הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד: עקשנות של אמא יהודיה

הרב חיים זאיד

מה עושה אם שבנה לא מתקבל לישיבה? על מסירות נפש של אמא אחת לתורתו של בנה