הרב אליהו עמר - מסע חייו של שאול המלך

הרב אליהו עמר

מאחורי הקלעים על פרקים נסתרים מחייו של שאול המלך עם השלכה חשובה לימינו

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,940 --> 00:00:15,800
.ערב טוב לכולם. שלום וברכה

2
00:00:16,350 --> 00:00:20,420
אנחנו הולכים היום לגעת
בסוגיה קצת פנימית

3
00:00:21,290 --> 00:00:23,070
.שעוסקת בעניינים בתנ"ך

4
00:00:23,190 --> 00:00:25,860
,אבל כמו שאנחנו יודעים
.תנ"ך זה אף פעם לא סיפורים

5
00:00:26,390 --> 00:00:30,910
ואם יש סיפור בתנ"ך, אז כנראה
,שיש לו איזשהו מסר, משמעות פנימית

6
00:00:30,930 --> 00:00:32,230
.משהו שבא ללמד אותנו

7
00:00:32,740 --> 00:00:37,310
ואנחנו ננסה יחד להתחקות
.על מה הדברים באים ומלמדים

8
00:00:38,670 --> 00:00:42,580
המלך הראשון שקם לעם ישראל
.קראו לו שאול המלך

9
00:00:42,880 --> 00:00:45,780
.שאול המלך הוא היה מלך מאוד ייחודי

10
00:00:46,490 --> 00:00:54,810
מה היה מיוחד בו? משחו אותו בשמן המשחה
.שהכין אותו משה רבנו עליו השלום

11
00:00:55,340 --> 00:00:59,320
,מה מיוחד בזה? אני רק אומר לכם
.כי מלכים לא נמשחים בשמן המשחה

12
00:01:00,370 --> 00:01:05,880
,מלך כאילו זה תמיד מגיע בשלשלת
.אתה נהיה מלך כי אבא שלך היה מלך

13
00:01:06,360 --> 00:01:09,680
.זה עובר מאחד לשני
.לא צריך לקחת מלך ולמשוח אותו

14
00:01:10,160 --> 00:01:16,730
,השניים היחידים שמשכו אותם, היה שאול המלך
,כי הוא כאילו התחיל את המלוכה בישראל

15
00:01:17,420 --> 00:01:21,040
.וזה נקטע אצלו
.ודוד המלך, גם משחו אותו

16
00:01:21,040 --> 00:01:23,350
,אחרי זה, מי שבא אחרי דוד
.כבר משחו אותו הלאה

17
00:01:23,880 --> 00:01:28,340
.מצאתי דבר מאוד מעניין
,אתם יודעים שאחרי ששלמה המלך נפטר

18
00:01:28,720 --> 00:01:31,790
.התפצלה המלוכה
.רחבעם היה הבן של שלמה

19
00:01:32,090 --> 00:01:33,910
.טוב, זה בסדר, אז הוא ממשיך את אבא שלו

20
00:01:34,380 --> 00:01:38,710
,אבל במקביל היה את ירבעם בן נבט
,מלכות ישראל

21
00:01:38,950 --> 00:01:41,300
.שגם היא הקימה איזו שלשלת של מלכים

22
00:01:41,820 --> 00:01:44,280
,לפעמים התחלפו משפחות
.אבל השלשלות נשארו

23
00:01:44,950 --> 00:01:48,090
?איך אותם משחו להיות למלכים
.זה דבר מאוד מעניין

24
00:01:48,130 --> 00:01:50,930
.אותם לא משחו בשמן המשחה שעשה משה רבנו

25
00:01:51,490 --> 00:01:54,650
.למה? כי פיצול המלוכה היה בכוח הזרוע

26
00:01:54,960 --> 00:01:59,990
התפצלתם. אז לא שמים להם את שמן המשחה
.של משה רבנו. זה שמן מאוד קדוש

27
00:02:00,480 --> 00:02:04,770
,עם השמן הזה עשו את אהרון להיות כהן גדול
.עם השמן הזה

28
00:02:05,130 --> 00:02:07,470
זאת אומרת, זה שמן שיש בו קדושה
שכתוב בתורה

29
00:02:07,840 --> 00:02:13,140
,שמי שיכין את המדד הזה של שמן המשחה
.אז חס וחלילה זה כרת

30
00:02:13,250 --> 00:02:14,790
.אסור לעשות כמותו

31
00:02:15,240 --> 00:02:19,820
שמן המשחה, קטורת הסמים, אלה דברים
.מאוד מאוד ייחודיים רק לבית המקדש

32
00:02:20,140 --> 00:02:24,120
?מה עשו עם כל מלכי יהודה
.משחו אותם בשמן אפרסמון

33
00:02:24,710 --> 00:02:28,510
.מצאו פתרון
.היה פה אז בארץ ישראל אפרסמונים

34
00:02:29,160 --> 00:02:35,250
השמן שלהם הוא שמן עם ניחוח
.מאוד מאוד מיוחד, גם מאוד דליק

35
00:02:35,540 --> 00:02:39,910
אתם יודעים ששמן אפרסמון זה שמן
,שאסור להדליק איתו נרות שבת

36
00:02:40,630 --> 00:02:42,870
.למרות שזה חומר בעירה
.מה הבעיה? נשים אותו

37
00:02:43,360 --> 00:02:45,600
.כמו שמן זית
.זה סוג של שמן. תדליק איתו

38
00:02:46,290 --> 00:02:51,090
הסיבה שלא מדליקים עם שמן אפרסמון
...נרות שבת, לא בגלל שזה לא

39
00:02:51,110 --> 00:02:53,570
.זה מאוד ריחני ונעים
.זה שמן ארומאטי

40
00:02:54,120 --> 00:02:55,830
.הבעיה איתו שהוא פשוט מאוד דליק

41
00:02:56,310 --> 00:02:59,390
.האישה שתדליק אותו, יכולה להידלק איתו

42
00:03:00,510 --> 00:03:01,390
.דבר מאוד מעניין

43
00:03:02,020 --> 00:03:07,510
הגמרא מביאה סיפור מאוד חריג, אבל
,כנראה בגלל החריגות שלו היא מביאה אותו

44
00:03:07,830 --> 00:03:09,270
.על יחסי כלה וחמותה

45
00:03:09,810 --> 00:03:12,550
.כלה וחמותה בדרך כלל לא כל כך מסתדרות

46
00:03:13,110 --> 00:03:16,370
...אז הייתה איזו כלה אחת שמאוד שנאה את ה

47
00:03:16,520 --> 00:03:19,870
,חמה, סליחה
.שמאוד מאוד שנאה את הכלה שלה

48
00:03:20,340 --> 00:03:22,850
.ממש שנאת מוות, עד מוות

49
00:03:23,380 --> 00:03:26,670
ופעם אחת היא הביאה לכלה
,להדליק נרות בשמן אפרסמון

50
00:03:27,610 --> 00:03:32,490
,ומה שקרה, זה שמן שדליק מאוד
.הוא עף. וזה נתפס על הכלה

51
00:03:32,940 --> 00:03:33,760
.והיא פשוט נשרפה

52
00:03:34,760 --> 00:03:38,000
.אז החמה דאגה לשרוף את הכלה

53
00:03:38,470 --> 00:03:41,970
,אז מפה אמרו חכמים, את השמן הזה
,איך אומרים? אולי תתבשם איתו

54
00:03:42,360 --> 00:03:44,100
.אבל אל תדליק איתו נרות שבת

55
00:03:44,780 --> 00:03:48,320
זה הוצא מחוץ לחוק
.מחמת זה שהוא שמן בעייתי

56
00:03:49,240 --> 00:03:55,060
במקביל, המלכים של מלכות ישראל
.היו שמים עליהם את שמן המשחה

57
00:03:55,380 --> 00:04:01,100
אני לא סתם פתחתי בקטע הזה. אנחנו תכף
נתפוס שיש לזה משמעות מאוד מאוד רצינית

58
00:04:01,480 --> 00:04:03,570
.עם איזה שמן משחו את המלך להיות מלך

59
00:04:03,590 --> 00:04:07,380
,בכל אופן, מיד כששאול נהיה מלך
.מסופר בנביא שהגיע אליו שמואל

60
00:04:07,620 --> 00:04:10,360
.שמואל הנביא הוא זה שדאג ששאול יהיה מלך

61
00:04:10,930 --> 00:04:20,470
,בא שמואל הנביא ואמר לשאול, תשמע
אתה יודע שלפני כמעט 300, כמעט 400 שנה

62
00:04:20,850 --> 00:04:22,470
.עם ישראל יצא ממצרים

63
00:04:23,180 --> 00:04:28,140
,מיד כשעם ישראל יצאו ממצרים
הגיעו העמלקים. העמלקים עשו כמעט

64
00:04:28,670 --> 00:04:32,420
כמה אלפי קילומטרים כדי להגיע
.להילחם עִם עַם ישראל

65
00:04:32,440 --> 00:04:35,900
.הגיעו ממקום מאוד רחוק
.נלחמו איתם ברפידים

66
00:04:36,790 --> 00:04:39,500
אף אחד בעולם לא העז
.להתעסק עִם עַם ישראל

67
00:04:39,570 --> 00:04:44,930
תקשיבו, הוא עם שמכה בעשר מכות
,את אלה ששעבדו אותו

68
00:04:45,450 --> 00:04:48,970
עם שמגיע על שפת הים
.והמים נקרעים והוא עובר

69
00:04:49,730 --> 00:04:53,970
.עִם עַם כזה אל תתעסק. עזוב
.הוא לא נלחם בשיטות קונבנציונאליות

70
00:04:53,980 --> 00:04:56,700
.יש לו שיטות ייחודיות
.פחדו, כולם חששו

71
00:04:57,430 --> 00:05:02,000
- אבל עמלק אמר, גם אם אני אחטוף
.אני אראה לכולם שעִם העַם הזה אפשר להתעסק

72
00:05:02,270 --> 00:05:06,970
אני יודע שאני אפסיד, אבל כולם
.ידעו שזה לא עם חסין. אפשר להילחם בו

73
00:05:07,390 --> 00:05:09,220
.פעם תפסיד, אולי פעם תנצח

74
00:05:09,550 --> 00:05:11,660
.ועמלק הגיע ונלחם עִם עַם ישראל

75
00:05:12,470 --> 00:05:16,220
.משה רבנו קורא ליהושע בן נון
.אומר לו, גש תילחם. יש לזה סיבה

76
00:05:16,560 --> 00:05:18,950
,יהושע בן נון שייך לבני יוסף

77
00:05:19,520 --> 00:05:23,890
,ויוסף תמיד זה אנטיתזה של עשיו
.עמלק שהגיע מעשיו

78
00:05:24,240 --> 00:05:26,750
.רק בני יוסף יכולים להילחם עם עשיו

79
00:05:27,130 --> 00:05:31,920
.משה רבנו הוא מבני לאה
.הוא משבט לוי. לוי היה הבן של לאה

