הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - פרשת משפטים

הרבנית חגית שירה

איך מאהיבים על ילדים את התורה? איך עושים שהם יתלהבו ממצווה? איך עושים שהם יחכו לשבת ויאהבו את שולחן השבת?