בואו נפתח את זה - גבולות (פרק 1)

ערוץ הידברות

תכנית בערוץ הידברות בהנחיית ד"ר עודד קרבצ'יק ובהשתתפות חברי תיאטרון הבע'טלרס. פותחים דיונים מרתקים ומחכימים בנושאי ביטחון עצמי, יחסי הורים-ילדים, פיתוח רגישויות, הצבת גבולות ובקיצור... לדבר על הכל. בפרק הראשון - דיון ומצבים אודות גבולות

תמלול ההרצאה

1
00:00:34,533 --> 00:00:35,533
?מה זה בית

2
00:00:36,400 --> 00:00:40,800
.בית זה גג וארבעה קירות
.ככה חשבנו כשהתחתנו

3
00:00:40,867 --> 00:00:42,367
.התברר שלא

4
00:00:42,433 --> 00:00:45,767
התברר שהקירות
.יש להם גם גמישות

5
00:00:49,833 --> 00:00:53,000
.אדם בונה ביתו
?"מה זה "בונה ביתו

6
00:00:53,067 --> 00:00:55,400
המשנה אומרת
."ביתו זוהי אשתו"

7
00:00:55,467 --> 00:00:58,967
,מתברר שהבית מתחיל דווקא מהזוגיות

8
00:00:59,033 --> 00:01:01,133
בואו נראה איך זה מתבטא
.בתוך המציאות

9
00:01:04,633 --> 00:01:08,567
.איזה כיף לחזור הביתה
.התגעגעתי הביתה

10
00:01:12,200 --> 00:01:13,167
?מישהו בבית

11
00:01:13,767 --> 00:01:15,467
!אימא? -רוני

12
00:01:16,367 --> 00:01:18,600
,איזה כיף שחזרת
?איך היה בלימודים

13
00:01:18,667 --> 00:01:21,333
היה יום ממש ממש מעייף
.ואני שמח שחזרתי

14
00:01:21,400 --> 00:01:23,500
?מה יש לאכול
.יש דג ופתיתים-

15
00:01:23,567 --> 00:01:25,600
.יופי, מצוין
?אז אני יכול חצי שעה במחשב

16
00:01:25,667 --> 00:01:28,533
לא, לא. אנחנו סיכמנו שמחשב
?זה רק בערב, נכון

17
00:01:28,600 --> 00:01:29,467
.רק סרטון אחד

18
00:01:29,533 --> 00:01:32,400
.קודם שיעורי בית וחברים
?בסדר

19
00:01:32,467 --> 00:01:34,133
...לא, אבל אני
.אני מחכה לך במטבח עם האוכל-

20
00:01:34,200 --> 00:01:35,933
אני צריך את החצי שעה הזאת
...בשביל המ

21
00:01:36,867 --> 00:01:38,367
?אבא
?כן, מותק-

22
00:01:39,367 --> 00:01:40,900
.חזרתי. -יופי

23
00:01:41,733 --> 00:01:44,333
?אני יכול חצי שעה במחשב
.בטח, בטח-

24
00:01:44,400 --> 00:01:46,167
.יש
?גש, תיהנה קצת. מה יש-

25
00:01:46,233 --> 00:01:47,200
.כמה דקות

26
00:01:47,867 --> 00:01:50,033
?רוני'לה
?מה אתה עושה

27
00:01:50,833 --> 00:01:54,067
.אני... אבא הסכים לי
אבל אני לא הסכמתי-

28
00:01:54,133 --> 00:01:55,933
...ואני יודעת
?אנחנו קבענו את זה, נכון

29
00:01:56,000 --> 00:01:57,333
.אתה יודע שאסור
חצי שעה-

30
00:01:57,400 --> 00:01:59,800
.ואחרי זה אני אעשה שיעורי בית
?אתה יודע אסור אחרי בית ספר, נכון-

31
00:01:59,867 --> 00:02:03,367
בבית שלנו אנחנו צריכים
?גבולות ברורים, נכון

32
00:02:04,267 --> 00:02:08,067
.תני לו קצת. אני יודע אבל תני לו
.נו, אבא אמר-

33
00:02:08,133 --> 00:02:10,867
אני מבקשת, אי אפשר
להיות ככה עם הילד. -קצת שקט

34
00:02:10,933 --> 00:02:12,400
.שיהיה ליד המחשב
...אנחנו צריכים שיהיה-

35
00:02:12,467 --> 00:02:15,367
?לא, אנחנו צריכים בהירות עם הילד, נכון
.אבא הסכים-

36
00:02:15,433 --> 00:02:18,167
.אני יודע, אבל תני לו קצת, ככה

37
00:02:18,233 --> 00:02:20,033
אי אפשר. אתה לא יכול
לבוא אחרי עבודה

38
00:02:20,100 --> 00:02:21,367
.ולעשות מה שאתה רוצה. מספיק
.אבא הסכים-

39
00:02:21,433 --> 00:02:25,300
...אבל שנייה, כשאת תעבדי
.תני לו לראות חצי שעה

40
00:02:25,367 --> 00:02:27,400
.אני נמצאת פה כל הזמן איתו. מספיק
...אבל הוא כל היום-

41
00:02:27,467 --> 00:02:29,000
,אבל אתה יכול להתווכח

42
00:02:29,067 --> 00:02:30,767
.אבל לא ליד הילד

43
00:02:30,833 --> 00:02:31,967
.לא ליד הילד

44
00:02:32,033 --> 00:02:34,867
מספיק, אנחנו צריכים בהירות
.ולהציב גבולות ברורים בבית

45
00:02:34,933 --> 00:02:37,033
?עכשיו אתה מתווכח איתי

46
00:02:37,100 --> 00:02:38,233
?עכשיו אתה עושה לי את זה
.אני לא מתווכח איתך-

47
00:02:38,333 --> 00:02:41,433
!די
.אני קורס

48
00:03:06,333 --> 00:03:10,767
,מכירים? בית קורס
.אבא קורס, אימא קורסת

49
00:03:10,833 --> 00:03:13,067
.אבל גם פה יש מישהו קטן שקורס

50
00:03:13,133 --> 00:03:14,933
?אז מה נכון? מה לא נכון

51
00:03:15,000 --> 00:03:16,333
?גבולות? לא גבולות

52
00:03:16,400 --> 00:03:18,833
?בפני הילדים
?לא בפני הילדים

53
00:03:18,900 --> 00:03:20,333
?מאיפה ניגשים לזה

54
00:03:20,400 --> 00:03:21,733
?מאיפה מתחילים את זה

55
00:03:22,067 --> 00:03:23,033
.בואו נפתח את זה

56
00:03:29,600 --> 00:03:31,433
.גבולות, מילה ענקית

57
00:03:31,500 --> 00:03:34,133
מילה ענקית שמלווה אותנו בכל החיים

58
00:03:34,200 --> 00:03:39,300
ופה בעזרת הבעטלרס
,אנחנו ננסה לפתוח את הנושא הזה

59
00:03:39,367 --> 00:03:43,700
אבל יותר חשוב לסגור אותו
שכל אחד מאיתנו יוכל לקחת הביתה

60
00:03:43,767 --> 00:03:46,800
איזשהו כלי פרקטי
בסוף המפגש הזה

61
00:03:46,867 --> 00:03:49,000
ולשפר את
.מערכות היחסים בבית

62
00:03:49,067 --> 00:03:51,067
מערכות יחסים
,בין הורים לילדים

63
00:03:51,076 --> 00:03:53,008
.מערכות יחסים בין בני זוג

64
00:03:53,233 --> 00:03:57,633
כי גבולות, כשהם נמצאים
הם עושים סדר

65
00:03:57,700 --> 00:04:01,000
.וכשהם לא נמצאים הם עושים כאוס

66
00:04:01,067 --> 00:04:02,900
.אז שלום לבעטלרס
.שלום. -שלום-

67
00:04:02,967 --> 00:04:07,967
,שלום יהונתן, שלום עופר
.דן, אוריה, ברוכים הבאים

68
00:04:08,033 --> 00:04:11,333
?איך הרגשתם שמה
?איך הרגשתם

69
00:04:11,400 --> 00:04:13,667
?מעבר למשחק, איך הרגשתם

70
00:04:15,100 --> 00:04:16,067
.לי זה היה קשה

71
00:04:16,133 --> 00:04:18,767
קשה להיות הצד
שמחזיק את הגבול

72
00:04:18,833 --> 00:04:20,467
...ומסביב כולם

73
00:04:20,533 --> 00:04:22,733
אבל באמת שלך
?צריך להחזיק את הגבול

74
00:04:22,800 --> 00:04:23,800
.כן. כן
?אז למה היה קשה-

75
00:04:23,867 --> 00:04:26,533
.גם בקבוצה אני יחסית מחזיק את הגבול
?אז למה היה קשה-

76
00:04:26,600 --> 00:04:28,467
כלומר, אם אתה בא ואומר
"האמת שלי להחזיק את הגבול"

77
00:04:28,533 --> 00:04:29,333
...היה צריך להיות תפקיד כאילו

78
00:04:29,400 --> 00:04:31,033
זה היה לי קל לעשות
.כי זו האמת שלי

79
00:04:31,100 --> 00:04:34,200
...לא, זה עדיין, זה
...יש משהו מציק שלא

80
00:04:34,267 --> 00:04:36,567
,כאילו כולם משתתפים איתך
?למה אתם לא משתתפים איתי

81
00:04:36,633 --> 00:04:38,400
,זה משהו שלנו
,זה משהו של הבית

82
00:04:38,467 --> 00:04:41,133
,הבית כאילו אחריות משותפת
?איפה? איפה

83
00:04:41,833 --> 00:04:44,467
.אני הרגשתי דווקא את הילד
.את הילד-

84
00:04:44,533 --> 00:04:46,633
.אני הבית, אני שמח
.טוב, אתה גוננת עליו-

85
00:04:46,700 --> 00:04:47,477
,אני גוננתי עליו

86
00:04:48,207 --> 00:04:48,777
ופתאום איזה

87
00:04:48,786 --> 00:04:49,181
משהו כזה

88
00:04:49,182 --> 00:04:50,866
שקודם כול תלמדו

89
00:04:50,898 --> 00:04:51,616
 את התפקידים ביניכם

90
00:04:51,667 --> 00:04:52,428
לפני ש... תתאמנו

91
00:04:52,437 --> 00:04:53,486
.לפני שהתחלתם על הילד

92
00:04:53,584 --> 00:04:54,514
.תתאמנו ביניכם קודם כול

93
00:04:54,600 --> 00:04:56,400
?זו הייתה תחושה כזאת של למה על הילד

94
00:04:56,467 --> 00:04:57,733
.זו הייתה התחושה הזאת שלי

95
00:04:58,400 --> 00:05:00,533
?ואבא? אבא אוריה

96
00:05:01,433 --> 00:05:03,833
אבא אוריה באמת הזדהה
.עם התפקיד שלו

97
00:05:05,667 --> 00:05:08,433
,כל הזמן הוא בבית ספר
,הילד בבית ספר

98
00:05:08,500 --> 00:05:10,100
כל הזמן
,שיעורים, שיעורים

99
00:05:10,167 --> 00:05:11,533
.לימודים, לימודים

100
00:05:11,542 --> 00:05:14,842
טיפה, טיפה, גבולות זה ככה

101
00:05:14,900 --> 00:05:15,833
?או גבולות זה ככה? או הגבולות זה ככה

102
00:05:15,900 --> 00:05:17,367
אז אני אשאל שנייה
את אבא אוריה שאלה

103
00:05:17,433 --> 00:05:22,233
שסביר להניח שהייתי שואל
.כל אחד שהיה יושב פה כרגע כאבא אחר