80
00:05:32,780 --> 00:05:35,560
.הצד של לאה לא נלחם כנגד עשיו

81
00:05:35,940 --> 00:05:38,990
,הצד של יוסף הוא הצד הדומיננטי
.ובאמת כך היה

82
00:05:39,590 --> 00:05:42,500
יהושע נלחם וחלש את עמלק
.ואת עמו לפי חרב

83
00:05:43,430 --> 00:05:49,010
,לימים, כאשר שאול, גם הוא מבני יוסף
.שאול היה משבט בנימין, נהיה למלך

84
00:05:49,400 --> 00:05:50,670
.בא אליו שמואל הנביא

85
00:05:50,840 --> 00:05:55,050
.שמואל גם היה משבט לוי
.מאוד מעניין, כמו משה רבנו

86
00:05:55,420 --> 00:05:59,950
,אגב, במאמר המוסגר
.דוד המלך כותב בתהלים משפט מאוד מעניין

87
00:06:01,500 --> 00:06:07,280
."משה ואהרון בכוהניו ושמואל בקוראי שמו"

88
00:06:07,770 --> 00:06:12,170
אומרת הגמרא: "שקול שמואל
."כנגד משה וכנגד אהרון

89
00:06:12,480 --> 00:06:14,730
.לא כולם מבינים את זה
?איך יכול להיות

90
00:06:14,940 --> 00:06:17,820
,הרי משה ואהרון זה היה מנהיג
.זה היה כוהן גדול

91
00:06:18,120 --> 00:06:21,800
שמואל הוא היה מנהיג, אבל הוא
?לא היה כוהן גדול. איך הוא שקול

92
00:06:22,180 --> 00:06:24,480
.האר"י ז"ל ברובד הסוד מגלה את העניינים

93
00:06:24,870 --> 00:06:27,930
.זה דבר מדהים
יש, כתוב בספר היצירה

94
00:06:28,260 --> 00:06:35,440
שיש 3 אותיות בשם האדם
.שהן ללא תחת מזל וללא תחת כוכב

95
00:06:35,860 --> 00:06:40,760
אני אתן... בספר היצירה כתוב שה-22 אותיות
.מחולקות ל-3 מחלקות

96
00:06:41,240 --> 00:06:44,820
יש מחלקה בת 12 אותיות
.שהיא תחת 12 המזלות

97
00:06:45,880 --> 00:06:51,410
יש מחלקה של 7 אותיות שהיא תחת
.שבעת כוכבי הלכת

98
00:06:52,210 --> 00:06:57,260
.וישנה עוד מחלקה של 3 אותיות
.הן ללא מזל וללא כוכב

99
00:06:57,290 --> 00:06:59,430
.אותיות בעלות משקל מאוד דומיננטי

100
00:06:59,460 --> 00:07:04,610
,אם הן מופיעות, האותיות האלו, בשם האדם
.זה נותן לאדם כוחות רוחניים מאוד עוצמתיים

101
00:07:05,150 --> 00:07:07,460
.מהן האותיות? אני אגיד מיד
?מהן האותיות

102
00:07:07,780 --> 00:07:11,780
שתים עשרה האותיות שנמצאות
:תחת המזלות הן כך

103
00:07:12,380 --> 00:07:15,650
.ה, ו, ז - עו"ז
.ח, ט, י - חט"י

104
00:07:15,930 --> 00:07:19,620
.ל, נ, ס - לנ"ס
.ע, צ, ק - עצ"ק

105
00:07:19,960 --> 00:07:24,710
עו"ז חט"י לנ"ס עצ"ק - אלה הן 12 האותיות
.שנמצאות תחת 12 מזלות

106
00:07:25,340 --> 00:07:28,710
עכשיו, יש לנו עוד 7 אותיות
,תחת שבעת כוכבי הלכת

107
00:07:29,210 --> 00:07:33,960
,זה בג"ד כפר"ת, האותיות הדגושות והרפות
.כן? מהשיעורים המשעממים בדקדוק

108
00:07:33,980 --> 00:07:38,140
?למי שזוכר, כן
.יש אותיות דגושות ויש אותיות רפות

109
00:07:38,400 --> 00:07:39,630
?אבל מה למדתם בכיתה

110
00:07:40,210 --> 00:07:45,860
.שכמה אותיות יש? בג"ד כפ"ת
?אז מאיפה הוצאנו בג"ד כפר"ת

111
00:07:46,140 --> 00:07:47,280
?'איך נהייתה האות ר

112
00:07:47,670 --> 00:07:51,610
- מסתבר, כותב הרד"ק. הרד"ק
.רבי דוד קמחי, אחד מגדולי הראשונים

113
00:07:52,140 --> 00:07:59,660
חי במאה ה-12. הוא אומר שהוא
.'מצא 16 אותיות דגושות באות ר

114
00:07:59,680 --> 00:08:02,360
מאוד נדיר, מאוד נדיר
.למצוא אות ר' דגושה

115
00:08:02,800 --> 00:08:06,770
,אבל יש בכל התנ"ך כולו 16 אותיות דגושות
.והוא מביא אותן

116
00:08:07,180 --> 00:08:13,310
'לכן בדקדוק העברי המקורי, גם האות ר
.היא אות דגושה ואות רפה, בג"ד כפר"ת

117
00:08:13,510 --> 00:08:18,600
?לא מלמדים את זה בבתי ספר, כי מה לעשות
.גם לא כל כך לומדים תנ"ך, לצערנו

118
00:08:18,990 --> 00:08:22,150
אבל אם היו לומדים תנ"ך
,בצורה הנכונה ולעומק

119
00:08:22,640 --> 00:08:27,840
,היו מוצאים 16 אותיות דגושות ורפות
.'כך מביא רבי דוד קמחי, האות ר

120
00:08:28,050 --> 00:08:34,440
.אגב, עם השלכה הלכתית
,יש אם אדם ביום כיפור צריך לצום

121
00:08:35,240 --> 00:08:37,200
.הוא מרגיש שהוא רוצה לאכול
.הוא עומד למות

122
00:08:37,540 --> 00:08:42,630
,בא רופא, בודק אותו וזה, אומר לו
.תראה, לפי כל המדדים, אתה בריא כמו שור

123
00:08:43,250 --> 00:08:45,870
,הוא אומר לרופא, דוקטור
.אני מרגיש שאני עומד למות

124
00:08:46,160 --> 00:08:52,110
,למי שומעים? לדוקטור המדופלם, או לחולה
,סליחה על הביטוי, לצורך העניין

125
00:08:52,130 --> 00:08:54,290
.האנאלפבית? לעניין הזה לפחות

126
00:08:54,840 --> 00:08:57,350
?למי שומעים
?מאכילים אותו או לא מאכילים אותו

127
00:08:57,890 --> 00:09:00,260
.נפסק בהלכה: תאכיל את החולה

128
00:09:00,770 --> 00:09:02,540
.אבל הדוקטור אומר שהוא בסדר

129
00:09:03,190 --> 00:09:08,330
."כתוב בהלכה: "לב יודע מרת נפשו

130
00:09:08,620 --> 00:09:12,370
.בן אדם יודע להרגיש
,אם הוא אומר לך, אני מכיר את יום כיפור

131
00:09:12,450 --> 00:09:16,320
- ואני אומר לך, אני מרגיש שאני עומד למות
.אדם כזה תן לו, תאכיל אותו

132
00:09:17,040 --> 00:09:24,230
"אומר הרד"ק, האות ר' של "מרת נפשו
.עם דגש. אחת מ-16 האותיות

133
00:09:24,770 --> 00:09:28,910
רק האדם עצמו
.יודע את המרירות שהוא סובל

134
00:09:29,430 --> 00:09:32,380
...אף אחד בעולם
,יכולים לשער מה עובר עליו

135
00:09:32,850 --> 00:09:35,370
.את המרירות רק הבן אדם עצמו יודע

136
00:09:35,690 --> 00:09:38,770
,'הנה לדוגמה, מהמפיק שנמצא באות ר

137
00:09:38,980 --> 00:09:42,410
למדו מזה אפילו השלכה הלכתית
.מאוד מאוד חשובה, בעלת משקל

138
00:09:42,820 --> 00:09:46,110
,משתמשים עם זה מדי שנה
,משתמשים עם זה להלכה, שלא תקום צרה

139
00:09:46,140 --> 00:09:47,830
.אבל משתמשים עם הדבר הזה

140
00:09:48,240 --> 00:09:51,640
,אלה הם למעשה בג"ד כפר"ת
.אלה האותיות שנמצאות תחת מזל וכוכב

141
00:09:52,350 --> 00:10:00,420
,אבל ישנן 3 אותיות ללא מזל וללא כוכב
?נמצאות מעל הגובה של המזל והכוכב, ומהן

142
00:10:00,870 --> 00:10:04,340
.אותיות א', מ' ו-ש', אותיות אמ"ש

143
00:10:04,790 --> 00:10:09,380
א', מ', ש'. אם מופיע בשם האדם
,שלכם אחת משלוש האותיות הללו

144
00:10:09,760 --> 00:10:15,150
,'או האות א', או האות מ', או האות ש
- או חלק מהן, או כולן ביחד

145
00:10:15,670 --> 00:10:19,790
אז הרי שקיבלתם כוחות
.לא רגילים ולא פשוטים

146
00:10:19,800 --> 00:10:23,370
.אתם מחוברים למערכת גבוהה מאוד
...אני כבר רואה פה את החיוכים, כנראה

147
00:10:24,050 --> 00:10:26,770
.טוב, יש, יופי
.אז עכשיו שימו לב טוב

148
00:10:27,290 --> 00:10:28,290
.בואו נראה ביחד

149
00:10:28,870 --> 00:10:34,120
,בשם של משה רבנו, משה
?אילו אותיות ישנן מאותיות אמ"ש

150
00:10:34,530 --> 00:10:36,460
.'מ' ו-ש

151
00:10:36,900 --> 00:10:39,330
?בשם אהרון, אילו אותיות יש

152
00:10:40,230 --> 00:10:41,560
.האות א' של אהרון

153
00:10:42,190 --> 00:10:45,510
.'בשם שמואל, ש', מ' ו-א

154
00:10:45,780 --> 00:10:51,070
.לכן שקול שמואל כנגד משה וכנגד אהרון

155
00:10:51,120 --> 00:10:55,610
.פתאום אתה מתחיל להבין
.כל דבר, רבותיי, אצלנו ביהדות יש לו סיבה

156
00:10:55,810 --> 00:11:00,080
.עכשיו רק תברר, תחפור, תברר
.זה למעשה אחד מהעניינים ביהדות

157
00:11:00,410 --> 00:11:05,190
אל תקראו שטחי. פתחתם תנ"ך, התחלתם
לקרוא, אתה יכול לקרוא סיפורי התנ"ך

158
00:11:05,570 --> 00:11:09,350
.ואתה יכול לשמוע שיעורי התנ"ך
.כמה עומק יש בדברים האלו

