הידברות

הכשר כלים - הגעלת כלים

הידברות

מהי הגעלת כלים, ואלו כלים חייבים בה? מה ההבדל בין הגעלה לליבון? ואלו כלים לא ניתן כלל להכשיר לפסח?