ניגון הבריאה עם הרב זמיר כהן ודוד ד’אור - פרק קלא - לא גבה ליבי

הידברות

האם האמונה צריכה להיות תמימה, או לבוא מתוך חקירה ודרישה? וכיצד לא התגאה דוד המלך במעמדו? הרב זמיר כהן ודוד ד'אור בפרק נוסף מתוך "ניגון הבריאה"

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,080 --> 00:00:33,870
,שלום צופים יקרים
.'ואנו שוב בתוכנית 'ניגון הבריאה

2
00:00:34,670 --> 00:00:37,960
,לפי התיאוריה של דרווין
.מקור האדם מן הקוף

3
00:00:38,450 --> 00:00:41,920
כלומר, הייתה התפתחות אבולוציונית
.עד שנהיה האדם

4
00:00:42,600 --> 00:00:45,360
אבל שמעתם אולי פעם על כך שדווקא

5
00:00:45,370 --> 00:00:48,050
?האדם הוא זה שהפך לקוף ולא להפך 

6
00:00:48,920 --> 00:00:50,910
.מה שבטוח הוא שהאדם הוא יצירה מורכבת

7
00:00:51,450 --> 00:00:54,770
 אתם יודעים למשל מה קורה
?לזיכרון שלנו כעבור שישה ימים

8
00:00:55,760 --> 00:00:58,880
.על כך נדבר בהמשך עם כבוד הרב זמיר כהן

9
00:00:58,910 --> 00:01:01,390
.שלום, הרב זמיר כהן
.שלום וברכה-

10
00:01:02,180 --> 00:01:06,640
 אך לפני כן, פרק קל"א, אחד מהפרקים
.שאני הכי אוהב בתהילים

11
00:01:07,110 --> 00:01:12,270
שיר המעלות לדוד. ה', לא גבה ליבי"
ולא רמו עיניי

12
00:01:12,740 --> 00:01:15,740
ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

13
00:01:16,240 --> 00:01:22,050
אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי"
.כגמול עלי אמו כגמול עליי נפשי 

14
00:01:22,510 --> 00:01:25,900
."יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם"

15
00:01:26,870 --> 00:01:31,420
:דוד המלך נוגע כאן בנקודה חשובה
.גאווה מול ענווה

16
00:01:32,570 --> 00:01:36,270
:אחד הדברים שהוא אומר זה
."לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

17
00:01:36,930 --> 00:01:40,360
הרב, האם עלינו בכלל לנסות

18
00:01:40,380 --> 00:01:43,420
?לגעת בדברים שהם גדולים ומופלאים מאיתנו

19
00:01:44,870 --> 00:01:48,770
למעשה, בפסוק הזה ישנם שני ביאורים

20
00:01:48,810 --> 00:01:50,210
:מה התכוון דוד המלך כשאמר

21
00:01:50,220 --> 00:01:52,360
."לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

22
00:01:53,080 --> 00:01:55,160
:רש"י, המצודות ועוד ביארו

23
00:01:55,870 --> 00:01:57,320
.לא הילכתי בפאר והדר

24
00:01:57,330 --> 00:02:01,540
 אני אמנם מלך, אבל לא בניתי לעצמי
ארמונות פאר ולא ניסיתי להתרברב

25
00:02:01,550 --> 00:02:03,630
ולהראות את עצמי, אלא נשארתי בצניעותי

26
00:02:03,640 --> 00:02:05,050
,כמו בתקופה שהייתי רועה צאן

27
00:02:05,440 --> 00:02:07,070
.רק עם מה שנדרש כמלך

28
00:02:07,920 --> 00:02:10,150
,אבל הרד"ק, למשל, המלבי"ם

29
00:02:10,160 --> 00:02:11,470
אחרים ביארו שבאמת

30
00:02:11,480 --> 00:02:13,040
,"לא הילכתי בגדולות ובנפלאות"

31
00:02:13,090 --> 00:02:17,040
 כלומר, לא ניסיתי להיכנס
.לחשיבה שהיא מעבר לתפיסתי

32
00:02:17,050 --> 00:02:21,810
 לא נכנסתי לשאלות
.יותר מדי עמוקות וסבוכות

33
00:02:21,910 --> 00:02:24,460
 ,ידעתי איפה הגבול שלי
...איפה אני, עד כאן

34
00:02:24,820 --> 00:02:27,330
.את מגבלות השכל האנושי ביחס לאלוקים

35
00:02:27,870 --> 00:02:31,820
,אבל מה שמעניין שהרד"ק מציין
הרי ידוע ביהדות

36
00:02:31,930 --> 00:02:34,080
.אין שאלה שאין עליה תשובה
.זה מאוד מעניין

37
00:02:35,000 --> 00:02:36,980
."יש פסוק שאומר: "אם ריק הוא מכם

38
00:02:37,440 --> 00:02:39,210
.אם ריק", זה "מכם" - מאיתנו"

