מרצים שונים

ד’’ר דוד פלקוביץ - מה עושה אותנו שמחים? - תובנות מהיהדות ומפסיכולוגיה

מרצים שונים

הפרופסור לפסיכולוגיה ד"ר דוד פלקוביץ דן בהבדל בין השקפת העולם החילונית לבין השקפת היהדות בנוגע לשמחה