104
00:05:22,533 --> 00:05:24,933
האם הזדהית עם הילד
?או האם רצית שקט

105
00:05:26,500 --> 00:05:28,833
.גם וגם
.הו, עכשיו זה מתחיל-

106
00:05:28,900 --> 00:05:31,233
זה כי לא נעים להגיד
שאני רוצה שקט

107
00:05:31,300 --> 00:05:32,667
.אז אני אומר גם וגם

108
00:05:33,133 --> 00:05:34,800
.אבל אני גם מזדהה עם הילד

109
00:05:35,167 --> 00:05:36,533
?מזדהה עם הילד למה

110
00:05:37,533 --> 00:05:38,933
?כי גם האימא יושבת לך על הראש

111
00:05:41,267 --> 00:05:42,500
?וגם ממך היא רוצה גבולות

112
00:05:42,567 --> 00:05:47,967
כי בית זה לא צריך להיות
משטר של חוקים קשוחים

113
00:05:48,033 --> 00:05:51,000
.שחייבים ככה לציית להם

114
00:05:51,067 --> 00:05:52,200
,בית זה מקום חופשי

115
00:05:52,267 --> 00:05:55,300
...בית זה מקום שצריך לצמוח בו בלי
.אז זאת השאלה-

116
00:05:55,367 --> 00:05:58,433
זאת השאלה שלא פעם
,אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כהורים

117
00:05:58,442 --> 00:05:59,102
?מה זה בית

118
00:05:59,667 --> 00:06:00,667
?מה זה בית

119
00:06:00,733 --> 00:06:03,600
,מעבר לארבע קירות, גג
?מה זה בית

120
00:06:03,667 --> 00:06:07,667
ואני חושב שאחד הדברים
.הכי חשובים בבית זה תחושת הביטחון

121
00:06:07,733 --> 00:06:11,400
וכאשר ההורים מוציאים את הבית מאיזון

122
00:06:11,467 --> 00:06:13,300
.הוא קורס. -הוא קורס

123
00:06:13,367 --> 00:06:15,967
.ואותו "קורס", זה הנפש של הילד

124
00:06:16,033 --> 00:06:17,967
ואנחנו כהורים, אם אנחנו נבין

125
00:06:18,033 --> 00:06:23,700
,שהבית מטרתו איזון
.שיווי משקל, באלאנס, ביטחון

126
00:06:23,767 --> 00:06:26,733
.ראיתם איך הילד נכנס הביתה
.ותכף נגיע לילד

127
00:06:26,800 --> 00:06:28,600
.הילד נכנס הביתה בשמחה

128
00:06:29,700 --> 00:06:32,367
האם לאורך זמן הילד
ימשיך לרוץ הביתה בשמחה

129
00:06:32,433 --> 00:06:34,200
?או ירוץ לחברים אחרי הלימודים

130
00:06:34,267 --> 00:06:36,033
האם פתאום הוא יפתור
...את דילמת המחשב

131
00:06:36,100 --> 00:06:37,567
,כי השאלה פה היא לא המחשב

132
00:06:37,633 --> 00:06:39,733
.השאלה פה היא הרבה מעבר למחשב

133
00:06:39,800 --> 00:06:44,133
כמה זמן הילד ירוץ בשמחה הביתה
?אם זו תהיה קבלת הפנים של הבית שלו

134
00:06:44,767 --> 00:06:50,167
,אני הרגשתי שלו יכול היה הבית לדבר
:הייתי אומר להם

135
00:06:50,233 --> 00:06:54,433
,רגע, תקשיבו שנייה אחד לשני
.לא בטוח שהפער הוא כזה גדול

136
00:06:54,500 --> 00:06:58,000
יכול להיות עם דיבור אמיתי טוב
,או מאחורי הקלעים או לפני

137
00:06:58,067 --> 00:07:01,367
הם היו מגיעים למשהו שדווקא
,שכן מקבלים. -תראו, הרעיון

138
00:07:01,433 --> 00:07:06,333
הרעיון באמת, ואנחנו צריכים להישאר
,באיזשהו מיקוד מסוים

139
00:07:06,400 --> 00:07:08,600
...באיזשהו בית, באיזשהו איזון, זה

140
00:07:08,667 --> 00:07:11,833
אפשר לדון פה כמעט
.על כל דבר שהיה בסצנה שהצגתם

141
00:07:11,900 --> 00:07:15,667
,אפשר לדון על הדיאלוג בין ההורים
?איך מתבצע הדיאלוג

142
00:07:15,733 --> 00:07:18,833
?האם צריך להתבצע דיאלוג
?האם לפני הילד, לא לפני הילד

143
00:07:18,900 --> 00:07:22,133
.האם אנחנו... כן גבולות
,יש המון המון נושאים שאפשר לפתוח

144
00:07:22,200 --> 00:07:26,167
ואני רוצה להישאר בשני נושאים
ואולי אחר כך ניקח איזו דוגמה

145
00:07:26,233 --> 00:07:28,767
,לא תיאטרלית
.דוגמה אמיתית מהחיים

146
00:07:28,833 --> 00:07:31,567
.שני נושאים ושניהם סביב גבולות

147
00:07:31,633 --> 00:07:35,100
פעם אחת כן/לא גבולות לילד
,ואיך מנהלים אותם

148
00:07:35,167 --> 00:07:37,500
.וכן/לא לגבולות ההתנהגות בין ההורים

149
00:07:38,067 --> 00:07:40,000
.כי אנחנו ראינו פה שני מישורים
.שונים. -כן-

150
00:07:40,067 --> 00:07:42,400
,קונפליקט אחד כן או לא לגבול הילד

151
00:07:42,467 --> 00:07:45,833
וקונפליקט אחד שהורים
שלא יודעים לקבוע גבולות לילד

152
00:07:45,900 --> 00:07:49,433
סביר להניח הם קודם כול לא יודעים
.לנהל גבולות בינם לבין עצמם

153
00:07:49,767 --> 00:07:52,300
?האם יכול להתנהל כזה דיון בפני הילד

154
00:07:52,600 --> 00:07:55,767
...האם אנחנו
,נקפוץ רגע לעולם הזוגיות

155
00:07:55,833 --> 00:07:59,367
האם אנחנו בכלל צריכים למצוא בן זוג
?שמסכים איתנו על הכול

156
00:07:59,433 --> 00:08:02,267
?האם יש דבר כזה
...האם יש מציאות כזאת? או

157
00:08:02,333 --> 00:08:03,167
,וגם מה ששאלת את אוריה

158
00:08:03,233 --> 00:08:06,100
שאלת את אוריה
,האם הוא עשה את זה כי נוח לו

159
00:08:06,167 --> 00:08:07,867
...כי אין לו כוח או שהוא באמת

160
00:08:08,167 --> 00:08:12,667
:בוא נתחיל מהשאלה הבסיסית
?האם צריכה להיות הסכמה בין ההורים

161
00:08:12,933 --> 00:08:15,367
?האם צריכה להיות תמימות דעים
...האם צריכה להיות

162
00:08:15,433 --> 00:08:17,467
.כדאי שתהיה הסכמה. -כדאי

163
00:08:17,533 --> 00:08:20,300
בוא נגיד שברור
שלא תהיה הסכמה בכל המישורים

164
00:08:20,367 --> 00:08:26,367
וצריך ליצור איזשהו שיח כדי
.למצוא את הקווים ה... מה שאפשר לחבר

165
00:08:26,433 --> 00:08:29,233
...למצוא את ה
,דרך השיח יכול להיות אמצע

166
00:08:29,300 --> 00:08:30,833
.יכול להיות איזשהו הסכם

167
00:08:31,433 --> 00:08:32,833
...אני חושב ש
,אבל נקודת המוצא-

168
00:08:32,900 --> 00:08:36,400
?מהי נקודת המוצא
?שאני אבחר בן זוג לפי מה

169
00:08:36,467 --> 00:08:38,400
הרי כל אחד מבני הזוג

170
00:08:38,467 --> 00:08:40,133
בינו לבין עצמו גם יש
את הקונפליקט הזה

171
00:08:40,200 --> 00:08:42,300
כי כל אחד
"לא רוצה להיות "הרע

172
00:08:42,367 --> 00:08:43,633
וגם לא רוצה להיות
.הטוב מדי

173
00:08:43,700 --> 00:08:45,733
הוא רוצה להיות במקום
.שנכון לילד. -המאזן

174
00:08:45,800 --> 00:08:48,533
מן הסתם... כן, מן הסתם כשנפגשים

175
00:08:48,600 --> 00:08:50,467
אז כאילו מה שנוצר זה
.שכל אחד לוקח איזושהי עמדה

176
00:08:50,533 --> 00:08:53,233
,לפעמים הוא אומר לעצמו, כמו שאמרת
,זה בכלל לא הקטע שלי

177
00:08:53,300 --> 00:08:56,333
 ...אני בכלל לא בקטע
.כאילו הוא מייצר את זה

178
00:08:56,400 --> 00:08:58,500
אני מסתכל פה על
...טרמינולוגיה שכולנו

179
00:08:58,567 --> 00:09:01,900
,אני אגיד בצורה מאוד עממית
.נופלים בה

180
00:09:02,333 --> 00:09:04,933
,אתה אמרת אחד לא רוצה להיות הרע
.אחד לא רוצה להיות הטוב. -כן

181
00:09:05,000 --> 00:09:07,433
וסביר להניח שמי ששם
.את הגבול נתפס הרע. -כן

182
00:09:07,500 --> 00:09:09,167
.ואז זה אומר שגבול זה רע. -נכון

183
00:09:09,233 --> 00:09:11,567
,ואז אני לא רוצה את התפקיד הזה
...ואז הילד לא רוצה