39
00:02:39,240 --> 00:02:40,950
 ...כלומר, החיסרון בנו
.כן, אם אנחנו לא יודעים, זה אנחנו-

40
00:02:41,010 --> 00:02:42,570
.שעדיין לא למדנו, לא השקענו

41
00:02:43,030 --> 00:02:44,780
.אבל בעצם אין שאלה שאין עליה תשובה

42
00:02:45,350 --> 00:02:49,880
:אז הרד"ק אומר שדוד המלך אומר
."לא הילכתי בגדולות ובנפלאות - ממני"

43
00:02:50,000 --> 00:02:51,270
."הדגש על המילה "ממני

44
00:02:51,820 --> 00:02:56,770
 כלומר, באותה דרגה שהייתי
.באותה תקופה, לא ניסיתי לטפס מעבר

45
00:02:56,950 --> 00:03:01,650
כי לכל אדם יש שלבי התפתחות
,מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית

46
00:03:02,170 --> 00:03:04,150
.תהליך. כל אדם עובר סוג של תהליך

47
00:03:04,770 --> 00:03:10,920
 ובכל קומה, בכל רמה, בכל מצב
,שאדם נמצא בשלב המסוים הזה בחייו

48
00:03:11,220 --> 00:03:13,190
הוא חייב לדעת את המגבלות
.של אותו גיל

49
00:03:13,230 --> 00:03:15,510
'כשם שילד בכיתה א
.לא ינסה להבין פיזיקה

50
00:03:15,810 --> 00:03:17,900
,יש כאן הרבה חכמה
,יום יבוא, אלמד

51
00:03:18,220 --> 00:03:20,870
.אבל אני בעצם מוגבל בשלב הזה

52
00:03:21,140 --> 00:03:24,270
.אבל אנחנו בעצם לאורך כל חיינו מוגבלים

53
00:03:24,330 --> 00:03:29,130
,כמובן שמתפתחים עם השנים
.אבל המוח שלנו הוא מוגבל

54
00:03:29,390 --> 00:03:34,020
 נכון. כל אדם בכל גיל חייב לדעת את
,המגבלות, אבל אנחנו הרי מתפתחים

55
00:03:34,650 --> 00:03:38,610
 והשאלות ששואלים את עצמנו
ומבקשים לקבל עליהן תשובות, חייבות להיות

56
00:03:39,490 --> 00:03:43,590
 ברמה שמתאימה לבשלות השכלית שלנו
.באותה תקופה, באותו גיל

57
00:03:44,500 --> 00:03:48,180
,לא רק גיל, אלא גם עניין של לימוד
.עניין של ידע

58
00:03:48,380 --> 00:03:50,200
.תמיד  ידע מבוסס על ידע קודם

59
00:03:50,960 --> 00:03:53,760
.ניקח למשל דוגמה
בספר 'חובות הלבבות' מצוין

60
00:03:54,320 --> 00:03:59,140
שכאשר רואים שייסורים באים על אדם שנחשב
,כצדיק בעינינו ואנחנו לא מבינים מדוע 

61
00:03:59,700 --> 00:04:01,130
.יש לכך כמה וכמה תשובות

62
00:04:01,140 --> 00:04:06,810
ישנם ייסורים שבאים על האדם כדי לטהר
,ולזכך אותו מעוונות שהוא עשה בגלגול זה 

63
00:04:06,820 --> 00:04:08,640
.ישנם מגלגולים קודמים

64
00:04:09,120 --> 00:04:11,640
,יש מצבים שלא מדובר בכלל בכפרת עוונות

65
00:04:11,650 --> 00:04:15,680
 אלא סוג של ייסורים שמרוממים
,את האדם להסתכלות הרבה יותר גבוהה

66
00:04:16,010 --> 00:04:22,120
 הרבה יותר נכונה על החיים מאשר כפי
.שהיה בגיל צעיר, שקוע בעניינים של חומר

67
00:04:22,560 --> 00:04:27,240
,יש מצב של צדיק מכפר על עוון הדור
,כי כל ישראל כמו גוף אחד, מקשה אחת

68
00:04:27,700 --> 00:04:29,860
,וכשהוא מקבל ייסורים מכפר על אחרים

69
00:04:29,870 --> 00:04:35,130
וזה לא עוול כנגדו. כשהוא בא לעולם האמת
- ורואה את השכר שמקבל להצלה של רבים

70
00:04:35,430 --> 00:04:36,540
.הוא רואה עד כמה זה היה כדאי

71
00:04:37,110 --> 00:04:41,290
רק אומר חובות הלבבות: מה זה שכתוב
?"הנסתרות לה' אלוקינו"

72
00:04:41,330 --> 00:04:43,230
.הרי אין נסתרות
.יש תשובות על כל השאלות 

73
00:04:43,740 --> 00:04:48,500
.הוא אומר: הביאור הוא למקד בכל מקרה

74
00:04:48,540 --> 00:04:52,880
כלומר, במקרה הזה האדם סובל
.בגלל אותו עניין, בגלל הסיבה הזו

75
00:04:53,450 --> 00:04:56,740
."כאן "הנסתרות לה' אלוקינו
,אנחנו לא יכולים לייחס כל דבר למה

76
00:04:57,110 --> 00:04:58,900
.אבל יודעים שיש תשובות על כל השאלות

77
00:04:59,730 --> 00:05:03,290
 יש אנשים שיש להם איזושהי
,אמונה תמימה שהם... אתה יודע

78
00:05:03,300 --> 00:05:05,300
.אני מכיר כל מיני סוגים של אנשים

79
00:05:05,320 --> 00:05:08,580
יש כאלה שבאמת חוקרים ורוצים לדעת
,את אותם נסתרות שאנחנו מדברים עליהן

80
00:05:09,070 --> 00:05:10,870
.ויש כאלה שזה ממש רחוק מהם

81
00:05:10,900 --> 00:05:13,090
.הם, מה שכתוב זה מה שהם עושים

82
00:05:13,640 --> 00:05:15,350
,היום יש איזושהי היררכיה מה טוב יותר

83
00:05:15,360 --> 00:05:16,800
...מה נכון יותר? יש איזשהו

84
00:05:18,080 --> 00:05:19,930
.כתבתי על כך מאמר בעבר

85
00:05:20,030 --> 00:05:22,370
הרי יש מחלוקת ראשונים האם האמונה

86
00:05:22,390 --> 00:05:24,020
,אמורה לבוא מתוך חקירה ודרישה

87
00:05:24,030 --> 00:05:25,510
או מתוך אמונה תמימה ופשוטה

88
00:05:25,520 --> 00:05:26,770
,שברור שיש בורא לעולם

89
00:05:26,790 --> 00:05:28,880
?נתן תורה והכול מובן מאליו

90
00:05:29,580 --> 00:05:33,510
,הרמב"ם, חובות הלבבות
,נקטו בגישה של חקירה ודרישה

91
00:05:33,520 --> 00:05:35,290
,וידעת היום", ידיעת השכל"

92
00:05:35,300 --> 00:05:37,110
."והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים"

93
00:05:37,680 --> 00:05:39,850
 אחרים טענו שמדובר
.בסוג של חיבור טבעי

94
00:05:40,330 --> 00:05:42,530
.ויש לנו כלל: אלו ואלו דברי אלוקים חיים

95
00:05:42,570 --> 00:05:44,040
כלומר, שניהם צודקים

96
00:05:44,320 --> 00:05:46,530
.כי אלוקים ברא בעולם שני סוגי טיפוסים

97
00:05:46,560 --> 00:05:48,870
 למי שיש הרגל עם אנשים
ממש רואים את זה. יש... -יש

98
00:05:49,520 --> 00:05:53,260
מיליארדים. שניים, אתה אומר? אנחנו
.מצמצמים את זה? -שני טיפוסים בחלק הזה 

99
00:05:53,280 --> 00:05:55,160
.באמת, זה מקל, אתה יודע

100
00:05:55,460 --> 00:05:58,250
בקטע הזה של חקירות ודרישות
.יש שני סוגי טיפוסים

101
00:05:58,260 --> 00:06:01,620
,יש טיפוס שהוא יותר חוקר, יותר שואל
.יש טיפוס יותר רגוע

102
00:06:02,080 --> 00:06:05,380
החוקר והשואל חייב לחקור ולדרוש
.ולהגיע לתשובות

103
00:06:05,480 --> 00:06:09,220
ולטיפוס הרגוע אסור לחקור ולשאול
.כי זה רק יבלבל אותו

104
00:06:10,880 --> 00:06:14,660
,מקודם דיברת על ידע
:ויש שאלה שכל הזמן מעסיקה אותי

105
00:06:14,670 --> 00:06:15,710
?האם ידע הוא באמת כוח

106
00:06:15,720 --> 00:06:18,190
."הרי יש את המשפט הזה: "ידע הוא כוח

107
00:06:18,540 --> 00:06:22,380
 עכשיו, אני מנסה לדמיין, סתם, יש את
.הדוגמה המופלאה הזו על אדם שהולך על קורה

