ד

ד’’ר דוד פלקוביץ - מה עושה אותנו שמחים? - תובנות מהיהדות ומפסיכולוגיה

ד"ר דוד פלקוביץ

הפרופסור לפסיכולוגיה ד"ר דוד פלקוביץ דן בהבדל בין השקפת העולם החילונית לבין השקפת היהדות בנוגע לשמחה