x
הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - לצאת מהדכאונות ומהחרדות

הרב יגאל כהן

מהן האמונות שלנו כלפי עצמנו? איך האמונות האלה משפיעות על ההתנהגות שלנו? ואיך יוצאים מהדיכאון?

תמלול ההרצאה

1
00:00:15,250 --> 00:00:21,640
טוב, כמו שהרב שמח באמת... באמת אני חייב
.להודות לרב שהוא הזמין אותי לזכות את הרבים

2
00:00:22,120 --> 00:00:25,630
שזו מעלה, קודם כול המעלה אני חושב
,בין המצוות שיש לנו

3
00:00:26,070 --> 00:00:27,010
.שהיא זיכוי הרבים

4
00:00:27,550 --> 00:00:31,370
.קוראים לי עידן שבתאי בן שושנה
.אני מרמלה

5
00:00:31,640 --> 00:00:33,360
.לפני שנה וחצי קיבלתי מתנה

6
00:00:33,900 --> 00:00:38,140
מתנה שאני באמת באמונה שלמה
.בטוח שלא כל אחד מקבל אותה

7
00:00:38,810 --> 00:00:43,200
קיבלתי את המחלה. בגיל 19
.קיבלתי את המחלה בכבד ובלבלב

8
00:00:44,030 --> 00:00:48,230
.הלכתי עשיתי כל מיני בדיקות
.לא נתנו לי סיכוי לחיות

9
00:00:49,700 --> 00:00:54,550
:בבית חולים מסוים בארץ אמרו למשפחה שלי
תקשיבו, קחו אותו לחוץ לארץ"

10
00:00:54,560 --> 00:00:57,540
.שיבלה, שיראה עולם"
."נשאר לו חודש לחיות

11
00:00:58,430 --> 00:01:02,280
,בית חולים שני הלכנו בירושלים
.שלושה חודשים לחיות

12
00:01:02,520 --> 00:01:04,020
.עוד בית חולים - עוד שלושה חודשים לחיות

13
00:01:04,030 --> 00:01:05,990
.לא נתנו לי סיכוי
.שום בית חולים לא נתן סיכוי

14
00:01:06,580 --> 00:01:09,670
,הגענו למספר רבנים, הרבה תפילות
.הרבה זיכוי הרבים, הפרשות חלה

15
00:01:09,920 --> 00:01:11,200
.כל מה שאפשר כדי להציל אותי

16
00:01:11,210 --> 00:01:14,990
ואני באמונה שלמה אמרתי
.שמה שקיבלתי זו באמת מתנה

17
00:01:15,000 --> 00:01:17,350
לא כדי שאני אסבול
,או שחס ושלום שיקרה לי משהו

18
00:01:17,790 --> 00:01:19,550
.כל זה שיהיה לי תיקון ואני אזכה את הרבים

19
00:01:20,010 --> 00:01:23,590
הגעתי לרב פירר. הרב פירר הפנה אותי
."לפרופסור. הוא אמר: "הוא יציל אותך

20
00:01:24,370 --> 00:01:27,810
.הגעתי לפרופסור הזה
.באמת הפרופסור הזה אישית לא איבד תקווה

21
00:01:28,250 --> 00:01:31,390
:מההתחלה האמין בי. אמר
."תהיה חזק, אנחנו ננצח את זה ביחד"

22
00:01:31,440 --> 00:01:35,030
הוא אמר לי משפט אחד שאנשים
.חייבים לזכור אותו

23
00:01:35,560 --> 00:01:38,790
,תשעים אחוז מהאנשים שמקבלים את המחלה"
,נפטרים לא מהמחלה

24
00:01:38,910 --> 00:01:41,140
אלה שהם לא מאמינים"
."בבורא עולם, שלא יהיה מי שיציל אותם

25
00:01:41,830 --> 00:01:44,720
.תשעים אחוז נפטרים מזה
.ואני באמת מההתחלה לקחתי את זה באמונה

26
00:01:45,010 --> 00:01:48,940
עם כל הקשיים, עם כל הסבל. הגעתי למצב
.שלא היה לי שיער, לא זיהו אותי ברחוב

27
00:01:49,230 --> 00:01:53,430
לא הייתה לי שערה אחת בגוף. אני בתור ילד
...שאוהב שכאילו מסתכלים עליו

28
00:01:53,850 --> 00:01:55,020
,אתם יודעים מה זה בגיל הזה

29
00:01:55,820 --> 00:01:58,540
,הרגשתי מאוד מבויש
אבל תמיד הלכתי עם ראש מורם

30
00:01:58,550 --> 00:02:01,320
.ובזכות זה התחזקתי
.התחלתי לשמור שבת, המשפחה שלי התחזקו

31
00:02:01,770 --> 00:02:06,480
,המון אנשים חזרו בתשובה. גם גויים
.בזכותי הם עשו המון דברים שאנשים לא יודעים

32
00:02:06,490 --> 00:02:11,600
.הרבה, הרבה דברים שלא היו בעולם הזה
הפרשות חלה. רבנים היו איתי. הרב אלבז

33
00:02:11,610 --> 00:02:14,370
והרב בניהו שמואלי
והרב יגאל שה' ישמור אותו

34
00:02:14,380 --> 00:02:16,100
שבאמת עשה הפרשת חלה ברמלה

35
00:02:16,480 --> 00:02:18,550
.והביא קרוב ל-400, 500 אנשים

36
00:02:19,230 --> 00:02:20,720
.ברוך ה' עשינו זיכוי הרבים

37
00:02:21,260 --> 00:02:25,910
לפני שנה וחצי עשיתי טיפולים. בשלושה
.טיפולים הראשונים לא ראיתי שום שינוי

38
00:02:25,920 --> 00:02:29,950
,אמרתי: "בורא עולם, סבלתי שלושה טיפולים
,לא השארת לי שום שערה בגוף

39
00:02:30,360 --> 00:02:31,600
."אבל אני יודע שכל זה לטובה"

40
00:02:32,270 --> 00:02:34,220
,המשכתי עם האמונה
.המשכתי להתחזק, גמרא

41
00:02:34,230 --> 00:02:37,040
:הרב קנייבסקי אמר לי
.אתה רוצה להינצל? תתחיל ללמוד גמרא"

42
00:02:37,110 --> 00:02:39,220
,כשתסיים את הגמרא, תדרוש אותה"
."אתה תינצל מהמחלה

43
00:02:39,920 --> 00:02:41,220
.וככה עשיתי, התחלתי ללמוד

44
00:02:41,680 --> 00:02:44,730
התחלתי ללמוד. ברוך ה' אני לומד
.עם הרבנים של 'לב לאחים' וזה

45
00:02:44,740 --> 00:02:48,000
.יש לי בכל ימי השבוע לימוד

46
00:02:49,070 --> 00:02:53,390
ועכשיו סיימתי את הטיפולים
.לפני חצי שנה, לפני 8 חודשים בערך

47
00:02:53,410 --> 00:02:57,080
.הגעתי לפני שבועיים לצילום ביקורת

48
00:02:58,200 --> 00:03:01,460
.בביקורת עשיתי צילום של כל הגוף
שמי שיודע, זה כמו סי-טי

49
00:03:01,960 --> 00:03:04,620
.שמצלם את כל הגוף מהראש עד כף רגל

50
00:03:05,630 --> 00:03:08,910
בצילום ראינו משהו
.שאני באמת בטוח שזה לא ממני

51
00:03:08,920 --> 00:03:11,910
זה בורא עולם נתן לי את המחלה הזאת
.לזכות את הרבים

52
00:03:12,590 --> 00:03:16,180
קיבלתי את הדף של התשובות, ומה ראינו
.בתשובות? אחרי שראיתי 8.0 סנטימטר

53
00:03:16,200 --> 00:03:19,170
,וחבר'ה, אני אספר לכם
.היה לי בלבלב ובכבד

54
00:03:19,310 --> 00:03:20,960
.זה אין סיכוי להינצל
.אין סיכוי

55
00:03:21,290 --> 00:03:24,400
.תשאלו מי שרוצה, לא עלינו, אין סיכוי
.אף בית חולים לא נתן לי סיכוי להינצל

56
00:03:24,410 --> 00:03:27,470
בורא עולם היה איתי, ונתן לי את זה
.כי הוא ידע שאני מאמין בו ואני חזק

57
00:03:27,900 --> 00:03:28,860
.לא כל אחד יעמוד בזה

58
00:03:29,390 --> 00:03:32,240
ברוך ה' לפני שבועיים וחצי
.קיבלתי דף של התשובות

59
00:03:32,680 --> 00:03:34,320
!לא היה לי שום סימן של מחלה בגוף

60
00:03:41,240 --> 00:03:43,290
?מה אתה אומר
.כפיים לבורא עולם

61
00:03:45,530 --> 00:03:46,760
.שום סימן למחלה

62
00:03:46,840 --> 00:03:50,590
נשארו כמה דברים קטנים, אבל גם
.סימנים מיוחדים חדשים שלא קשורים למחלה

63
00:03:51,100 --> 00:03:54,250
,וכל זה אני אגיד לכם
אתם מוכנים להאמין לי באמונה שלמה

64
00:03:54,580 --> 00:03:59,660
...שזה לא דברים כאילו ש
,מעבר לתורה ומה שהתחזקנו

65
00:03:59,680 --> 00:04:02,200
.זו אמונה, זה הדבר היחידי
.אמונה וזיכוי הרבים

66
00:04:02,720 --> 00:04:07,070
.זה חברים, זה ללכת ימים ולילות ולמשוך
אני אגיד לכם משהו, משפט אחד

67
00:04:07,480 --> 00:04:11,400
ואני אסיים. אם יהודי היה יודע מה זה
זיכוי הרבים, היה מושך יהודים מהרחובות

68
00:04:11,830 --> 00:04:14,670
,דופק להם בדלת, בלילה, מעיר אותם
.זיכוי הרבים. שיעורי תורה

69
00:04:14,680 --> 00:04:17,910
.אנחנו לא יודעים את המעלה הזאת
.אני על הבשר שלי למדתי מה זה הדבר הזה

70
00:04:18,170 --> 00:04:20,250
,הייתי מושך אנשים
.הייתי אומר לגויים

71
00:04:20,500 --> 00:04:21,920
.גוי היה בא איתי לקידוש

72
00:04:22,040 --> 00:04:24,580
.היה אומר לי: "בוא, אני רוצה להתחזק
."יש לכם אלוהים, אנחנו, אין לנו אלוהים

73
00:04:25,450 --> 00:04:27,720
בתוך הקוראן שלהם הם יודעים
.שלנו יש אלוהים

74
00:04:28,080 --> 00:04:30,700
,בזכות זה אני אגיד לכם
.יהודים יקרים, ה' ישמח אתכם

75
00:04:31,040 --> 00:04:32,830
.אני מאחל לכם שלא תדעו דברים כאלה

76
00:04:32,840 --> 00:04:36,010
,אבל בעזרת ה' מה שיש לי בקשה אליכם
,שאתם רואים פה באמת כמו שהרב אמר

77
00:04:36,350 --> 00:04:39,440
.זה סיפור כאילו חי. זה לא סיפורים
.הנה אני פה ואני מספר לכם

78
00:04:40,370 --> 00:04:43,550
.זה אין דברים כאלה
.שני דברים: אמונה וזיכוי הרבים

79
00:04:43,570 --> 00:04:46,460
.זה מה שעושה ישועות
.כל מי שרוצה, אלה הדברים שיצילו אתכם

80
00:04:52,800 --> 00:04:53,520
.שלום לכולם

81
00:04:54,720 --> 00:04:56,310
היום אני מבקש לדבר איתכם על נושא

82
00:04:56,330 --> 00:04:57,180
מאוד מאוד חשוב

83
00:04:58,260 --> 00:05:00,110
.שהוא כמעט נוגע בכולנו

84
00:05:01,020 --> 00:05:04,060
אני דיברתי פעם על הנושא הזה
,של דיכאון וחרדות

85
00:05:04,120 --> 00:05:06,240
.על הנושא של קצת עצבויות שיש לנו בחיים

86
00:05:07,260 --> 00:05:09,070
,אני רוצה לחדד נקודה מאוד חשובה

87
00:05:09,930 --> 00:05:11,910
,ואני מבקש מכם לקחת אותה אליכם הביתה

88
00:05:12,010 --> 00:05:16,440
,לשנן אותה, לחזור אחר הדברים האלה
.כדי באמת לשפר את החיים

89
00:05:17,300 --> 00:05:20,670
היום הסטטיסטיקה בכל העולם
.אומרת דבר כזה

90
00:05:21,750 --> 00:05:31,270
,כל אדם ואדם, גבר ואישה, מבוגר וצעיר
.במהלך החיים שלו חווה דיכאון קל עד כבד

91
00:05:31,860 --> 00:05:36,370
.דהיינו, דיכאון הוא עצבות, הוא כבדות
,אתה לא מבין למה

92
00:05:36,410 --> 00:05:40,010
,אתה לא יודע למה אתה מרגיש ככה
,למה אתה לא שמח, למה לא בא לך על החיים

93
00:05:40,020 --> 00:05:41,170
.למה לא בא לך על העולם

94
00:05:42,180 --> 00:05:43,190
.כולם עוברים את זה

95
00:05:44,140 --> 00:05:49,230
.יש כאלה שחוו את זה פעם בחיים
.יש כאלה שחווים את זה פעם בשבוע

96
00:05:49,580 --> 00:05:51,100
.יש כאלה שחווים את זה פעם ביום

97
00:05:51,890 --> 00:05:56,690
ולצערי הרב, יש כאלה שחווים את זה
.כל יום וכל היום

98
00:05:58,260 --> 00:06:01,310
המושג של חרדות ודיכאון
,הוא מושג מאוד נלווה

99
00:06:02,900 --> 00:06:07,320
,כי ברגע שאדם עצוב
,ברגע שאדם לא שמח, ברגע שאדם לא מלא

100
00:06:07,330 --> 00:06:09,590
.עוד מעט אני אתן את ההסברים למה זה קורה

101
00:06:10,560 --> 00:06:14,940
,ברגע שאדם לא מלא ולא שמח
.המוח לא עובד בצורה נכונה

102
00:06:15,810 --> 00:06:18,980
,כשהמוח לא עובד בצורה נכונה
.מתחילות חרדות

103
00:06:19,760 --> 00:06:22,660
,חרדות זה אומר כל מיני פחדים לא הגיוניים

104
00:06:23,320 --> 00:06:26,320
,שבן אדם בריא בנפשו לא חווה אותן
.לא מפחד מהן

105
00:06:27,270 --> 00:06:32,180
ואת החוויות האלה, אנשים חושבים שאם הם
.יפתרו את הפחדים, אז בעצם הם ייעלמו

106
00:06:32,210 --> 00:06:36,410
.אבל זה לא נכון
.השורש של זה זה מצב נפשי מסוים

107
00:06:36,790 --> 00:06:40,820
,אדם לא שמח, לא טוב לו בחיים
.לא נהנה ממה שקורה לו

108
00:06:40,830 --> 00:06:42,930
אני עוד מעט אסביר את הנקודות
.יותר לפרטים

109
00:06:43,360 --> 00:06:48,780
,וממילא כשהמוח משדר בתדר לא נכון
,למשל, אדם מאוד לחוץ עבר תקופה מסוימת

110
00:06:49,300 --> 00:06:53,220
אדם חווה חתונה שלו
,או חתונה של הילדים שלו

111
00:06:54,100 --> 00:06:58,590
ושבועיים קודם לכן הוא רץ בין חנויות
,ולחצים ובעיות וכל מיני תקלות

112
00:06:59,060 --> 00:07:03,030
יכול מאוד להיות שלקראת החתונה או אחרי
,החתונה הוא פתאום חווה חרדות מטורפות

113
00:07:03,990 --> 00:07:06,840
.והוא לא מבין, "אני לא מפחד מכלום
אני לא מפחד שייפול עליי משהו

114
00:07:06,850 --> 00:07:09,330
.או שיקרה לי משהו רע"
"?מה פתאום קורה לי עכשיו חרדות

115
00:07:09,920 --> 00:07:13,600
,התשובה היא פשוטה: הנפש נכנסה לסטרס
.נכנסה ללחץ

116
00:07:14,260 --> 00:07:17,430
.ההסתכלות שלו על החיים היא לא נכונה
.הכול נהיה לו בלחץ

117
00:07:17,440 --> 00:07:19,700
.הנפש לחוצה. היא עובדת בצורה לא נכונה

118
00:07:20,060 --> 00:07:25,420
,כשהמוח משדר בתדרים לא נכונים
פתאום הוא זורק לנו מחשבות ורעיונות

119
00:07:26,820 --> 00:07:30,640
?לא מובנים. "מה קורה לי עכשיו
"?למה זה קורה לי כל הנושא הזה

120
00:07:33,860 --> 00:07:35,500
.מאוד מאוד חשוב לדעת, אחים יקרים

121
00:07:36,760 --> 00:07:40,680
כל אחד מכם יכול לנצל הרבה יותר
.ממה שאתם היום

122
00:07:41,570 --> 00:07:42,900
.אני אומר את זה בפה מלא לכולם

123
00:07:43,780 --> 00:07:48,110
,כל אחד ואחד מכם, אם התפוקה שלכם
,אתם חושבים שהיא מאה אחוז היום

124
00:07:48,120 --> 00:07:51,890
,היא יכולה להיות עוד 30 אחוז למעלה
.ויכול להיות גם 50 אחוז למעלה

125
00:07:52,740 --> 00:07:54,900
,אם זה מבחינת תפוקה בעבודה שלכם

126
00:07:55,560 --> 00:08:00,430
אם זה מבחינת תפוקה בזוגיות שלכם
,כלפי האישה שלכם או כלפי הגבר שלכן

