x
הרבנית חדוה לוי

חדוה לוי - פורים: השמחה היא הכח

הרבנית חדוה לוי

כוחה של המחשבה הוא עצום, ומחשבה - אותיות "השמחה". איך לוקחים את אש הכעס והופכים אותה לאהבה ולשמחה? ומהי המהות האמתית של ימי הפורים?