x
הרב שי עמר

הרב שי עמר - איך להתווכח?

הרב שי עמר

האם כל ויכוח חייב להסתיים בפרצוף חמוץ? ומתי המנצח הוא המפסיד הכי גדול? הרב שי עמר מלמד אותנו את הסוד של אומנות הוויכוח.