127
00:08:01,010 --> 00:08:04,880
,אם זה בתפוקה כלפי הילדים שלכם
,כלפי השכנים שלכם

128
00:08:05,020 --> 00:08:06,750
.וכמובן כמובן כלפי בורא עולם

129
00:08:08,080 --> 00:08:13,030
,אדם שאין לו תובנות נכונות בחיים שלו
.לא מתפקד כמו שצריך

130
00:08:13,610 --> 00:08:18,100
למשל, אם אתה חושב
,שאנשים כל הזמן מקנאים בך

131
00:08:19,160 --> 00:08:24,710
אני קצת הקדמתי את המאוחר. אני עוד מעט
.אפרט. אני קורא לזה אמונה בסיסית

132
00:08:25,470 --> 00:08:28,670
אמונה בסיסית, ככה קוראים לזה היום
.הפסיכולוגים. קוראים לזה אמונה קבועה

133
00:08:29,140 --> 00:08:30,290
?מה זה נקרא אמונה קבועה

134
00:08:30,740 --> 00:08:34,040
בואו נצא מנקודת הנחה שיש אדם
.שמרגיש שכולם מקנאים בו

135
00:08:35,090 --> 00:08:35,920
.כולם מקנאים בו

136
00:08:36,990 --> 00:08:40,040
אז הבן אדם יורד במדרגות
,והשכן שלו מסתכל עליו

137
00:08:40,060 --> 00:08:42,550
,הוא נכנס לרכב שלו והשכן שלו מסתכל עליו

138
00:08:43,090 --> 00:08:45,380
,והוא אומר בלבו: "השכן הזה מקנא בי

139
00:08:45,990 --> 00:08:48,110
,הוא בטח שונא אותי"
."הוא בטח רוצה שיהיה לי רע

140
00:08:49,410 --> 00:08:52,400
אתם מבינים שמערכת היחסים שלו
.עם השכן הזה לא בריאה

141
00:08:53,300 --> 00:08:56,950
הוא לא יאהב אותו, הוא לא יבוא לאירועים
,שלו, הוא לא ייתן לו מה שהוא יכול לתת

142
00:08:56,960 --> 00:08:59,880
,הוא גם לא ילך לבקש ממנו דברים

143
00:09:00,410 --> 00:09:06,540
כי יש לו מחשבה שגויה
.שהוא חושב שאנשים מקנאים

144
00:09:07,310 --> 00:09:10,120
אז זאת אומרת שמערכת היחסים שלו
,עם השכנים שלו היא לא טובה

145
00:09:10,520 --> 00:09:13,280
,לא בגלל שהיא לא יכולה להיות טובה
.היא יכולה להיות מאוד טובה

146
00:09:14,070 --> 00:09:18,300
אלא בגלל שיש לו איזושהי אמונה קבועה
,בפנים בתוכו, בתוך המחשבה שלו

147
00:09:18,640 --> 00:09:22,530
.של אנשים קנאים
.עוד מעט אתם תראו שיש את זה כמעט לכולנו

148
00:09:23,030 --> 00:09:27,290
,זה דבר מדהים. אנחנו פשוט לא מודעים
.וממילא התפוקה שלו יורדת

149
00:09:28,460 --> 00:09:30,110
:אחים יקרים, אני אומר לכם בפה מלא

150
00:09:31,120 --> 00:09:36,230
,נשים יקרות, אם אתן לא שמחות
,אם אתם לא שמחים במה שיש לכם

151
00:09:36,910 --> 00:09:41,600
,אם אתם דואגים, אם אתם לחוצים
,אם אתם מרגישים כל הזמן חסרים

152
00:09:42,730 --> 00:09:44,600
,אז קודם כול, אתה לא באיכות חיים אמיתית

153
00:09:45,340 --> 00:09:46,430
,אתם לא נהנים מהחיים

154
00:09:47,230 --> 00:09:52,890
ויותר מזה, אתם לא מנצלים את
.הפוטנציאל העצום שבורא עולם נתן בתוככם

155
00:09:54,210 --> 00:09:59,320
אז אני מבקש הלילה הזה לבוא
,לנגוע בנקודות יותר עמוקות בנפש שלנו

156
00:10:00,060 --> 00:10:05,780
ואתם תראו, אחים יקרים, שהדרך היחידה
,בעולם לרפא אותה היא דרך בורא עולם

157
00:10:06,660 --> 00:10:10,290
,דרך האמונה
.דרך ההבנה שיש בורא לעולם

158
00:10:10,350 --> 00:10:11,640
.ונצא לדרך עכשיו

159
00:10:13,170 --> 00:10:15,430
:בן אדם ניגש אליי ואומר לי
."הרב, אני עצוב"

160
00:10:15,680 --> 00:10:18,100
,האמת היא, אני אגיד לכם את האמת
.אני לא מתבייש בזה

161
00:10:18,950 --> 00:10:21,450
,הרבה ממה שאני אומר לכם היום
,אני בעצמי חוויתי

162
00:10:22,160 --> 00:10:25,370
,ויכול להיות שאני עד היום חווה את זה
,ברוך ה' בתדירות נמוכה יותר

163
00:10:25,530 --> 00:10:26,490
.אבל חוויתי את זה

164
00:10:27,820 --> 00:10:30,650
...פעמים אני מגיע
.פעם. היום ברוך ה' הרבה יותר טוב

165
00:10:31,680 --> 00:10:34,570
אז לכן אני אספר לכם גם קצת
.על עצמי וגם מה שאנשים מספרים לי

166
00:10:34,580 --> 00:10:37,830
.אני מגיע לכולל, אני פותח את הגמרא
.אין לי חשק

167
00:10:39,890 --> 00:10:43,490
,אין לי חשק, לא טוב לי, לא נעים לי
.לא כיף לי, לא שמח

168
00:10:44,630 --> 00:10:48,100
.היום אני שמח, זה בסדר, זה עובר
...אפשר לצאת מזה. אל

169
00:10:48,190 --> 00:10:52,170
הכול בסדר. אני עכשיו מנסה
לנתח יחד איתכם

170
00:10:52,540 --> 00:10:54,600
,מאיפה מגיעה ההרגשה הזו
?ריבונו של עולם

171
00:10:55,560 --> 00:10:58,020
?קרה לכם פעם
.לי זה קרה שלא רציתי לצאת מהמיטה

172
00:10:59,060 --> 00:11:01,910
אתה קם בבוקר
.ולא בא לך על העולם

173
00:11:03,100 --> 00:11:07,320
.לא בא לך על העולם
.בא לך להתכרבל מתחת לשמיכה ולהמשיך לישון

174
00:11:07,640 --> 00:11:10,600
.כיף לך לישון
?מה זה כיף לך לישון

175
00:11:10,890 --> 00:11:15,470
אתה ממשיך. השקט הזה, החמימות שיש לך
.מתחת לשמיכה - אתה רוצה שהיא תימשך

176
00:11:16,860 --> 00:11:19,750
,ומאידך גיסא
,היום אני כבר רוצה לקום מהמיטה

177
00:11:20,020 --> 00:11:21,750
.אני רוצה לטעום את העולם

178
00:11:22,140 --> 00:11:25,070
.אני לא רוצה להישאר במיטה
.משעמם לי במיטה

179
00:11:26,010 --> 00:11:28,100
.חבל לי על הזמן
.אני רוצה לעשות דברים

180
00:11:28,940 --> 00:11:31,620
מה ההבדל בין אותה תקופה
,שרציתי להמשיך לישון

181
00:11:32,110 --> 00:11:35,300
.לאדם שאומר לך "הרב, כיף לי לישון
?"לא רוצה לקום בבוקר

182
00:11:36,200 --> 00:11:37,400
.לא נעים לו מהחיים

183
00:11:38,760 --> 00:11:40,960
:אני שואל אותך יהודי יקר
"?מה יש לך, מתוק"

184
00:11:41,640 --> 00:11:44,800
.מה חסר לך? תראה, אתה ילד בריא"
.אתה בחור בריא

185
00:11:45,290 --> 00:11:49,120
,משפחה תומכת ואוהבת מסביבך"
,אשתך אוהבת אותך

186
00:11:49,360 --> 00:11:53,180
,יש לך ילדים בריאים, בכולל אוהבים אותך"
.במקום העבודה אוהבים אותך

187
00:11:53,410 --> 00:11:56,050
"?למה אתה עצוב"
.הוא לא יודע להגיד

188
00:11:56,760 --> 00:11:58,970
הוא לא יודע להגיד לי
!למה הוא לא שמח

189
00:11:59,780 --> 00:12:02,960
,הנשים, המון המון נשים
,לכל מי שיש את זה, אחים יקרים

190
00:12:02,970 --> 00:12:06,350
.את השיעור הזה, צריך לשמוע כמה פעמים
,אני אומר לכם רק דברי חז"ל

191
00:12:06,860 --> 00:12:10,210
,שבעצם הפסיכולוגיה הכי מעודכנת היום

192
00:12:11,510 --> 00:12:15,830
מגלה מה שאמר לך שלמה המלך
.ומשנה באבות הרבה הרבה קודם לכן

193
00:12:17,770 --> 00:12:21,690
אז נקודה ראשונה היא, אחים יקרים, בואו
.ונבין למה יש לנו מקרים שאנחנו לא שמחים

194
00:12:22,840 --> 00:12:26,280
למה הרבה פעמים אין לנו את שמחת החיים
?ליהנות ממה שיש לנו

195
00:12:26,290 --> 00:12:31,800
,"?אם אני שואל בן אדם עכשיו "מה חסר לך
הוא נותן לי רשימה ארוכה ארוכה מה חסר לו

196
00:12:32,310 --> 00:12:35,150
,ומה שהוא רוצה שאני אברך אותו
.'מה שבורא עולם יברך אותו וכו

197
00:12:36,030 --> 00:12:40,230
?ואילו אני שואל אותו: "מה יש לך בחיים
?ומה טוב לך בחיים

198
00:12:40,340 --> 00:12:42,230
"?אילו נקודות אור יש לך בחיים"

199
00:12:42,860 --> 00:12:45,770
,הוא פתאום מתקשה לספור אותן
.הוא מתקשה להצביע עליהן

200
00:12:47,050 --> 00:12:51,010
.הסיבה לזה... אותו דבר לחרדות
.זה גורם הרבה פעמים לסחרחורות

201
00:12:51,940 --> 00:12:56,250
אני שומע... סיפר לי יהודי יקר
,שהוא מזכה הרבים, רב חשוב

202
00:12:56,740 --> 00:13:02,050
שהוא פתאום מגיע לקרוא במגילה. מגילת אסתר
.ככה פתוחה לפניו וקהל רב מגיע לפניו

203
00:13:02,870 --> 00:13:05,190
,הוא פתאום מרגיש סחרחורת
.כל הבימה מסתובבת לו

204
00:13:06,310 --> 00:13:07,730
.כאבים בחזה, לחצים

205
00:13:09,810 --> 00:13:12,540
?מאיפה זה קורה
.מלחץ נפשי

206
00:13:14,190 --> 00:13:17,170
:וכולם באים בשאלה אחת
.אני לא יודע למה זה קורה לי"

207
00:13:18,010 --> 00:13:20,980
?מאיפה זה מופיע לי? למה רע לי"
"?למה חסר לי

208
00:13:21,430 --> 00:13:25,970
אז היום אנחנו ניגע בנקודות העמוקות
,'קצת יותר כדי לרפא אותן בעזרת ה

209
00:13:25,980 --> 00:13:27,110
.והדרך היא מאוד מאוד פשוטה

210
00:13:27,600 --> 00:13:31,260
צריך להיות עקבי, אבל זה אפשרי בהחלט
,להפוך להיות אדם מועיל יותר

211
00:13:31,270 --> 00:13:32,960
.שמח יותר, אנרגטי יותר

212
00:13:33,800 --> 00:13:40,140
,תדעו לכם, הרפואה היום, אחים יקרים
,זה דבר פשוט וברור בעיניי כשמש בצהריים

213
00:13:41,300 --> 00:13:44,240
.שתחלואי הנפש גורמים לתחלואי הגוף

214
00:13:45,400 --> 00:13:53,850
מי שלא מבין שרפואת הגוף
,חייבת להיות מלווה ברפואת הנפש

215
00:13:54,520 --> 00:13:57,090
,נפש לחוצה משפיעה לגוף לא בריא

216
00:13:57,410 --> 00:14:01,360
מערכת העיכול לא תקינה. האוכל לא מתעכל
.טוב - ויטמינים לא נספגים בגוף

217
00:14:01,680 --> 00:14:04,600
- ויטמינם לא נספגים בגוף
.הגוף מתפקד בצורה חלקית

218
00:14:06,520 --> 00:14:10,420
.הרבה פעמים אתה מרגיש לא אנרגטי

219
00:14:10,430 --> 00:14:15,180
,אכלת ארוחת בוקר טובה, בריאה
.ישנת שינה טובה, אבל אתה מרגיש בלי כוח

220
00:14:16,000 --> 00:14:17,740
:זה סימן הנפש מאותתת

221
00:14:18,230 --> 00:14:21,690
,תרפא אותי, תעזור לי
...אני רוצה לפרוח, אני רוצה

222
00:14:21,970 --> 00:14:24,640
.גוף בריא חייב להיות עם נפש בריאה

223
00:14:25,250 --> 00:14:28,570
- כשאתה אוכל אוכל, אתה אוכל אותו מהר מדי
.אתה לחוץ מדי

224
00:14:28,860 --> 00:14:30,180
.אדם רגוע לועס לאט

225
00:14:30,520 --> 00:14:33,770
לועס לאט - מערכת העיכול
.מקבל את האוכל כבר מוכן לעיכול

226
00:14:34,240 --> 00:14:38,790
כשאדם לועס מהר, מערכת העיכול
.מקבלת את האוכל כשהוא לא לעוס היטב

227
00:14:38,890 --> 00:14:42,940
- הוא לא לעוס היטב, העיכול לא עובד טוב
.מתחילות כל מיני בעיות אחרות

228
00:14:44,410 --> 00:14:47,340
לכל אחד בעולם... ואנחנו מתחילים
,עכשיו בשלב של ההבנה

229
00:14:47,630 --> 00:14:49,340
,למה אנחנו מרגישים לפעמים לא טוב

230
00:14:50,600 --> 00:14:52,460
.למה אנחנו מרגישים בחברת אנשים לא טוב

231
00:14:52,980 --> 00:14:54,220
.לא בא לך ללכת לאירוע

232
00:14:54,980 --> 00:14:57,810
...יש בן אדם אומר לך
.תחייך נשמה. זה בסדר, הכול עובר

233
00:14:57,960 --> 00:15:00,730
,רק לחייך, לא לאבד תקווה
.במיוחד לא עכשיו

234
00:15:02,500 --> 00:15:07,170
.יש בן אדם לא בא לו ללכת לאירועים
.לא אוהב אנשים

235
00:15:07,510 --> 00:15:08,840
.תן לי לשבת בבית

236
00:15:09,800 --> 00:15:12,910
?ויש בן אדם, "איפה יש אירוע
.איפה יש...? רק תן לקום

237
00:15:13,270 --> 00:15:15,750
.יש שתייה חריפה, אני שם"
.יש שם, אני בא

238
00:15:16,040 --> 00:15:17,380
."יש מוזיקה טובה, אני שם"

239
00:15:17,840 --> 00:15:20,360
למה זה אוהב ללכת לאירועים
?וזה לא אוהב ללכת לאירועים

240
00:15:20,380 --> 00:15:22,890
.היום ננתח את זה בפן היותר פנימי

241
00:15:24,220 --> 00:15:29,470
,לכל אחד ואחד מכם, לכל אדם
,אדם בעולם באשר הוא

242
00:15:30,020 --> 00:15:32,400
.'יש מושג שנקרא 'אמונות קבועות

243
00:15:33,860 --> 00:15:35,230
.כך קוראים לזה היום הפסיכולוגים

244
00:15:35,830 --> 00:15:37,180
?'מה זה נקרא 'אמונות קבועות

245
00:15:41,050 --> 00:15:42,930
,האישיות שלנו, דרך אגב שתדעו

246
00:15:43,970 --> 00:15:47,880
נסגרה מבחינת הנפש, כך אומרים
.היום פסיכיאטרים, בגיל 7

247
00:15:49,510 --> 00:15:55,430
אמונה קבועה, לדוגמה, זה מתחיל וזה הדבר
,הקשה ביותר, הטעות הגדולה ביותר

248
00:15:55,780 --> 00:15:57,210
.אמונה קבועה לגבי עצמך

249
00:15:59,130 --> 00:16:04,480
:אם אני נכנס לתת-מודע שלך ושואל אותך
?מה אתה חושב על עצמך בתור בן אדם

250
00:16:05,550 --> 00:16:08,770
:יש בן אדם יגיד לך
.עזוב. תעביר נושא. על הפנים"

251
00:16:09,980 --> 00:16:14,240
,על הפנים אני. לא מצליח בעבודה"
,לא מחזיק עבודות, לא מחזיק בנישואין

252
00:16:14,260 --> 00:16:18,170
.לא מחזיק עם ילדים, לא מחזיק בכלום"
."לא טוב. אני בן אדם פשוט לא טוב

253
00:16:18,730 --> 00:16:20,350
."חס ושלום, "דפקט של הבריאה

254
00:16:21,110 --> 00:16:24,040
?יש בן אדם שחושב על עצמו ככה, אוקיי

255
00:16:24,630 --> 00:16:27,600
:אמונה קבועה נוספת
.יש בן אדם, הוא אומר "אני בסדר

256
00:16:27,860 --> 00:16:30,640
.עושה טעויות, אבל עושה דברים טובים"
."אני ממוצע

