזה מוסר השכל נפלא אנו למדים מכך? "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן"