x
הרב ברוך רוזנבלום

הכנה לפסח - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה רצו חכמים לקבוע את אמירת ההגדה החל מראש חודש ניסן? מדוע מברכים ברכת האילנות בראש חודש ניסן? ומדוע חיכו לחנוכת המשכן עד לחודש ניסן? הרב ברוך רוזנבלום במהלך נפלא ברוח פרשת השבוע

לרכישת ההגדה החדשה לפסח של הרב ברוך רוזנבלום http://goo.gl/UtLyD7

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)