257
00:16:31,510 --> 00:16:33,330
,יש בן אדם שהוא מטורף לצד השני גם

258
00:16:34,790 --> 00:16:36,250
.שהוא מנשק לעצמו את היד כל לילה

259
00:16:38,250 --> 00:16:39,350
.אין כמוני בעולם"

260
00:16:40,090 --> 00:16:41,070
.אין חכם כמוני בעולם"

261
00:16:41,860 --> 00:16:43,850
.אין יפה כמוני בעולם"
."נשיקה למראה

262
00:16:44,600 --> 00:16:47,800
.זה בשיגעון הכוונה לרף השני
.קוראים לזה נרקיסיזם

263
00:16:47,820 --> 00:16:50,590
.נרקיסיזם, המציאו לזה איזה שם
.יש אנשים כאלה

264
00:16:51,050 --> 00:16:55,400
הבן אדם חושב שבורא עולם לפעמים
.צריך לרדת אליו לקבל ממנו ברכות

265
00:16:56,880 --> 00:16:59,010
."מה, תשמע, אחרי מה שעשיתי בעולם"

266
00:16:59,400 --> 00:17:02,390
.זה ברוך ה' אין הרבה כאלה
.מי שיש לו את זה, אני לא יכול לעזור לו

267
00:17:02,400 --> 00:17:03,800
.במקרה הזה שילך לטיפול אחר

268
00:17:04,330 --> 00:17:06,180
.אנחנו מדברים אלינו, לעמך הפשוטים

269
00:17:06,520 --> 00:17:12,200
אנחנו בדרך כלל לא נמצאים שם. אנחנו בדרך
,כלל, הרבה פעמים אדם באמונה הקבועה שלו

270
00:17:13,050 --> 00:17:16,820
,לא אמונה מתחלפת, אמונה קבועה שגדלת איתה
,גדלת איתה נשמה

271
00:17:16,840 --> 00:17:20,100
.אתה גדלת איתה בגיל 7
.אני אתן לכם דוגמה

272
00:17:20,670 --> 00:17:24,330
יש אדם שחי באמונה קבועה
.שהעולם שלנו מאוד מסוכן

273
00:17:25,390 --> 00:17:26,580
.העולם שלנו מאוד מסוכן

274
00:17:27,640 --> 00:17:29,090
?איך הגיעה לו האמונה הקבועה הזו

275
00:17:29,870 --> 00:17:35,020
עד גיל 7, ואחת הבעיות שעד גיל 7 אין לך
.מספיק שכל להתגונן בפני דעות של אחרים

276
00:17:35,800 --> 00:17:38,520
אימא שלו לפני שהוא היה יוצא החוצה
,היא הייתה אומרת לו: "ילד

277
00:17:39,500 --> 00:17:44,020
.בן שלי, בחוץ יש רוצחים"
.תיזהר

278
00:17:44,740 --> 00:17:48,220
,'אם מישהו בא אליך אומר לך 'בוקר טוב"
תברח מהר לשוטר

279
00:17:48,520 --> 00:17:49,830
."כי הוא רוצה להרוג אותך"

280
00:17:52,000 --> 00:17:54,770
."הילד אומר: "אימא אמרה, כנראה שזה נכון

281
00:17:55,750 --> 00:18:00,320
ואז אימא כמובן מאוד מקפידה
,"לקיים את מצוות "והגית בו יומם ולילה

282
00:18:00,380 --> 00:18:01,900
.מדליקה כל שעה חדשות

283
00:18:03,020 --> 00:18:04,310
?ומה זה חדשות בעצם

284
00:18:05,200 --> 00:18:08,440
,זה אם ברוך ה' במדינת ישראל הכול בסדר
,אז משעמם בחדשות

285
00:18:08,460 --> 00:18:10,040
.אז מייבאים לך צרות מחוץ לארץ

286
00:18:11,070 --> 00:18:13,030
.אומרים לך שנפל מטוס ברוסיה

287
00:18:14,280 --> 00:18:16,580
.אני קרה לי את זה פעם
,לפני טיסה לארצות הברית

288
00:18:17,610 --> 00:18:20,020
,אומרים לי: "הרב, שמע
.נפל מטוס ברוסיה עכשיו

289
00:18:20,800 --> 00:18:21,710
."ארבעים הרוגים"

290
00:18:22,630 --> 00:18:25,270
אמרתי לו: "מה הקשר בין רוסיה
"?לבין איפה שאני נוסע

291
00:18:25,290 --> 00:18:27,550
,'רוסיה, ברוך ה
.מטוסים מלפני 50 שנה

292
00:18:28,660 --> 00:18:32,570
,הרבה פעמים שם ברוך ה', הם
.תפילת הדרך שלהם היא חצי בקבוק וודקה

293
00:18:33,240 --> 00:18:34,650
?אז איך אתה רוצה שהמטוס יישאר

294
00:18:35,050 --> 00:18:37,040
כאילו מה אתה מפחיד אותי עכשיו
?כשאני נוסע לארצות הברית

295
00:18:37,570 --> 00:18:39,340
.עכשיו, בתור ילדים זה קורה לנו המון

296
00:18:39,390 --> 00:18:41,560
,אנחנו לא מודעים לזה
.לא הייתה לנו את ההתגוננות הזו

297
00:18:42,120 --> 00:18:46,160
אבל יש אדם... דרך אגב, חרדות נובעות
בדרך כלל מאנשים שחושבים

298
00:18:46,190 --> 00:18:47,560
.שהעולם שלנו הוא מאוד מסוכן

299
00:18:48,630 --> 00:18:51,060
?מה זה אמונה קבועה לגבי דבר מסוכן

300
00:18:51,710 --> 00:18:54,180
שאתה יושב בבית בתור ילד
:ואימא שלך אומרת לך

301
00:18:54,420 --> 00:18:58,900
שמעת? השכנה אסתר"
.קיבלה אירוע מוחי ומתה

302
00:18:59,650 --> 00:19:02,980
...איזה עולם"
."איך בן אדם מת בשנייה

303
00:19:03,740 --> 00:19:06,640
:ואתה בתור ילד אומר
.וואלה, באמת עולם מסוכן"

304
00:19:07,480 --> 00:19:08,670
."צ'יק צ'ק מתים בעולם הזה"

305
00:19:09,420 --> 00:19:15,270
?אוקיי, ואז "ראית דודה חנה
."קיבלה עכשיו ראומטיזם באצבעות

306
00:19:15,890 --> 00:19:19,550
.ואתה לא מבין מה זה ראומטיזם
,זה נשמע לך איזו מחלה כזאת בלי פתרון

307
00:19:19,870 --> 00:19:23,080
:ואתה נכנס לסרט ואומר
"?מה, גם דודה חנה קיבלה את הראומטיזם"

308
00:19:23,420 --> 00:19:24,590
"!איזה עולם מטורף"

309
00:19:27,370 --> 00:19:32,300
'עכשיו גדלנו. אימא שתהיה בריאה כבר ברוך ה
.היא בסדר, הכול בסדר איתה ואנחנו זורמים

310
00:19:33,110 --> 00:19:34,920
.ופתאום כואב הגב

311
00:19:37,420 --> 00:19:39,110
?אולי זה הראומטיזם של דודה חנה"

312
00:19:40,740 --> 00:19:43,230
?אולי זה האירוע המוחי של דודה אסתר"

313
00:19:43,870 --> 00:19:46,600
אולי זה השכן שדרסו אותו"
"?ולא שמתי לב שדרסו

314
00:19:46,760 --> 00:19:50,340
.בקיצור, והוא לא מבין
?למה אני מפחד

315
00:19:51,710 --> 00:19:52,730
.הוא לא מבין למה הוא מפחד

316
00:19:53,430 --> 00:19:54,210
?למה הוא מפחד

317
00:19:55,350 --> 00:20:00,340
.בתוך תוכו יש לו אמונה שהעולם שלנו מסוכן

318
00:20:01,440 --> 00:20:06,740
הוא מפחד ללכת ברחוב, כי בתוך תוכו
טבועה אותה אמונה קבועה

319
00:20:06,760 --> 00:20:08,610
.שאומרת לו: העולם שלנו מסוכן

320
00:20:08,900 --> 00:20:10,950
.כל רגע אתה עומד לקבל בומבה

321
00:20:11,840 --> 00:20:14,480
.עכשיו, זה כל כך לא נכון
?למה זה כל כך לא נכון

322
00:20:15,720 --> 00:20:20,080
,מה ממוצע החיים במדינת ישראל
.אחים יקרים? שמונים ומעלה

323
00:20:21,250 --> 00:20:22,440
.שמונים ומעלה

324
00:20:24,870 --> 00:20:29,140
אנחנו לפעמים... האמונה הזאת
.היא לא נכונה מסיבה מאוד פשוטה

325
00:20:29,160 --> 00:20:32,930
.קודם כול, כי בורא עולם איתך
.עוד מעט נלמד איך לרפא את זה

326
00:20:32,940 --> 00:20:36,720
,אני כרגע רק רוצה לדבר ממש על הנקודות
.על האמונות הכלליות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו

327
00:20:37,220 --> 00:20:39,440
,אני מבקש מכם אבל
,באמת מבקש מכם

328
00:20:40,480 --> 00:20:44,830
תיקחו את זה באמת בכובד ראש
,לבדוק איפה אצלכם יש את האמונות האלה

329
00:20:44,990 --> 00:20:45,790
.לרפא אותן

330
00:20:47,280 --> 00:20:51,650
,שאני לא אשכח
,היום טכניקת הריפוי הכי נכונה

331
00:20:52,490 --> 00:20:56,290
טכניקת הריפוי הכי נכונה לכל אותם
.אנשים שקשה להם היא דרך דיבור

332
00:20:57,510 --> 00:20:58,900
.זה מה שעושים הפסיכולוגים היום

333
00:20:59,510 --> 00:21:02,630
?מה זה דרך דיבור
.למשל, אני אתן לכם טכניקה פשוטה מאוד

334
00:21:03,050 --> 00:21:04,800
.אתם יכולים לעשות אותה אצלכם בבית

335
00:21:05,770 --> 00:21:08,760
,אם אתה חושב שהעולם מסוכן
?איך אתה מצליח לרפא את זה

336
00:21:09,540 --> 00:21:11,610
,קח לך חבר טוב
,חבר חכם

337
00:21:13,060 --> 00:21:17,160
שב איתו, תנתח איתו
.את העניין בהיגיון שלך

338
00:21:18,130 --> 00:21:19,890
.תנתח את זה דרך ההיגיון שלך

339
00:21:20,390 --> 00:21:22,610
?מה זה דרך ההיגיון שלך
.דוגמה

340
00:21:23,130 --> 00:21:30,690
היום יש לנו ברוך ה' 8 מיליון
,תושבים יהודים, 6 וחצי מיליון

341
00:21:30,700 --> 00:21:31,730
.'כן ירבו בעזרת ה

342
00:21:33,920 --> 00:21:40,590
הממוצע: רוב רובם של האנשים בארץ ישראל
.מאריכים ימים למעלה מגיל 80

343
00:21:42,590 --> 00:21:45,160
,בורא עולם הוא אחראי על הלב שלך
.על הכליות שלך

344
00:21:45,170 --> 00:21:47,480
כמו שראיתם מקודם את הסיפור
.עם הבחור הצדיק שלנו

345
00:21:48,880 --> 00:21:50,880
?למה אתה מפחד שיקרה לך רע

346
00:21:50,890 --> 00:21:53,680
הרי כל כך הרבה אנשים בריאים
.מסתובבים בעולם

347
00:21:54,220 --> 00:22:00,570
,אתה נזכר בדודה חנה ושוכח מה-300
?מה-7 מיליון, 6 מיליון בריאים שיש בכדור הארץ

348
00:22:01,900 --> 00:22:06,380
,אותו דבר, בן אדם שלמשל מפחד מכבישים
.זה הרבה פעמים לא תלוי בנו

349
00:22:06,610 --> 00:22:09,020
זה יכול להיות למשל אדם
שהייתה לו טראומה בילדות שלו

350
00:22:09,340 --> 00:22:12,460
שאיזה קרוב שלו עבר תאונת דרכים
,וקרה לו משהו

351
00:22:12,740 --> 00:22:16,630
נכנס לו לתת-מודע
באמונה קבועה ובסיסית אצלו בפנים

352
00:22:17,230 --> 00:22:21,610
.שכבישים זה מקום מאוד מאוד מסוכן
.כל פעם שהוא עולה לרכב - הלב שלו דופק

353
00:22:23,280 --> 00:22:28,500
למה? כי לפני כך וכך שנים הוא חווה אובדן
.של אדם קרוב אליו על-ידי תאונת דרכים

354
00:22:28,850 --> 00:22:32,000
.זה קרה לי
,זה קרה לי. היו לי שלושה חברים בשכונה

355
00:22:32,450 --> 00:22:34,140
,שלא עליכם, נפטרו בתאונת דרכים

356
00:22:34,670 --> 00:22:37,420
ותקופה ארוכה אחרי זה
.מאוד מאוד פחדתי לנסוע בכבישים

357
00:22:38,980 --> 00:22:39,930
?ולמה זה לא נכון

358
00:22:41,410 --> 00:22:42,210
?למה זה לא נכון

359
00:22:42,900 --> 00:22:46,340
.נכון שלצערנו הרב יש תאונות דרכים
.נכון

360
00:22:47,050 --> 00:22:49,910
אבל מתוך 3 תאונות
,ששמענו בחדשות ביום הזה

361
00:22:49,970 --> 00:22:53,800
היו מאות אלפי מכוניות
.שנסעו והגיעו ליעדן בשלום

362
00:22:55,370 --> 00:22:59,800
לצערנו הרב, המוח שלנו
.נתפס בשחור ושוכח מהלבן

363
00:23:00,880 --> 00:23:06,990
,כבישים יש שם סכנה
.אבל 95 אחוז ברוך ה' הכול בסדר

364
00:23:07,890 --> 00:23:12,770
,אם תכניסו את בורא עולם לתמונה
,ונתת 5 שקלים לצדקה לפני הנסיעה

365
00:23:13,190 --> 00:23:15,300
- ואמרת תפילת הדרך
.אתה מסודר, נשמה

366
00:23:16,200 --> 00:23:19,930
,אבל את זה צריך להכניס לקופסה
.לאמונות הפנימיות שלנו, הקבועות שלנו

367
00:23:20,150 --> 00:23:25,630
,כבישים זה מקום מסודר, זה מקום שקט
.מקום בטוח, כי בורא עולם איתך בכביש

368
00:23:26,390 --> 00:23:31,470
- תשננו את זה 300, 400 פעם
קבעתם יתד חזקה מאוד בנפש שלכם

369
00:23:31,710 --> 00:23:33,090
.שכבישים זה מקום מסוכן

370
00:23:33,280 --> 00:23:35,650
.תעלו לכביש ותרגישו בנוח
,שימו מוזיקה טובה

371
00:23:35,830 --> 00:23:39,530
'שיעור טוב של 'החיים שלנו תותים
.ותיהנו מהדרך

372
00:23:41,180 --> 00:23:47,210
עוד אמונה קבועה שיש להרבה אנשים
.והיא נסגרה כבר בילדות שלנו

373
00:23:48,130 --> 00:23:52,040
אדם שיושב ושומע... סליחה, אני לא חס ושלום
.חושב שזו אימא, אבל דוגמה אני נותן

374
00:23:52,520 --> 00:23:57,460
:אימא שלו אומרת לו
.תשמע, אנשים בעולם שלנו כולם נצלנים"

375
00:23:58,790 --> 00:23:59,740
.כולם נצלנים"

376
00:24:00,870 --> 00:24:03,410
- אם דופקים בדלת וזה"
.אימא לא בבית

377
00:24:04,350 --> 00:24:07,480
- אם אתה רואה שכנה עומדת עם כוס"
.לא לפתוח

378
00:24:08,250 --> 00:24:09,570
."רק רוצים לנצל אותנו"

379
00:24:11,240 --> 00:24:14,010
:בסדר. הילד אמר
,טוב, אימא אמרה שרוצים לנצל אותי"

380
00:24:14,210 --> 00:24:16,690
.אז כנראה שכולם מנצלים אותי"
.אז זה העולם". יפה

381
00:24:17,820 --> 00:24:19,790
.הילד גדל
?מה האמונה שלו

382
00:24:20,580 --> 00:24:24,690
.כל אחד בעולם יש לו אינטרס
.חס ושלום טעות מוחלטת

383
00:24:25,470 --> 00:24:26,640
.אבל כך הילד מאמין

384
00:24:27,750 --> 00:24:31,380
יכול להיות שאתה חי ולא כיף לך להיות בחברה

385
00:24:31,410 --> 00:24:34,910
כי אתה חושב שאנשים באופן כללי
.הם אנשים רעים

386
00:24:36,320 --> 00:24:42,000
יש צדיק בסדום שמצאתי סוף סוף
.את רבי חיים קנייבסקי שהוא צדיק

387
00:24:42,640 --> 00:24:46,400
,אבל באופן כללי, אני מאמין
,כך אומר האדם בלבו

388
00:24:46,830 --> 00:24:49,050
.האמונות הקבועות שלו, תת-המודע שלו
,אמרתי לכם

389
00:24:49,460 --> 00:24:51,110
השכל שלכם, אתה אומר
,"?למה אני עצוב"

390
00:24:51,130 --> 00:24:53,170
.ואתה לא מבין למה אתה עצוב
,"השכל שלך אומר "תהיה שמח

391
00:24:53,180 --> 00:24:57,010
:אבל תת-המודע שלך דוחף מאחורה ואומר לך
.על הפנים. על הפנים"