184
00:09:11,633 --> 00:09:13,800
.זה... אתה יודע, כוח המילה

185
00:09:14,033 --> 00:09:18,133
כבר נתחיל להוציא בשורש הדיאלוג שלנו
.בתוך הבית את המילה רע וטוב

186
00:09:18,700 --> 00:09:20,933
?ואולי רע זה בדיוק הפוך

187
00:09:21,233 --> 00:09:25,033
,שאלת אם יש דרך להסכים כל הזמן
.לפי דעתי אי אפשר

188
00:09:25,100 --> 00:09:26,967
אי אפשר להגיע להחלטה
.של הסכמה

189
00:09:27,033 --> 00:09:30,433
,תמיד החיים מביאים עוד הפתעות
 עוד הפתעות

190
00:09:30,500 --> 00:09:33,867
,מתוך זה ששנינו אנשים שונים
.אני שונה מאשתי

191
00:09:33,933 --> 00:09:37,633
,תמיד יהיה משהו שונה בתפיסה שלנו
...בהבנה שלנו. -ולכן

192
00:09:37,700 --> 00:09:39,067
.ולכן השיח שלנו נראה לי הוא חשוב

193
00:09:39,133 --> 00:09:42,367
ולכן אחד הדברים
,שאנחנו מדברים על חינוך ילדים

194
00:09:42,433 --> 00:09:46,533
ונעזוב כרגע בצד את הזוגיות
כי כרגע הזוגיות היא עבורי כלי

195
00:09:46,600 --> 00:09:48,467
,כי חינוך הילדים זה המרכז

196
00:09:49,200 --> 00:09:51,433
מה שצריך לעמוד מול העיניים שלנו
.זה חינוך הילדים

197
00:09:52,300 --> 00:09:54,367
.ופה המטרה מקדשת את האמצעים

198
00:09:54,733 --> 00:10:01,967
וכשאנחנו רואים התנהלות הורית
.של כסאח, של מי ינצח, הורדת ידיים

199
00:10:02,033 --> 00:10:05,533
כלומר, פה היה, פה ראינו הורדת ידיים
.שמי שהיה שולחן זה הילד

200
00:10:05,600 --> 00:10:08,267
פעם אחת הוא קיבל את המכה מפה
.ופעם אחת הוא קיבל את המכה מפה

201
00:10:08,333 --> 00:10:16,033
,וכשאנחנו מבינים שיש לנו משימת-על
.אנחנו קיבלנו מהקב"ה בפיקדון

202
00:10:16,900 --> 00:10:19,867
...אתה יודעת, זה ממש כאילו
...יש לי

203
00:10:19,933 --> 00:10:22,233
.זה יושב לי בדיוק הסיפור ככה
.אוקיי-

204
00:10:22,300 --> 00:10:24,533
...אפשר להכניס עכשיו איזה
.לא "אפשר", צריך. -אוקיי-

205
00:10:24,600 --> 00:10:28,033
אז יש לי איזה סיפור
,שהוא יושב בדיוק על הנקודה הזאת

206
00:10:28,533 --> 00:10:31,433
.בין הילדים וגם ביני לבין אשתי

207
00:10:31,967 --> 00:10:34,267
.בוא נפתח את זה
.בואו נפתח את זה. -בואו נפתח את זה-

208
00:10:34,333 --> 00:10:35,600
.ככתוב. -ככתוב

209
00:10:36,400 --> 00:10:40,933
.אז יש לי עניין עם קידוש
...בשבת זה

210
00:10:41,000 --> 00:10:45,167
אני גדלתי בבית שבו הקידוש
.היה באמת מרכז השבוע

211
00:10:46,000 --> 00:10:49,933
בית מלא בקדושה כזה
,וקידוש זה היה השיא

212
00:10:50,000 --> 00:10:55,333
זה היה הרגע הכי קדוש בשבוע
.במובן של שקט

213
00:10:56,033 --> 00:11:00,100
,זה זמן שלא מדברים בו
.לא צוחקים, לא מבקשים

214
00:11:00,167 --> 00:11:02,133
.זה זמן של כולנו. -קדוש

215
00:11:02,200 --> 00:11:04,600
.קדוש אבל קדוש בחיל וברעדה

216
00:11:04,667 --> 00:11:06,833
...שכולנו עומדים זה
.חיילים-

217
00:11:06,900 --> 00:11:11,967
חיילים, מסדר כזה שכולנו נושמים
וכאילו אבא שלי עד שהוא לא מסיים

218
00:11:12,033 --> 00:11:16,367
,ציפור לא צייץ, שור לא געה
...קול דממה דקה. זה היה

219
00:11:16,433 --> 00:11:19,133
,עכשיו, אתה יודע, עם זה באתי
בכלל לא חשבתי על זה

220
00:11:20,133 --> 00:11:22,333
...וכשהילדים התחילו להגיע

221
00:11:22,400 --> 00:11:25,400
כשזה היה עם אשתי
.זה היה עוד בסדר, ברור, שנינו שותקים

222
00:11:25,467 --> 00:11:28,967
.אף אחד לא צריך זה, הכול מוכן
.יושבים בזוגיות, קטן

223
00:11:30,033 --> 00:11:33,433
כשהילדים התחילו להגיע
,וכל אחד יש לו את הצרכים שלו

224
00:11:33,500 --> 00:11:35,067
,והוא רוצה לשבת לידו

225
00:11:35,133 --> 00:11:37,867
ולה חשוב בדיוק עכשיו להביא
את הצלחת שהיא הכינה בקרמיקה

226
00:11:37,933 --> 00:11:40,600
שלא שמו בה זיתים
...אז כן לשים בה. והוא רוצה

227
00:11:40,667 --> 00:11:45,933
,ובאיזשהו שלב קלטתי שכל המריבות
כל הצרכים הכי קטנים בשבוע

228
00:11:46,000 --> 00:11:48,767
.מתנקזים לרגע שלי, הוא הרגע הכי חשוב

229
00:11:48,833 --> 00:11:51,900
,הרגע שאני צריך את השקט הזה
,"את ה"תענו לי

230
00:11:51,967 --> 00:11:53,067
.תענו לי את ה"אמן" הזה

231
00:11:53,133 --> 00:11:56,467
...'ברוך אתה ה
.ברוך הוא וברוך שמו, מישהו? שקט

232
00:11:56,533 --> 00:11:59,033
,אין אף אחד, הם לא איתך
...יש איזו מריבה על הטחינה ועל ה

233
00:11:59,867 --> 00:12:02,833
.וזה הפך להיות כאילו אצלנו המוקד

234
00:12:02,900 --> 00:12:06,300
בהתחלה מול הילדים
:שאני אומר להם לפני זה

235
00:12:06,367 --> 00:12:09,800
.בואו, תארגנו את הכול לפני
?זה המקום? טוב לך

236
00:12:09,867 --> 00:12:12,867
?הצלחת בסדר
?את רוצה להחליף

237
00:12:12,933 --> 00:12:13,967
.הכול לפני נעשה

238
00:12:14,033 --> 00:12:17,700
,וכשמתחילים, כשיש פליי
.פתאום יש עוד מיליון דברים וזה

239
00:12:17,767 --> 00:12:20,967
...אז שמה זה
.היה סביב זה הרבה מתח

240
00:12:21,033 --> 00:12:22,400
?ואשתך איפה בתמונה

241
00:12:22,467 --> 00:12:26,467
...ואז נהיה שלב שאשתי כאילו
.היא הוסיפה

242
00:12:26,533 --> 00:12:30,467
,היא הייתה רואה את הדבר הזה
.זה היה... יצר המון מתח בבית

243
00:12:30,533 --> 00:12:36,200
:וכאילו הייתה אומרת לי
...די, תשחרר. בסדר, לא נורא אז עכשיו

244
00:12:36,267 --> 00:12:38,300
אז שנייה אני הולכת להביא לו
.את הכיסא ולסדר לו

245
00:12:38,367 --> 00:12:39,767
.שנייה, אני מחליפה לה את הצלחת

246
00:12:40,600 --> 00:12:42,600
...אמרתי לה
.כלומר, אשתך הפכה למשת"פית-

247
00:12:42,667 --> 00:12:44,867
.לגמרי. היא הייתה בצד של הילדים
.היא הייתה בצד של הילדים-

248
00:12:44,933 --> 00:12:46,067
.איך שאני תפסתי את זה

249
00:12:46,133 --> 00:12:50,033
כמובן שהיא ניסתה לפשר
.שהיא כיבדה את המקום הזה שלי

250
00:12:50,100 --> 00:12:52,133
בגלל שהיא ראתה שזה חשוב
אז היא כאילו נתנה לזה את המקום

251
00:12:52,200 --> 00:12:55,200
אבל כאילו זה הפך להיות
...באיזשהו שלב

252
00:12:55,267 --> 00:12:58,067
,רגע, אבל המקום הזה
?איפה שם אותך

253
00:12:58,567 --> 00:13:02,100
עברה לך איזושהי מחשבה
,בכל הדיאלוג הזה

254
00:13:02,167 --> 00:13:03,267
?אולי אני צריך להתגמש

255
00:13:04,167 --> 00:13:06,067
,או אתה באת ואמרת: כולם יתיישרו

256
00:13:06,133 --> 00:13:09,267
.לא משנה מה, כולם יתיישרו פה
...ההתחלה הייתה ברורה, יש-

257
00:13:09,333 --> 00:13:11,133
,אני מוביל עכשיו קידוש

258
00:13:11,200 --> 00:13:14,967
.זה דקה, זה שתי דקות שהן קדושות
.שקט. אין דיון על שום דבר

259
00:13:15,033 --> 00:13:17,200
,לא מעניין אותי כלום
?כולם מתיישרים. -הצלחת

260
00:13:17,267 --> 00:13:18,533
.לא הלך
?למה? -עד עכשיו-

261
00:13:18,600 --> 00:13:21,067
לא הלך. לא, עכשיו עברנו
,הרבה הרב גלגולים מאז

262
00:13:21,133 --> 00:13:24,167
,אבל זה לא הלך כי כאילו
,אני לא יודע

263
00:13:24,233 --> 00:13:27,167
בעצם זה שכאילו הלכתי על זה
,ככה בנוקשות

264
00:13:27,233 --> 00:13:29,200
...אז זה כאילו הזמין, הזמין

265
00:13:29,267 --> 00:13:31,133
.המתח הזה הזמין
...מה זה היה אומר מבחינתך-

266
00:13:31,200 --> 00:13:35,600
מה זה היה אומר מבחינתך
.אם היית מתגמש? ב"אני" שלך

