x
הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת: סודות המגילה פרק 1 - מי חכם יותר - המן או היטלר?

הרב יוסף בן פורת

מה באמת קרה בשושן הבירה ואיך זה קשור לחיינו כיום? איך עבדה הפוליטיקה בממלכת אחשוורוש? הרב יוסף בן פורת בסדרת הרצאות חדשה על עומקה המדהים של מגילת אסתר. הפרק הראשון