392
00:24:57,030 --> 00:24:58,610
.אין לך כלום"
."אתה על הפנים

393
00:24:58,900 --> 00:25:01,530
,ואתה לא מבין, "ריבונו של עולם
,השכל שלי עכשיו אומר לי שאני טוב

394
00:25:01,880 --> 00:25:04,820
שהכול בסדר", אבל תת-המודע"
:דוחף לך מאחורה ואומר לך

395
00:25:05,040 --> 00:25:09,390
?אין לך כלום, אתה לבד, מה יקרה מחר"
.'מה יהיה עם הפרנסה שלי וכו

396
00:25:10,630 --> 00:25:11,830
,עוד סוג של אמונה קבועה

397
00:25:12,760 --> 00:25:13,920
.שבני אדם נצלנים

398
00:25:14,640 --> 00:25:17,100
מה קורה לבן אדם כזה
?כשהוא מגיע למערכת נישואין

399
00:25:18,710 --> 00:25:20,800
.אתם מבינים ששם גן עדן לא יהיה

400
00:25:22,190 --> 00:25:25,680
,יותר קרוב לכיוון השני של גיהינום
אבל לדעתי זה גיהינום בגדול

401
00:25:25,730 --> 00:25:27,390
.וכנראה זה גם לא יחזיק מעמד הרבה זמן

402
00:25:28,090 --> 00:25:34,210
כל דבר שאשתו תבקש ממנו, "הנה היא שוב מנצלת
."אותי כמו שאימא לימדה אותי כשהייתי ילד

403
00:25:35,640 --> 00:25:39,950
,כשהילדים שלו יבקשו ממנו כסף
.הנה, גם הקטנים האלה נצלנים"

404
00:25:41,080 --> 00:25:44,420
."הם רוצים את הכסף שלי"
.כל דבר

405
00:25:45,120 --> 00:25:48,010
,מתקשרים אליך בני אדם
"?מה הוא רוצה עכשיו"

406
00:25:48,690 --> 00:25:51,870
.הוא רוצה להגיד לך בוקר טוב, נשמה
.הוא רוצה להגיד לך שהוא אוהב אותך, נשמה

407
00:25:52,690 --> 00:25:57,420
אבל הוא לא מבין את זה, הוא לא יכול, כי
,האינסטינקט הראשוני, האמונות הקבועות שלו

408
00:25:57,690 --> 00:26:00,480
.זורקות לו מיד: אין מצב שהוא מתקשר אליי

409
00:26:01,230 --> 00:26:04,590
אתם באמת מאמינים שיש אנשים שיתקשרו אליכם
?"להגיד לכם "בוקר טוב נשמה, אני אוהב אותך

410
00:26:05,620 --> 00:26:09,090
,אה? לא? אז יאללה
.טיפול ביחד על חשבוני בחינם

411
00:26:09,440 --> 00:26:12,660
.קנית רכב חדש, החנית ליד הבית

412
00:26:13,630 --> 00:26:14,660
,אתה נכנס לרכב

413
00:26:14,980 --> 00:26:19,020
וכל השכנים יוצאים מהחלון
.ומסתכלים

414
00:26:21,560 --> 00:26:22,610
:יש בן אדם אומר

415
00:26:24,110 --> 00:26:27,560
,אינשאללה יוציאו להם את העיניים"
,יוציאו להם את האוזניים

416
00:26:27,630 --> 00:26:31,470
."קנאים. עין הרע"
."אנא מזרעא דיוסף קאתינא"

417
00:26:31,480 --> 00:26:34,550
,עושה את כל הסגולות בגמרא
...שום, חמסה

418
00:26:35,330 --> 00:26:37,390
...פעם היו עושים עם היד על הזה

419
00:26:37,410 --> 00:26:41,320
אני זוכר שכונת התקווה, כל שכונת התקווה
.הייתה עם יד חמסה של דם על הבית

420
00:26:41,740 --> 00:26:44,720
.איזה בתים על הפנים, היו עושים חמסה
?כאילו מי יעשה לך עיניים על הבית

421
00:26:45,120 --> 00:26:47,510
,כל אחד שוחט כבש
.שם יד עם דם על הזה

422
00:26:47,760 --> 00:26:50,370
"...אל תסתכל עליי, אל תבוא אליי"

423
00:26:51,610 --> 00:26:54,180
,יש בן אדם אומר: "איזה שכנים חמודים
הם בטח מברכים אותי

424
00:26:54,520 --> 00:26:56,890
."בברכת מזל טוב על הרכב החדש"

425
00:26:58,360 --> 00:27:00,880
,או או או... לפי הצחוקים פה
.אנחנו במצב קשה אני מבין

426
00:27:03,370 --> 00:27:04,590
?איפה אתם, אחים יקרים

427
00:27:05,490 --> 00:27:08,350
?עכשיו, מה אתם אומרים לעצמכם
?מה ההיגיון שלכם אומר

428
00:27:08,860 --> 00:27:14,650
,אתה יודע מה, גם אם הם עושים עין הרע
?למה אני לא אחשוב טוב

429
00:27:15,660 --> 00:27:17,890
למה אני לא אחשוב
:שכל השכנים עכשיו אומרים

430
00:27:18,180 --> 00:27:22,760
'וואלה, מברוק עליק. בעזרת ה"
."נסיעות טובות, דרכים טובות

431
00:27:23,020 --> 00:27:26,290
בעזרת ה' בשנה הבאה בירושלים הבנויה
.עם רכב יותר חדש מזה

432
00:27:27,490 --> 00:27:31,410
?למה קשה לנו עם זה
.האמונות הקבועות שלנו מציפות אותנו

433
00:27:31,420 --> 00:27:36,410
כולם קנאים, כולם מחפשים לך
,רק שיהיה לך 'עסוואד' שחור

434
00:27:36,420 --> 00:27:37,760
...וכולם רק רוצים ש

435
00:27:39,990 --> 00:27:41,990
,האמונות הקבועות מסתתרות לנו פה מאחורה

436
00:27:42,010 --> 00:27:44,580
,ואז כשאתה מסתכל על השכנים
?מה מציף אותך

437
00:27:44,630 --> 00:27:46,060
.הנה, ראית, אימא צדקה"

438
00:27:46,980 --> 00:27:50,090
.אימא צדקה, אני אומר לך"
."כולם העיניים שלהם עליי

439
00:27:50,500 --> 00:27:53,170
,עכשיו לא משנה
,אתה לא בדיוק הבחור הכי יפה בשכונה

440
00:27:53,520 --> 00:27:55,270
,לא בדיוק הבחור הכי מוכשר בשכונה

441
00:27:55,300 --> 00:27:58,370
?והאוטו שלך גם לא זה... אתה מבין
.אתה לא המבריק

442
00:27:58,700 --> 00:28:01,060
?איך אמר לי מישהו
."אתה לא העיפרון הכי מחודד בקלמר"

443
00:28:02,820 --> 00:28:06,820
.ואתה מרגיש: "כל הזמן עושים עליי עיניים
.מלא עין הרע עושים עליי", נשמה

444
00:28:07,430 --> 00:28:11,450
:אתמול בא מישהו לרב שטיינמן, אמר לו
,הרב, אני חשבתי לקנות רכב יוקרתי מרצדס"

445
00:28:12,000 --> 00:28:12,930
."אבל אני מפחד מעין הרע"

446
00:28:13,610 --> 00:28:16,190
:אמר לו הרב שטיינמן
"?למדת פעם מסכת גמרא"

447
00:28:16,970 --> 00:28:17,570
."אמר לו: "לא

448
00:28:18,990 --> 00:28:20,740
"?צדקות אתה עושה"
."לא"-

449
00:28:21,210 --> 00:28:23,180
"?אתה לא מחזיק כולל אברכים"
."לא"-

450
00:28:23,730 --> 00:28:26,200
"?ללמוד גמרא לפחות אתה יודע"
."לא"-

451
00:28:27,080 --> 00:28:28,230
"?אז על מה יעשו עליך עין הרע"

452
00:28:29,430 --> 00:28:30,510
?כאילו, מה יש בך בכלל

453
00:28:31,530 --> 00:28:33,640
ואנחנו חיים בסרט
.שכולם עושים עלינו עין הרע

454
00:28:34,520 --> 00:28:38,310
למה? מהאמונה הקבועה פעם
:טבוע בתוכנו

455
00:28:38,920 --> 00:28:44,250
- כל בן אדם שיסתכל עליך מבט שני
.רוצה לאכול אותך ולקחת לך את כל מה שיש לך

456
00:28:45,400 --> 00:28:47,290
עכשיו התחלתם להבין
?למה אנחנו חיים בדיכאונות

457
00:28:48,800 --> 00:28:51,170
.אתה קם בבוקר, פותח את העיניים, שמש

458
00:28:52,070 --> 00:28:53,400
.הו, עוד אמונה קבועה

459
00:28:53,920 --> 00:28:55,620
.עוד אמונה, ישתבח שמו לעד

460
00:28:57,290 --> 00:28:59,490
?מה דעתך על העולם

461
00:29:02,320 --> 00:29:07,590
,עולם יפה, כיפי, מתוקי כזה
- נחמדי כזה

462
00:29:08,290 --> 00:29:12,960
,או תיקונים, ייסורים

463
00:29:15,160 --> 00:29:19,540
.בעל כורחי באתי
.רק תן לגמור את התיקון הזה וללכת

464
00:29:22,430 --> 00:29:23,200
?מה אתם אומרים

465
00:29:24,560 --> 00:29:26,210
:היה שיר פעם שאני זוכר, פינוקיו

466
00:29:27,260 --> 00:29:31,060
.בוקר טוב עולם"
"?מה שלום כולם

467
00:29:32,470 --> 00:29:36,990
,"האם אתה אומר "בוקר טוב עולם
?"...או "ישתבח שמו, בוקר טוב עולם

468
00:29:37,900 --> 00:29:38,660
?לאיפה הגענו

469
00:29:39,800 --> 00:29:42,070
,המשנה באבות
,יש אחד כל הזמן חוזר לי על המשנה

470
00:29:42,080 --> 00:29:45,950
אבל כתוב במשנה 'בעל כורחך נולדת"
"...ובעל כורחך

471
00:29:45,960 --> 00:29:48,720
.יעני, הרב, אנחנו חיים

472
00:29:49,290 --> 00:29:50,920
?למה מתחתנים עם האישה

473
00:29:51,170 --> 00:29:53,150
.כדי שנעשה את התיקון כמה שיותר מהר

474
00:29:54,170 --> 00:29:56,140
?למה אנחנו עובדים
...שנתקן את התיקון

475
00:29:56,160 --> 00:29:57,920
,לא אישה חס ושלום
,גם אישה עם גבר

476
00:29:57,960 --> 00:30:00,720
.שיתקן אותי, ימרק אותי
.צ'יק צ'ק נגמור את התיקון

477
00:30:01,792 --> 00:30:08,112
,יש בן אדם שחי באמונות קבועות שהעולם שלנו
,זה ישתבח שמו, הגיהינום

478
00:30:08,128 --> 00:30:09,952
.'וגן עדן בעולם הבא בעזרת ה

479
00:30:11,280 --> 00:30:17,760
יש בן אדם אומר: "גן עדן העולם הזה, אין יפה
,יותר ממנו, אין כיף יותר ממנו

480
00:30:18,249 --> 00:30:21,960
,כיף לקום בבוקר ולראות את השמש"
,לראות את אשתך

481
00:30:22,512 --> 00:30:27,680
,אשתך לידך, לראות אותה, לראות את החדר שלך"
."..בקתה מבולגנת, ילדים

482
00:30:28,448 --> 00:30:32,460
עכשיו, אחים יקרים, תראו מה עושה לכם
.האמונה הקבועה

483
00:30:33,696 --> 00:30:36,500
?אני אתן לכם דוגמה לאמונה קבועה, אוקיי

484
00:30:37,904 --> 00:30:43,000
אני מקווה מאוד, אחים יקרים, שאנחנו מתחילים
.לתקן את עצמנו מהיום, העולם יפה

485
00:30:44,400 --> 00:30:49,808
מי שיש לו את האמונות הקבועות שאמרתי עד
,עכשיו, זה גובל בכפירה מוחלטת בבורא עולם

486
00:30:50,432 --> 00:30:51,720
,לא באשמתכם בכלל

487
00:30:52,688 --> 00:30:55,280
.אבל מהיום, זה כבר יהיה באשמתכם

488
00:30:56,992 --> 00:30:59,744
,מי שחושב על העולם שהוא לא יפה

489
00:31:01,140 --> 00:31:04,720
,הוא אומר: "בורא עולם, אתה בראת את העולם

490
00:31:06,300 --> 00:31:09,960
אבל תשמע, אתה לא יודע לנהל עולם, כי אתה"
."מנהל עולם לא טוב

491
00:31:11,712 --> 00:31:15,232
מישהו יכול להגיד שהוא יודע לייצר עולם
?יותר יפה מבורא עולם

492
00:31:17,260 --> 00:31:21,952
יש עולם יפה יותר מיצירת כפיו של הקב"ה
?ישתבח ויתעלה שמו בעולם

493
00:31:23,152 --> 00:31:26,464
,זו לא אשמתכם, אמרתי לכם, זה משהו שספגתם

494
00:31:26,656 --> 00:31:32,160
זה יכול להיות גם, יש הרבה שבמבנה הנשמה
,שלהם ירדו לעולם בניסיון כזה

495
00:31:32,560 --> 00:31:35,680
אבל מהיום, בעזרת ה', בורא עולם מוריד
,לנו את החכמה הזו

496
00:31:36,096 --> 00:31:38,540
.מוריד לכם את החכמה הזו, אנחנו מתקנים את זה

497
00:31:39,728 --> 00:31:41,480
,בוא ניקח אדם שיש לו עכשיו

498
00:31:43,744 --> 00:31:46,820
.אמונה בסיסית שהעולם שלנו הוא עולם התיקונים

499
00:31:47,808 --> 00:31:52,620
אחים יקרים, חייתי שנים ככה, שנים ככה
.חייתי כי אני צריך לתקן

500
00:31:53,168 --> 00:31:56,880
?אני צריך לתקן, העולם לא כיפי, אבל מה לעשות
.אני עובד את ה' יתברך

501
00:31:57,344 --> 00:32:00,784
אני אומר לכם את זה בתור אדם חרדי, לומד
.הרבה שעות ביממה, הרבה שעות

502
00:32:01,260 --> 00:32:03,424
,לא ישן, לא אוכל, רק לומד, לומד, לומד

503
00:32:03,680 --> 00:32:09,616
,וחי בהרגשה שהעולם שלנו הוא עולם התיקונים
.רע, כדי שיהיה טוב בעולם הבא

504
00:32:09,648 --> 00:32:11,520
.ואני אומר לכם, זה שקר מוחלט

505
00:32:12,304 --> 00:32:16,512
ובורא עולם לא אוהב את זה, ואני יכול לתת
.לכם עכשיו 70 ראיות לזה

506
00:32:17,024 --> 00:32:21,568
'והפסוק שצועק: "תחת אשר לא עבדת את ה
,אלוהיך בשמחה ובטוב לבב", בראש כל העם

507
00:32:22,464 --> 00:32:25,120
,דוד המלך צועק: "עבדו את ה' בשמחה
."בואו לפניו ברננה

508
00:32:25,872 --> 00:32:27,648
.כי העולם שלנו הוא עולם מדהים

509
00:32:28,624 --> 00:32:31,904
עכשיו תראו מה קורה לאמונה קבועה, תשימו
...לב עכשיו, זה קצת נקודה

510
00:32:31,920 --> 00:32:34,752
אני יודע שבשיעור כזה גדול קשה מאוד
.להסביר נקודות עדינות

511
00:32:35,216 --> 00:32:40,496
אבל תראו מה קורה לאדם שחושב באמונה
,קבועה שהעולם שלנו הוא עולם לא טוב

512
00:32:40,512 --> 00:32:43,880
.עולם אכזר, עולם קשה מלא אכזבות
.שימו לב מה קורה לו

513
00:32:45,168 --> 00:32:47,760
,הוא קם בבוקר, השמש זורחת

514
00:32:48,608 --> 00:32:51,216
.הוא מייחס חשיבות לשמש הזורחת? לא

515
00:32:52,064 --> 00:32:57,080
כי זה לא מתאים לו באמונה הקבועה שלו
.שהעולם לא יפה, שהעולם הוא קשה

516
00:32:57,520 --> 00:32:58,440
,אשתו חייכה אליו

517
00:33:00,304 --> 00:33:02,112
.אל תשכח, העולם אכזר

518
00:33:02,784 --> 00:33:04,380
?איך הוא יפרש את החיוך של אשתו

519
00:33:05,400 --> 00:33:06,340
."היא בטח רוצה משהו"

520
00:33:06,840 --> 00:33:08,840
?מה שאימא שלו שכנעה אותו בקודם נכון

521
00:33:09,248 --> 00:33:11,740
היא בטח רוצה משהו, וואי וואי, כמה זה"
...יעלה לי החיוך הזה

522
00:33:12,368 --> 00:33:13,808
."כמה זה יעלה לי החיוך הזה"

523
00:33:14,740 --> 00:33:16,144
.אז הוא לא ייהנה מהחיוך של אשתו

524
00:33:17,296 --> 00:33:21,328
כשאשתו תרים את הקול, או בעלך, סליחה, זה
,אותו דבר, אני רק פשוט פה מסתכלים על הגברים

525
00:33:21,344 --> 00:33:22,080
.זה אותו דבר

526
00:33:22,280 --> 00:33:24,016
,אישה קמה בבוקר, בעלה מחייך לה

527
00:33:24,448 --> 00:33:30,620
וואי וואי וואי, הוא בטח רוצה שנלך לאימא שלו"
."לשבת עכשיו עוד פעם, ישתבח שמו לעד

528
00:33:31,536 --> 00:33:34,720
.היא לא נהנתה מהחיוך של בעלה

529
00:33:35,760 --> 00:33:37,140
,וכשבעלה צועק

530
00:33:37,936 --> 00:33:42,100
,מה היא אומרת לעצמה: "ראית? תמיד ידעתי
."אימא שלי צדקה, תראה איזה עולם

531
00:33:43,312 --> 00:33:44,416
,נולד לה ילד

532
00:33:45,280 --> 00:33:49,240
נולד לה ילד בשעה טובה ומוצלחת, יופי
.עוד פעם לקום בלילה

533
00:33:50,992 --> 00:33:53,200
,האמונה הקבועה שיש לה מאחורה

534
00:33:54,144 --> 00:33:56,352
.מלווה אותה כל תמונה שהיא תראה בחיים שלה

535
00:33:56,928 --> 00:34:00,140
היא מנסה להתאים את זה לאמונה הקבועה
.שלה, שמה? שהעולם הוא קשה

536
00:34:00,704 --> 00:34:03,140
."קשה מאוד, תשמע, אימא שלי סבלה על החיים"

537
00:34:03,456 --> 00:34:09,500
,יש אמהות מבוגרות, היו להן חיים מאוד קשים
."הן העבירו לילדה: "אני סבלתי כל החיים שלי

538
00:34:09,904 --> 00:34:12,784
."מה הילדה אומרת? "זה עולם של סבל

539
00:34:14,080 --> 00:34:16,260
והאמונה הזו מלווה אותך, אם אתה לא עוצר
,את עצמך

540
00:34:16,368 --> 00:34:20,220
,ומתחיל לנקות את כל הלכלוכים שיש לך בפנים
...אתה ממשיך לחיות בעולם

541
00:34:20,688 --> 00:34:23,440
אחים יקרים, אחים יקרים, אני רוצה להגיד
.לכם דוגמה קלאסית

542
00:34:24,624 --> 00:34:26,000
.אני נכנס לחדר עכשיו

543
00:34:27,420 --> 00:34:28,800
?אוהבים אותי או לא אוהבים אותי

544
00:34:30,480 --> 00:34:32,880
לא, אני לא מדבר על עצמי באופן אישי, אני
,מדבר על עצמך עכשיו

545
00:34:32,912 --> 00:34:34,960
.נכנסת לחדר, אנשים הסתכלו עליך

546
00:34:35,376 --> 00:34:38,040
מה האמונה הקבועה שלך אומרת? אוהבים
?אותי או לא אוהבים אותי

547
00:34:38,500 --> 00:34:40,240
.לפי זה, אתה יודע איך אתה מסתכל על אנשים

548
00:34:41,424 --> 00:34:44,140
?האנשים במדינת ישראל, טובים או לא טובים

549
00:34:45,312 --> 00:34:48,440
:טובים או לא טובים? עכשיו כולכם תגידו לי
."מה זה טובים? מקסימים"

550
00:34:48,864 --> 00:34:51,840
:אבל כששוטר עצר אותך ונתן לך דו"ח

551
00:34:52,272 --> 00:34:56,224
,רשעים! כולם פה, מדינת משטרה, מדינת זה"
."..מדינה זה, מדינת זה

552
00:34:56,880 --> 00:35:00,240
נשמה, זכותך המלאה לחשוב על המדינה
.שהיא מדינה לא טובה

553
00:35:00,928 --> 00:35:02,752
.אמונה קבועה, מה דעתכם על מדינת ישראל

554
00:35:03,580 --> 00:35:05,580
.כל אחד יגיד לך, ישתבח שמו לעד

555
00:35:06,544 --> 00:35:08,016
.אחרי זה אל תבואו בטענות שאתם עצובים

556
00:35:08,912 --> 00:35:16,272
מה זה פה? חונקים אותך המשטרה פה, מס"
,הכנסה, מע"מ, בכלל ביבי וההוא ושר האוצר

557
00:35:16,760 --> 00:35:18,368
"?ראית איזה וולבו יש לשר האוצר"

558
00:35:18,384 --> 00:35:21,456
כן, אם הוא היה נוסע על סוסיתא היה לך יותר
.'טוב? מה זה משנה כבר? 'דחילק

559
00:35:21,920 --> 00:35:24,580
.יש בן אדם, מדינת ישראל בראש שלו על הפנים

560
00:35:25,600 --> 00:35:26,640
.זכותך, נשמה

561
00:35:27,660 --> 00:35:28,880
.זכותך

562
00:35:29,792 --> 00:35:33,120
.אבל עד 120 שלך אתה תסבול במדינה הזו, נשמה

563
00:35:34,464 --> 00:35:37,808
?אתה חי פה, מה אתה עושה לעצמך

564
00:35:38,520 --> 00:35:43,264
אתה יודע מה אתה עושה לעצמך? אתה בעצם לוקח
."מקל, דופק לך על הראש ואומר: "איי, כואב לי

565
00:35:43,488 --> 00:35:44,224
.נכון

566
00:35:44,760 --> 00:35:47,936
,אתה מאמין שאתה חי במדינה מושחתת
.אתה תסבול כל החיים

567
00:35:47,936 --> 00:35:49,392
.המדינה שלנו לא מושחתת, לא

568
00:35:49,920 --> 00:35:55,740
,'תלכו לסעודיה, תיסעו לסדאם חוסיין 'עליו הגיהינום
.או למישהו אחר תבינו מה זה מושחת

569
00:35:56,864 --> 00:36:01,580
,מי שחושב על מדינת ישראל שהיא מדינה רעה
.שלא יתפלא שהוא בדיכאון

570
00:36:01,616 --> 00:36:03,856
...למה? כל בוקר אתה קם

571
00:36:04,416 --> 00:36:08,480
,כשאני נוסע לארצות הברית, אתה יודע
?אז אתה קם בבוקר דבר ראשון : "איפה אני

572
00:36:10,160 --> 00:36:11,240
."אני לא בארץ"

573
00:36:11,984 --> 00:36:12,896
.כואב לי שאני לא בארץ

574
00:36:13,648 --> 00:36:18,380
אני לא בארץ שלי, בארץ של האחים שלי, שאתה
.יודע, אני יוצא החוצה, כולם יהודים, כולם כמוני

575
00:36:20,288 --> 00:36:22,752
,אם אתה חושב שמדינת ישראל היא לא מדינה טובה

576
00:36:23,600 --> 00:36:27,100
,כל בוקר כשתוריד את השמיכה מעל הראש
.נכנסת למדינה לא טובה, נשמה

577
00:36:27,880 --> 00:36:30,576
,אתה סגרת את עצמך בתוך מדינה לא טובה

578
00:36:30,800 --> 00:36:36,440
,וממילא, כל דבר שיקרה לך פה במדינה הזאת
.אתה תרגיש רע, לא יהיה לך טוב

579
00:36:36,864 --> 00:36:39,200
.אותו דבר, אם אתה חושב שאשתך אישה רעה

580
00:36:40,672 --> 00:36:43,320
אם אתה כבר שכנעת את עצמך חלילה שאשתך
,אישה רעה

581
00:36:43,960 --> 00:36:46,880
,או אישה ששכנעה את עצמה שבעלה הוא אדם רע

582
00:36:47,680 --> 00:36:48,480
?מה יקרה עכשיו

583
00:36:49,584 --> 00:36:51,680
,את משוכנעת בעצמך שבעלך הוא עצלן

584
00:36:52,752 --> 00:36:55,120
.את גורמת לעצמך עוד 70 שנה של סבל

585
00:36:56,200 --> 00:36:59,080
.עוד 70 שנה שאת תקומי כל יום ליד בן אדם עצלן

586
00:36:59,408 --> 00:37:02,100
עוד 70 שנה שאתה תקום כל יום ליד
.אישה רעה, חלילה

587
00:37:03,024 --> 00:37:07,500
אתם מבינים, אחים יקרים, שאם אנחנו עצובים
.פתאום, זה לא קורה סתם

588
00:37:08,288 --> 00:37:10,460
,זה כי בבוקר קמנו למדינה לא טובה

589
00:37:10,976 --> 00:37:14,740
?פגשנו חברים נצלנים, אני קצת קיצוני כן

590
00:37:15,120 --> 00:37:18,336
,פגשנו חברים נצלנים
,פגשנו אנשים שרק רוצים לקחת

591
00:37:18,368 --> 00:37:23,296
עברנו ליד שוטרים שרק רוצים לקחת לנו את
.'הכסף, ומע"מ ומס הכנסה וכו

592
00:37:23,376 --> 00:37:27,740
חזרנו הביתה כשהאישה גם כן לא בדיוק
?שיא המעלות. איך אפשר להיות שמח

593
00:37:28,944 --> 00:37:33,220
איך אפשר להיות שמח, אם אנחנו בתוך תוכנו
כל הזמן מאמינים

594
00:37:33,744 --> 00:37:38,200
שבעצם כל מה שקורה איתנו בחיים זה רע
.ורע ורע? כל העולם הוא רע

595
00:37:39,450 --> 00:37:41,664
:תחשוב שאתה עכשיו, מישהו בא אליך ואומר לך

596
00:37:41,680 --> 00:37:46,800
שמע, חברת התעופה פלוני אלמוני שאתה"
.עומד לטוס איתה, היא החברה הכי גרועה בעולם

597
00:37:47,056 --> 00:37:49,808
מטוסים שם מתפרקים באוויר, הם לא יודעים"
,לנחות הטייסים

598
00:37:49,824 --> 00:37:51,168
."הם יודעים לעלות, הם לא יודעים לרדת"

599
00:37:51,456 --> 00:37:53,880
?איך אתה עולה למטוס הזה

600
00:37:56,096 --> 00:38:01,700
,שמע ישראל, כפרה, מחילה, סליחה, כפרה
.שוחט תרנגולות, כבשים, רק עולה על המטוס

601
00:38:02,220 --> 00:38:04,768
.מה אתה, אתה מבין שכל הטיסה שלך תהיה סיוט

602
00:38:06,288 --> 00:38:07,120
,יהודי יקר

603
00:38:08,128 --> 00:38:11,840
.אם אתה קם בבוקר לעולם רע, אתה תרגיש רע

604
00:38:14,112 --> 00:38:16,624
.עד עכשיו, כפירה מוחלטת כל מה שאמרתי

605
00:38:18,192 --> 00:38:21,024
.בואו נתקן עכשיו, אחים יקרים

606
00:38:22,740 --> 00:38:23,560
,קודם כל

607
00:38:26,080 --> 00:38:29,220
.האמונה הראשונה, על העולם שאנחנו חיים בו

608
00:38:30,660 --> 00:38:31,540
,אחים יקרים

609
00:38:33,872 --> 00:38:35,488
,העולם שלנו נברא

610
00:38:36,944 --> 00:38:41,360
,בורא עולם, ישתבח ויתעלה שמו, גאון הגאונים
,שאין סוף לחכמתו

611
00:38:42,400 --> 00:38:46,736
ואין סוף לטובו, ואין סוף לדברים המדהימים
,שהוא עשה

612
00:38:47,888 --> 00:38:53,480
ברא עולם שלם ומושלם בשביל כל אחד ואחד
.מכם שתיהנו ממנו

613
00:38:55,040 --> 00:38:57,520
:'הזוהר הקדוש כותב, מביא אותו 'כף החיים

614
00:38:58,608 --> 00:38:59,860
,אם ראית מנגו

615
00:39:01,296 --> 00:39:03,008
,תקשיבו טוב מה זו דעת תורה

616
00:39:03,728 --> 00:39:06,760
.לא שלי, של הזוהר הקדוש ושל בורא עולם

617
00:39:07,520 --> 00:39:08,580
,אם ראית מנגו

618
00:39:11,520 --> 00:39:13,520
,ולא אכלת הקיץ הזה מנגו

619
00:39:14,460 --> 00:39:17,800
,כי 'התקמצנת' על הכסף, או שלא זה, או שלא זה

620
00:39:17,936 --> 00:39:19,460
.אתה תיענש על זה בשמיים

621
00:39:21,320 --> 00:39:22,000
?למה

622
00:39:23,040 --> 00:39:25,040
?למה אני איענש על זה? מה עשיתי

623
00:39:26,900 --> 00:39:30,920
,בורא עולם ברא מנגו מתוק, נשמה טהורה שלי

624
00:39:31,648 --> 00:39:33,600
.כדי שאתה תיהנה מהמנגו

625
00:39:35,920 --> 00:39:37,460
.שאתה תיהנה מהמנגו

626
00:39:38,200 --> 00:39:44,560
,הוא ברא עולם שלם, מטעים שלמים, הוריד גשם
,השקיה, זיבולים לקרקע

627
00:39:44,816 --> 00:39:47,620
.כדי שהמתוק שלו יאכל מנגו, וזה לא אכל מנגו

628
00:39:50,090 --> 00:39:56,112
,בורא עולם ברא עולם שאנחנו, אתה יהודי יקר
,כל אחד ואחת מכם ששומע אותי

629
00:39:56,400 --> 00:40:00,528
."לעולם יאמר אדם כל העולם נברא אלא בשבילי"

630
00:40:02,380 --> 00:40:04,580
,הרי האלפים, אחים יקרים, הייתי שם פעם

631
00:40:05,488 --> 00:40:09,120
בורא עולם עשה את הרי האלפים, זה נוף
,מטורף, אי אפשר להבין

632
00:40:09,536 --> 00:40:14,160
,שבעזרת ה' תראו תמונה של הרי האלפים
,ותתענגו על התמונה הזו

633
00:40:14,544 --> 00:40:18,096
,כי בורא עולם ברא עולם בשבילכם, עם ישראל, כן

634
00:40:18,700 --> 00:40:23,520
בשבילכם עם ישראל, שתיהנו מהעולם, כי אין
.יותר טוב מהעולם שלנו

635
00:40:23,792 --> 00:40:27,000
בעולם הזה אני מתחבר לבורא עולם
.בצורה המיטבית ביותר

636
00:40:27,680 --> 00:40:28,860
.זו אמונה אמיתית

637
00:40:29,552 --> 00:40:33,120
,כדאי שאתם תתרגלו אליה, אחים יקרים
.אני אומר לכם, אתם תשנו בלילה

638
00:40:35,000 --> 00:40:38,600
היום המדענים אומרים שהזמן הכי טוב
,להכניס חומר לתת-מודע

639
00:40:39,440 --> 00:40:40,500
.זה לפני שנרדמים

640
00:40:42,140 --> 00:40:44,352
,לפני שאתה נרדם, המודע שלך הוא חזק

641
00:40:45,680 --> 00:40:47,080
.עכשיו, המודע חזק

642
00:40:47,536 --> 00:40:51,560
.כשאתה נרדם, המודע נעלם ומתעורר תת-המודע

643
00:40:52,032 --> 00:40:58,704
,חלומות, כל הדברים שראית, ראית איזה טיגריס
,ראית איזו גורילה, ראית איזה בניין נופל

644
00:40:58,736 --> 00:41:00,400
.כל מיני דברים שראית

645
00:41:01,200 --> 00:41:04,220
?מתי הזמן הכי טוב להכניס לתת-מודע דברים

646
00:41:04,560 --> 00:41:05,620
.לפני השינה

647
00:41:06,096 --> 00:41:08,880
...אתה נרדם, נרדם

648
00:41:08,928 --> 00:41:11,376
?לפני שאתה נרדם, מה אתה אומר לעצמך

649
00:41:12,272 --> 00:41:17,696
,יש לנו עולם יפה, יש לנו עולם נפלא"

650
00:41:18,560 --> 00:41:21,520
,אין עולם יותר יפה מהעולם שבורא עולם ברא"

651
00:41:22,944 --> 00:41:24,464
."כיף לחיות בעולם"

652
00:41:25,072 --> 00:41:28,460
כיף לפתוח את החלון בבוקר ולראות
.את השמש זורחת

653
00:41:29,088 --> 00:41:34,460
כיף לשתות נס-קפה בבוקר, אחים יקרים, שכפרה
,על בורא עולם על הנס-קפה הזה

654
00:41:34,560 --> 00:41:36,080
.שלא תחשבו שאני בעל תאוות

655
00:41:36,816 --> 00:41:42,960
,אני יושב בבוקר אחרי תפילה, כל הלילה לא אכלת
,לא שתית, שותה את הנס-קפה של הבוקר

656
00:41:43,952 --> 00:41:48,800
,בורא עולם עשה נס-קפה
,כל פולי הקפה בקולומביה

657
00:41:49,664 --> 00:41:55,880
בשבילך נשמה יקרה טובה שלי שתוכל לשתות
."את הקפה בבוקר ותגיד: "כפרה עליך על הקפה

658
00:41:56,880 --> 00:42:00,448
איזה קפה, ואילו פרות הוא עשה בשביל שיהיה
.לי חלב בתוך הקפה

659
00:42:01,660 --> 00:42:04,600
.העולם מדהים, העולם יפה

660
00:42:05,664 --> 00:42:09,344
.בואו ונכניס עמוק עמוק לאמונות הפנימיות שלנו

661
00:42:10,208 --> 00:42:12,060
.כיף לחיות בכדור הארץ

662
00:42:13,120 --> 00:42:18,180
,נכון שלפעמים חם ומזיעים, ברוך ה' מזיעים
.אבל נכנסים למקלחת, יוצאים חדשים

663
00:42:18,912 --> 00:42:20,560
.לובשים בגדים נקיים

664
00:42:20,848 --> 00:42:25,600
צריך לעבוד קשה נכון, אבל יש לנו אחרי זה
.שש-שבע שעות שאני רואה את הילדות שלי

665
00:42:26,016 --> 00:42:29,720
יום שלישי זה היום היחיד שאני רואה את הבנות
.שלי קצת יותר מרבע שעה בערב