108
00:06:22,690 --> 00:06:26,240
אם הוא יודע שהוא הולך על הקורה הזו
,כשהיא מונחת על הקרקע

109
00:06:26,820 --> 00:06:28,210
.הוא ילך על הקורה בלי שום בעיה

110
00:06:28,520 --> 00:06:33,140
אבל אם אני אומר לו: הקורה הזו נמצאת עכשיו
- בגובה של בניין, אתה יודע, של 100 קומות

111
00:06:33,580 --> 00:06:36,720
 סביר להניח שאו שהוא ייפול
.או שהוא ירעד, אתה יודע, או שהוא ימעד

112
00:06:37,040 --> 00:06:41,230
זאת אומרת, זה קצת מפריך את המשפט הזה
,שאומר שידע הוא כוח

113
00:06:41,250 --> 00:06:43,020
.זה אומר שידע ההפך, הוא מחליש

114
00:06:43,710 --> 00:06:47,500
:יש שני סוגי ידע. יש ידע שעליו נאמר
,"יוסף דעת יוסף מכאוב"

115
00:06:48,100 --> 00:06:52,460
.ויש ידע שאדרבה, הוא טורם לחיים עצמם

116
00:06:53,610 --> 00:06:58,660
 חולה מסוכן שנמצא על סף מוות, טעות
,תהיה לומר לו שנותרו לו כמה שעות בודדות

117
00:06:58,690 --> 00:07:00,020
.כי זה עצמו יכול להרוג אותו

118
00:07:00,680 --> 00:07:02,020
,אבל למשפחה כן חשוב

119
00:07:02,030 --> 00:07:05,180
שהמשפחה תדע מה מצבו
,כדי לדעת איך לעזור, להתכונן 

120
00:07:05,190 --> 00:07:07,460
,אולי להתפלל יותר, לתת צדקות

121
00:07:07,740 --> 00:07:09,210
.לפנות לרופאים מומחים יותר

122
00:07:09,680 --> 00:07:13,550
,לכן כל ידע הוא אמנם כוח
.אבל צריך לדעת לנתב אותו למקום הנכון

123
00:07:14,560 --> 00:07:17,540
,אז נחזור לפרק קל"א
."לא גבה ליבי"

124
00:07:17,640 --> 00:07:21,990
,דוד המלך בשיאו, מלך גדול בישראל
,מנצח, מצליח

125
00:07:22,000 --> 00:07:25,240
לכאורה כל הדברים שאמורים
,להבליט את האגו

126
00:07:25,740 --> 00:07:29,220
:ודווקא שם הוא בא ואומר
.ואני מה? אני כלום

127
00:07:29,540 --> 00:07:31,530
,זאת אומרת, אפילו לא כלום
.כי כלום זאת הגדרה

128
00:07:31,550 --> 00:07:34,500
מה, אני אפילו לא יודע
.איך להגדיר אותה, את המילה הזו

129
00:07:35,600 --> 00:07:40,840
,ועוצמות נפש שכאלה של אדם שבשיאו

130
00:07:41,640 --> 00:07:45,890
 ,לא נותן לאגו, אתה יודע
,אפילו במעט להוביל אותו

131
00:07:46,430 --> 00:07:50,150
 ,הן עוצמות נדירות, לצערי
,במחוזותינו היום אני מדבר

132
00:07:50,160 --> 00:07:51,380
.במה שקורה אצלנו היום

133
00:07:52,290 --> 00:07:54,900
."בוא נקשיב ל"לא גבה ליבי ולא רמו עיניי

134
00:08:04,900 --> 00:08:10,090
לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"

135
00:08:10,620 --> 00:08:16,140
ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

136
00:08:17,500 --> 00:08:22,680
לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"

137
00:08:23,060 --> 00:08:28,430
ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

138
00:08:30,340 --> 00:08:34,580
אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי"

139
00:08:35,290 --> 00:08:40,850
כגמול עלי אימו, כגמול עליי נפשי"

140
00:08:41,800 --> 00:08:51,990
יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם"

141
00:08:53,510 --> 00:08:58,510
מעתה ועד עולם"

142
00:09:10,240 --> 00:09:15,400
לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"

143
00:09:15,750 --> 00:09:21,140
ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

144
00:09:22,760 --> 00:09:27,890
לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"

145
00:09:28,230 --> 00:09:33,700
ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

146
00:09:35,520 --> 00:09:39,910
אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי"

147
00:09:40,500 --> 00:09:46,090
כגמול עלי אימו, כגמול עליי נפשי"

148
00:09:46,990 --> 00:09:57,490
יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם"

149
00:09:58,700 --> 00:10:03,780
."מעתה ועד עולם"

150
00:10:23,220 --> 00:10:28,300
לא גבה ליבי ולא רמו עיניי"

151
00:10:28,900 --> 00:10:36,140
."ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני"

152
00:10:38,010 --> 00:10:41,920
 הרב, תיאוריית הדרוויניזם
.העסיקה רבות את האנושות על חוקריה

153
00:10:42,150 --> 00:10:47,140
אתה בספרך 'המהפך' התייחסת למקרה
.שבו הקוף נהפך לאדם

154
00:10:47,980 --> 00:10:51,420
 מה קורה פה? אני יכול לומר
,סיפור קטן שלי כשאני הייתי נער

155
00:10:52,850 --> 00:10:57,600
 ...קניתי קוף. הסתובב איזה
,הבריחו אז, כל מיני עולים חדשים, בעלי חיים

156
00:10:57,660 --> 00:10:59,820
 וראיתי מישהו מסתובב
.עם קוף קטן בתוך כלוב

157
00:11:00,010 --> 00:11:01,410
,ריחמתי עליו כאוהב בעלי חיים

158
00:11:01,910 --> 00:11:03,290
.וקניתי את הקוף הזה

159
00:11:03,580 --> 00:11:05,290
עכשיו, אני זוכר שהשאלה הזאת
.כל הזמן העסיקה אותי 

160
00:11:05,310 --> 00:11:08,260
,החיה הזאת, סליחה, עם כל הכבוד
,סימפתית, חמודה

161
00:11:08,820 --> 00:11:10,860
.אבל היא טיפשה ברמות שאי אפשר לתאר

162
00:11:10,870 --> 00:11:13,070
,אני לא מדבר על קופי אדם
?אני מדבר על קוף קטן, כן

163
00:11:13,090 --> 00:11:14,340
...הוא קופץ כל הזמן, הוא כל הזמן

164
00:11:14,560 --> 00:11:19,720
 לא ראיתי שום דבר מעבר למשהו
.בהבעת הפנים שדומה לאדם

165
00:11:20,760 --> 00:11:22,330
?מאיפה נולדה כל התיאוריה הזו

166
00:11:23,660 --> 00:11:25,900
.טוב, למעשה, אספר לך מעשה שהיה

167
00:11:25,920 --> 00:11:28,360
לפני מספר שנים התפרסם מחקר

168
00:11:29,150 --> 00:11:31,220
שהגנים של השימפנזה

169
00:11:31,240 --> 00:11:33,120
.קרובים מאוד לגנים של בני האדם

170
00:11:33,550 --> 00:11:36,090
.ועולם המדע חגג ורעש

171
00:11:36,910 --> 00:11:39,020
.באותו שבוע התקיימה הרצאה לציבור אקדמאי

172
00:11:39,560 --> 00:11:42,900
,בסיום ההרצאה, אחד הנוכחים, גבר כבן 60

173
00:11:43,680 --> 00:11:47,400
שאל: "האם אתה מעודכן במחקר
שהתפרסם השבוע

174
00:11:47,420 --> 00:11:50,440
 על הדמיון הגנטי"
"?שבין בני אדם לשימפנזים

175
00:11:51,170 --> 00:11:52,130
.השבתי בחיוב

176
00:11:52,610 --> 00:11:54,460
"?הוא שאל: "נו? ומה אתה אומר

177
00:11:54,820 --> 00:11:56,420
.אמרתי לו: "זה נכון
."זה אמיתי מאוד

178
00:11:56,760 --> 00:11:59,240
 הוא אומר: "אז זאת אומרת
."שיש קשר בין האדם לבין הקוף

179
00:11:59,310 --> 00:12:00,090
."אמרתי לו: "נכון

180
00:12:01,190 --> 00:12:03,580
 הוא נדהם. הוא אומר: "רגע, אבל
זה סותר כל מה שדיברת עד עכשיו

181
00:12:03,590 --> 00:12:05,790
."מנקודת מבט של אמונה, של תורה, אלוקים"

182
00:12:06,860 --> 00:12:11,180
 אמרתי לו שבתלמוד כתוב
,שבזמן מגדל בבל המפורסם

183
00:12:12,080 --> 00:12:14,300
.הרי אז נוצרו כל השפות השונות

184
00:12:15,460 --> 00:12:18,210
 כך כתוב בתורה: "ותהי כל הארץ
."שפה אחת ודברים אחדים

185
00:12:18,220 --> 00:12:21,890
.על פי המסורת היהודית כולם דיברו עברית
,אדם מלשון אדמה