267
00:13:35,667 --> 00:13:38,400
זה כאילו ויתרתי
.על הרגע הכי חשוב בשבוע

268
00:13:38,467 --> 00:13:39,800
.כאילו זה עוד יום חול
.הבנתי-

269
00:13:39,867 --> 00:13:42,300
,עוד ארוחת ערב שתלך לשם ותחזור
.ואפשר לדבר

270
00:13:42,367 --> 00:13:45,767
,בוא נעצור פה שנייה
,בוא נעצור פה שנייה

271
00:13:45,833 --> 00:13:46,967
.תשקפו לנו את זה רגע

272
00:13:47,033 --> 00:13:48,800
.בוא נפתח את זה
.בואו תפתחו את זה רגע-

273
00:13:59,233 --> 00:14:00,567
...ששש

274
00:14:06,300 --> 00:14:07,067
...אפשר

275
00:14:08,067 --> 00:14:10,500
...אפשר את ה
?אפשר-

276
00:14:10,567 --> 00:14:11,567
?אפשר את הטחינה

277
00:14:12,500 --> 00:14:14,300
.זה לא שלי

278
00:14:14,367 --> 00:14:16,333
.הזיתים שלי
.תן לי את זיתים-

279
00:14:16,400 --> 00:14:17,533
.אוף
.אני גם רוצה סלט-

280
00:14:17,600 --> 00:14:18,933
,אימא, לא לקחו את הקרמיקה שלי

281
00:14:19,000 --> 00:14:20,533
.לא לקחו את הקרמיקה שלי
?למה הכוס ירוקה-

282
00:14:20,600 --> 00:14:23,600
.אני רוצה את הכוס הצהובה שלי
?למה רק את הלחם שלו-

283
00:14:24,033 --> 00:14:26,000
...אוף, אני
.אני גם רוצה-

284
00:14:26,067 --> 00:14:28,033
!מה? תפסיק. די

285
00:14:28,100 --> 00:14:29,733
.הוא כל הזמן מתחיל איתי
.די. -די-

286
00:14:29,800 --> 00:14:31,000
.די. -אוף, נו

287
00:14:31,067 --> 00:14:33,433
!די
!איזה מעצבן-

288
00:14:33,500 --> 00:14:35,100
.די כבר
.הוא מתחיל איתי, די-

289
00:14:41,167 --> 00:14:43,267
.אני רציתי לשבת ליד אימא
.לא נכון, זאת החלה שלי-

290
00:14:43,333 --> 00:14:44,767
...אבל אני רציתי

291
00:14:46,467 --> 00:14:48,833
...עשינו הגרלה, עשינו הגרלה

292
00:14:52,700 --> 00:14:55,067
.אני לא רוצה לאכול את הפסטה הזאת

293
00:14:57,733 --> 00:14:58,900
.קידוש

294
00:15:10,100 --> 00:15:12,333
יום השישי"

295
00:15:16,267 --> 00:15:20,233
ויכלו השמיים והארץ"

296
00:15:20,300 --> 00:15:24,233
וכל צבאם"

297
00:15:25,967 --> 00:15:29,767
ויכל אלוקים ביום השביעי"
.מלאכתו אשר עשה

298
00:15:30,600 --> 00:15:36,200
...וישבות ביום השביעי מכל"

299
00:15:38,700 --> 00:15:41,267
מלאכתו אשר עשה"

300
00:15:42,233 --> 00:15:45,100
"...ויברך אלוקים"
.נו

301
00:15:45,167 --> 00:15:49,833
."את יום השביעי ויקדש אותו"
!נו

302
00:15:50,900 --> 00:15:54,700
"...כי בו שבת מכל מלאכתו"
.תביא כבר. אז תביא כבר-

303
00:15:56,300 --> 00:15:59,433
מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים"
.לעשות. סברי מרנן

304
00:16:00,067 --> 00:16:03,233
,ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם"
."בורא פרי הגפן

305
00:16:03,300 --> 00:16:05,233
...קצת יותר כוונה, קצת יותר

306
00:16:05,300 --> 00:16:07,033
.תיכנס לזה, תיכנס לזה
?מה קרה? מה-

307
00:16:07,600 --> 00:16:08,933
אי אפשר

308
00:16:10,300 --> 00:16:11,400
שתי דקות

309
00:16:12,400 --> 00:16:13,733
שאין כלום

310
00:16:14,467 --> 00:16:16,833
?חוץ מקידוש

311
00:16:17,700 --> 00:16:19,233
!שתי דקות

312
00:16:19,733 --> 00:16:23,433
.אני לא מבינה מה אתה רוצה
.די, חיים, חיים, זורמים

313
00:16:23,500 --> 00:16:26,400
.קורים דברים
שתי דקות-

314
00:16:26,467 --> 00:16:29,267
.של שביתה ממלאכה
?מה יש לו-

315
00:16:29,333 --> 00:16:32,333
.של התכווננות לשמיים והארץ
?מה יש לו-

316
00:16:32,400 --> 00:16:35,833
,שתי דקות של קדושה
.שתי דקות

317
00:16:35,900 --> 00:16:37,300
.רק שתי דקות

318
00:16:37,867 --> 00:16:39,467
?אני לא מבינה, הוא מפקד בצבא

319
00:16:40,167 --> 00:16:44,467
,אלה ילדים! ילדים זזים
,ילדים רוצים דברים

320
00:16:44,533 --> 00:16:46,633
.ילדים לא עומדים כמו חיילים

321
00:16:47,267 --> 00:16:48,267
?מה קרה לו

322
00:16:49,033 --> 00:16:51,600
.אבא, אבא ממש מפחיד

323
00:16:51,667 --> 00:16:55,433
מה, אני בסך הכול רציתי
.שגם החלה שלי תהיה על השולחן

324
00:16:57,633 --> 00:16:59,167
?למה הוא כל כך רציני

325
00:17:00,033 --> 00:17:03,000
.אימא, אימא, תגידי לו משהו

326
00:17:03,067 --> 00:17:04,100
.אי אפשר ככה

327
00:17:10,700 --> 00:17:11,867
?אפשר לדבר איתך דקה

328
00:17:12,767 --> 00:17:14,767
.תניח את הגביע שנייה

329
00:17:18,300 --> 00:17:19,267
.אי אפשר לדבר אפילו

330
00:17:26,733 --> 00:17:27,733
?את רוצה לחנך אותי

331
00:17:28,733 --> 00:17:31,567
.לא, אני רוצה שתסתכל מסביב

332
00:17:31,633 --> 00:17:33,167
,אני מסכל מסביב

333
00:17:34,133 --> 00:17:35,800
אני רוצה שתעזרי לי

334
00:17:37,000 --> 00:17:38,167
...לקצת

335
00:17:41,633 --> 00:17:43,700
אני מצטערת שאני מאכזבת אותך
.כל פעם מחדש

336
00:17:48,233 --> 00:17:52,067
,טוב, אני עושה קידוש
מי שרוצה שיצא

337
00:17:52,133 --> 00:17:55,333
.ומי שרוצה שיצא ידי חובה

338
00:17:57,300 --> 00:18:01,800
יום הששי ויכלו השמיים"
."והארץ וכל צבאם

339
00:18:03,167 --> 00:18:04,467
.לחיים, אבא

340
00:18:12,700 --> 00:18:13,100
.וואי, וואי, וואי

341
00:18:13,800 --> 00:18:15,200
.לחיים, אבא

342
00:18:17,267 --> 00:18:20,267
.וואי, וואי, וואי
.יש לי מלא תגובות

343
00:18:20,867 --> 00:18:22,800
?איך הרגשת
?שם אותך בבית

344
00:18:23,033 --> 00:18:24,967
.וואו, קודם כול, זה היה מדהים

345
00:18:25,033 --> 00:18:29,833
...זה היה כאילו
...את כל המחשבות שיש בראש. זה

346
00:18:30,967 --> 00:18:35,833
כאילו זה גם... זה מפדח גם כאילו
?מה, אני עד כדי כך כזה

347
00:18:35,900 --> 00:18:38,833
...אבל כן, אני רואה שמה את עצמי ו

348
00:18:40,700 --> 00:18:44,733
?בא לי... אפשר לבקש תיקון
?משהו? שזה מסתדר

349
00:18:44,800 --> 00:18:47,800
,באמת, עברו שנים
.המצב הרבה יותר טוב

350
00:18:47,867 --> 00:18:48,700
?מה זה הרבה יותר טוב

351
00:18:48,767 --> 00:18:51,200
?אתה התגמשת או הם התכופפו
.אני התגמשתי-

352
00:18:51,267 --> 00:18:53,567
הם גם באו לקראתי קצת
כי הם הבינו את זה

353
00:18:53,633 --> 00:18:54,800
...אבל לא ממקום של

354
00:18:54,867 --> 00:18:57,167
זו הייתה תקופה
שזה היה ממקום של לחץ

355
00:18:57,233 --> 00:19:02,800
...והם התגמשו, אשתי גם למדה ביחד לא
.שמדברים על זה אחרי אם זה קורה

356
00:19:03,267 --> 00:19:05,667
...ואני גם למדתי כמו ש

357
00:19:05,733 --> 00:19:09,033
,אני לא אמרתי את זה לפני זה
,כמו שאמרת: חבר'ה, אני עושה קידוש

358
00:19:09,100 --> 00:19:11,033
,אני זז עכשיו, אני שמה

359
00:19:11,100 --> 00:19:14,467
אני לא עסוק באם אתם
,מתנהגים טוב בקידוש שאני עושה

360
00:19:14,533 --> 00:19:19,133
,אלא אני שמה, אני הולך קדימה
.מי שרוצה שיצא, שתשחקו. ובאמת זה קורה

361
00:19:19,200 --> 00:19:20,400
.מי שבא לו, זרמו איתי

362
00:19:21,200 --> 00:19:24,467
,אני אהיה ברגע של הקדושה
,לא אכפת לי... ברגע המיוחד הזה

363
00:19:24,533 --> 00:19:26,733
לא אכפת לי אם אתם תהיו שמה
בזמן שאני נמצא שמה

364
00:19:26,800 --> 00:19:28,267
.איך שאני נמצא שמה
.זורם

365
00:19:29,533 --> 00:19:33,433
אבל אני רוצה גם לראות את זה
...כי לא סיפרתי את זה, אני רוצה לראות

366
00:19:33,500 --> 00:19:36,367
,לראות את הזווית של איך זה מסתדר
...איך שזה

367
00:19:36,433 --> 00:19:39,033
.יש תיקון. יש תיקון בחיים
אבל כשראית את זה-

368
00:19:39,100 --> 00:19:43,067
.וזה שיקף לך אותך באיזשהו שלב בחיים
.תקופה ארוכה מאוד-

