הרב יום טוב גלזר

הרב יום טוב גלזר - לחיות את הרגע

הרב יום טוב גלזר

מהי המשמעות של העבר, ההווה והעתיד בעולמו של הקב"ה? באיזה אופן עלינו להסתכל על הזמנים בחיינו?