186
00:12:21,910 --> 00:12:23,140
.קין מלשון קניתי

187
00:12:23,830 --> 00:12:25,990
שפת הבריאה, השפה האלוקית
כשברא את העולם

188
00:12:26,000 --> 00:12:27,820
.הייתה השפה העברית ובזה דיברו כולם

189
00:12:28,330 --> 00:12:31,160
בזמן מגדל בבל הקב"ה עיוות את השפות

190
00:12:31,590 --> 00:12:32,970
.וכך נוצרו השפות השונות

191
00:12:32,980 --> 00:12:35,150
,דבר שניתן לראות שרידים עד עצם היום הזה

192
00:12:35,190 --> 00:12:38,330
.כמו פירות באנגלית או שש ושבע

193
00:12:38,370 --> 00:12:40,330
.יש בהמון שפות רואים... -בהמון שפות

194
00:12:40,530 --> 00:12:42,770
.אפילו בסינית אני מוצא לפעמים הקבלות

195
00:12:42,930 --> 00:12:44,810
.לא ידעתי שאתה גם דובר סינית

196
00:12:44,850 --> 00:12:48,030
 אני לא מדבר, אבל אני לפעמים
מופיע שם, אז אני שומע מילים

197
00:12:48,140 --> 00:12:50,000
.שנשמעות לי מוכרות
.נשמעות מוכרות-

198
00:12:50,880 --> 00:12:56,490
ובתלמוד כתוב שבאותו זמן כשבני אדם
,השחיתו את דרכם מבחינת מרד באלוקים 

199
00:12:56,950 --> 00:13:00,660
 הזוהר מדגיש, מציין מה בדיוק
,היה שם סוג המרד, מה הם רצו

200
00:13:01,100 --> 00:13:04,420
,אבל באותה תקופה כשהשפות התעוותו

201
00:13:04,940 --> 00:13:08,080
גם מבין המנהיגים שבהם

202
00:13:08,290 --> 00:13:11,320
 אחת מהקבוצות, אחת מהכתות
,שיזמו את כל העניין הזה

203
00:13:12,180 --> 00:13:15,970
היו כאלה שהקב"ה עיוות אותם
.והפך אותם לקופים 

204
00:13:16,390 --> 00:13:17,240
.כך כתוב בתלמוד

205
00:13:17,270 --> 00:13:20,730
 כלומר, גן מסוים, מספיק שגן אחד
,בגוף מתעוות, משתנה

206
00:13:20,750 --> 00:13:22,980
...כדי שכל האדם

207
00:13:23,400 --> 00:13:28,130
,כלומר, היהדות מכירה לא רק בדמיון
אלא גם בקשר הגנטי

208
00:13:28,190 --> 00:13:30,070
,שבין בני אדם לבין קופים

209
00:13:30,520 --> 00:13:35,330
אבל לא כמו האבולוציה של דרווין שטוענת
,שהיה אדם דמוי קוף שממנו התפתחו בני אדם 

210
00:13:35,340 --> 00:13:37,680
אלא הפוך, היו בני אדם שהתעוותו

211
00:13:37,700 --> 00:13:39,290
והפכו לקופים. -האמת שזה נשמע
.לי יותר הגיוני אפילו

212
00:13:39,830 --> 00:13:43,360
 היהדות עומדת פה די בודדה
,יחסית למה שנקרא אומות העולם

213
00:13:43,370 --> 00:13:46,460
,כי הרבה מאוד מדענים
רוב האנשים מאמינים בתורת דרווין

214
00:13:46,470 --> 00:13:48,270
.כאילו מדובר בדברי אלוקים חיים

215
00:13:48,570 --> 00:13:50,630
,טוב, אתה יודע שיש המון המון נתונים

216
00:13:50,850 --> 00:13:54,630
כל ספרי 'המהפך' עוסקים בעניין הזה
של נתונים רבים שבעבר 

217
00:13:54,990 --> 00:13:56,920
.היהדות הייתה בודדה ויחידה

218
00:13:56,930 --> 00:13:59,640
.כמו למשל לומר שהעולם התהווה מאנרגיה

219
00:14:00,120 --> 00:14:02,900
.היהדות מדברת על אור שהתגשם והפך לחומר

220
00:14:03,400 --> 00:14:04,480
.בעבר לעגו לנו

221
00:14:04,560 --> 00:14:07,360
לפני 80 שנה במפץ הגדול
.גילו שאכן כן

222
00:14:07,910 --> 00:14:11,410
ליהדות, לעם ישראל יש הרבה סבלנות
והרבה זמן להמתין