369
00:19:43,133 --> 00:19:46,567
:וכשאתה מסתכל עכשיו אתה אומר
,הנה, אני מסתכל על עצמי מהצד

370
00:19:47,567 --> 00:19:51,100
?הייתי נשאר ככה
.לא יכול, לא, הבית לא יחזיק ככה-

371
00:19:51,167 --> 00:19:54,333
,הייתי קם לפעמים, מניח את הכוס
.סליחה שאני... מניח והולך

372
00:19:54,400 --> 00:19:57,233
.כלומר, שיטת הקדושה בכוח לא עבדה

373
00:19:57,300 --> 00:19:58,533
.לא הלך, לא הלך
.לא הלך-

374
00:19:58,600 --> 00:20:02,800
הלהיתקע ולשחזר את הבית שלי
או את איך שאני רוצה שזה יהיה

375
00:20:02,867 --> 00:20:04,733
.או איך שתכננתי, לא הלך

376
00:20:04,800 --> 00:20:07,567
.נכנעתי. נכנעתי, נשברתי, בכיתי
.נכנעת-

377
00:20:07,633 --> 00:20:09,900
?אתה מרגיש... בכית
,כן. הייתי יוצא החוצה-

378
00:20:09,967 --> 00:20:13,200
,מניח את כוס הקידוש
,יוצא, הולך לנשום, הולך, רץ

379
00:20:13,267 --> 00:20:17,433
,הולך מסביב לבית, הולך ביישוב
...קצת אוויר, קצת

380
00:20:17,500 --> 00:20:19,900
לנסות לפתוח כי אתה לא יכול
כל פעם לנסות לפתוח את הדלת

381
00:20:19,967 --> 00:20:21,867
בכיוון הלא מתאים
.והיא לא נפתחת, זה לא עובד

382
00:20:21,933 --> 00:20:25,000
,אני פותח רגע סוגריים
,תחשוב על זה, אפילו לא לדיון

383
00:20:25,067 --> 00:20:26,533
?איפה מידת הגאווה

384
00:20:28,433 --> 00:20:30,467
,אני לא חושב שזו גאווה
.אני אומר לך דוגרי

385
00:20:30,533 --> 00:20:33,033
?התעצבנת
.מאוד-

386
00:20:33,100 --> 00:20:34,433
...גאווה. -אבל זה

387
00:20:34,500 --> 00:20:37,933
?התעצבנת? צדיק, התעצבנת
.גאווה

388
00:20:38,000 --> 00:20:40,000
עכשיו קח את זה
.לעוד מקומות בחיים שלך

389
00:20:40,067 --> 00:20:43,267
.עצבים, כעס - שווה גאווה
,לא אני אמרתי

390
00:20:44,167 --> 00:20:45,667
.לא אני אמרתי. -כן

391
00:20:45,733 --> 00:20:47,533
.הרמב"ם אומר. -כן

392
00:20:47,600 --> 00:20:53,733
מידת הגאווה, משהו שאני צריך שיקרה פה
,כמו שאני רוצה שיקרה ויהי מה

393
00:20:53,800 --> 00:20:57,100
גם אם הילדים עכשיו יעמדו שקטים
.אבל הם לא יהיו בקידוש

394
00:20:58,000 --> 00:21:01,733
.הם יהיו בפחד מאבא שלהם
.כן, היה שמה את זה-

395
00:21:01,800 --> 00:21:04,300
,כלומר, אני אשיג את מה שאני רוצה

396
00:21:04,367 --> 00:21:08,433
אני אשיג פה מצג שווא
של ילדים שהם בקידוש

397
00:21:08,500 --> 00:21:11,700
.אבל לא יהיו ילדים בקידוש
.אני לא יודע אם עד כדי אבל-

398
00:21:11,767 --> 00:21:16,567
.אני לא יודע
.היה שמה את הכן, משהו ננעל-

399
00:21:16,633 --> 00:21:20,933
,תכננתי, וגם אתה יודע, ככה תכנתו
.זה מה שלמדתי, ככה נראה קידוש

400
00:21:21,000 --> 00:21:25,233
,קידוש זה שקט, זה מורא
,זה כבוד, זה חרדת קודש מסוימת

401
00:21:25,300 --> 00:21:27,600
.אתה יודע עם הווליום שלקחתי

402
00:21:27,867 --> 00:21:31,700
ופה כן, היה פתאום מקום
,שדי, זה לא עובד, די חאלס

403
00:21:32,233 --> 00:21:34,267
,אני לא יכול להמשיך לחרטט
.זה לא עובד

404
00:21:34,333 --> 00:21:37,033
אני אמשיך ללחוץ, אמשיך ללחוץ
.על הגז הזה. די, חאלס

405
00:21:37,600 --> 00:21:41,433
וכאילו, כן, יכול להיות שחלק הגאווה
...פתאום אומר לי כזה

406
00:21:41,500 --> 00:21:43,867
.אבל כן, היה שם מקום שצריך לשחרר

407
00:21:43,933 --> 00:21:45,167
?אפשר תיקון? אפשר תיקון

408
00:21:46,633 --> 00:21:48,467
?אתה רוצה תיקון
.אני רוצה תיקון-

409
00:21:48,533 --> 00:21:49,633
.הוא רוצה תיקון
.יאללה-

410
00:21:49,700 --> 00:21:54,567
.מי אנחנו? אין לנו גאווה
.הוא רוצה תיקון, תנו לו תיקון-

411
00:22:00,500 --> 00:22:06,433
אבא? כואב לי להגיד את זה
.אבל אני... אני באתי להיפרד

412
00:22:07,600 --> 00:22:09,167
,באתי להיפרד מהקידוש שלך

413
00:22:11,400 --> 00:22:15,500
מהרגעים היקרים האלה
.שהיו בשבילי עולם ומלואו

414
00:22:17,233 --> 00:22:20,367
.אני הולך לדרך שלי, לקידוש שלי

415
00:22:21,167 --> 00:22:23,567
...ניסיתי, ניסיתי בכל הכוח אבל

416
00:22:28,433 --> 00:22:29,433
.זה מה שאני יכול

417
00:22:40,300 --> 00:22:43,200
אנחנו עושים תרגילי גמישות
.לפני הקידוש

418
00:22:43,267 --> 00:22:44,433
.שים את היין, יופי

419
00:22:45,433 --> 00:22:49,000
?תרגישו חופשי, מה שאתם רוצים, כן
...תשחרר, תשחרר, תשחרר-

420
00:22:49,067 --> 00:22:51,933
.אנחנו מתגמשים אליך, אבא
.מרגיש את השחרור? יופי-

421
00:22:57,367 --> 00:22:58,333
.וואו, הנה הוא צוחק

422
00:22:59,667 --> 00:23:00,467
.הוא צוחק

423
00:23:03,900 --> 00:23:06,033
"...יום השישי"

424
00:23:07,100 --> 00:23:08,300
אפשר את הממתק שהבטחת לנו

425
00:23:08,367 --> 00:23:09,533
?אם אנחנו נהיה בשקט
"...ויכלו"-

426
00:23:12,000 --> 00:23:13,967
?אחר כך ממתק
.קח, קח ממתק-

427
00:23:15,133 --> 00:23:15,867
.תמשיך

428
00:23:15,933 --> 00:23:21,500
"...ויכלו השמיים והארץ וכל צבאם"
.ששש... אבא עושה קידוש-

429
00:23:21,567 --> 00:23:22,833
"...ויכל"

430
00:23:27,233 --> 00:23:30,800
...שבת... שבת

431
00:23:33,233 --> 00:23:34,600
.הנה שבת הגיעה

432
00:23:36,133 --> 00:23:40,000
,וואו, סוף כל סוף אני מרגישה שבת
.עבדתי כל כך קשה, הכנתי את כל הסלטים

433
00:23:41,867 --> 00:23:44,433
,הנה שבת
.שבת הגיעה

434
00:23:47,100 --> 00:23:48,500
.תודה רבה

435
00:23:48,567 --> 00:23:52,133
."ברוך אתה ה' מקדש השבת"

436
00:23:56,233 --> 00:23:59,300
אמרו לי כל כך יפה
."שלום עליכם מלאכי השלום"

437
00:24:02,167 --> 00:24:06,467
אז אמרתי: יהי רצון
.שיהיה ככה בשבת הבאה

438
00:24:11,567 --> 00:24:12,467
.אמן

439
00:24:15,633 --> 00:24:16,600
.אמן

440
00:24:31,433 --> 00:24:34,100
?דן, הפתיעו אותך

441
00:24:35,533 --> 00:24:36,933
.וואו
.ביקשת תיקון-

442
00:24:38,667 --> 00:24:46,533
כן, זה הקטע שאתה עשית
של פתאום לקחת את זה קדימה

443
00:24:46,600 --> 00:24:48,033
,ולדבר על זה עם אבא שלי

444
00:24:48,100 --> 00:24:51,133
,שזה כאילו אני לא אמרתי את זה
.אני רק הזכרתי בהתחלה שזה הבית שלי

445
00:24:51,200 --> 00:24:55,567
.ופתאום... כן
,ההורים מתבגרים, יש תנועה

446
00:24:55,633 --> 00:25:00,867
...פתאום אני מתחיל
.זה עבר אליי עכשיו, אני האבא

447
00:25:01,733 --> 00:25:05,833
,יש נשימה, דברים משתנים
.יש תקווה שאפשר להשתנות

448
00:25:05,900 --> 00:25:07,833
?אתה יודע מה
.אם אנשים ייקחו את זה, דיינו

449
00:25:07,900 --> 00:25:09,000
.אפשר להשתנות
.אפשר גם אחרת-

450
00:25:09,067 --> 00:25:13,067
אפשר אחרת, אפשר לחזור לאותה טעות
.ולהגיד: די, נמאס לי, לא מתאים לי יותר

451
00:25:13,133 --> 00:25:16,233
,אני לא יודע איך אתה תרגמת
,כל אחד מתרגם

452
00:25:16,300 --> 00:25:17,900
אני תרגמתי את מה שעופר עשה

453
00:25:17,967 --> 00:25:21,867
שאתה באת לעשות תיקון
.מול אבא שלך. -כן

454
00:25:21,933 --> 00:25:24,567
.מול אבא שלך, לא הילד שלך מולך
.אני מולו-

455
00:25:24,633 --> 00:25:26,567
בהתחלה כשהסתכלתי על זה
,מה שעבר לי בראש

456
00:25:26,633 --> 00:25:28,933
.הנה הילד שלך גדל. -כן

457
00:25:29,000 --> 00:25:31,033
,ובא להגיד לך: תקשיב

458
00:25:31,100 --> 00:25:32,700
.לא הצליח לך. -לא הלך

459
00:25:32,767 --> 00:25:33,719
אני חשבתי
 שהוא הולך עכשיו

460
00:25:33,728 --> 00:25:34,678
,לעשות משהו אקסטרים

461
00:25:34,800 --> 00:25:36,867
.לברוח עם זה, כאילו אין יותר קידוש

462
00:25:36,933 --> 00:25:40,833
,אני בא להגיד שלום לקידוש שלך, אבא
...הרסת אותנו. כאילו ב

463
00:25:41,433 --> 00:25:44,233
,ופתאום לקחתי את זה רגע
אולי זה אתה

464
00:25:44,800 --> 00:25:47,233
:שאתה בא להגיד לאבא שלך

465
00:25:47,300 --> 00:25:49,167
.אני ממשיך את הדרך שלך, אבא

466
00:25:49,233 --> 00:25:51,567
,ממשיך אותה אבל בדרך שלי

467
00:25:51,633 --> 00:25:54,433
...לא עוזב את הדרך. ממשיך כאילו
.זה מה שהוא עשה-

468
00:25:54,500 --> 00:25:56,600
.זה היה לגמרי, בדיוק
.זה מה שהושיב אותי רגע-

469
00:25:56,667 --> 00:25:59,767
הפרידה מהקידוש
של אבא

470
00:25:59,833 --> 00:26:01,900
ולהתחיל ליצור קידוש
.שלי בעצמי

471
00:26:01,967 --> 00:26:03,300
אבל להחזיק את הרצון

472
00:26:03,367 --> 00:26:04,667
.של להמשיך את הקדושה

473
00:26:04,733 --> 00:26:06,067
,זאת אומרת
,הוא לא ויתר על הקדושה

474
00:26:06,133 --> 00:26:08,433
הוא הלך עם הקדושה
.אבל בדרך שלו

475
00:26:09,133 --> 00:26:13,000
כדי שהתמונה תהיה יותר שלמה
אפשר היה להעמיד ולראות

476
00:26:13,067 --> 00:26:15,867
מה יהיה הקידוש
.של הילדים של דן

477
00:26:17,200 --> 00:26:18,767
.איך הקידוש שלהם ייראה
.יאללה, תעשו לי את זה-

478
00:26:18,833 --> 00:26:20,033
.לא, לא, לא, שנייה

479
00:26:20,100 --> 00:26:22,367
איך יהיה הקידוש של הילדים של דן
?לפי אותו תסריט

480
00:26:22,433 --> 00:26:24,567
...זה נראה לי ש
.כדורגל-

481
00:26:24,633 --> 00:26:28,233
.זה נראה לי שהם יהיו במקום הזה
.לאו דווקא. -בכיף-

482
00:26:28,300 --> 00:26:30,800
יכול להיות שהקידוש שלהם
.יחזור לקידוש של סבא

483
00:26:31,200 --> 00:26:33,033
.בהחלט
?מה, זה יקפוץ דור-

484
00:26:33,100 --> 00:26:35,500
,יכול מאוד להיות
.בהרבה מקומות זה קופץ דור

485
00:26:35,567 --> 00:26:36,867
...אם הם רואים קידוש
.אבל בלי המבטא-

486
00:26:36,933 --> 00:26:40,233
?אבא שלך עדיין מקדש
.כן, ברוך השם-

487
00:26:40,300 --> 00:26:41,600
.ברוך השם, ברוך השם

488
00:26:41,667 --> 00:26:43,100
?הם רואים קידוש של סבא

489
00:26:44,400 --> 00:26:46,233
.נדיר, אבל כן
.יצא להם. יצא להם

490
00:26:46,300 --> 00:26:49,367
וכשהם רואים קידוש של סבא
?הם רואים קידוש צבאי

491
00:26:50,533 --> 00:26:52,733
,האמת שעכשיו, אתה יודע
,זה כבר שני דורות בבית

492
00:26:52,800 --> 00:26:55,467
,אין סיכוי
.אין לו באמת סיכוי לחזור

493
00:26:55,533 --> 00:26:58,067
,הוא כבר לא מנסה
...הוא כבר עם ה

494
00:26:58,600 --> 00:27:00,100
.גם הוא עבר תהליך
.הוא כבר התגמש-

495
00:27:00,167 --> 00:27:05,033
.כן, גם אצלנו זה קרה
...הנכדים, אתה יודע, יותר משחקים, יש

496
00:27:05,100 --> 00:27:09,633
לא רק, אבל יש
...את הדבר הזה. זה

497
00:27:09,700 --> 00:27:11,532
אותי, זה הכי נגע בי

498
00:27:11,541 --> 00:27:14,089
שיש אפשרות להצליח 
,בעודך בחיים

499
00:27:14,333 --> 00:27:16,700
,לא לשבור את כל הכלים
,לא לפרק את כל הזה

500
00:27:16,767 --> 00:27:20,900
...לעשות תנועה קטנה בתוך הדבר הזה
,נכנס אוויר. -כלומר, אם אתה עכשיו

501
00:27:20,967 --> 00:27:23,400
אתה, לא אני. עכשיו אתה לוקח
את התפקיד שלי

502
00:27:23,467 --> 00:27:27,033
ואם אתה צריך להגיד לאלה שצופים בנו
:עכשיו ומסתכלים באים ואומרים

503
00:27:27,100 --> 00:27:28,667
.זה חלק מהחיים שלנו. -כן

504
00:27:28,733 --> 00:27:33,033
,מישהו שהסיפור עכשיו היה עליו
?סיפור אמיתי מחייו, מה אתה אומר להם

505
00:27:35,267 --> 00:27:36,133
?תשחררו

506
00:27:37,167 --> 00:27:39,633
.תקשיבו. רק תקשיבו
.מדהים-

507
00:27:39,700 --> 00:27:40,600
.תקשיב. -תקשיבו

508
00:27:40,667 --> 00:27:44,000
...לא חייבים עכשיו
...תפתח את ה

509
00:27:44,067 --> 00:27:48,700
,"תמיד אתה בבעיה עם "שמוע תשמעו
,"תמיד זה: "וידבר ה' אל משה

510
00:27:48,767 --> 00:27:51,833
זו תמיד שיחה, הוא לא רק להגיד לו
אחת, שתיים, שלוש, ארבע

511
00:27:51,900 --> 00:27:53,900
.אלא תשמע. תשמע
."וידבר"-

512
00:27:53,967 --> 00:27:56,033
,"פתח ואמר", תמיד בזוהר זה "פתח ואמר"

513
00:27:56,100 --> 00:27:59,833
...פתח, רגע, בוא נראה, בוא

514
00:27:59,900 --> 00:28:04,100
הרי אין לנו תמיד תשובות לכל הדברים
.אבל הן קורות, הן צומחות

515
00:28:04,167 --> 00:28:06,067
...אתה אומר זו תובנה, זה לא
לקח לזה, הסיפור הזה-

516
00:28:06,133 --> 00:28:09,767
,שאני מספר לך זה עשר שנים
.שמונה שנים של מפה לפה

517
00:28:09,833 --> 00:28:11,067
.לקח לזה זמן
,שלקח לך לעבור-

518
00:28:11,133 --> 00:28:14,300
."לקח לך לעבור מ"ויאמר" ל"וידבר
.כן, כן-

519
00:28:14,367 --> 00:28:18,500
,זה, אתה לש, אתה עובר
.אתה משתנה

520
00:28:20,367 --> 00:28:25,700
תראו, אני באמת חושב
.שהמסר פה הוא מאוד משמעותי

521
00:28:25,767 --> 00:28:32,100
...המסר פה הוא מאוד משמעותי שאין
,גם בתוך הגבולות יש מרחב

522
00:28:32,167 --> 00:28:39,267
,גם בתוך הגבולות יש מרחב
,ואם אנחנו נדע שהגבול הוא הכוח המרכזי

523
00:28:39,333 --> 00:28:43,600
,הכוח המרכזי שיצמיח נכון
שיצמיח מסודר

524
00:28:43,667 --> 00:28:46,167
ועדיין בתוך הגבול כל אחד יש לו
,את המקום מחיה שלו

525
00:28:46,233 --> 00:28:49,633
כל אחד יש לו את המרחב
.שהוא יכול לחיות בו

526
00:28:49,700 --> 00:28:52,167
ואם אנחנו נתסכל על זה
כי התפקיד שלנו כהורים

527
00:28:52,233 --> 00:28:55,533
לבוא ולהגיד "כן, אנחנו חייבים
"לתת גבולות נקודה

528
00:28:55,600 --> 00:28:59,133
,בוא נדון עליהם, בוא נדון
.אנחנו לא חייבים להסכים על הכול

529
00:28:59,200 --> 00:29:01,933
,בואו נראה איפה אנחנו מתגמשים
.בואו נראה איפה אנחנו משתפרים

530
00:29:02,000 --> 00:29:06,033
אני חושב שחייב להיות
דיון קבוע של הורים

531
00:29:06,100 --> 00:29:08,467
,לא על יד הילדים שלהם
.על הגבולות של הבית

532
00:29:08,533 --> 00:29:12,467
,הילד, בסופו של יום
.צריך לקבל אחדות, אחדות הורית

533
00:29:12,533 --> 00:29:15,933
הילד בהוויית הנפש שלו
,רואה את ההורים כאחד

534
00:29:16,000 --> 00:29:18,700
.הוא לא רואה אבא ואימא
.בנפש, בצד הפנימי

535
00:29:18,767 --> 00:29:22,600
.הוא רואה את ההורה כיחידה
וברגע שהיחידה הזאת מפולגת

536
00:29:22,667 --> 00:29:26,400
,משהו בנפש אצל הילד יהיה מפולג
.הוא יגדל מבולבל

537
00:29:26,467 --> 00:29:29,167
עוד פעם, זה יכול להיות בקטנה
וזה יכול להיות הוא יגדל מבולבל

538
00:29:29,233 --> 00:29:31,300
.ולא עלינו, יגיע למקומות לא טובים

539
00:29:31,367 --> 00:29:36,167
ואם נבין כהורים
,שעל גבולות לא מוותרים

540
00:29:37,033 --> 00:29:40,433
והגבולות באיזשהו מקום
,זה גם האמת של כל אחד מההורים

541
00:29:40,500 --> 00:29:43,300
,האמת שלי שהילד צריך לקבל מרחב
האמת שלי שהילד צריך להיות

542
00:29:43,367 --> 00:29:47,700
,בתוך גדר תיל מסוימת
.בתוך "כלוב" מסוים מאוד ברור

543
00:29:47,767 --> 00:29:50,833
האמת שלי שלילד צריך לתת לפרש
,את הגבול איך שהוא רוצה

