x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה התפילה שלי לא מתקבלת

הרב זמיר כהן

אנחנו יכולים לראות בעין עד כמה התפילות שלנו עוזרות ומתקבלות. אבל לפעמים לא רואים מיד את העזרה הזו, ונדמה שהתפילה לא מתקבלת. למה זה קורה?