666
00:42:30,352 --> 00:42:31,720
.יש לי חצי שעה לראות אותן

667
00:42:32,208 --> 00:42:35,136
"!הבת שלי אחרי מקלחת קפצה עליי: "אבא

668
00:42:36,730 --> 00:42:38,000
?יש עולם יותר יפה מזה

669
00:42:38,048 --> 00:42:39,808
,הקטנה, עם הלחיים השמנות

670
00:42:40,520 --> 00:42:41,460
.שבורחת לי כל הזמן

671
00:42:42,144 --> 00:42:45,140
"!קופצת עליי ואומרת לי: "אבא, התגעגעתי אליך

672
00:42:46,980 --> 00:42:51,280
.זה עולם יפה, זה עולם מדהים, זה עולם מקסים

673
00:42:52,096 --> 00:42:53,660
.זה עולם כל כך נחמד

674
00:42:55,184 --> 00:42:59,744
?העולם שלנו, מה מונח לכם בתת-מודע שלכם
!עולם יפה

675
00:43:00,640 --> 00:43:04,180
מי שלא מאמין שבורא עולם עשה עולם יפה
...ריבונו של עולם

676
00:43:04,688 --> 00:43:07,888
,איך אתה יכול בכלל להגיד: "ריבונו של עולם
."אתה גדול, אתה גדול

677
00:43:07,920 --> 00:43:10,320
אתה בכלל לא מבין שהוא ברא עולם
.כל כך יפה בשבילך

678
00:43:11,392 --> 00:43:15,020
,אותו דבר, אני נוגע בנקודות, קחו את זה הביתה
,קחו את זה הביתה

679
00:43:15,296 --> 00:43:18,940
כשתלכו הביתה, אני מבקש מכם, עם החברים
.שלכם, זו התרפיה הכי טובה בעולם

680
00:43:19,440 --> 00:43:22,620
."אחי, בוא נדבר עכשיו כמה העולם שלנו יפה"

681
00:43:23,952 --> 00:43:27,216
והחבר שלך אומר: "וואלה יפה, כן, תראה
."הייתי בתאילנד

682
00:43:27,940 --> 00:43:32,256
לא עם הבחורות שמה, אסור לנסוע לשמה
.הכוונה תאילנד באזור של הפילים יותר

683
00:43:33,808 --> 00:43:34,540
?שמה, כן

684
00:43:34,864 --> 00:43:36,200
.נסעת לאזור של הפילים

685
00:43:36,432 --> 00:43:41,280
איזו בריאה, ראיתי טיגריס גדול, כזה ענק, ראיתי"
,נחש קוברה עולה למעלה, יורד עם חליל

686
00:43:41,328 --> 00:43:44,080
."כל מיני דברים, איזה עולם יפה, אילו עצים יפים"

687
00:43:44,448 --> 00:43:48,624
:באמת, לפעמים אני בארה"ב בשיעורים, אני אומר
."יאללה, מספיק, היום אני רוצה לטייל"

688
00:43:49,280 --> 00:43:50,240
.אני רוצה לטייל

689
00:43:51,232 --> 00:43:56,016
,לא הספקתי בכל המקומות, אבל אתה רואה ים
...אתה רואה עוצמות, אתה רואה הרים, אתה רואה

690
00:43:57,152 --> 00:43:58,560
...הייתי שמה ב

691
00:43:58,860 --> 00:44:01,200
.איך קוראים לזה? יש חריץ כזה באדמה

692
00:44:03,260 --> 00:44:04,320
?איך קוראים לו שם

693
00:44:04,640 --> 00:44:06,320
.הגרנד קניון, גרנד קניון

694
00:44:06,496 --> 00:44:10,780
מה זה? אני עומד שמה וצועק: "בורא עולם, כפרה
"!עליך, איזה גדול אתה, איזה גדול אתה

695
00:44:11,024 --> 00:44:14,260
."האנשים האמריקאים: "ששש, תן לנו לצלם

696
00:44:14,496 --> 00:44:17,200
אני צועק, ישתבח שמו לעד, אתה יודע מה זה
?גרנד קניון

697
00:44:17,424 --> 00:44:22,848
אתה רואה אדמה, הר כזה ענק, יש שם בקעה
,ענקית בגודל מאוד מטורף

698
00:44:23,168 --> 00:44:26,560
.אדמה צהובה ירוקה, אילו צבעים מדהימים, מדהימים

699
00:44:27,840 --> 00:44:30,656
בשביל מי ה' עשה את הגרנד קניון? בשביל
?מי? בשביל האינדיאנים

700
00:44:31,408 --> 00:44:34,380
בשביל מי הוא עשה גרנד קניון? שאתה, יהודי
:מתוק תעמוד ותצעק לו

701
00:44:34,432 --> 00:44:39,200
,ריבונו של עולם, וואלק, את כל זה בראת בשבילנו"
,בשבילי, שאני אעמוד ופה אגיד לך

702
00:44:39,280 --> 00:44:42,656
ריבונו של עולם, כפרה עליך, אתה גדול, אתה"
."גדול, אתה גדול

703
00:44:43,088 --> 00:44:45,640
אתם יודעים איזה כיף לבורא עולם לשמוע
?שיהודי עומד, משבח אותו

704
00:44:46,128 --> 00:44:47,620
?למה, האמריקאי משבח אותו

705
00:44:47,664 --> 00:44:51,520
,את הסוני שלו, הוא מצלם עם הסוני, איזה יופי
?סוני שאתה מצלם כאלה תמונות, את מי הוא משבח

706
00:44:52,400 --> 00:44:54,840
.אתה עומד ומשבח את מי שאמר והיה העולם

707
00:44:55,940 --> 00:44:57,000
!העולם יפה

708
00:44:57,620 --> 00:44:58,900
.קחו את זה הביתה, תשננו את זה

709
00:44:59,264 --> 00:45:01,136
?מה אתם אומרים על אנשים, אחים יקרים

710
00:45:01,696 --> 00:45:04,800
מה אתם אומרים על אנשים? מה את אומרים
?על עם ישראל

711
00:45:05,160 --> 00:45:08,048
?מה האמונה הבסיסית שלך אומרת על עם ישראל

712
00:45:08,384 --> 00:45:13,020
זה העם הטוב ביותר בהיסטוריה, לא היה
,עם כמונו, לא יהיה עם כמונו

713
00:45:13,072 --> 00:45:15,072
."מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

714
00:45:15,248 --> 00:45:20,944
אנחנו מוכנים למסור נפש, תורמים כליות, תורמים
.לבלבים, מה שלא, לעזור לחבר שלנו

715
00:45:20,960 --> 00:45:22,960
.היהודי הצדיק הזה סיפר לכם את הסיפור

716
00:45:23,140 --> 00:45:23,800
,כל רמלה

717
00:45:24,500 --> 00:45:26,768
,כל רמלה, ביקשו ממני לדבר ברדיו רמלה

718
00:45:27,160 --> 00:45:29,160
.שמה יש שדרן צדיק, ג'קי פרג'ון

719
00:45:29,344 --> 00:45:31,520
הוא אומר לי: "אתה יודע הרב, כמה עשו בשביל
"?הילד הזה

720
00:45:31,744 --> 00:45:33,408
,תגידו לי עוד אומה אחת בעולם

721
00:45:33,776 --> 00:45:40,224
עוד אומה אחת בעולם, שיש בחור צעיר ככה שיש
,לו בעיה, נרתמות נשים מקבלות על עצמן שבת

722
00:45:41,360 --> 00:45:43,360
.לרפואת הבחורצ'יק הצדיק הזה

723
00:45:43,456 --> 00:45:46,832
אישה, אתה יודע מה זה אישה עכשיו אומרת: "אני
."שומרת שבת בשביל שהילד הזה יהיה בריא

724
00:45:47,120 --> 00:45:49,700
אני טהרת משפחה שומרת בשביל"
."שהילד יהיה בריא

725
00:45:50,192 --> 00:45:54,800
,כמה קבלות קיבלו ברמלה, באים אנשים, מתחזקים
,סרטונים, שולחים, שולחים, שולחים

726
00:45:55,616 --> 00:45:58,720
בשביל ילד שהם לא מכירים, בשביל בחור צעיר
.שהם לא מכירים

727
00:45:59,712 --> 00:46:01,216
?אתם יודעים מה זה עם ישראל

728
00:46:02,032 --> 00:46:07,540
איזו פגיעה זו בקדוש ברוך שאני בתוך תוכי
.חושב שחס ושלום אנשים לא טובים או נצלנים

729
00:46:08,816 --> 00:46:12,020
?הייתה טעות, גידלו אותנו בצורה לא נכונה
.בואו נתקן את זה עכשיו

730
00:46:12,944 --> 00:46:13,980
.בואו נתקן את זה עכשיו

731
00:46:14,048 --> 00:46:19,728
,אני אומר לכם אחים יקרים, אני מסתובב בארץ
,אתמול הייתי בקריית מוצקין, בעכו

732
00:46:20,176 --> 00:46:21,500
.נשמות טהורות

733
00:46:22,128 --> 00:46:24,928
,אמרו לי: "זו עיר אדומה, עיר אדומה
,"לא יבואו אנשים

734
00:46:25,520 --> 00:46:28,100
,ארבע מאות וחמישים יהודים, ישתבח שמו

735
00:46:28,608 --> 00:46:32,320
שרציתי כל אחד מהם לנשק, בעיניים שלו אני
,רואה שכינה

736
00:46:32,780 --> 00:46:35,680
,יהודי רחוק, אבל הוא רוצה את בורא עולם
.הוא רוצה להתקרב

737
00:46:36,000 --> 00:46:37,060
.הוא רוצה להתקרב

738
00:46:37,360 --> 00:46:39,280
."מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"

739
00:46:40,064 --> 00:46:43,100
,אחים יקרים, אם לא ניתן אמון אחד בשני

740
00:46:43,648 --> 00:46:47,616
,לא ניתן אמון אחד בשני, דופקים לך בדלת
.תפתח את הדלת, הוא בטח רוצה לברך אותך

741
00:46:48,112 --> 00:46:49,780
.רק טוב הוא רוצה לעשות לך

742
00:46:50,576 --> 00:46:55,560
,האמון הזה אבל חייב להיות בפנים, בפנים, בפנים
.אמונה בסיסית, אמונה פנימית

743
00:46:56,110 --> 00:47:00,336
:זאת אומרת כשאתה קם בבוקר ואתה אומר
,עם ישראל, צדיקים, מתוקים"

744
00:47:00,384 --> 00:47:04,970
,מה? איפה? תן לי אחד, אני רוצה לנשק אותו"
."יהודי אתה? בוא, בוא תן לי חיבוק

745
00:47:05,640 --> 00:47:06,520
.זה עם ישראל

746
00:47:07,248 --> 00:47:10,560
,ואני מאמין בכל נימי נשמתי, אחים יקרים
...אתה יודעים איזה כיף לי לבוא

747
00:47:11,344 --> 00:47:12,224
.אני אתן לכם דוגמה

748
00:47:14,544 --> 00:47:16,020
אם אתם תיקחו שיעורים שלי

749
00:47:17,580 --> 00:47:18,980
,מלפני שנה וחצי

750
00:47:20,624 --> 00:47:23,560
.ושיעורים שלי בשנה האחרונה, שונים

751
00:47:24,832 --> 00:47:29,440
,אנרגיות שונות, שטף דיבור
.רצף דיבור מהיר יותר. לא יודע, שונה

752
00:47:31,040 --> 00:47:31,720
?למה

753
00:47:33,024 --> 00:47:36,080
,כי לפני שנה וחצי היו פה חצי ממה שיש פה היום

754
00:47:38,020 --> 00:47:38,760
,יותר רדומים

755
00:47:40,160 --> 00:47:42,460
,אנרגיות פחות להקשיב

756
00:47:44,160 --> 00:47:45,760
,אתה נמצא בחברה אוהדת

757
00:47:46,880 --> 00:47:48,300
.יש לך אנרגיות מטורפות

758
00:47:49,840 --> 00:47:51,080
.זה מה שהרגשתי ברמלה

759
00:47:52,320 --> 00:47:53,420
.זה מה שאני מרגיש גם פה

760
00:47:54,720 --> 00:47:56,220
.אתה נמצא בחברה אוהדת, כיף לך

761
00:47:56,840 --> 00:47:57,780
.זה טבע האדם

762
00:47:58,768 --> 00:48:02,096
כיף לך, אתה מוציא דברים מיוחדים, הגוף שלך
.עובד באנרגיות אחרות לגמרי

763
00:48:02,128 --> 00:48:03,720
...אתה נמצא בחברה, אתה בא לחברה

764
00:48:05,488 --> 00:48:08,368
"?רגל על רגל: "מה יש לך למכור לנו היום

765
00:48:10,176 --> 00:48:10,864
'...יעני'

766
00:48:11,856 --> 00:48:15,312
,מה אני אומר להם? "ערב טוב, קהל קדוש
,היה נחמד באמת להיות פה

767
00:48:15,936 --> 00:48:19,200
,תעשו לי טובה, אל תזמינו אותי לפה לעולם"
."כל טוב ולהתראות

768
00:48:19,500 --> 00:48:20,760
.אין לך חשק לדבר איתם

769
00:48:21,392 --> 00:48:24,520
,אם אתה מרגיש שהחבר'ה לא אוהבים אותך
?אתה יכול לדבר

770
00:48:25,280 --> 00:48:25,740
.לא

771
00:48:26,288 --> 00:48:29,904
,אם אתה מרגיש שהחבר'ה אומרים: "תשמע
"?מאיפה הרב הזה נפל עלינו

772
00:48:30,000 --> 00:48:34,420
יש דבר אחד שאני לא אוהב, לתת שיעורים
?במקומות, בקהל שבוי, אתם יודעים מה זה קהל שבוי

773
00:48:35,680 --> 00:48:39,560
,קהל שבוי זה לבוא לבית-ספר לתת שיעור
.אסון טבע בשבילי

774
00:48:41,660 --> 00:48:43,056
.התלמידים לא רוצים לשמוע אותך באמת

775
00:48:44,040 --> 00:48:45,700
."אבל המנהל אמר: "בואו תשמעו

776
00:48:45,760 --> 00:48:49,968
יושבים לך ככה: "לא רוצים לשמוע אותך, יאללה
"...לך כבר אתה, מה אתה בא עכשיו

777
00:48:50,640 --> 00:48:52,640
,אין לי אנרגיות לדבר. כאילו

778
00:48:53,520 --> 00:48:55,520
.איפה אתה מרגיש טוב? במקום שאתה אהוב

779
00:48:56,336 --> 00:49:00,464
אם, אחים יקרים, אתם באים לעולם שאתם
,מרגישים שאוהבים אתכם בעולם הזה

780
00:49:00,560 --> 00:49:01,940
.יהיה לכם כיף בעולם הזה

781
00:49:02,704 --> 00:49:05,280
אתה רוצה ללכת לאירוע, אם אתה מרגיש
...שאנשים באירוע

782
00:49:05,344 --> 00:49:09,120
,אני אבוא לאירוע עכשיו, מה יהיה באירוע? אהלן"
,מה העניינים, בירה פה, בירה שם

783
00:49:09,168 --> 00:49:12,304
."שותה פה, מדבר עם זה, רוקד עם החבר ההוא"

784
00:49:12,720 --> 00:49:15,740
אם אתה נכנס לאירוע ואומר: "וואלה, פה כולם
,"אוהבים אותי

785
00:49:15,776 --> 00:49:17,584
.אתה מרגיש שמח, אתה מרגיש בעננים

786
00:49:18,320 --> 00:49:21,260
אבל אם אתה מרגיש שחס ושלום בני אדם לא
,אוהבים אותך

787
00:49:21,712 --> 00:49:25,200
,שזו גם אחת האמונות המטעות ביותר בעולם
.שבני אדם לא אוהבים אותך

788
00:49:25,760 --> 00:49:28,080
,אני אומר לכם, אחים יקרים, יש אנשים

789
00:49:28,368 --> 00:49:29,880
...בעיה גדולה שיש לנו

790
00:49:30,220 --> 00:49:32,220
,יש אנשים שה' עשה להם פרצוף

791
00:49:34,660 --> 00:49:36,160
.לא אוהב במיוחד

792
00:49:37,220 --> 00:49:38,660
.כמה פעמים חוויתי את זה

793
00:49:39,824 --> 00:49:43,700
פרצוף, יש לו גבות יורדות לכיוון מטה, מכירים
.את זה? פרצוף ככה

794
00:49:43,984 --> 00:49:45,184
.ה' ברא אותו ככה

795
00:49:45,744 --> 00:49:48,528
אתה מסתכל עליו, אתה אומר: "זה, חבר שלו
.אני לא אהיה

796
00:49:49,584 --> 00:49:50,432
."לא בא לי עליו"

797
00:49:50,464 --> 00:49:54,992
,יש כאלה בבית הכנסת, אתה 3 שנים מתפלל איתו
?שבת שלום לא אמרת לו, בגלל מה

798
00:49:56,128 --> 00:49:58,340
,בגלל שבורא עולם עשה לו פרצוף

799
00:49:58,920 --> 00:50:00,920
?איך אומרים? 'גבות של מזדה' קוראים לזה היום

800
00:50:01,472 --> 00:50:02,992
.יורדות כאלה, עצבניות

801
00:50:03,408 --> 00:50:05,220
.יש אנשים שה' חנן אותם בכזה פרצוף

802
00:50:06,420 --> 00:50:08,420
.אין שנאת חינם יותר גדולה מהדבר הזה

803
00:50:10,000 --> 00:50:11,440
.זו שנאת חינם מושלמת

804
00:50:12,380 --> 00:50:13,560
.זו שנאת חינם

805
00:50:14,736 --> 00:50:17,120
.היה לי פעם אחד כזה, את חטאיי אני מזכיר היום

806
00:50:18,060 --> 00:50:18,560
.בכולל

807
00:50:20,000 --> 00:50:21,160
,הייתי עובר עם קפה

808
00:50:22,320 --> 00:50:23,140
...פרצוף כזה

809
00:50:23,472 --> 00:50:26,928
מסכן, ה' חנן אותו עם פרצוף למטה, מה
?אתה רוצה? מה הוא אשם מסכן

810
00:50:27,792 --> 00:50:31,660
,אני עובד לידו, הייתי תמיד עובר עם קפה
...הוא נותן לי כזאת

811
00:50:32,100 --> 00:50:33,180
.שופך לי את הקפה

812
00:50:34,096 --> 00:50:38,144
,מה קורה איתך? אני לא מדבר, זה לא נעים
...תשמע, יש לי זקן, מה אני אתחיל

813
00:50:38,320 --> 00:50:40,096
"?אבל אתה אומר בלב: "מה, אתה לא יודע ללכת

814
00:50:40,896 --> 00:50:41,424
.טוב

815
00:50:42,528 --> 00:50:47,800
כל פעם אתה עובר לידו, הוא כזה נותן לך
.ברכיה' כזו, כאילו עם הכתף כזה'

816
00:50:48,500 --> 00:50:51,520
אתה יודע, כשהולכים אחד מול השני, אז
,הדרך ארץ היא לזוז הצידה

817
00:50:51,840 --> 00:50:54,900
אתה הולך ליד אמריקאי למשל, הוא זז
.חצי קילומטר קדימה, אתה עובר

818
00:50:55,620 --> 00:50:56,432
...באמריקה

819
00:50:58,140 --> 00:51:00,736
באמריקה הם נדיבים, או לא יודע, משחקים אותה
,או לא משחקים אותה

820
00:51:00,784 --> 00:51:04,840
אבל כשאתה נכנס לחנות, ומישהו נכנס
.לפניך, הוא מחזיק לך את הדלת

821
00:51:05,616 --> 00:51:06,320
."בבקשה, אדוני"

822
00:51:07,424 --> 00:51:10,320
יום אחד הייתי עם איזה ישראלי אחד, ישתבח
.שמו, לפני הרבה שנים

823
00:51:11,520 --> 00:51:17,400
ההוא בא, האמריקאי אחריו, הכניס לו את
...הדלת בפרצוף. אני

824
00:51:17,920 --> 00:51:23,088
יום אחד הייתי באיזה מקום באמריקה, באמצע
,אמריקה, שמה אנשים 'יעני' הכי רגועים ושלווים

825
00:51:23,776 --> 00:51:28,100
אני מחנה את הרכב, אני מתחיל ללכת חצי
,קילומטר מהדלת, עומדת גברת ומחכה לי

826
00:51:28,660 --> 00:51:30,660
.עם הדלת ככה, מחכה לי עם הדלת

827
00:51:31,680 --> 00:51:34,160
...לא נעים, אני מתחיל לרוץ, היא מסכנה עומדת

828
00:51:36,680 --> 00:51:40,432
אז כשאתה עובר באמריקה, ועובר לידך איזה
,מישהו, אתה יודע, בסופר עם העגלה

829
00:51:41,232 --> 00:51:45,360
אז הוא עובר הצידה לגמרי, אתה עובר הצידה
.לגמרי, וישתבח שמו

830
00:51:45,616 --> 00:51:52,460
,בקיצור, הבחורצ'יק הצדיק הזה, תקשיבו טוב
.באמת, מה זה עשיתי תשובה על הדבר הזה

831
00:51:53,360 --> 00:51:56,940
לא יודע, הרגשתי ברוך ה' טוב, לא רוצה
.אליו קשר בכלל

832
00:51:57,888 --> 00:52:00,180
,יום אחד, התחלתי למסור שיעור בכולל

833
00:52:01,312 --> 00:52:02,176
.הוא נכנס אליי לשיעור

834
00:52:03,660 --> 00:52:07,540
?אמרתי: "יואו, גם פה אתה רודף אותי עכשיו
"...באת

835
00:52:08,320 --> 00:52:09,560
.תקשיבו, אחים יקרים

836
00:52:10,780 --> 00:52:12,496
,אני מגלה אדם מקסים

837
00:52:13,696 --> 00:52:15,120
.מה זה, זהב טהור

838
00:52:16,400 --> 00:52:21,248
הוא יושב, הוא עזר לי לכתוב תשובות, כל פעם
,אני בא, יש לי שאלה, משהו מפריע לי

839
00:52:21,264 --> 00:52:23,296
.חסר לי ספר, הוא ראשון קם להביא לי את הספר

840
00:52:24,340 --> 00:52:26,340
"?אני אומר: "ריבונו של עולם, רגע, איפה טעיתי

841
00:52:27,340 --> 00:52:28,800
?איפה טעיתי? ואתם יודעים מה גיליתי

842
00:52:29,424 --> 00:52:30,520
.שהוא צולע ברגל אחת

843
00:52:31,960 --> 00:52:32,992
.הוא צולע ברגל אחת

844
00:52:33,872 --> 00:52:36,768
,ומסכן, אין לו שיווי משקל, כשהוא הולך
.הוא מדדה

845
00:52:38,064 --> 00:52:42,160
והפרצוף שלו, ה' חנן אותו בפרצוף כזה
,לא מי יודע מה כזה חייכן

846
00:52:42,624 --> 00:52:45,440
ובעצם, כל הזמן הזה שפטתי אותו

847
00:52:46,144 --> 00:52:47,120
.לפי המראה שלו

848
00:52:49,620 --> 00:52:50,480
.לפי המראה שלו

849
00:52:52,032 --> 00:52:54,384
אחים יקרים, אתם יודעים איזה
?מוסר השכל היה לי פה

850
00:52:55,300 --> 00:53:01,160
,כמה חשוב לתת כף זכות לבני אדם שבאמת
.במיוחד לעם ישראל

851
00:53:02,064 --> 00:53:04,760
.הרי כולכם, כולנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב

852
00:53:05,500 --> 00:53:07,696
.כולם בנים של אברהם, יצחק ויעקב

853
00:53:08,760 --> 00:53:10,400
,אם אני אומר לכם, אחים יקרים

854
00:53:11,424 --> 00:53:18,360
,מי שסובל מדיכאון או חרדות, הרבה, מעט
,מדי פעם, תבדקו אחים יקרים

855
00:53:18,640 --> 00:53:22,368
כנראה שהדעות שלכם על בני אדם הן בדרך
,כלל שליליות

856
00:53:22,832 --> 00:53:27,968
וזה פועל יוצא, יוצא מכך דבר שאתה מרגיש
.כל הזמן רע בחברת אנשים

857
00:53:28,640 --> 00:53:32,800
אתה הולך לבית הכנסת, אני רואה אנשים
.שהולכים לבית הכנסת בשיר ובמחול

858
00:53:33,400 --> 00:53:35,400
.בשמחה, כיף לו

859
00:53:35,744 --> 00:53:38,360
יש בן אדם שהולך לבית הכנסת רק כדי לגמור
.וללכת הביתה

860
00:53:38,800 --> 00:53:42,120
הוא מרגיש כיף בחברת אנשים, כי הוא באמת
.אוהב בני אדם

861
00:53:43,008 --> 00:53:45,660
?האם אתה חושב שאנשים נצלנים או אנשים טובים

862
00:53:46,060 --> 00:53:48,060
.יש לכם עבודה בבית עכשיו

863
00:53:48,512 --> 00:53:52,220
,לכו, תשכנעו את עצמכם שבני אדם הם מקסימים

864
00:53:52,760 --> 00:53:56,440
ואתה יודעים מה, אחים יקרים? גם אם ייפול לכם
,פעם נצלן

865
00:53:57,104 --> 00:54:00,432
ואנשים מנצלים את הטוב שלי, כן, הרבה פעמים
,את התמימות שלי

866
00:54:00,464 --> 00:54:02,420
."אומרים לי: "הרב יגאל, אתה תמים, עובדים עליך

867
00:54:02,992 --> 00:54:04,144
.אין לי בעיה עם זה

868
00:54:05,232 --> 00:54:07,712
.העיקר שאני לא ארגיש רע כלפי עם ישראל

869
00:54:08,400 --> 00:54:12,420
אני רוצה לחשוב שכולם טובים, אני רוצה לחשוב
,שכולם מצוינים, שכולם מקסימים

870
00:54:12,480 --> 00:54:14,620
.שכל הרבנים טובים, ובאמת אני מאמין בכך

871
00:54:15,152 --> 00:54:16,180
.אני באמת מאמין בכך

872
00:54:16,576 --> 00:54:20,780
אנשים אומרים לי: "'יביע אומר' מביאים הרבה
,רבנים". אני חושב שכל הרבנים טובים

873
00:54:20,800 --> 00:54:23,248
.בכבוד, תבואו ותלמדו, לדעתי כולם טובים

874
00:54:23,408 --> 00:54:25,296
,אז נפל 'פעם ב..' שהייתה בעיה

875
00:54:25,904 --> 00:54:29,360
בסדר, אבל אני רוצה להרגשה הטובה שלי
.להרגיש טוב עם כולם

876
00:54:29,648 --> 00:54:32,816
להרגיש טוב עם כל עם ישראל, להרגיש טוב
.עם השכנים שלי

877
00:54:32,970 --> 00:54:38,320
כששכן שלי מסתכל על הרכב שלי, אני מסתכל על
,זה בתור אחד שרוצה לבדוק אם יש לי פנצ'ר

878
00:54:38,352 --> 00:54:39,664
.הוא רוצה לעזור לי, בא לתקן את הפנצ'ר

879
00:54:40,144 --> 00:54:41,920
.זה מה שהוא רוצה, הוא לא עושה לי עין רעה

880
00:54:42,160 --> 00:54:44,480
?הוא לא עושה לי עין רעה, למה שיעשה לי עין רעה

881
00:54:45,520 --> 00:54:47,184
?מה אתם אומרים? תמים

882
00:54:47,980 --> 00:54:48,480
.תסבלו

883
00:54:49,880 --> 00:54:53,360
,מי שרוצה לראות הכול שחור, אין בעיה, נשמה

884
00:54:53,776 --> 00:54:54,840
,"אומרים לי: "אני ריאלי

885
00:54:55,616 --> 00:54:59,200
,תהיה ריאלי, תהיה מה שאתה רוצה, מתוק שלי
.איזו מילה שתקרא לזה, תקרא

886
00:54:59,424 --> 00:55:04,780
אבל תבינו אחים יקרים, כתוצאה מכך, אנחנו
?סובלים. לא שווה לך לחיות בכיף

887
00:55:05,104 --> 00:55:09,424
לא כיף לך לקום בבוקר, לראות את
?"השכנים שלך בבוקר: "בוקר טוב

888
00:55:09,776 --> 00:55:14,032
,גם השכן שלקח לך חלב, סוכר, שבועיים
.חודשיים לא החזיר לך

889
00:55:14,128 --> 00:55:16,976
:לפעמים שכנים באים עם מגבת, אתה אומר
"?מה הוא רוצה איתי עם המגבת"

890
00:55:17,856 --> 00:55:20,864
?אתה יכול לייבש את זה אצלך במייבש"
."אין לנו מגבות

891
00:55:21,056 --> 00:55:22,840
,'על העיני ועל הראסי'

892
00:55:23,600 --> 00:55:24,740
."בשמחה רבה"

893
00:55:25,136 --> 00:55:26,976
."אחרים יגידו לך: "הוא מנצל אותך

894
00:55:27,500 --> 00:55:28,800
.לא, הוא מזכה אותי

895
00:55:29,600 --> 00:55:30,512
.הוא מזכה אותי

896
00:55:30,960 --> 00:55:35,600
בורא עולם נתן לי מייבש ישתבח שמו שאני יכול
!גם לעזור לאחרים, מלך, הרווחתי

897
00:55:36,080 --> 00:55:36,928
.תלוי איך אתה מסתכל על זה

898
00:55:36,960 --> 00:55:38,620
,בא לך עני, נתת לו 20 שקל

899
00:55:39,280 --> 00:55:40,740
?ניצל אותך או זיכה אותך

900
00:55:41,696 --> 00:55:42,832
.זיכה אותך, נשמה

901
00:55:43,472 --> 00:55:47,740
,זיכה אותך בורא עולם שנתת 20 שקל לעני
.כפרה עליך שנתת לי 20 שקל

902
00:55:48,688 --> 00:55:50,520
,ככה זה עם הילדים שלכם, אחים יקרים

903
00:55:50,752 --> 00:55:55,260
שהילדים שלך צריכים כסף, ואשתך צריכה
.כסף, לא ניצלו אותך, זיכו אותך

904
00:55:56,016 --> 00:55:58,624
.תסתכלו איך פתאום העולם נראה הרבה יותר יפה

905
00:55:59,328 --> 00:56:03,072
איך אנחנו מסתכלים על העולם, פתאום הדברים
.נראים לנו הרבה יותר נחמדים

906
00:56:04,180 --> 00:56:05,984
.אותו דבר על 'העולם מסוכן', אחים יקרים

907
00:56:06,560 --> 00:56:07,408
...מי שמפחד

908
00:56:07,940 --> 00:56:09,940
,דוגמה אני אתן לכם, דוגמה לאמונה בסיסית

909
00:56:10,240 --> 00:56:11,420
.את זה אני זוכר בתור ילד

910
00:56:12,160 --> 00:56:15,248
אדם שרואה הרבה סרטים, אדם שראה הרבה
,סרטים בתור ילד

911
00:56:16,224 --> 00:56:18,160
?אתה יודעים מה עושים לכם הסרטים

912
00:56:18,820 --> 00:56:20,280
:פסיכולוגי, דבר מאוד פשוט

913
00:56:21,320 --> 00:56:23,024
?איך פותרים בעיה בסרט

914
00:56:24,432 --> 00:56:28,080
,רמבו, לא יודע אם חי או לא חי, עליו השלום
,לא יודע איך לקרוא לו

915
00:56:29,328 --> 00:56:30,608
,כשהייתה בעיה לרמבו

916
00:56:32,736 --> 00:56:33,696
,בעיה עם השכנים

917
00:56:34,780 --> 00:56:36,176
.השכן תפס לו את החנייה

918
00:56:37,232 --> 00:56:39,660
?איך רמבו היה פותר את הבעיה

919
00:56:40,560 --> 00:56:44,300
,יורד אליו,  אומר לו: "שלום עליכם
."כבודו תפס לי את החנייה

920
00:56:44,688 --> 00:56:48,240
נותן לו אחד, שובר לו את כל העצמות: "זוז
"!לי מהחנייה

921
00:56:48,780 --> 00:56:50,944
...או אם לא, מוציא את הרובה שלו

922
00:56:52,220 --> 00:56:52,860
.יש חנייה

923
00:56:55,056 --> 00:56:57,360
?אתה יודעים מה זה גורם פסיכולוגית לבן אדם

924
00:56:59,760 --> 00:57:01,632
.אתם לא מבינים איזה נזק פסיכולוגי זה עושה

925
00:57:03,660 --> 00:57:05,020
,זה גורם לבן אדם

926
00:57:06,256 --> 00:57:10,784
,שבעצם הוא עומד מול חבר שלו, ויש לו מריבה
.'הוא כל רגע מפחד, הנה הוא הולך 'להוריד לו אחת

927
00:57:11,880 --> 00:57:15,140
."הוא כל הזמן במגננה: "עכשיו הוא הולך להכות אותי

928
00:57:16,304 --> 00:57:19,856
עכשיו הוא רב עם השכנה שלו על חנייה, הוא יורד
?לחנייה עכשיו, בעיה עם השכנה, מה הוא זוכר

929
00:57:20,224 --> 00:57:25,840
תת-המודע שלו מוצף, שאיך פותרים בעיות בדרך
.הכי קלה? מעלימים אותו

930
00:57:26,220 --> 00:57:27,660
.נפתרה הבעיה

931
00:57:28,520 --> 00:57:30,944
,עכשיו בסדר, זה מצחיק, זה יפה, זה נחמד בסרטים

932
00:57:30,960 --> 00:57:32,960
?אבל אתה יודע מה קורה לבן אדם
.הוא נכנס לחרדות

933
00:57:35,056 --> 00:57:37,792
הוא פתאום מפחד שהשכן שלו יעשה לו
.את מה שרמבו היה עושה

934
00:57:39,056 --> 00:57:42,000
כי ככה בתת-מודע שלו מונח, שפותרים
.בעיות אצל בני אדם

935
00:57:42,976 --> 00:57:44,280
,אדם שגדל בשכונת פשע

936
00:57:45,344 --> 00:57:46,040
.בשכונת פשע

937
00:57:46,560 --> 00:57:50,760
שאתם יודעים איך הם פותרים בעיות, לצערנו
.הרב בכל מיני סכינים, בלגן, כל מיני שטויות כאלה

938
00:57:51,200 --> 00:57:55,664
הוא חי כל הזמן בחרדות, גם אם הוא גר ברמת
,אביב ג', במקום הכי יפה, הכי רגוע בעולם

939
00:57:56,320 --> 00:58:01,540
,מונח לו בראש, שאנשים פותרים בעיות באלימות
.הוא כל הזמן מפחד מאלימות

940
00:58:02,576 --> 00:58:04,200
.הוא כל הזמן מפחד מאלימות

941
00:58:05,020 --> 00:58:06,580
?מה הפיתרון לזה, אחים יקרים

942
00:58:07,728 --> 00:58:09,536
.אנשים לא אלימים

943
00:58:09,600 --> 00:58:15,216
רוב, ככל בני האדם בעולם לא אלימים, אף אחד
,לא רוצה לריב מכות, אף אחד לא דוקר

944
00:58:15,240 --> 00:58:18,480
ואף אחד לא יורה, יש את הדברים האלה אולי
,בשטויות של הסרטים

945
00:58:18,704 --> 00:58:22,660
אנחנו חיים במדינה טובה, במדינה רגועה, עם
,אנשים, שכנים טובים

946
00:58:22,944 --> 00:58:25,248
.יש בעיה, מדברים ופותרים את הבעיה

947
00:58:25,960 --> 00:58:27,696
.לא להגיע למקומות הרעים האלה

948
00:58:28,304 --> 00:58:31,880
,הנקודה הזו, אחים יקרים, של עולם אכזר
,או עולם רגוע

949
00:58:32,752 --> 00:58:35,120
...באמת, אנחנו מפחדים

950
00:58:35,184 --> 00:58:39,400
אני רוצה לשאול אתכם שאלה, אני לא הספקתי
,להכניס את כל הנקודות האלה, את האמונה

951
00:58:39,440 --> 00:58:43,560
,כי הכנסתי פה חומר של הרבה הרבה שעות
.ותמצתי לכם את זה בקצרה

952
00:58:44,208 --> 00:58:45,616
.אני בסוף אעשה סיכום קצר

953
00:58:47,312 --> 00:58:50,640
אני רוצה רגע לדבר על הנקודה של מי
,שחושב שהעולם שלנו מסוכן

954
00:58:51,296 --> 00:58:53,520
,הרבה אנשים חושבים שהעולם שלנו מסוכן

955
00:58:54,240 --> 00:58:56,816
...מסוכן לנסוע בכבישים, מסוכן מחלות, מסוכן זה

956
00:58:56,832 --> 00:59:00,380
.כל כאב ראש מסכן, הוא רץ ישר, רוצה בדיקת סי-טי

957
00:59:01,328 --> 00:59:04,352
,איך סי-טי? קח אקמול, ישתבח שמו, יעבור לך
?מה סי-טי

958
00:59:04,384 --> 00:59:09,120
לא, הוא מפחד שעכשיו קרה לו מה שקרה
,לדודה חנה ודודה שרה, ודודה זה ודודה זה

959
00:59:09,168 --> 00:59:09,740
.הוא מפחד

960
00:59:11,180 --> 00:59:12,368
,אחים יקרים

961
00:59:13,020 --> 00:59:14,256
,נקודה פשוט מאוד

962
00:59:14,800 --> 00:59:15,720
,פשוטה מאוד

963
00:59:18,016 --> 00:59:19,072
,אמרתי לכם את זה פעם

964
00:59:20,928 --> 00:59:23,616
,הבן של הרמב"ם כותב דבר פשוט וחזק

965
00:59:23,880 --> 00:59:26,128
?למי אתם חושבים יש יותר סיכוי להירפא

966
00:59:27,800 --> 00:59:29,800
לאדם שהקיש אותו נחש

967
00:59:31,392 --> 00:59:32,560
,ליד בית חולים

968
00:59:33,900 --> 00:59:36,688
?או אחד שהקיש אותו נחש במדבר

969
00:59:38,704 --> 00:59:41,200
,"כולם יגידו: "ליד בית חולים

970
00:59:42,192 --> 00:59:47,760
כי מי שהקיש אותו נחש ליד בית חולים, הוא
,קרוב לרופאים, הוא קרוב לתרופות

971
00:59:48,096 --> 00:59:49,280
.ירפאו אותו צ'יק צ'ק

972
00:59:49,920 --> 00:59:51,264
,וזה שנמצא במדבר

973
00:59:52,416 --> 00:59:55,900
,עד שהוא יגיע לבית החולים ייקח המון זמן
.יכול מאוד להיות שהוא ימות

974
00:59:56,896 --> 00:59:59,980
אומר הבן של הרמב"ם, רבנו אברהם, בנו
,של הרמב"ם

975
01:00:00,704 --> 01:00:08,048
שאותו אחד שבמדבר הסיכוי שלו להירפא גדול
.יותר מאותו אחד שליד בית החולים

976
01:00:09,040 --> 01:00:09,820
?ולמה

977
01:00:14,940 --> 01:00:15,600
.סוד מדהים

978
01:00:19,632 --> 01:00:20,240
,כשבן אדם

979
01:00:21,968 --> 01:00:27,808
חס ושלום, לא על אף אחד מישראל, נושך אותו
:נחש קרוב לבית חולים, הוא אומר

980
01:00:27,968 --> 01:00:30,464
.בורא עולם, שלח את האמבולנס מהר"

981
01:00:31,312 --> 01:00:36,220
שלח את הרופאים מהר", הוא מערבב עם"
.הקב"ה ביטחון בבני אדם

982
01:00:37,456 --> 01:00:42,272
כשאדם נמצא במדבר, אלו המילים שלו, אלו
,לא המילים שלי, תראו איזו הבטחה עילאית

983
01:00:43,232 --> 01:00:44,620
כשאדם נמצא במדבר

984
01:00:46,848 --> 01:00:48,300
,ואין לו אף אחד

985
01:00:48,720 --> 01:00:51,700
,אף אחד בעולם שיכול לעזור לו

986
01:00:52,528 --> 01:00:56,208
שמה בורא עולם חייב לעזור לו, אם הוא פונה
:לבורא עולם ואומר לו

987
01:00:56,224 --> 01:01:00,120
,ריבונו של עולם, אין לי, אין לי אף אחד"

988
01:01:00,620 --> 01:01:04,976
אף רופא, אין אמבולנסים, אין טלפונים, רק"
,"אתה יכול לעזור לי

989
01:01:04,992 --> 01:01:07,072
.חייב בורא עולם לעזור לו ולרפא אותו

990
01:01:07,328 --> 01:01:09,140
.בבית החולים בורא עולם לא חייב לרפא

991
01:01:10,448 --> 01:01:11,700
,אבל במדבר

992
01:01:12,288 --> 01:01:18,120
.כשאדם זועק רק לקב"ה: "אין לי על מי להישען
,"אין לי, בורא עולם, רק אתה תרפא אותי

993
01:01:18,208 --> 01:01:19,632
.בורא עולם חייב לרפא אותו

994
01:01:20,976 --> 01:01:24,160
זה רב שכותב את זה לפני 700 שנה, אחים
.יקרים, זה הבן של הרמב"ם

995
01:01:25,792 --> 01:01:29,920
אם אתה תלך עם בורא עולם, שום דבר
.בעולם לא יקרה לך, העולם לא מסוכן

996
01:01:31,408 --> 01:01:36,208
דוד המלך מעיד: "גם כי אלך בגיא צלמוות, לא
,"אירע רע, כי אתה עמדי

997
01:01:37,200 --> 01:01:40,520
,"לא אירע רע, דוד המלך אומר: "לא מפחד מכלום

998
01:01:41,088 --> 01:01:44,288
.העולם שלנו הכי בטוח בעולם, כי בורא עולם איתכם

999
01:01:45,460 --> 01:01:49,660
בורא עולם איתכם. אתה עולה למטוס, שים רגל
,על רגל, חגורת בטיחות, לא חגורת בטיחות

1000
01:01:49,856 --> 01:01:50,704
.אתה עם בורא עולם

1001
01:01:50,720 --> 01:01:54,592
אמרתי לכם, טייס שיכור כנף שבורה, ואתה
.נוחת בשלום

1002
01:01:55,584 --> 01:01:56,944
.סיפרתי לכם את הסיפור שהיה לי

1003
01:01:59,504 --> 01:02:05,540
,הכנף, פתאום רעש מהכנף, ישתבח שמו
."!ההוא מחבק אותי, הוא בא לשבת לידי: "הרב

1004
01:02:06,784 --> 01:02:11,460
פסוק אחד, אני אומר לכם, באותו רגע: "גם כי
."אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי

1005
01:02:12,000 --> 01:02:15,140
,כי אתה עמדי", אחים יקרים, אני אומר לכם"
.זו ההרגשה שהייתה לי בלב

1006
01:02:15,776 --> 01:02:20,080
גם אם הכנף נופלת, ולא יודע, חצי מטוס, אני עם
,החצי מטוס שלי יורד ככה

1007
01:02:20,352 --> 01:02:23,280
יורד, מוריד את הזה, לוקח את התיק
.ממשיך הלאה, זהו

1008
01:02:24,720 --> 01:02:25,560
.בורא עולם איתי

1009
01:02:26,240 --> 01:02:27,240
.בורא עולם איתכם גם

1010
01:02:28,144 --> 01:02:28,880
.בורא עולם איתכם

1011
01:02:29,552 --> 01:02:30,640
.בורא עולם איתכם

1012
01:02:32,160 --> 01:02:36,380
,אם היה לי משהו להזריק בפנים, כפרה עליך
,כפרה עליך, בורא עולם, רק אתה, רק אתה

1013
01:02:36,416 --> 01:02:37,344
.אתם לא לבד

1014
01:02:37,696 --> 01:02:39,184
,אני אתן לכם טיפ אחרון, אחים יקרים

1015
01:02:40,560 --> 01:02:42,112
,יש רגעים משעממים בחיים

1016
01:02:43,312 --> 01:02:44,740
,לכל אחד יש רגעים משעממים

1017
01:02:45,400 --> 01:02:47,168
...מה זה רגעים משעממים? אתה עומד ברמזור

1018
01:02:48,760 --> 01:02:49,840
?מה עושים משועממים

1019
01:02:50,640 --> 01:02:52,260
,מסתכל פה, מסתכל שם

1020
01:02:52,848 --> 01:02:55,200
...נו, זה לא עובר"
"...תראה איזה כובע יש לו זה

1021
01:02:55,248 --> 01:02:56,736
.מסתכל על אנשים, משעממם לו

1022
01:02:57,552 --> 01:03:00,304
יש לנו הרבה רגעים מתים, אתה עומד בסופר
?מחכה, מה אתה עושה

1023
01:03:01,860 --> 01:03:02,600
?מה אתה עושה

1024
01:03:04,400 --> 01:03:06,400
.יש כאלה מתפללים, יש כאלה קוראים תהילים

1025
01:03:07,100 --> 01:03:08,260
,אני אגיד לכם טיפ יפה

1026
01:03:10,320 --> 01:03:11,600
,תחשבו על בורא עולם

1027
01:03:12,448 --> 01:03:14,800
.רק דבר אחד תחשבו, זה יפתור לכם הכול

1028
01:03:16,000 --> 01:03:16,720
.כמה הוא אוהב אתכם

1029
01:03:18,816 --> 01:03:19,780
:אתה עומד ברמזור

1030
01:03:20,912 --> 01:03:23,200
בורא עולם, אתה אוהב אותי? בוא נבדוק"
.כמה אתה אוהב אותי

1031
01:03:23,232 --> 01:03:25,400
,יש לי אוזניים, וואי, איזה יופי"

1032
01:03:26,176 --> 01:03:29,376
."יש לי גם עיניים, איזה יופי! וואלה, יש שמש"

1033
01:03:30,560 --> 01:03:33,776
אם אתה ברכב ואתה מחכה ברמזור, כנראה
:שיש לך רכב גם

1034
01:03:33,856 --> 01:03:35,776
"!יו, יש לי רכב, איזה כיף"

1035
01:03:37,328 --> 01:03:40,384
תחשבו בזמן הפנוי שלכם כמה ה' יתברך
.אוהב אתכם

1036
01:03:41,952 --> 01:03:43,360
.היום דיברנו על כמה אמונות

1037
01:03:43,968 --> 01:03:44,880
:לכל אחד מאיתנו

1038
01:03:45,160 --> 01:03:47,160
,העולם מקסים

1039
01:03:47,568 --> 01:03:50,816
,אנשים מדהימים, במיוחד העם שלנו

1040
01:03:50,880 --> 01:03:54,720
.מדינת ישראל מקסימה, חמודה ויפה

1041
01:03:56,288 --> 01:03:58,600
?מה עוד דיברנו? אילו עוד אמונות קבועות

1042
01:04:00,128 --> 01:04:03,120
.העולם מסוכן? רגוע, הכי רגוע בעולם

1043
01:04:03,680 --> 01:04:07,632
קחו כל נקודה ונקודה מהאמונות הקבועות
.שיש לכם בפנים, תשנו אותן

1044
01:04:07,744 --> 01:04:08,656
:והכי חשוב

1045
01:04:09,660 --> 01:04:10,640
?מה אתה

1046
01:04:11,160 --> 01:04:13,160
?מה האמונה הקבועה שלך לגביך

1047
01:04:14,336 --> 01:04:16,760
,מי שחושב על עצמו שהוא אדם רע

1048
01:04:17,344 --> 01:04:18,912
,אחים יקרים, יהיה לו לא טוב

1049
01:04:19,680 --> 01:04:23,536
.אתם יהודים, האנשים הטובים ביותר בעולם

1050
01:04:24,480 --> 01:04:25,620
.אתם אנשים מקסימים

1051
01:04:26,240 --> 01:04:28,640
.עשיתם טעויות בחיים שלכם? כולנו עשינו טעויות

1052
01:04:29,200 --> 01:04:30,580
.כולנו עושים טעויות

1053
01:04:31,056 --> 01:04:33,280
.אבל אל תחשבו דברים רעים על עצמכם לעולם

1054
01:04:34,120 --> 01:04:34,900
.לעולם

1055
01:04:35,300 --> 01:04:37,300
,ואם יש לך הרגשה כזו שאתה לא בסדר

1056
01:04:38,220 --> 01:04:40,220
,אם יש לך הרגשה כזו שאת לא בסדר

1057
01:04:40,528 --> 01:04:41,420
,ברמזור

1058
01:04:42,272 --> 01:04:47,760
,תעמדי ותשכנעי את עצמך: "אני חלק אלוה ממעל
,עשיתי טעויות בחיים שלי, נכון

1059
01:04:48,112 --> 01:04:53,360
שיעורי בית לא אהבתי לעשות, נכון, הרבצתי"
,לאחים שלי הקטנים, נכון

1060
01:04:53,808 --> 01:04:55,664
,"כל מיני דברים לא טובים שעשיתי, נכון"

1061
01:04:56,000 --> 01:05:00,540
,עשיתי טעות, חזרתי, תיקנתי, אני ממשיך הלאה
.יש בי גם הרבה דברים טובים

1062
01:05:01,140 --> 01:05:03,140
.לא מספיק חידדתי את הנקודה הזו

1063
01:05:03,264 --> 01:05:04,820
.תלמדו להעריך את עצמכם

1064
01:05:05,520 --> 01:05:07,360
.תלמדו להעריך את הדברים הטובים שבכם

1065
01:05:07,952 --> 01:05:09,500
:אמרתי לכם, החזון איש אומר

1066
01:05:09,984 --> 01:05:14,260
,יותר גרוע ממי שיוצא לקרב בלי נשק"

1067
01:05:14,720 --> 01:05:16,700
."זה אחד שלא יודע מה הנשק שלו בכלל"

1068
01:05:16,864 --> 01:05:19,344
אם אתה לא יודע במה אתה טוב, איך תנצח
?את היצר הרע

1069
01:05:19,632 --> 01:05:20,960
?איך תהפוך להיות שמח

1070
01:05:21,690 --> 01:05:23,408
.אחים יקרים, אתם שווים מיליונים

1071
01:05:23,920 --> 01:05:24,920
.אל תתגאו בזה

1072
01:05:26,272 --> 01:05:28,600
כי גם אתה שווה מיליונים, וגם החבר שלך
.שווה מיליונים

1073
01:05:29,280 --> 01:05:31,500
כולנו שווים מיליונים, אני לא יותר טוב
.מאף אחד מכם

1074
01:05:31,936 --> 01:05:34,260
.מאף אחד מכם, אבל אני, טוב לי במה שאני

1075
01:05:34,860 --> 01:05:35,940
.טוב לי במה שאני

1076
01:05:36,460 --> 01:05:37,460
.תחשבו על זה הרבה

1077
01:05:38,032 --> 01:05:40,340
תחשבו על זה הרבה, זה יעלה לכם
.חיוך על הנשמה

1078
01:05:40,720 --> 01:05:42,720
.להעריך את עצמכם, לעשות דברים טובים

1079
01:05:42,976 --> 01:05:44,340
.המהפכה התחילה

1080
01:05:45,168 --> 01:05:46,800
.המהפכה התחילה, והיא בזכותכם

1081
01:05:47,180 --> 01:05:48,960
.אני מבקש מכם לזכות את הרבים

1082
01:05:49,344 --> 01:05:50,840
.ראיתם את הכוח של הדבר הזה

1083
01:05:51,420 --> 01:05:53,120
,כל אחד ואחד בדיסקים

1084
01:05:53,536 --> 01:05:55,360
,בספרים, להביא אנשים לשיעורים

1085
01:05:55,760 --> 01:05:57,140
.ה' שמח בזה

1086
01:05:57,744 --> 01:05:59,140
.ה' שמח בזה

1087
01:05:59,820 --> 01:06:01,180
.כל אחד מכם מחויב לזה

1088
01:06:02,000 --> 01:06:05,200
וה' יתברך יחזיר לכם בששון, שתהיה לכם
.שמחה כל החיים

1089
01:06:06,000 --> 01:06:08,496
אם אתם שואלים אותי מה הברכה הכי טובה
?שאני יכול לברך אתכם

1090
01:06:08,912 --> 01:06:11,072
,כסף, יכול להיות שתהיו שמחים איתו
.יכול להיות שלא

1091
01:06:11,980 --> 01:06:17,500
שה' יתברך ייתן לכם שמחה אמיתית כל
.ימי חייכם, אמן כן יהי רצון

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (94 מדרגים)