x
הרב ברוך רוזנבלום

מי גדול באמת? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה היה הדו שיח האחרון בין יוסף לאחיו קודם שנמכר לישמעלים? אילו פרטים נוספים ידועים על נדב ואביהוא בני אהרון? ועל מה ולמה ציווה ה' להביא שעיר לכפרה? הרב ברוך רוזנבלום במהלך נפלא מתוך הפרשה