223
00:14:11,430 --> 00:14:13,580
.עד שעולם המדע יתקרב ויתקדם

224
00:14:13,600 --> 00:14:16,740
האמת היא שאני מניח שהם גם
לא מעלים בדעתם אפשרות כזו

225
00:14:17,220 --> 00:14:19,120
.שבני אדם התעוותו והפכו לקופים

226
00:14:19,440 --> 00:14:24,600
 למרות שהם מכירים, אתה יודע, התורה
.היא 'הברית הישנה' והתורה זה אותו דבר

227
00:14:24,610 --> 00:14:25,330
.הם מכירים את הסיפור

228
00:14:25,780 --> 00:14:31,050
הם יותר מכירים את התנ"ך עצמו מאשר
,את התלמוד, את התורה שבעל פה 

229
00:14:31,110 --> 00:14:33,770
.את הנתונים שקיבלנו על התורה שבכתב

230
00:14:34,720 --> 00:14:38,170
אתה חושב שהיום הדרוויניזם
?הוא באותה עוצמה כמו שהוא היה פעם 

231
00:14:38,180 --> 00:14:41,100
כי עדיין מלמדים אותו, את השיטה
.באוניברסיטאות 

232
00:14:41,110 --> 00:14:45,350
 מלמדים אותו, אבל כמה וכמה מדענים
,הדגישו שמלמדים אותו בתור ברירת מחדל

233
00:14:45,370 --> 00:14:47,720
.כלומר, אין לנו הסבר אחר
.אנחנו משתמשים בזה

234
00:14:47,970 --> 00:14:53,170
אבל המון המון המון מדענים היום
הולכים ומעיזים לומר בקול רם 

235
00:14:53,220 --> 00:14:59,190
 שבעצם אין כאן בסיס עובדתי
ומדובר יותר באמונה פנאטית

236
00:14:59,220 --> 00:15:02,080
.מאשר כעניין מדעי עובדתי

237
00:15:02,200 --> 00:15:05,090
אני זוכר שפעם באחת מההרצאות שלך
אמרת שאפילו דרווין עצמו

238
00:15:05,510 --> 00:15:08,920
כתב איזשהו משהו שהוא לא ממש בטוח
.שזו התיאוריה הנכונה

239
00:15:09,210 --> 00:15:13,230
,יש, באחד ממכתביו הוא מציין
:כך הוא כותב

240
00:15:13,260 --> 00:15:15,810
."עד היום העין מעבירה בי צמרמורת קרה"

241
00:15:16,450 --> 00:15:18,970
.כי העין יכולה להפריך את כל האבולוציה
?איך היא נוצרה

242
00:15:18,990 --> 00:15:22,610
הרי צריך שהמערכת שהתפתחה
תדע שיש גלי אור בחוץ 

243
00:15:22,620 --> 00:15:24,970
.והיא ידעה לייצר מנגנון שיקלוט

244
00:15:25,300 --> 00:15:27,390
ואת זה הוא אמר בזמנו
.כשעדיין לא ידעו כלום על העין 

245
00:15:27,520 --> 00:15:31,320
 לא ידעו שיש מיליוני חיישני צבע
.וכל הפרטים האחרים

246
00:15:32,140 --> 00:15:37,200
 דרווין גם ציין שאמנם
.עדיין לא נמצאו צורות ביניים

247
00:15:37,540 --> 00:15:40,250
הרי אם מדובר ביצורים שהתפתחו
,מיצורים אחרים

248
00:15:40,630 --> 00:15:45,240
 ,היינו אמורים לראות המון המון צורות ביניים
.ולא רק את התחנה הזו והתחנה הזו. ואין

249
00:15:45,760 --> 00:15:50,650
 דרווין כתב בגילוי לב
,שאם לא יימצאו צורות ביניים

250
00:15:50,670 --> 00:15:52,840
.הרי כל התיאוריה הזו מופרכת לחלוטין

251
00:15:53,270 --> 00:15:57,500
 רק הוא טען להגנתו
,שעדיין לא חפרו ולא גילו ולא חקרו

252
00:15:57,520 --> 00:15:58,540
."ואני מאמין שיגלו"

253
00:15:58,560 --> 00:16:02,200
,היום חפרו ומצאו את כל מה שאפשר למצוא

254
00:16:02,230 --> 00:16:03,840
.ומתברר שאין צורות ביניים

255
00:16:04,300 --> 00:16:09,210
 לכן ניתן היום לומר שדרווין בזמננו
.היה מודה שהאבולוציה מופרכת