159
00:11:09,370 --> 00:11:12,110
.רק תחפור ותחפש
.תמצאו דברים מדהימים

160
00:11:12,500 --> 00:11:15,950
.אז זה היה שמואל הנביא
.שמואל היה משבט לוי. הוא היה לוי

161
00:11:16,650 --> 00:11:19,550
והוא בא לשאול המלך
.ששאול היה משבט בנימין

162
00:11:20,080 --> 00:11:23,200
.והוא משח אותו להיות למלך
.אמר לו, אתה תהיה המלך הראשון על עם ישראל

163
00:11:23,520 --> 00:11:28,170
הוא לקח את שמן המשחה
,ששם משה רבנו על אהרון

164
00:11:28,490 --> 00:11:31,350
ומשח איתו את שאול
.להיות למלך על עם ישראל

165
00:11:31,720 --> 00:11:35,830
,מיד לאחר מכן הוא פונה לשאול, אומר לו
.עכשיו שים לב טוב. המשימה הראשונה שלך

166
00:11:37,300 --> 00:11:42,980
יש כבר כמעט 400 שנה מיהושע בן נון
,שגם היה, אגב, מהצד של בני רחל

167
00:11:43,410 --> 00:11:45,570
.שנלחם בעמלק, אבל הוא לא הכניע אותם

168
00:11:46,520 --> 00:11:52,660
,עכשיו כשהגענו לפה לארץ ישראל ויש לנו מלך
,רק מה שנותר זה לבנות את בית המקדש

169
00:11:52,670 --> 00:11:54,000
.זה אוטוטו אנחנו נעשה את זה

170
00:11:54,570 --> 00:11:58,560
 ,לפני שאתה בונה את בית המקדש
?תשמיד את זרע עמלק. למה

171
00:11:59,120 --> 00:12:03,500
 ,כי יד על כס י-ה"
."מלחמה לה' בעמלק מדור דור

172
00:12:03,920 --> 00:12:06,670
,הקב"ה אומר: יש לי שם
.י-ק-ו-ק

173
00:12:07,290 --> 00:12:13,640
,אבל כל זמן שעמלק נמצא בעולם
.חסר בגילוי של שמו של הקב"ה

174
00:12:14,230 --> 00:12:17,310
,"כי יד על כס י-ה"
.'י' והאות ה

175
00:12:17,800 --> 00:12:22,660
 אבל את האותיות הנוספות
,שהן האות ו' והאות ה' האחרונה

176
00:12:22,990 --> 00:12:26,280
.זה, אין לזה בינתיים גילוי
.זה לא מתגלה פה בעולם

177
00:12:27,160 --> 00:12:35,460
אני רוצה שתשמיד את זרע עמלק. על-ידי השמדת
.זרע עמלק, יתאפשר גילוי שמו של הקב"ה 

178
00:12:35,790 --> 00:12:40,900
אגב, זו הכוונה הפנימית כשאומרים
."אמן, יהא שמיה רבא מבורך"

179
00:12:41,180 --> 00:12:43,840
.אתה מברך את שמו הגדול שיתמלא

180
00:12:44,160 --> 00:12:49,100
?מ זה? יש שם קטן ושם גדול
.התשובה היא: שמו של הקב"ה זה י-ק-ו-ק

181
00:12:49,400 --> 00:12:54,100
כרגע אנחנו מתפללים שמה שמאיר לנו
.זה האותיות הראשונות

182
00:12:54,550 --> 00:12:57,860
,אבל אנחנו רוצים שיהיה כל השם שלם
."שמיה רבא" 

183
00:12:58,140 --> 00:13:01,590
,כל השם הגדול יהיה שלם
.וזה יהיה על-ידי מחיית עמלק

184
00:13:01,940 --> 00:13:06,310
,אז אמר לו, קדימה שאול
.גש, תאסוף את העם, צא והילחם בעמלק

185
00:13:07,270 --> 00:13:11,310
,שאול יוצא, באמת נלחם
.אבל הוא עשה שם טעות

186
00:13:11,950 --> 00:13:14,030
.הוא השאיר את הצאן ואת הבקר

187
00:13:14,760 --> 00:13:17,410
?טוב, מה קרה
.צאן ובקר, אפשר לחשוב מה זה

188
00:13:17,910 --> 00:13:26,060
 מסתבר שהרבה עמלקים היו בקיאים בחכמת
.הכישוף והפכו את עצמם מבני אדם לבעלי חיים

189
00:13:26,620 --> 00:13:29,980
כמובן על-ידי כוח של כישוף. אני לא אכנס
,כרגע איך עושים את הדברים האלו 

190
00:13:30,390 --> 00:13:32,680
,''אבל מי שירצה, הרמח"ל בספרו 'דרך ה

191
00:13:32,970 --> 00:13:36,210
 הוא מייחד לזה פרק שלם מאוד
.על שמות הקודש ושמות הכישוף

192
00:13:36,660 --> 00:13:39,440
.אולי בהזדמנות נעשה על זה שיעור
.אני לא רוצה כרגע לגעת בזה

193
00:13:39,760 --> 00:13:44,130
,אבל יש יכולת, יש יכולת כישוף אמיתית
.לא כל האלה שעושים כאילו

194
00:13:44,750 --> 00:13:48,110
 יכולות של כישוף להפוך
.ממצב אחד למצב אחר

195
00:13:48,690 --> 00:13:53,750
,אז ברגע שהוא חמל על הצאן והבקר
,הוא למעשה חמל על הרבה מאוד אנשים

196
00:13:54,170 --> 00:13:56,760
.שגם עשו את עצמם כאילו הם צאן ובקר

197
00:13:57,460 --> 00:13:59,920
.ובורא עולם אמר לך, תשמיד את כולם

198
00:14:00,470 --> 00:14:03,500
.חוץ מזה, היה את אגג מלך עמלק

199
00:14:04,270 --> 00:14:06,020
.אגג מלך עמלק, הוא לא הרג אותו

200
00:14:06,590 --> 00:14:09,430
.אני שאול מלך, אתה מלך
.השאיר אותו

201
00:14:09,980 --> 00:14:15,860
,באותו הלילה הקב"ה מתגלה לשמואל הנביא
.הוא אומר לו, שאול אכזב אותי

202
00:14:16,310 --> 00:14:17,150
!אכזב אותי

203
00:14:17,580 --> 00:14:21,290
 חשבתי שהוא ייתן מכה מוחצת
,ואז נוכל להתחיל להגיע לתיקון השלם

204
00:14:21,850 --> 00:14:26,310
.'אבל צר לי, הוא מאס את דבר ה
.אני לא רוצה שהוא יהיה מלך על עם ישראל

205
00:14:27,310 --> 00:14:31,760
.מלך צריך להיות צמוד לבורא עולם
.צמוד להנחיות של בורא עולם

206
00:14:31,780 --> 00:14:33,300
.לא לקבל הנחיות אישיות

207
00:14:33,740 --> 00:14:39,270
.ברגע שהוא עשה דבר נגד ציווי הבורא, סיימנו
.לא רוצה אותו שיהיה למלך על עם ישראל

208
00:14:39,880 --> 00:14:45,110
,שמואל מגיע ואומר לשאול, תשמע
?מה הקול של הצאן והבקר שאני שומע

209
00:14:45,990 --> 00:14:50,410
.אומר לו, חמל העם
.הוא אומר לו, זה משפט לא נכון שאמרת

210
00:14:50,960 --> 00:14:55,300
.העם לא יכול לרחם
.אתה לא מובל על ידי העם

211
00:14:55,780 --> 00:15:01,530
...מה שיש בסקרים האחרונים של סקרי
,כל מיני סקרים של דעת הקהל

212
00:15:01,920 --> 00:15:04,940
.זה לא מה שאמור לתת לך את ההחלטות
.זה צריך להיות הפוך

213
00:15:05,420 --> 00:15:09,480
,אתה אמור לקבל את ההחלטה
.והעם אמור ליישר איתך את הקו

214
00:15:10,340 --> 00:15:15,310
.בורא עולם נתן לך איזו הוראה לעשות
?'למה ביזית את דבר ה

215
00:15:16,210 --> 00:15:19,360
,עכשיו שאול אמר, חטאתי
.אבל זה היה כבר מאוחר מדי

216
00:15:19,760 --> 00:15:23,820
 אחרי שאתה מתבצר, בסוף אתה
.מבין את הטעות, זה כבר מאוחר

217
00:15:24,200 --> 00:15:30,650
 אמר לו שמואל, תדע לך, אתה מאסת את
.דבר ה', מאס אותך הקב"ה מלהיות למלך

218
00:15:30,880 --> 00:15:35,030
.סיימנו. זה לא ימשיך פה
.זה יילקח ממך. זה יינתן למישהו אחר

219
00:15:35,460 --> 00:15:38,500
 שאול איבד את המלוכה
.באותו מעשה של מחיית עמלק

220
00:15:38,960 --> 00:15:44,030
.תראו דבר מדהים. שמואל מברר איפה אגג
.אומרים לו, הוא פה

221
00:15:44,980 --> 00:15:48,050
,התקרב שמואל לאגג
.ושמואל הוא לא היה איש מלחמה

222
00:15:48,930 --> 00:15:53,860
 שמואל כל החיים שלו עד גיל 52
.שהוא נפטר, היה נמצא במשכן שילה

223
00:15:54,560 --> 00:15:57,570
.הוא עבד את הבורא
.עבד את ה'. זה לא היה בדיוק אז משכן שילה

224
00:15:57,830 --> 00:16:00,010
.הוא היה עוסק כל הזמן בתורה ובמצוות

225
00:16:00,560 --> 00:16:02,610
.הוא לא היה איש מלחמה
.לא היה יוצא להילחם

226
00:16:03,120 --> 00:16:06,750
,הוא היה נראה גם כן אדם ככה
.נזרקה בו שיבה

227
00:16:06,770 --> 00:16:11,350
 כך אומרת הגמרא, שהוא כאילו הזקין בטרם
.עת גם כן. מסיבות מסוימות. לא ניכנס כרגע

228
00:16:11,840 --> 00:16:17,320
כשהוא הגיע לאגג, אגג ראה עכשיו
.איזה סבא'לה, נחמד כזה, הולך 

229
00:16:17,870 --> 00:16:22,490
,אמר לו שמואל לאגג
,"כאשר שכלה מנשים חרבך"

230
00:16:22,870 --> 00:16:28,000
 ,אתה איש מלחמה
אתה שכלת במלחמות הרבה גברים

231
00:16:28,030 --> 00:16:30,180
והשארת את הנשים שלהם
.נשים שכולות

232
00:16:30,550 --> 00:16:35,570
,כאשר שכלה מנשים חרבך"
.כן תשכל מנשים אמך

233
00:16:36,010 --> 00:16:39,610
."וישסף אותו שמואל נגד ה' בגלגל"

234
00:16:39,970 --> 00:16:44,360
,שמואל שהוא לא רגיל ללכת ולהילחם
.ביצע פעולת שיסוף

235
00:16:44,710 --> 00:16:48,940
 מה זה שיסוף? הוא הרג אותו
.בצורה כזו שכלוי הוא לא יקבל טומאה

236
00:16:49,180 --> 00:16:51,250
,שיטה מסוימת. לא משנה כרגע כיצד

237
00:16:51,640 --> 00:16:53,770
.אבל הוא הרג את אגג מלך עמלק

238
00:16:54,240 --> 00:17:00,770
 אגב, יש לנו את האגג הזה. פגשנו
?אותו פעם אחת בהיסטוריה. זה המן, נכון

239
00:17:01,040 --> 00:17:05,690
."המן בן המדתא האגגי"
,האגגי" זה לא שם משפחה"

240
00:17:06,330 --> 00:17:09,130
.האגגי" זה השלשלת"
.הוא שייך לאגג

241
00:17:09,620 --> 00:17:11,590
.תראו דבר מדהים מה קרה באותו לילה

242
00:17:11,960 --> 00:17:14,120
.הרי השאירו את אגג לילה אחד חי

243
00:17:14,800 --> 00:17:20,500
 באותו לילה כתוב, הכניסו לו שפחה. המסייעי
,פעולה שלו הכניסו לו שפחה לתוך הבור

244
00:17:21,020 --> 00:17:22,780
.והשפחה הזו נתעברה

245
00:17:23,300 --> 00:17:27,250
 ,למחרת כשהרגו את אגג
.כבר הייתה לו המשכיות

246
00:17:27,570 --> 00:17:32,870
,השפחה הזו התעברה, מזה נולד בן ובן
,עד שבסוף יצא אחד שקראו לו המדתא

247
00:17:33,270 --> 00:17:37,890
.והמדתא הוליד את המן
.ומהמן הזה אנחנו סבלנו

248
00:17:38,700 --> 00:17:43,260
,בסוף יצא מזה חג גדול, פורים
.אבל זה לא היה אמור להיות בתוכנית של המן

249
00:17:43,280 --> 00:17:45,640
המן רצה להשמיד, להרוג ולאבד
.את כל היהודים 

250
00:17:46,140 --> 00:17:49,720
.לילה אחד שלא שמעו בציוויו של הקב"ה

251
00:17:50,300 --> 00:17:51,950
.לך ישר כמו פלס

252
00:17:52,310 --> 00:17:55,800
.לפעמים נראה לך, שמע, אני חושב שאני מבין
.אל תבין

253
00:17:56,130 --> 00:18:00,000
 בורא עולם מבין הרבה יותר טוב
.ממה שאתה חושב. תיצמד לספר

254
00:18:00,750 --> 00:18:04,050
,לילה אחד הוא פספס
.תראו איזה בלגן קרה לנו

255
00:18:04,070 --> 00:18:05,620
,בסוף היה פורים, יצא דברים טובים

256
00:18:05,660 --> 00:18:09,440
 אבל תראו איזה בלגן יצא
.מסטייה אחת קלה של העניין הזה

257
00:18:09,800 --> 00:18:14,990
 רבותיי, לסיפור הזה
,יש לו השלכה מאוד מאוד חמורה

258
00:18:15,870 --> 00:18:17,450
.ובהשלכה הזו אני רוצה לגעת

259
00:18:18,760 --> 00:18:19,770
.חלפו מספר שנים

260
00:18:21,030 --> 00:18:23,140
.שאול יודע שהמלוכה לא תמשיך איתו

261
00:18:24,050 --> 00:18:27,820
 בינתיים דוד המלך. שמואל משך
.את דוד להיות למלך על עם ישראל

262
00:18:27,830 --> 00:18:34,900
משום מה עוברת איזו מערכת יחסים
,די בעייתית בין שאול לבין דוד

263
00:18:35,210 --> 00:18:37,780
.ושאול המלך מחפש לתפוס את דוד המלך

264
00:18:38,090 --> 00:18:40,970
.בהתחלה הייתה לו רוח רעה שהבעיתה אותו
.לא משנה

265
00:18:41,210 --> 00:18:45,770
 בסופו של דבר התנהלו מרדפים
כאשר דוד ו-600 איש

266
00:18:46,120 --> 00:18:51,440
 ,בורחים ממקום למקום, ממקום למקום
.וכל פעם כמעט שאול שם עליהם את הידיים

267
00:18:51,850 --> 00:18:58,010
,אם שאול שם יד על דוד
.שאול היה הורג אותו מדין מורד במלכות

268
00:18:58,020 --> 00:19:00,870
 ,מבחינתו של שאול
.דוד חותר תחת הכיסא שלו

269
00:19:01,120 --> 00:19:03,750
,זה לא היה נכון
.אבל לפחות ככה שאול חשב

270
00:19:04,450 --> 00:19:09,570
,והנה הגיע הזמן שדוד המלך מקבל החלטה
.הוא אומר, אני אעזוב את ארץ ישראל

271
00:19:10,370 --> 00:19:12,260
,אם אני פה בארץ
.כל הזמן רודפים אחריי

272
00:19:12,600 --> 00:19:16,160
,אם שאול ישמע שעזבתי לארץ פלשתים

273
00:19:16,860 --> 00:19:19,620
 .אז הוא יעזוב אותי
.הוא לא יפתח עכשיו מלחמה עם הפלשתים

274
00:19:19,620 --> 00:19:22,290
.לא היו הסכמי הסגרה בין השניים
.הוא יעזוב אותי

275
00:19:22,670 --> 00:19:25,800
.אומר דוד המלך, אני הולך לאכיש מלך גת

276
00:19:26,070 --> 00:19:28,260
.אכיש היה המלך של גת

277
00:19:28,630 --> 00:19:31,290
דוד המלך מגיע לאכיש מלך גת
.עם 600 איש

278
00:19:31,920 --> 00:19:35,540
,אכיש כבר יודע שהיה ביניהם סכסוך
.בין דוד לבין שאול

279
00:19:35,770 --> 00:19:40,650
.מתאים לו שדוד הגיע לפה
.שאול היה שייך לעם ישראל

280
00:19:40,710 --> 00:19:44,250
.דוד עכשיו מגיע ממנו אליו
.קיבל אותו, נתן לו חסות

281
00:19:44,810 --> 00:19:47,680
,דוד המלך מדי יום
?מה הוא היה עושה

282
00:19:47,900 --> 00:19:49,200
?מה היה עושה דוד ואנשיו

283
00:19:49,920 --> 00:19:55,700
,מדי יום היו פושטים על ערים של עמלק

284
00:19:56,300 --> 00:19:59,810
 ,ופשוט משמידים את העיר
.שלא יישאר זכר לעמלק

285
00:19:59,830 --> 00:20:04,650
 מה ששאול לא עשה, היה דוד
.עושה ונלחם, אבל בזהירות רבה

286
00:20:05,250 --> 00:20:08,370
.דוד המלך דאג לא להשאיר ראיה אחת בשטח

287
00:20:09,020 --> 00:20:13,860
.לא איש, לא אישה. אף אחד
.פשוט מאוד הרג את זרע עמלק. הכרית אותם

288
00:20:14,980 --> 00:20:18,540
,הולך דוד המלך, חוזר בחזרה בסוף יום
.מגיע עם שלל

289
00:20:19,250 --> 00:20:24,450
אכיש אומר לו, מה... מה... מה...? מאיפה זה
?כל הצאן, הבקר, השרשראות, הכספים 

290
00:20:25,260 --> 00:20:31,320
.אומר לו דוד המלך, אני מסוכסך עִם עַם ישראל
.נלחמתי. כל יום אני מביא לך שלל 

291
00:20:32,070 --> 00:20:34,010
?אמר לו, באמת
.אמר לו, כן

292
00:20:34,380 --> 00:20:38,690
 וככה חלפה תקופה. הוא מחסל לו בחלק
,האחורי, איך אומרים? בחצר האחורית

293
00:20:39,130 --> 00:20:44,350
.אבל אכיש לא תופס מאיפה מגיע השלל
.הוא חושב שדוד נלחם בעם ישראל

294
00:20:44,720 --> 00:20:46,380
.ואז הגיע מבחן האמת

295
00:20:47,460 --> 00:20:49,930
עם ישראל, הפלשתים החליטו
.להילחם בעם ישראל 

296
00:20:50,410 --> 00:20:54,450
?אכיש אומר לדוד, אתה מכיר את השטח, לא
.אתה אומר, כל יום אתה נלחם איתם וזה

297
00:20:54,890 --> 00:20:55,950
?אתה רוצה לבוא איתי

298
00:20:56,870 --> 00:20:59,640
.עכשיו זה פלונטר
?מה, דוד המלך ילחם עִם עַם ישראל

299
00:21:00,420 --> 00:21:03,910
.דוד המלך לא מתבלבל
.הוא אומר לו, כן. אני מגיע

300
00:21:04,610 --> 00:21:08,210
.הוא לא התכוון להילחם איתנו
.הוא התכוון להיות הגיס החמישי מאחורה

301
00:21:08,540 --> 00:21:11,980
,כשהפלשתים ילחמו
.אז הם יהיו בתנועת מלקחיים 

302
00:21:12,260 --> 00:21:15,860
 ,עם ישראל מלפנים, דוד מאחור
.ואז הם יצליחו להיתפס בפלשתים

303
00:21:16,400 --> 00:21:17,490
.אבל אכיש לא ידע את זה

304
00:21:18,360 --> 00:21:21,650
.אכיש שומע את התגובה הנחרצת של דוד המלך

305
00:21:22,160 --> 00:21:26,070
,הוא אומר לדוד המלך, אם ככה
.אתה הופך להיות השומר ראש שלי

306
00:21:27,710 --> 00:21:30,170
.דוד המלך גם את זה אישר
.אמר, אין שום בעיה

307
00:21:30,180 --> 00:21:33,850
.הוא לא אמר על מה בדיוק הוא ישמור
.אם הוא ישמור על הראש שלו

308
00:21:34,160 --> 00:21:37,330
,כנראה לזה הוא התכוון
.לשמור על הראש של אכיש

309
00:21:37,730 --> 00:21:40,600
,אבל בכל מצב, מבחינתו של אכיש
.הוא גם סידר שומר ראש

310
00:21:41,260 --> 00:21:45,370
מי שקלקל את החגיגה
,היו הסרנים של הפלשתים 

311
00:21:45,630 --> 00:21:46,810
.עוד שרים שהיו שם

312
00:21:47,700 --> 00:21:50,310
,הם אמרו לאכיש, תגיד לי
?מה, אתה נהיית עיוור

313
00:21:51,430 --> 00:21:54,630
?אתה שכחת שהבן אדם הזה הרג את גולית

314
00:21:55,420 --> 00:21:58,820
אתה שכחת שהבן אדם
?הזה נלחם בנו והכה בנו 

315
00:21:59,210 --> 00:22:02,830
."הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו"

316
00:22:03,430 --> 00:22:09,080
מה, באמת נראה לך שדוד המלך הזה
?עכשיו נהיה איש האמון שלך

317
00:22:09,840 --> 00:22:14,420
,שלושה ימים דיונים: כן לקחת את דוד
.לא לקחת את דוד

318
00:22:14,930 --> 00:22:17,560
,דוד המלך אומר לאנשים שלו
,רק יגידו כן

319
00:22:18,000 --> 00:22:20,560
,יצאו להילחם
.אנחנו תופסים אותם מלקחיים

320
00:22:21,400 --> 00:22:24,380
בסופו של דבר החליטו
.לא לקחת את דוד המלך 

321
00:22:24,720 --> 00:22:27,520
.אמרו לו, תחזור בחזרה
.אתה לא מצטרף איתנו

322
00:22:27,530 --> 00:22:32,310
.אכיש אמר לו, תשמע, אני מתנצל
.זה לא בדיוק ככה. אני רציתי, הם לא רצו 

323
00:22:32,700 --> 00:22:37,540
.אבל לך הביתה, בקיצור. אנחנו לא יכולים
.תחזור, תחכה לי בחזרה בגת

324
00:22:37,820 --> 00:22:39,230
.כשנסיים את המלחמה נגיע

325
00:22:39,730 --> 00:22:44,790
 כשדוד המלך חזר בחזרה, התברר
.שמי שסגר איתו חשבון היו העמלקים

326
00:22:46,260 --> 00:22:48,650
.העמלקים שמעו שדוד יצא עם האנשים שלו

327
00:22:49,260 --> 00:22:52,980
 ?מי נותר מאחור
.ילדים קטנים, נשים, צאן, בקר

328
00:22:53,410 --> 00:22:57,460
,פשטו על העיר ששם היה דוד
.היא הייתה צקלג. שם דוד ישב

329
00:22:57,730 --> 00:23:03,600
 פשטו על העיר. בדרך נס
.לא הרגו אף אחד מהאנשים והנשים

330
00:23:03,970 --> 00:23:09,930
 לקחו את כל הנשים בשבי עם הילדים
.והצאן והבקר, שרפו את העיר וברחו

331
00:23:10,610 --> 00:23:13,140
,דוד המלך חוזר אחרי 3 ימים עם האנשים שלו

332
00:23:13,810 --> 00:23:16,460
,רואה את העשן עולה מהעיר
.הוא כבר הבין שקרה משהו

333
00:23:16,980 --> 00:23:21,840
.נכנס לעיר, הכול שרוף
?איפה הנשים? איפה הילדים? איפה כל הרכוש

334
00:23:22,270 --> 00:23:24,480
.העמלקים החזירו לו
!החזירו לו

335
00:23:25,200 --> 00:23:27,680
 אמר דוד המלך, אנחנו עכשיו
.הולכים לתפוס את העמלקים

336
00:23:28,410 --> 00:23:32,510
.דוד המלך יוצא, רודף אחרי העמלקים
.הוא תפס בסוף איזה מישהו ששיתף איתם פעולה

337
00:23:33,100 --> 00:23:34,310
.הוא מצא אותם באיזה מקום

338
00:23:35,220 --> 00:23:38,540
,הקב"ה מסייע לדוד המלך
,אחרי שאלה באורים ותומים

339
00:23:38,930 --> 00:23:41,520
.בורא עולם אמר לו, אתה יכול להצליח
.אם תילחם, תצליח

340
00:23:42,090 --> 00:23:44,290
,הוא מכה את העמלקים לפי חרב

341
00:23:44,670 --> 00:23:46,400
.אבל כאן קורה דבר מאוד מעניין

342
00:23:46,800 --> 00:23:50,360
.ארבע מאות איש הצליחו לברוח לדוד המלך

343
00:23:50,430 --> 00:23:55,660
 ארבע מאות איש. למה ארבע מאות? למה לא
?שלוש מאות ותשעים? למה לא ארבע מאות ועשר

344
00:23:56,130 --> 00:23:57,960
.תראו מה זה, איך הקב"ה מדקדק

345
00:23:58,380 --> 00:24:04,860
 ,גם כשהוא מכה כרגע את העמלקים
.גם עכשיו עדיין הוא זוכר שהם עשו משהו טוב

346
00:24:04,940 --> 00:24:09,300
מה הם עשו? כשעשיו הגיע לתפוס
.את יעקב. היה ביניהם הרי מפגש

347
00:24:09,680 --> 00:24:14,100
עשיו לא בא לבד. עשיו הגיע
.עם כמה אנשים? ארבע מאות איש 

348
00:24:14,250 --> 00:24:15,450
.בסוף לא הייתה מלחמה

349
00:24:15,460 --> 00:24:21,820
 .חיבוקים, נישוקים, אפילו ירדו כמה דמעות
,דיברנו על זה שעשיו נשך את יעקב בצוואר

350
00:24:21,840 --> 00:24:25,010
ונעשה צווארו של יעקב שיש
.וכל השיניים עפו לו

351
00:24:25,300 --> 00:24:28,480
.כל אחד בכה מסיבה שונה. לא משנה
.הוא בכה בגלל שנפלו לו השיניים

352
00:24:28,980 --> 00:24:30,690
.אבל אז אומרת התורה משפט מוזר

353
00:24:31,340 --> 00:24:33,980
."וישוב עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה"

354
00:24:34,660 --> 00:24:36,740
?עשיו? ואיפה הארבע מאות איש

355
00:24:37,480 --> 00:24:40,150
 התשובה היא: הארבע מאות איש
.עזבו אותו כבר לפני כן

356
00:24:40,600 --> 00:24:43,410
,כשהם ראו את יעקב אבינו
.אמרו, לא נלחמים איתו

357
00:24:44,100 --> 00:24:47,430
 ,צר לנו. הבאת אותנו, אמרת
.יש מישהו זה... סוגרים חשבון

358
00:24:47,460 --> 00:24:51,040
 .תבואו איתי. לא, לא
.עם האיש הזה אנחנו לא רוצים לסגור חשבון

359
00:24:51,380 --> 00:24:54,110
.נטשו את עשיו
.עשיו נותר לבד

360
00:24:54,530 --> 00:25:00,570
 אמר הקב"ה, אתם באתם על הבן
- שלי יעקב ארבע מאות איש, אתם הלכתם

361
00:25:00,960 --> 00:25:04,610
 עכשיו כשדוד יכה בכם - ארבע מאות איש
.יצליחו להימלט

362
00:25:04,780 --> 00:25:06,420
.בול מידה כנגד מידה

363
00:25:06,960 --> 00:25:14,240
אין בורג שזז בעולם בלי השגחה פרטית
.ודקדוק של מידת הדין מה בדיוק מגיע לבן אדם

364
00:25:14,760 --> 00:25:18,690
,אפילו כשמידת הדין פוגעת
.זה פוגע רק בזה ולא בזה

365
00:25:18,990 --> 00:25:21,340
.פוגע בדבר מסוים ולא פוגע בדבר אחר

366
00:25:21,680 --> 00:25:28,650
,היה דבר מדהים ששרון נחשוני
.סיפור מלפני משהו כמו 15 שנה וקצת יותר

367
00:25:29,170 --> 00:25:32,690
 הוא עבר תאונת דרכים. הסיפור שלו
.מאוד מפורסם. הוא גם עבר מוות קליני

368
00:25:33,070 --> 00:25:37,810
הוא מספר שכל האזור שהיה עם הטלית קטן
.לא נפגע בתאונת דרכים

369
00:25:39,090 --> 00:25:42,440
,הוא נמצא עם פלטינות וכל הגוף ברזלים

370
00:25:42,960 --> 00:25:48,320
 אבל האזור שהיה עם הטלית קטן
.מתחת לבגדים, לא קיבל מכה. שום דבר

371
00:25:48,710 --> 00:25:50,230
.יצא בדרך נס

372
00:25:50,520 --> 00:25:56,120
 אגב, האזור הזה מגן על כל האיברים
.החיוניים בגוף האדם: ריאות, לב, כבד, כליות

373
00:25:56,140 --> 00:25:59,830
.כל הדברים שנמצאים
.הטלית קטן מגינה לך על הדבר הזה

374
00:26:00,510 --> 00:26:03,300
 הוא אומר, הרגשתי בחוש
,איך הקב"ה מפרק אותי

375
00:26:03,880 --> 00:26:05,780
.אבל מפרק אותי עד גבול מסוים

376
00:26:06,250 --> 00:26:08,910
.זה כמו איזה... באזמל מנתחים

377
00:26:09,480 --> 00:26:13,980
,זו מידת הדין. גם כשהקב"ה נותן מכה
.יש גבולות ונכנסים חשבונות

378
00:26:13,990 --> 00:26:16,840
.וזה לא במקרה אם אדם קיבל במשהו מסוים

379
00:26:17,130 --> 00:26:18,840
...לכן כתוב אם אדם קיבל איזו מכה

380
00:26:19,170 --> 00:26:22,780
,פעם מסופר על אחד האמוראים, רב פפא
.שנפל מסולם, כמעט שבר את הרגל 

381
00:26:23,770 --> 00:26:28,360
.אז אפשר להגיד, אה, החלקתי
.כנראה הסולם לא היה עם תו התקן הישראלי

382
00:26:28,650 --> 00:26:30,660
.כנראה זו הסיבה שנפלתי מהסולם

383
00:26:31,170 --> 00:26:35,220
 אבל רב פפא אמר, אם כמעט נשברו לי
.הרגליים, אני צריך לדעת מה זה מסמל

384
00:26:35,250 --> 00:26:37,990
.הוא שאל את חכמים
.אמרו לו, כנראה לא נתת צדקה

385
00:26:39,230 --> 00:26:41,580
.כי הצדקה של האדם מעמידה אותו על רגליו

386
00:26:42,010 --> 00:26:45,760
כנראה... ובאמת היה שם איזה סיפור קטן
.עם עניין של צדקה שהוא לא נתן

387
00:26:46,210 --> 00:26:49,710
.סידר את זה והכול היה בסדר
.כל דבר זה עם מסר. כל דבר זה עם רמז

388
00:26:50,190 --> 00:26:53,360
 אמר לי איזה יהודי אחד
,שהיה לו איזה יום חופשי

389
00:26:54,050 --> 00:26:57,040
,והוא עשה סבב של שיחות טלפון
,מספר שיחות טלפון

390
00:26:57,580 --> 00:26:59,850
.והשיחות האלו עסקו בנושא של לשון הרע

391
00:27:00,530 --> 00:27:03,810
.הוא אומר, הקשבתי. הרבה רכילות, הרבה זה
.הוא אומר, נפלתי. נפלתי

392
00:27:03,820 --> 00:27:05,300
.סלח לי הקב"ה, נפלתי

393
00:27:05,920 --> 00:27:07,850
.כנראה באמת מדובר בבן אדם צדיק

394
00:27:08,360 --> 00:27:13,090
הוא אומר לי, מיד למחרת כל היום
.סבלתי מכאב אוזניים. דבר מדהים 