544
00:29:50,900 --> 00:29:53,800
האמת שלי שאנחנו צריכים
לפרש לילד את הגבול

545
00:29:53,867 --> 00:29:55,400
כי הוא לא יודע לפרש איך שהוא רוצה

546
00:29:55,467 --> 00:29:58,367
כי הוא מפרש את זה על פי העולם
שהוא נחשף אליו בחוץ

547
00:29:58,433 --> 00:30:03,133
והיום הילדים נחשפים לאלף ואחד
.סוגי עולמות שונים

548
00:30:03,200 --> 00:30:06,333
היום לא כל היום
...הילד יושב ולומד גמרא או לומד

549
00:30:06,400 --> 00:30:08,900
,הילד יוצא החוצה, הילד שומע
.הילד רואה. -רואה עולם

550
00:30:08,967 --> 00:30:11,333
?למה אצלו זה ככה ואצלי זה ככה

551
00:30:11,667 --> 00:30:18,067
זה כבר לא התא המשפחתי
.הסגור" הזה, הילד פתוח"

552
00:30:18,700 --> 00:30:23,000
ואם אנחנו לא ניפתח
בתוך עולם הגבולות האלה

553
00:30:23,067 --> 00:30:26,900
,ונבין שכן אפשר להשתנות
,כן לפעמים צריך להשתנות

554
00:30:26,967 --> 00:30:30,900
לא מוותרים על הערכים המאוד ברורים

555
00:30:30,967 --> 00:30:34,033
אבל לא פעם הערך
."הוא לא רק ב"איך", הוא גם ב"מה

556
00:30:34,733 --> 00:30:37,467
"אנחנו לא פעם מתעקשים על ה"איך
.כשה"איך" כבר לא מתאים

557
00:30:38,133 --> 00:30:40,767
לא אומר בגלל שגדלה לך הרגל
והנעל הזאת לא טובה לך

558
00:30:40,833 --> 00:30:43,633
,אז יותר לא הולכים עם נעליים
.עכשיו תלך יחף, לא

559
00:30:43,700 --> 00:30:47,567
,אז אני כן אשמור על הקידוש
אני כן אשמור על מה שחשוב בבית שיעבור

560
00:30:47,633 --> 00:30:50,533
:אבל אני אשאל את עצמי
?רגע, מי הקליינטים שלי

561
00:30:51,400 --> 00:30:53,600
איך אני מעביר
?לקליינט הזה את המסר

562
00:30:53,900 --> 00:30:55,333
,כי בסך הכול אתה רוצה להעביר מסר

563
00:30:55,400 --> 00:30:57,667
אתה גם רוצה לעשות את הקידוש
.כי הקידוש חשוב לך. -נכון

564
00:30:57,733 --> 00:30:59,767
,אבל אתה גם רוצה איזושהי מורשת

565
00:30:59,833 --> 00:31:01,900
אתה רוצה לראות את הילדים שלך
.עומדים ועושים את זה הלאה

566
00:31:02,100 --> 00:31:05,200
אחד הדברים זה להפוך אותם
.שותפים בתוך המוצר

567
00:31:06,200 --> 00:31:10,667
,יש שתי דרכים מרכזיות בתקשורת
שאתה נותן למישהו פתרון

568
00:31:10,733 --> 00:31:12,667
אתה מייצר לו מוטיבציה
.לעשות לך בעיות

569
00:31:13,400 --> 00:31:17,200
כשאתה נותן למישהו בעיה
.אתה נותן לו מוטיבציה לתת לך פתרונות

570
00:31:18,100 --> 00:31:19,867
,בוא נהפוך אותם לשותפים

571
00:31:19,933 --> 00:31:22,800
לא לחיילים שעכשיו רואים את אבא
,עושה משהו שחשוב לאבא

572
00:31:24,167 --> 00:31:26,000
,בוא נגרום לזה שזה יהיה חשוב להם

573
00:31:26,067 --> 00:31:30,233
בוא נעמיד אחד מימיני ואחד משמאלי
ואחד משתתף איתי בחלק הראשון של הקידוש

574
00:31:30,300 --> 00:31:32,533
והשני משתתף איתי
.בחלק השני של הקידוש

575
00:31:33,133 --> 00:31:36,600
אחד אחראי עכשיו כשאני מקדש
להסתכל על הנרות ואחד מקדש איתי

576
00:31:36,667 --> 00:31:38,333
.ובנקודה מסוימת מתחלפים

577
00:31:38,433 --> 00:31:42,267
תן להם תפקידים, תהפוך אותם
.לחלק שזה יהיה חשוב לי

578
00:31:42,333 --> 00:31:47,767
קשה לי להעביר חשיבות למישהו
.כאשר הוא שם ואני מספר לו כמה זה חשוב לי

579
00:31:47,833 --> 00:31:51,467
,זו חוויה שאתה חווית
זו חוויה שאתה גדלת לתוכה

580
00:31:51,533 --> 00:31:53,467
.ואתה עכשיו מנסה להעביר אותה הלאה

581
00:31:53,533 --> 00:31:57,000
,אם אנחנו נבין שהילדים שלנו
,עם כל זה שהם חלק מאיתנו

582
00:31:57,067 --> 00:32:00,433
הם ישות בפני עצמה
ויש להם את הרצונות שלהם

583
00:32:00,767 --> 00:32:04,067
ויש להם את הדמיונות שלהם
ויש להם את הפנטזיות שלהם

584
00:32:04,133 --> 00:32:07,900
ויש להם גם את חוסר היכולת
.לדחות סיפוקים. יש להם

585
00:32:08,567 --> 00:32:11,067
וגם כשאנחנו מתחילים
?לריב על ידם, מה יש לנו

586
00:32:11,133 --> 00:32:12,833
.את חוסר היכולת לדחות סיפוקים שלנו

587
00:32:13,300 --> 00:32:15,633
ואז יש לנו קטנים
שלא יכולים לדחות סיפוקים

588
00:32:15,700 --> 00:32:17,667
מול גדולים שלא יכולים
לדחות סיפוקים

589
00:32:17,733 --> 00:32:19,800
...ואז בואו נראה איך נראה
,לא רק שולחן שבת

590
00:32:19,867 --> 00:32:23,500
,איך נראים החיים בבית
.שראינו בהתחלה איך הבית קרס

591
00:32:23,567 --> 00:32:25,500
.הבית קורס
,הבית, כמו שאמרנו בהתחלה

592
00:32:25,567 --> 00:32:27,400
.היציבות, האיזון הזה

593
00:32:28,100 --> 00:32:30,167
ואני רוצה לקחת את זה
צעד אחד קדימה

594
00:32:30,233 --> 00:32:36,767
ולענות לצופה נחמדה שכתבה לנו
:ופנתה אלינו בשאלה, ואני אקריא את השאלה

595
00:32:36,833 --> 00:32:40,633
,אני מאוד מקפידה על אוכל בריא לילדים"
.'שתיית מים, ירקות וכו

596
00:32:40,867 --> 00:32:44,767
ובעלי חושב שאני מגזימה"
.ומדי פעם קונה להם ממתקים

597
00:32:44,833 --> 00:32:51,200
אני מרגישה שאני מציבה גבולות"
."ודי מצליחה, והוא ברגע אחד הורס לי הכול

598
00:32:51,333 --> 00:32:52,100
?מה עושים

599
00:32:53,133 --> 00:32:54,100
?מה אתם אומרים
.מוכר, מוכר-

600
00:32:54,167 --> 00:32:56,067
?מה אתם אומרים
?מעניין או שזה מוכר-

601
00:32:56,133 --> 00:32:58,233
?למה ברגע אחד הכול נהרס

602
00:32:58,300 --> 00:33:01,300
...כל הירקות וכל הזה לא
.הוא ישר תופס קצת-

603
00:33:02,900 --> 00:33:05,167
.כי אתה בצד של הממתקים
.לא, ממש לא-

604
00:33:05,233 --> 00:33:07,500
.אני עושה לחם שאור בבית
.אוקיי-

605
00:33:07,567 --> 00:33:09,133
.אני מביא את הזה

606
00:33:09,200 --> 00:33:14,433
אנחנו יודעים כשילד מחזיק
,את הכחול הזה, הזרחני הזה

607
00:33:14,500 --> 00:33:17,867
זה רגע קשה לראות אותו
.בולע את זה

608
00:33:17,933 --> 00:33:20,833
.אתה יודע, זה יכול להחריב
...כן, אבל... -יש בזה משהו-

609
00:33:20,900 --> 00:33:24,700
?מה אתה אומר, עופר
...אתה מחייך אבל כאילו

610
00:33:24,767 --> 00:33:29,867
איפה אתה? אתה בצד הזה
?או בצד הזה שברגע אחד הורס הכול

611
00:33:30,667 --> 00:33:36,867
אני יכול להגיד שאני יחסית
...שומר על בריאות בבית ולעצמי ו

612
00:33:38,433 --> 00:33:41,200
.ויחד עם זה יש לי חולשה לממתקים
...אז אני מרגיש

613
00:33:41,267 --> 00:33:44,400
אני מחייך כי אני מרגיש
,שיש את שני הצדדים בתוכי

614
00:33:44,467 --> 00:33:45,733
.את הקונפליקט הזה

615
00:33:45,800 --> 00:33:46,700
?מה אתה אומר, יהונתן

616
00:33:46,767 --> 00:33:48,833
אני אומר, הדבר הזה
"ש"ברגע אחד הורס הכול

617
00:33:48,900 --> 00:33:50,833
נראה לי זה חלק מהבעיה

618
00:33:50,900 --> 00:33:53,900
,כי יש לפעמים ככה
,לפעמים ככה, לפעמים ככה

619
00:33:53,967 --> 00:33:55,433
לפעמים אני יודע על עצמי

620
00:33:55,500 --> 00:34:00,500
שאני יכול בשנייה אחת של חוסר הקשבה
.להרוס את הכול, לפוצץ את זה

621
00:34:00,567 --> 00:34:03,400
.רגע, האיזון, כמו שדן אמר, הקשבה

622
00:34:04,167 --> 00:34:05,900
,בסדר, קרה משהו
,לא בדיוק מה שרצית

623
00:34:05,967 --> 00:34:10,100
,לא בדיוק מה שחשבת
.לא בדיוק זה, לא הכול מתמוטט

624
00:34:10,167 --> 00:34:13,167
כן, זה דרמטי נורא להגיד
."ברגע אחד יכול לשבור"

625
00:34:13,233 --> 00:34:15,533
.כולנו אמרנו את אותה הנקודה
.כן-

626
00:34:15,600 --> 00:34:20,133
.אני בעדה, אבל אל תחשבי שהכול נהרס
.כל מה שעשית לא נהרס

