הרב ברוך רוזנבלום

כוחם של הקורבנות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מה אשמים בעלי החיים בחטאו של האדם שבגללו הוא צריך להביא מהם קרבן? כיצד ניתן להביא קורבן גם בימינו? ומה מיוחד בקרבן שלמים שהוא חביב כל כך לפני הקב"ה? הרב ברוך רוזנבלום חושף את כוחם המיוחד של הקורבנות

 

לרכישת ההגדה החדשה לפסח של הרב ברוך רוזנבלום http://goo.gl/UtLyD7