395
00:27:13,540 --> 00:27:16,380
.הוא אומר, ואני ידעתי למה זה הגיע
.לא לקחתי אפילו משכך כאבים

396
00:27:16,770 --> 00:27:19,280
.אמרתי, בורא עולם, אני יודע
,שמעתי דברים לא טובים

397
00:27:19,840 --> 00:27:23,280
 .עכשיו האוזן כואבת
.שיהיה לי לכפרת עוונות. הבנתי את המסר

398
00:27:23,930 --> 00:27:29,800
אם אדם, נדלקת לו נורה והוא לא מבין
,מה המשמעות של הנורה האדומה

399
00:27:29,810 --> 00:27:32,900
,הוא מנסה לנתק אותה
.אז יגיע אחרי זה הפיצוץ

400
00:27:33,640 --> 00:27:36,730
 ,ברגע שיש איזה מסר
.צריך להבין שלמסר הזה יש משמעות

401
00:27:37,080 --> 00:27:38,770
.אז הנה פה גם הארבע מאות איש נעלמו

402
00:27:39,110 --> 00:27:41,010
.רבותיי, הגיע שלב המבחן

403
00:27:41,490 --> 00:27:45,970
,בזמן שדוד המלך מתמודד על המשפחה שלו
,להחזיר את כל הילדים, את כל הנשים

404
00:27:47,010 --> 00:27:48,320
,כל האנשים שלו ביחד איתו

405
00:27:49,130 --> 00:27:51,880
 באותו זמן הייתה אחת המלחמות
.הקשות ביותר לעם ישראל

406
00:27:52,850 --> 00:27:54,640
.שאול המלך נלחם שם על החיים שלו

407
00:27:55,320 --> 00:27:58,830
 זו הייתה המלחמה שהפלשתים
,הצליחו להכות את שאול ולהרוג אותו

408
00:27:59,350 --> 00:28:04,000
 אבל המוות של שאול הוא מוות
.מאוד מאוד מוזר ומאוד חריג

409
00:28:04,580 --> 00:28:09,480
 שאול המלך נלחם במלחמה
.שהוא יודע מראש שהוא עומד למות במלחמה

410
00:28:10,030 --> 00:28:14,470
 לילה קודם לכן הוא הצליח
.לעלות את שמואל הנביא באוב

411
00:28:14,910 --> 00:28:18,270
.אסור להעלות ולתקשר עם מתים בצורה כזאת

412
00:28:18,770 --> 00:28:22,240
.צריך רק בדרכים שהן דרכים של קדושה
.לא הייתה לו אפשרות

413
00:28:22,250 --> 00:28:24,500
.כתוב שהוא עשה שאלת חלום, לא קיבל תשובה

414
00:28:24,890 --> 00:28:28,870
.חיפש אורים ותומים, לא הייתה לו תשובה
.נביא לא היה לפניו

415
00:28:29,150 --> 00:28:34,100
 ,הוא אמר לשמואל הנביא, צר לי. אני מתנצל
מתנצל, אבל אני הייתי חייב להטריד אותך

416
00:28:34,110 --> 00:28:35,880
.ממקום מנוחתך מגן עדן העליון

417
00:28:36,340 --> 00:28:40,900
 זה דבר מאוד מעניין. כנראה מי שעשתה לו
,את זה והצליחה להוריד לו את שמואל הנביא

418
00:28:41,690 --> 00:28:44,130
?הייתה אישה מאוד מקצועית. למה

419
00:28:44,680 --> 00:28:48,180
 ,כי היום לא שייך. גם אם אדם עושה סיאנס
,זה אסור לעשות על-פי התורה

420
00:28:48,710 --> 00:28:50,560
.אבל הוא לא יכול להוריד נשמות של צדיקים

421
00:28:52,230 --> 00:28:54,860
 אף אחד בסיאנס
.לא יכול לעשות סיאנס בשבת

422
00:28:55,220 --> 00:28:59,000
.אין אפשרות לעשות. לא פעיל
.לא פעיל בשבת. זה דבר מדהים

423
00:28:59,450 --> 00:29:03,360
:והדבר השני שלא עובד
.אי אפשר להוריד נשמות של צדיקים

424
00:29:03,720 --> 00:29:06,500
.קדימה, תנסה להוריד את בבא סאלי
.לא יגיע אליך

425
00:29:06,900 --> 00:29:10,840
,כל נשמה שנמצאת בגן עדן
.אין אפשרות למשוך אותה למטה

426
00:29:11,190 --> 00:29:12,880
.אפשר להוציא נשמות אפילו מגיהינום

427
00:29:13,440 --> 00:29:15,900
.אבל להוריד נשמות מגן עדן זה מחוץ לתחום

428
00:29:16,510 --> 00:29:20,990
היחידה שהצליחה להוריד
נשמה של צדיק מגן עדן העליון

429
00:29:21,000 --> 00:29:25,700
 זו הייתה אותה אחת שעשתה
,את הפעולה הזאת, בעלת האוב

430
00:29:26,010 --> 00:29:28,430
.שמשכה את שמואל הנביא
.הוא מאוד נבהל, שמואל

431
00:29:28,820 --> 00:29:31,530
?אמר, מה הטרדת אותי
?מה הוצאת אותי מגן עדן

432
00:29:32,030 --> 00:29:34,070
.אמר לו, יש מלחמה ואין לי את מי לשאול

433
00:29:34,820 --> 00:29:36,990
.אמר לו שמואל הנביא, אני אספר לך

434
00:29:37,850 --> 00:29:39,950
.מחר אתה תצא
,אתה לא חייב ללכת

435
00:29:40,300 --> 00:29:42,120
.אבל אם אתה תלך, אתה תמות במלחמה

436
00:29:43,030 --> 00:29:45,360
.מיתתך תהיה כפרתך

437
00:29:46,300 --> 00:29:51,000
,אם אתה תכפר במותך
.הרי שחלקך עמי נמצא בגן עדן

438
00:29:51,410 --> 00:29:54,400
 .אתה עמי פה במחיצתי
.המקום שלך בגן עדן העליון

439
00:29:54,930 --> 00:29:57,040
.שאול עושה שיקול
.אומר, אני יוצא להילחם

440
00:29:57,060 --> 00:30:01,010
 יצא להילחם בשמחה, כשהוא יודע
.שהוא לא עומד לחזור מהיום הזה חי

441
00:30:01,810 --> 00:30:06,310
 הוא יצא להילחם, ובאמת המלחמה
.הייתה קשה מאוד. עם ישראל ניגף

442
00:30:06,870 --> 00:30:09,480
,ואז שאול מתחיל לקבל נפגע
.פגעו בו

443
00:30:09,900 --> 00:30:12,940
שלחו בו מספר חצים
.בצורה מאוד מעניינת

444
00:30:12,950 --> 00:30:16,150
 החצים לא פגעו במקומות חיוניים
.בגוף האדם

445
00:30:16,900 --> 00:30:23,020
פגעו ברגל, פגעו ביד. פגעו בו במקומות
.כאלו שהשאירו אותו חי, אבל מנוטרל 

446
00:30:24,140 --> 00:30:28,320
 שאול היה חכם מאוד. הוא הבין שאם מישהו
,מנסה לנטרל אותו ולא להרוג אותו

447
00:30:28,940 --> 00:30:32,430
 זאת אומרת, הולך להיות פה הסיפור
,פעם שנייה כמו עם שמשון הגיבור

448
00:30:33,010 --> 00:30:38,640
 ,שהפלשתים תפסו את שמשון, התעללו בו
,סובבו אותו בכל ערי פלשתים

449
00:30:39,060 --> 00:30:42,130
 ,ביזו אותו. אמרו, הנה
.המושיע של ישראל בידיים שלנו

450
00:30:42,670 --> 00:30:46,050
,עומד להיות פה חילול ה', התעללות
.ובסוף גם יהרגו אותו

451
00:30:46,840 --> 00:30:51,420
 ,שאול פונה לאחד שעמד לידו
.נושא כליו, אמר לו, תחסל אותי

452
00:30:51,730 --> 00:30:55,450
 ...תהרוג אותי לפני שהם
.הם יתפסו אותי, יתעללו בי. תהרוג אותי לפני

453
00:30:56,300 --> 00:30:57,520
.הוא אמר לו, אני לא מוכן
!מה פתאום

454
00:30:58,200 --> 00:30:59,240
.'אתה משיח ה

455
00:30:59,900 --> 00:31:04,440
 אתה, משחו אותך
.בשמן המשחה של משה רבנו

456
00:31:05,060 --> 00:31:08,950
 אני אגע בבן אדם שמשחו אותו
!בשמן המשחה? חס ושלום

457
00:31:09,770 --> 00:31:11,690
...אומר לו, אבל עומדים לפגוע
.אומר לו, אני לא מוכן

458
00:31:11,760 --> 00:31:13,950
,לא יודע מה עומדים לעשות
.אני לא יכול לעשות את זה

459
00:31:14,770 --> 00:31:20,790
שאול לא מתבלבל. הוא לוקח את החרב
.ונועץ אותה ונופל על החרב 

460
00:31:21,300 --> 00:31:25,550
,הנפילה שלו לא הרגה אותו
.אבל הביאה אותו למצב גסיסה

461
00:31:25,660 --> 00:31:28,580
.זאת אומרת, מפה חי הוא לא הולך לצאת

462
00:31:28,870 --> 00:31:33,230
.שאול הרג את עצמו
.האם שאול המלך היה מתאבד? חלילה

463
00:31:34,110 --> 00:31:35,820
.בהלכה יש דיון הלכתי מאוד גדול

464
00:31:36,210 --> 00:31:38,340
?איך שאול עשה את זה לעצמו
.הרי אסור להתאבד

465
00:31:38,810 --> 00:31:43,230
 אבל כאשר, כך מופיע בבית יוסף, הוא
.מביא ב'בדק הבית' ב'יורה דעה' בסימן קנז

466
00:31:43,730 --> 00:31:46,180
,הוא מביא שיטה אחת בראשונים
,שיטת רבנו ירוחם

467
00:31:46,550 --> 00:31:52,840
 שכאשר אדם יודע שאם יתפסו אותו
- האויבים, הם יתעללו בו, הם לא יהרגו אותו

468
00:31:53,270 --> 00:31:58,980
מותר לו לשחרר מהשן את גלולת הרעל
.ולבלוע אותה כדי שלא יהרגו אותו 

469
00:32:00,070 --> 00:32:02,250
.אבל לשאול היו לו כמה סיבות

470
00:32:02,590 --> 00:32:04,850
.'הייתה לו גם בעיה של חילול ה
,הוא מלך

471
00:32:05,310 --> 00:32:08,940
ויתפסו אותו ויחללו את שם שמים
.על-ידי הסיבוב שלו