627
00:34:20,200 --> 00:34:26,233
,בואו נתחיל מזה שאני אענה לאותה הצופה
.לאותה גברת יקרה שכתבה לנו

628
00:34:26,300 --> 00:34:32,000
,קודם כול, שימי את עצמך רגע בצד
במחילה, אם את עסוקה בילד שלך

629
00:34:32,067 --> 00:34:34,133
."ואל תגידי "הורס לי את הכול

630
00:34:34,300 --> 00:34:38,067
,כי ברגע שהכנסת את המילה "לי" פנימה
.את כבר לא עסוקה בילד

631
00:34:38,133 --> 00:34:41,000
את כבר דרך הילד מסתכלת
,על מערכת היחסים שלך עם בעלך

632
00:34:41,500 --> 00:34:44,600
.בא ההוא והורס לי הכול
.וואו-

633
00:34:44,667 --> 00:34:45,900
.הוא לא הורס לך כלום

634
00:34:45,967 --> 00:34:47,867
אם את באמת עושה
,את העבודה כמו שצריך

635
00:34:47,933 --> 00:34:49,633
.ממתק לא יהרוס שום דבר

636
00:34:49,900 --> 00:34:51,300
...אם נשמור על איזון

637
00:34:52,133 --> 00:34:56,100
ואיזון, עוד פעם, קודם כול איזון בזה
...שתשבי עם בעלך ותצליחי להגיע

638
00:34:56,167 --> 00:35:00,233
."לחפש את ה"לנו
.להגיע בעצמך, מה חשוב לילד-

639
00:35:00,667 --> 00:35:03,367
לא מה עכשיו אני אנצח
,את בעלי בהורדות ידיים

640
00:35:03,433 --> 00:35:05,167
?מה חשוב לילד

641
00:35:05,233 --> 00:35:07,600
,אם הילד פה הוא העניין
?מה חשוב לילד

642
00:35:07,667 --> 00:35:12,133
,האם הילד יקבל ממתק פעם ביום
?פעם בשבוע, זה מה שישנה את חייו

643
00:35:12,200 --> 00:35:17,133
?זה מה שיהרוס את החינוך שלו
?או האם הילד יבין שיש גם וגם

644
00:35:17,200 --> 00:35:21,133
,הילד יבין שיש מינון
.הילד יבין שיש גיוון

645
00:35:21,200 --> 00:35:27,667
האם אנחנו לא נגרום לו בזה שרק נדחוף אותו
?לצד אחד לרצות לחפש את האסור, אוקיי

646
00:35:27,733 --> 00:35:30,433
.מים גנובים ימתקו, דווקא שם

647
00:35:30,500 --> 00:35:33,867
,אם ניקח את זה
,נבוא ונגיד אם חשוב אוכל בריא

648
00:35:33,933 --> 00:35:36,200
,חשוב מאוד אוכל בריא
.חשוב מאוד

649
00:35:36,267 --> 00:35:39,233
חשובה מאוד שתיית מים
.ולא משקאות כאלה ואחרים

650
00:35:39,300 --> 00:35:42,333
,אבל בואו נזכור עוד דבר מאוד בסיסי

651
00:35:42,400 --> 00:35:45,700
בריאות הנפש חשובה לא פחות
.מבריאות הגוף, אם לא יותר

652
00:35:45,767 --> 00:35:53,333
וכאשר אנחנו חושפים את הילד
,למלחמות, לחוסר גבולות, לחוסר איזון

653
00:35:53,400 --> 00:35:58,033
הוא יגדל מאוד בריא פיזיולוגית
,ומאוד פצוע נפשית

654
00:35:58,100 --> 00:36:02,567
...ואת זה נורא קשה
קל לתקן לא פעם עניין פיזיולוגי

655
00:36:02,633 --> 00:36:04,567
עניין נפשי קשה לתקן הרבה יותר

656
00:36:04,633 --> 00:36:07,200
והסיבה המרכזית היא
.שאי אפשר לשים עליו את האצבע

657
00:36:07,867 --> 00:36:12,267
בעיה פיזיולוגית יותר קל לגשת אליה
.כי רואים אותה, מצלמים אותה, משקפים אותה

658
00:36:12,333 --> 00:36:14,667
.בעיה נפשית - אי אפשר

659
00:36:14,733 --> 00:36:17,900
ולכן אני רוצה לסכם את זה
ולבוא ולומר

660
00:36:17,967 --> 00:36:22,100
,אם אנחנו ניקח את התובנות המרכזיות
שחשוב לתת לאנשים היום

661
00:36:22,167 --> 00:36:28,067
שגם ראו אתכם, גם שמעו אותך
,ויזכרו דבר אחד

662
00:36:28,133 --> 00:36:29,700
.גבולות - חד-משמעי כן

663
00:36:30,400 --> 00:36:32,033
.ילד חייב לגדול בגבולות

664
00:36:33,067 --> 00:36:38,167
אחד. שניים, הגבולות יסוכמו
.תמיד מראש לא לפני הילדים

665
00:36:38,233 --> 00:36:42,167
וגם אם רוצים לשחק, נקרא לזה
,את השוטר הטוב והשוטר הרע

666
00:36:42,233 --> 00:36:45,533
ואני לא אומר כרגע מי זה
.הטוב והרע ביחס לגבול או אין גבול

667
00:36:45,600 --> 00:36:50,133
,גם אם רוצים לשחק
,מראש לקבוע שזה יהיה משחק

668
00:36:50,533 --> 00:36:53,533
מראש אפשר לבוא ולהגיד
."תשאל את אבא"

669
00:36:54,067 --> 00:36:57,533
חייבים להיות מתואמים בין ההורים
כי אחרת הילד ימצא את הפרצה

670
00:36:57,600 --> 00:37:00,533
,וירוץ לאבא, כמו שראינו
."כאשר האימא אמרה לפני שנייה "לא

671
00:37:00,600 --> 00:37:01,500
?מה אתה רץ לאבא

672
00:37:01,567 --> 00:37:03,567
אם הילד רץ לאבא
,אחרי שאימא אמרה לא

673
00:37:03,633 --> 00:37:06,433
הילד כבר זיהה
.שיש שם נקודה חלשה

674
00:37:06,500 --> 00:37:08,667
,כי אם המסר מאוד ברור בין ההורים

675
00:37:08,733 --> 00:37:10,633
ילד בכלל לא יפנה לאבא
.אחרי שאימא אמרה לא

676
00:37:11,033 --> 00:37:16,333
:וזה אומר שאם אנחנו
,אחד, נהיה מתואמים תמיד

677
00:37:16,400 --> 00:37:19,233
.אחד, נבין שחוקים נקבעים ביחד בבית

678
00:37:19,300 --> 00:37:24,067
יש לנו לפעמים מצבים שבהם האימא
או האבא מחליטים על איזשהו חוק

679
00:37:24,133 --> 00:37:27,667
,בלי לעדכן את בן הזוג
ובתום לב הצד השני לא מודע לזה

680
00:37:27,733 --> 00:37:28,900
,ואז מה שהוא עושה

681
00:37:28,967 --> 00:37:33,433
"הוא לכאורה "מחריב
.את החוק שהוקם בבית

682
00:37:33,500 --> 00:37:36,067
,בתום לב אמיתי
.לא פועל על פי החוק

683
00:37:36,133 --> 00:37:42,800
הרבה יותר אחדות הורית תביא
.להרבה יותר יציבות וחינוך נכון לילדים

684
00:37:42,867 --> 00:37:46,667
ואם נזכור את זה ונחייה את זה
,כל אחד מאיתנו

685
00:37:46,733 --> 00:37:48,300
.נבין שאנחנו צריכים להתבגר

686
00:37:48,933 --> 00:37:51,400
הבעיה שלנו היא לא
,הגבולות של הילדים שלנו

687
00:37:51,467 --> 00:37:56,633
,הבעיה שלנו היא הגבולות שלנו
.האגו שלנו, הרצון שלנו לנצח

688
00:37:56,700 --> 00:37:59,333
ואם נזכור שזה לא העניין כרגע

689
00:37:59,400 --> 00:38:03,233
,אז אתם תראו שגם בתוך הגבולות
,או בעיקר בתוך הגבולות

690
00:38:03,300 --> 00:38:06,667
יגדלו ילדים הרבה יותר שמחים
.והרבה יותר יציבים

691
00:38:07,067 --> 00:38:09,733
,בואו נראה, חברים יקרים, הבעטלרס

692
00:38:09,800 --> 00:38:14,233
איך אנחנו מסכמים
בדרך היצירתית שלכם

693
00:38:14,300 --> 00:38:16,767
את מה שהצגנו ודיברנו
.פה היום. בבקשה

694
00:38:23,400 --> 00:38:25,267
הבעיה שאנחנו צריכים לתפוס את הכיוון

695
00:38:25,333 --> 00:38:27,033
.בדיוק מה אנחנו רוצים להגיד
?אתה לא קצת משתלט-

696
00:38:27,100 --> 00:38:29,000
.פשוט פסל
.בואו נעשה פסל-

697
00:38:29,733 --> 00:38:31,833
.פסל בנושא של אחדות הורית

698
00:38:31,900 --> 00:38:34,967
.אני אפסל אותו
?אתה צריך שניים, פסל-

699
00:38:35,033 --> 00:38:37,967
.כן, שניים
.שני פסלים ושני מפסלים

700
00:38:38,600 --> 00:38:39,767
.אוקיי, אז אני אהיה פסל

701
00:39:28,867 --> 00:39:30,206
.יפה
.יפה מאוד

702
00:39:31,700 --> 00:39:32,667
.זה נותן טוויסט לבית

703
00:39:32,733 --> 00:39:36,533
,רק נזכור דבר אחד
,זה אומנם נראה אידיאלי

704
00:39:36,600 --> 00:39:41,433
אידיאלי זה אף פעם לא יהיה
.אבל יותר טוב זה תמיד יכול להיות

705
00:39:43,267 --> 00:39:46,133
.אנחנו נסיים להיום

706
00:39:46,200 --> 00:39:50,200
אני מאוד מקווה שכל אחד ידע
לקחת לעצמו את המשהו הקטן

707
00:39:50,267 --> 00:39:53,533
לשנות בהתנהלות שלו
.ומשם את התנהלות בבית

708
00:39:53,600 --> 00:39:56,233
ואנחנו נתראה בפעם הבאה
,עם סוגיות חדשות

709
00:39:56,300 --> 00:39:58,767
.דילמות חדשות ופתרונות חדשים

710
00:39:58,833 --> 00:40:00,333
.תודה רבה ולהתראות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה