הרב ברוך רוזנבלום

כל הפושט יד נותנים לו - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מדוע חגג אחשוורוש במשך 180 יום ברצף? מדוע נהג הרמ"א להתחפש בפורים? ומה הענין הגדול של "כל הפושט יד נותנים לו"?

לרכישת ההגדה החדשה לפסח של הרב ברוך רוזנבלום http://goo.gl/UtLyD7