472
00:32:09,390 --> 00:32:12,210
 ,הוא אמר, אני מוכן למות
.ושלא יתחלל שם שמים על-ידי

473
00:32:12,990 --> 00:32:14,420
,שאול המלך
,יש עוד סיבה

474
00:32:14,960 --> 00:32:17,730
,הוא אמר, אם יתפסו אותי
.כל עם ישראל יצא להילחם

475
00:32:18,320 --> 00:32:21,920
 ,אני יודע מהשמים שעומדים להרוג אותי
.כי הרי שמואל הנביא אמר לי

476
00:32:22,510 --> 00:32:28,580
 אז זה לא יצליח. אז עוד ימותו אנשים
.נוספים, ובסוף לא יצליחו להחזיר אותי בחזרה

477
00:32:29,080 --> 00:32:32,190
,אז עדיף שאני אמות עכשיו
.ולא ימותו יהודים אחרים בגללי

478
00:32:32,840 --> 00:32:35,540
.וזה דבר מאוד מעניין
.זה נקרא רודף ציבורי

479
00:32:35,860 --> 00:32:43,530
היה איזשהו חייל בתחילת שנות ה-50 שאחד
,מהחיילים באוהל, היו באיזה אוהל סיירים 

480
00:32:43,920 --> 00:32:47,290
 אחד החיילים שיחק ברימון
.ובטעות שלף את הנצרה

481
00:32:48,170 --> 00:32:52,400
,ונוצר לחץ גדול, ואם זה היה מתפוצץ באוהל
.היו בזה המון המון הרוגים

482
00:32:53,010 --> 00:32:54,480
,אותו חייל, שכחתי כרגע את שמו

483
00:32:55,210 --> 00:33:00,070
,תפס את הרימון, רץ איתו החוצה
,וכמובן תוך כדי ריצה הוא התפוצץ

484
00:33:00,080 --> 00:33:03,880
אבל בהתפוצצות שלו הוא הציל הרבה מאוד
.אנשים שהיו נמצאים בתוך האוהל 

485
00:33:04,580 --> 00:33:06,260
.אז פה זה כבר משהו שונה לחלוטין

486
00:33:06,780 --> 00:33:09,680
.לשאול, עמדו לו שיקולים כבדי משקל

487
00:33:10,190 --> 00:33:11,740
.אבל כאן קורה דבר מאוד מעניין

488
00:33:12,110 --> 00:33:15,190
.שאול לא נהרג
.הוא נפצע אנושות

489
00:33:15,200 --> 00:33:17,580
.הוא לא היה יוצא מזה חי
.עם כזו פציעה לא יוצאים בחיים

490
00:33:18,290 --> 00:33:23,340
.מי שחיסל אותו באופן סופי היה גר עמלקי

491
00:33:24,260 --> 00:33:25,900
.עמלק שוב פעם בא ונסגר

492
00:33:26,340 --> 00:33:32,230
 ופה יש דו-שיח מאוד מעניין
.שמתנהל בין שאול לבין אותו גר עמלקי

493
00:33:33,150 --> 00:33:36,260
,פונה שאול לגר שעומד לידו
?אומר לו, מי אתה בני

494
00:33:37,760 --> 00:33:39,320
."ויאמר לו איש עמלקי אנוכי"

495
00:33:40,740 --> 00:33:45,030
."אומר לו, "תכה אותי כי אחזני השבץ
.כך הוא אמר לו

496
00:33:45,640 --> 00:33:47,120
.ואז הוא הכה אותו והוא הרג אותו

497
00:33:47,150 --> 00:33:50,180
,כך מספר הגר העמלקי לימים
.מספר את זה לדוד המלך

498
00:33:51,470 --> 00:33:54,450
מה הדו-שיח הזה? הוא אומר לו, מי אתה? מה
!זה משנה מי אתה? בוא הנה אתה, תהרוג אותי

499
00:33:54,460 --> 00:33:55,650
!אני רוצה לסיים את החיים

500
00:33:56,270 --> 00:33:59,520
?מה זה משנה מי אתה? מה אתה
.אחזני השבץ, לא אחזני

501
00:33:59,930 --> 00:34:03,020
?מה היה הדו-שיח
...'רבותיי, בספר 'קהלת יעקב

502
00:34:03,550 --> 00:34:06,410
הקהלת יעקב', ספר שמבאר'
.את התנ"ך על-פי הסוד 

503
00:34:07,540 --> 00:34:11,830
הוא אומר, היה כאן דיון
.בין שאול לבין גר העמלקי 

504
00:34:12,220 --> 00:34:16,890
 מי היה גר העמלקי? כותב רש"י
,'בתחילת ספר שמואל ב', פרק א

505
00:34:17,220 --> 00:34:22,630
 הגר העמלקי היה דואג האדומי
.שהיה מזרע עמלק

506
00:34:22,650 --> 00:34:26,420
.שאול הכיר את דואג האדומי מזרע עמלק
?למה הוא שואל אותו מי אתה

507
00:34:27,490 --> 00:34:29,490
.אז הביאור כאן הוא ביאור מאוד מעניין

508
00:34:30,340 --> 00:34:33,270
,שאול המלך שואל את דואג

509
00:34:33,810 --> 00:34:38,010
?מי אתה שמגלגלים חובה על-ידי חייב

510
00:34:38,030 --> 00:34:40,330
?מה אתה מופיע פה כדי לחסל אותי

511
00:34:40,860 --> 00:34:44,240
.גם בדמדומי הכרה, עדיין הוא אחז כל פסיק

512
00:34:44,630 --> 00:34:47,120
.מגלגלים חובה על-ידי חייב
?מה אתה פה לידי

513
00:34:48,090 --> 00:34:49,730
.אמר לו, אני אגיד לך למה אני פה

514
00:34:50,550 --> 00:34:52,370
."איש גר עמלקי אנוכי"

515
00:34:52,850 --> 00:34:59,210
אדוני המלך, אתה זוכר שאתה לא ביצעת
?את הפקודה שנתנו לך להרוג את זרע עמלק 

516
00:34:59,690 --> 00:35:02,190
?אתה זוכר שהשארת את אגג העמלקי

517
00:35:02,860 --> 00:35:08,020
.זה מה שמקטרג עליך
,'העמלק שלא עשית את דבר ה

518
00:35:08,350 --> 00:35:10,960
.כרגע הוא זה שבא והולך להרוג אותך

519
00:35:11,830 --> 00:35:14,390
.אומר לו שאול המלך, לא, לא, לא
.זו לא הסיבה

520
00:35:14,910 --> 00:35:18,210
."כי אחזני השבץ"
?"מה זה "כי אחזני השבץ

521
00:35:18,740 --> 00:35:24,700
?אמר לו, מי שמקטרג עליי זו כתונת התשבץ
?מה? כתונת התשבץ

522
00:35:25,780 --> 00:35:32,130
תראו דבר מעניין. הרי שאול חשד בנוב
.עיר הכוהנים שהם משתפי פעולה עם דוד

523
00:35:32,720 --> 00:35:36,770
?מי סיפר לו שהם משתפי פעולה עם דוד
.דואג האדומי

524
00:35:36,890 --> 00:35:39,830
,הוא העביר את הלשון הרע הזו
.כי הוא שנא את דוד המלך

525
00:35:40,780 --> 00:35:47,070
 שאול אמר לחיילים שלו, אם הם משתפים פעולה
.עם דוד, תהרגו אותם כדין מורד במלכות

526
00:35:47,490 --> 00:35:50,620
.אף אחד לא רצה לגעת
.כולם היו שם כוהנים. לא רצו לגעת בהם

527
00:35:51,310 --> 00:35:53,240
.אמר שאול לדואג, לך תהרוג אותם

528
00:35:54,270 --> 00:36:02,560
 הלך דואג בשם המלך והרג 85 כוהנים נושאי
.אפוד בד שראויים להיות כוהנים גדולים

529
00:36:03,110 --> 00:36:07,520
,העוון של נוב עיר הכוהנים
,אמר שאול לדואג האדומי

530
00:36:07,620 --> 00:36:11,190
.זה מה שמקטרג עליי
.בגלל ששמעתי ללשון הרע שלך

531
00:36:11,530 --> 00:36:13,920
.זו הסיבה שכרגע אני מתבוסס בדמי

532
00:36:14,410 --> 00:36:16,870
?ואתה יודע מה הראיה
.אני אגיד לך מה הראיה

533
00:36:17,690 --> 00:36:20,680
 ,דוד המלך כששמע שהרגו את שאול
.הוא לא הבין

534
00:36:20,940 --> 00:36:25,870
?הוא אומר, איך יכול להיות
?איך נגעל מגן שאול משוח בשמן

535
00:36:26,220 --> 00:36:32,340
 ?איך יכול להיות ששאול המלך נהרג
.והרי שאול היה משוח בשמן המשחה של משה רבנו

536
00:36:33,070 --> 00:36:34,800
.וזה מה שמייחד אותו מאשר כולם

537
00:36:35,290 --> 00:36:40,880
 איך פגעו בו? הרי במעשה ידיו
.של משה, אף אחד לא יכול היה להכניע אותם

538
00:36:41,220 --> 00:36:44,670
.לא שלטו בהם שונאים
?איך שלטו השונאים בשאול המלך

539
00:36:45,090 --> 00:36:48,420
.דוד המלך לא ידע
.אמר שאול, אני אגיד לכם את התשובה

540
00:36:49,300 --> 00:36:54,590
 .הרי גם משה רבנו משח את אהרון הכוהן
.נכון? שם גם על אהרון הכוהן שמן המשחה

541
00:36:55,480 --> 00:36:59,490
 ומכיוון שאני דאגתי להרוג
,את נוב עיר הכוהנים

542
00:37:00,380 --> 00:37:05,360
,לכן שמן המשחה שלא הגן על הכוהנים
.גם לא הגן עליי

543
00:37:05,970 --> 00:37:09,700
.זו הסיבה
?"ולמה הוא אמר לו "כי אחזני השבץ

544
00:37:10,060 --> 00:37:12,510
.השבץ זה על שם כתונת התשבץ

545
00:37:12,920 --> 00:37:14,850
.אתם יודעים שלכוהן גדול היו שמונה בגדים

546
00:37:15,820 --> 00:37:17,980
.כל בגד היה מכפר על משהו

547
00:37:18,320 --> 00:37:21,530
.מעיל על לשון הרע 
.ציץ על עזות המצח

548
00:37:21,860 --> 00:37:23,290
.כל בגד היה מכפר על משהו

549
00:37:24,030 --> 00:37:28,500
?על מה הייתה מכפרת כתונת התשבץ
.על שפיכות דמים

550
00:37:29,730 --> 00:37:32,270
,אמר שאול, אני יודע למה דמי נשפך

551
00:37:32,870 --> 00:37:37,000
 כיוון שאני לא דאגתי
,לשפיכות דם של הכוהנים

552
00:37:37,620 --> 00:37:42,090
אז כתונת התשבץ שמגינה על שפיכות הדמים
,לא יכולה להגן עליי

553
00:37:42,480 --> 00:37:44,130
.כי אני הרגתי את נוב עיר הכוהנים

554
00:37:44,400 --> 00:37:46,100
?אתה מבין, דואג, למה אני נופל

555
00:37:46,480 --> 00:37:49,810
,זה לא קשור לעמלקים
זה קשור לסיפור שלך

556
00:37:50,010 --> 00:37:53,110
 שאתה הכשלת אותי על העוון
.של נוב עיר הכוהנים

557
00:37:53,870 --> 00:37:56,060
.שאול נהרג
.הוא מת במלחמה

558
00:37:56,770 --> 00:38:00,380
.לימים דוד המלך קובר אותו בכבוד גדול מאוד
,שלושים שנה לאחר מכן

559
00:38:00,390 --> 00:38:04,530
.דוד המלך עשה איזו לוויה מאוד מאוד גדולה
.העביר אותו בכל גבול בנימין

560
00:38:04,540 --> 00:38:11,080
 עם ישראל בכה והספיד אותו
.כראוי לאדם גדול וראוי כמו שאול המלך

561
00:38:11,530 --> 00:38:16,530
שאול זכה ביחד עם יהונתן
.להיות במחיצתו של שמואל הנביא

562
00:38:17,460 --> 00:38:20,130
,וזה למעשה אחד הסיפורים הכואבים

563
00:38:20,530 --> 00:38:23,910
 אבל מצד שני, מגלים לנו
.עד כמה ההנהגה מדוקדקת

564
00:38:24,470 --> 00:38:27,200
.עד כמה ציוויו של הקב"ה לכל דבר

565
00:38:27,780 --> 00:38:31,810
 לפעמים כשפותחים את התמונה, אתה מבין
,שהדברים הם מדויקם ברמה כל כך גבוהה

566
00:38:32,250 --> 00:38:38,230
.ורואים עד כמה לקב"ה היה חשוב מחיית עמלק
."מלחמה לה' בעמלק מדור דור"

567
00:38:38,630 --> 00:38:40,640
.גם אנחנו יש לנו עניין למחות את עמלק

568
00:38:40,690 --> 00:38:43,930
 .לא, לא, לא
.אל תיקחו חרבות ושבריות ותחפשו עמלקים

569
00:38:44,750 --> 00:38:45,360
.עדיין לא

570
00:38:46,080 --> 00:38:49,780
 ,אנחנו צריכים למחות את עמלק
?כי מה מסמל עמלק

571
00:38:50,660 --> 00:38:54,100
 עמלק מסמל את הכפירה
.במציאותו של הבורא יתברך

572
00:38:54,760 --> 00:38:59,390
 כמה שנחזק בתוכנו את הבחירה
,של לדעת שיש בורא לעולם

573
00:39:00,050 --> 00:39:03,300
.ככה אנחנו מוחים את זרע עמלק מתוך לבנו

574
00:39:03,780 --> 00:39:04,790
.בואו אני אתן לכם דוגמה

575
00:39:05,620 --> 00:39:10,820
 ,אתם מסיימים עכשיו את ההרצאה
יוצאים החוצה, יש איזה משב רוח אביבי

576
00:39:11,120 --> 00:39:12,520
.נעים שבא לקראתכם

577
00:39:13,050 --> 00:39:16,060
 .אתה יכול להגיד, שמע, זה מקרה
,אתה יודע מה? היה היום יום שרבי

578
00:39:16,700 --> 00:39:19,570
 ,מגיע לי פיצוי, לצאת
.לקבל איזה משב רוח אביבי

579
00:39:20,190 --> 00:39:25,650
 ,אדם שהוא יודע מהי אמונה
.יודע שהמשב רוח מיועד בשבילו

580
00:39:26,220 --> 00:39:29,340
 בורא עולם שלח במיוחד בשבילך
.עכשיו משב רוח

581
00:39:29,360 --> 00:39:32,190
 .אה, זה לא רק בשבילי
.הנה, גם הוא נהנה, גם הוא נהנה מזה

582
00:39:32,540 --> 00:39:35,700
?תגיד, מה אכפת לך שעוד כמה נהנים
.הוא שלח את זה בשבילך

583
00:39:36,330 --> 00:39:40,170
.המשב רוח הזה נועד בשבילך בהשגחה פרטית

584
00:39:40,690 --> 00:39:44,540
,כמה פעמים נכנסת הביתה
?בדיוק התחיל לרדת גשם

585
00:39:44,830 --> 00:39:48,190
אתה אומר, איזה מזל! אם אני הייתי 5 דקות
.מתעכב, היה שוטף אותי הגשם 

586
00:39:48,590 --> 00:39:50,610
.רק נכנסתי, אני שומע את הגשם יורד

587
00:39:51,000 --> 00:39:54,350
 זה לא מזל. בורא עולם החליט
.לא לשטוף אותך כרגע

588
00:39:55,170 --> 00:40:01,410
ואם הלכת ובדיוק כשיצאת התחיל כזה מבול
- שאתה יוצא רטוב עד לשד עצמותיך 

589
00:40:01,810 --> 00:40:05,440
,גם זה מבורא עולם
.מכל מיני סיבות שהן

590
00:40:05,540 --> 00:40:09,040
לך תדע, אולי לא שתית מספיק
.ורוצים להרוות את העצמות שלך במים

591
00:40:09,600 --> 00:40:12,970
 .לא יודע... זה בוודאי לטובה
.אני לא יודע למה, אבל זה בוודאי לטובה

592
00:40:13,340 --> 00:40:17,940
 .זה עניין של אמונה
,כל פעם שנחבר משהו לאמונה בבורא עולם

593
00:40:18,260 --> 00:40:20,300
.אנחנו מכריתים מתוכנו את עמלק

594
00:40:20,740 --> 00:40:25,620
 ,מקרה, מזל, פוקס
- הסתדר לי, קרה פתאום

595
00:40:25,860 --> 00:40:30,410
 אלה הם דברים ששייכים לעמלק
.שמנסה לנתק בין המערכת הרוחנית לגשמית

596
00:40:30,980 --> 00:40:35,390
 ,כמה שיותר נחבר
.השמדנו את זרע עמלק מתוכנו

597
00:40:36,020 --> 00:40:38,100
.אני אתן עוד שתי דוגמאות
.דוגמה אחת לנשים

598
00:40:39,240 --> 00:40:42,320
.אישה אפתה עוגה
.יצאה עוגה מוצלחת

599
00:40:42,900 --> 00:40:47,830
זה לא הידיים המבורכות שלה, זה לא
,ספר המתכונים המוצלח שהיא קנתה לאחרונה

600
00:40:48,270 --> 00:40:50,450
.אלא בורא עולם רצה שהעוגה תצא מוצלחת

601
00:40:51,040 --> 00:40:56,370
 ואם היא לא יצאה מוצלחת, זה למרות
.הידיים הטובות, למרות ספר המתכונים המהולל

602
00:40:56,780 --> 00:40:59,460
בורא עולם החליט כרגע
.שהעוגה תצא לא טובה 

603
00:40:59,960 --> 00:41:02,200
.לחבר את הקב"ה בצמתים הקטנים

604
00:41:02,860 --> 00:41:07,040
 ,'אתה מחפש חניה. פה ליד 'יביע אומר
,ברוך השם, זה מרכז של תורה

605
00:41:07,490 --> 00:41:09,640
.אז יש הרבה פעמים בעיה עם מקומות חניה

606
00:41:10,320 --> 00:41:13,040
,ולא רק פה, כל גוש דן
.יש כל מיני בעיות עם מקומות חניה 

607
00:41:13,670 --> 00:41:15,830
,אתה בא להיכנס למקום חניה
.מישהו תפס לך

608
00:41:16,090 --> 00:41:18,110
 ,אתה יכול להתעצבן
!?מה? אתה לא ראית

609
00:41:18,460 --> 00:41:20,330
!אני עמדתי, הסתכלתי על החניה

610
00:41:20,340 --> 00:41:22,050
.יש כאלה קונים חניה בהבטה

611
00:41:22,060 --> 00:41:25,230
 ,זאת אומרת, הוא מסתכל
.שם וינקר, זה סימן שזה כבר שלו

612
00:41:25,720 --> 00:41:27,000
.בסדר, לא משנה כרגע

613
00:41:27,480 --> 00:41:32,360
אם אתה בן אדם מאמין, אתה יודע
.שאף אחד בעולם לא יכול לקחת לך את החניה

614
00:41:33,010 --> 00:41:34,530
.ואם הוא תפס, אז זה לא שלך

615
00:41:34,760 --> 00:41:37,530
.שלך עוד 200 מטר קדימה
,תיסע עוד 200 מטר

616
00:41:37,540 --> 00:41:39,010
.שם אלוקים שמר לך את החניה

617
00:41:39,550 --> 00:41:42,410
.להתחיל לערב את הקב"ה בשוטף

618
00:41:43,130 --> 00:41:45,890
 אם אנחנו מערבים את בורא עולם
,על כל צעד ושעל

619
00:41:46,280 --> 00:41:49,520
.בזה עשינו מחיית עמלק הפנימית שלנו

620
00:41:49,880 --> 00:41:53,980
 עד שבעזרת השם אנחנו נזכה
,לגאולה השלמה על-ידי משיח בן דוד

621
00:41:54,440 --> 00:41:57,060
 שהוא באמת יכרית את זרע עמלק
.לגמרי מן העולם

622
00:41:57,070 --> 00:42:01,250
אבל טוב, זו כבר דרך שהיא לא קשורה
.למצב שאנחנו נמצאים בו כרגע 

623
00:42:01,630 --> 00:42:05,710
.ואז יהיה גילוי שלם של בורא עולם
.הוא שלם ושמו שלם

624
00:42:06,070 --> 00:42:08,430
?למה דווקא עמלק
,שוב פעם אני מציין

625
00:42:08,770 --> 00:42:14,010
 ,כי עמלק מסמל את הכפירה
.האנטיתזה למציאות הבורא

626
00:42:14,440 --> 00:42:17,440
,לכן כל זמן שיש את האנטיתזה הזו בעולם

627
00:42:17,950 --> 00:42:19,750
.אין גילוי מלא של הקב"ה

628
00:42:20,030 --> 00:42:23,650
כשזה ייעלם, באותו זמן
.אנחנו נזכה לגילוי השלם 

629
00:42:24,030 --> 00:42:29,300
 אז מה שנותר לנו להתפלל ולייחל
שכל אחד מתוכנו ימחה

630
00:42:29,640 --> 00:42:31,690
,את זכר עמלק הקטן והפנימי שלו

631
00:42:31,940 --> 00:42:35,340
 והקב"ה יזכה אותנו בעזרת השם
.לגאולה השלמה במהרה בימינו

632
00:42:35,380 --> 00:42:36,070
.תודה על ההקשבה

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה