הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - להאיר את הבית

הרב הרצל חודר

"נר איש וביתו" - למי צריך להאיר? איך ההארה של הבית הפרטי שלנו, מובילה לפרסום הנס האמיתי ביותר? היסוד והבסיס של הבית היהודי