256
00:16:10,480 --> 00:16:13,660
רבות דובר על המוח האנושי
.ועל הזיכרון בפרט 

257
00:16:13,870 --> 00:16:17,620
,אני בטוח שאני רואה או חווה משהו
.ואני זוכר את זה לשנים

258
00:16:18,070 --> 00:16:22,170
 ,אמנם לא לגמרי במדויק
.אבל לפחות לפי טעמי, קרוב

259
00:16:23,080 --> 00:16:28,790
 בספר החדש 'המהפך 4' הרב כותב
.שמשהו קורה לזיכרון שלנו כעבור 6 ימים

260
00:16:30,040 --> 00:16:32,560
?כבוד הרב, מה קורה לזיכרוננו כעבור 6 ימים

261
00:16:33,440 --> 00:16:34,830
,זו שאלה מאוד מעניינת

262
00:16:34,940 --> 00:16:36,270
,ומה שיותר חשוב

263
00:16:36,290 --> 00:16:38,010
יש לה המון השלכות

264
00:16:38,440 --> 00:16:41,550
.במה שנוגע לקביעת וחריצת גורלו של אדם

265
00:16:42,180 --> 00:16:45,420
,אדם שמגיע לבית המשפט ונידון

266
00:16:46,760 --> 00:16:48,820
השופט הרי לא היה שם
.ולא יודע בדיוק מה קרה

267
00:16:48,840 --> 00:16:50,160
.הוא מסתמך על עדויות

268
00:16:51,800 --> 00:16:54,650
 בתורה שלנו כתוב: "על פי שניים
."או שלושה עדים יקום דבר

269
00:16:54,670 --> 00:16:58,150
,כלומר, אסור לנו לחרוץ גורל על פי עד אחד
.יהיה מי שיהיה

270
00:16:58,220 --> 00:17:00,780
,גם אם מדובר בגדול הדור
,הרב הכי גדול והכי צדיק

271
00:17:00,800 --> 00:17:01,940
,ואנחנו מאמינים לו

272
00:17:02,460 --> 00:17:07,300
אבל התורה אומרת שלא מסתמכים
.עד עדות פחותה משניים

273
00:17:07,890 --> 00:17:11,090
כאשר הסנהדרין בזמנם
,כשהיו דנים דיני נפשות 

274
00:17:11,130 --> 00:17:13,640
היו לוקחים כל עד וחוקרים אותו בפני עצמו

275
00:17:13,670 --> 00:17:15,500
.ושואלים אותו פרטים ופרטי פרטים

276
00:17:15,950 --> 00:17:18,290
,למשל, אם הוא מעיד על רצח ליד עץ תאנה

277
00:17:18,300 --> 00:17:22,990
היו שואלים אותו: "האם התאנים היו שחורות
.או ירוקות?" -מסתמכים על הראייה פה גם. -כן 

278
00:17:23,730 --> 00:17:25,600
- "אז אם הוא אומר: "לא שמתי לב
.לא שמתי לב

279
00:17:25,620 --> 00:17:28,580
 אבל אם הוא אומר "שחורות" והשני
.אומר "ירוקות" - העדות בטלה

280
00:17:29,310 --> 00:17:31,560
.עד כדי כך היו חוקרים ודורשים ובודקים

281
00:17:32,480 --> 00:17:36,770
בעידן המודרני, בתי המשפט
,גם בארץ גם בעולם

282
00:17:37,110 --> 00:17:41,020
 לא פעם מסתמכים על עדותו
.של עד אחד בניגוד לתורה

283
00:17:42,370 --> 00:17:45,050
,למרבה העניין, בארצות הברית

284
00:17:45,160 --> 00:17:47,730
זה בעצם מה שהזכרת
,'שהבאנו בספר 'המהפך 4 

285
00:17:48,370 --> 00:17:50,860
התברר לאחר מחקרים מעמיקים

286
00:17:51,660 --> 00:17:54,020
.שמוח האדם פועל בצורה מאוד מעניינת

287
00:17:54,750 --> 00:17:58,800
כלומר, גם כשעד אחד מעיד עדות
,ולא מתכוון לשקר

288
00:17:59,490 --> 00:18:01,410
,הוא אומר את כל מה שברור לו שזו האמת

289
00:18:02,490 --> 00:18:05,500
הוא עצמו לעיתים לא מודע
.למה שמתרחש במוחו 

290
00:18:06,260 --> 00:18:09,820
,כי כאשר אנחנו רואים מאורע מסוים

291
00:18:10,630 --> 00:18:13,450
,נחשפים ומבקשים להעיד על אותו דבר

292
00:18:14,010 --> 00:18:16,040
,הרי אספנו נתונים

293
00:18:16,660 --> 00:18:22,100
אבל מתברר שבמשך הימים הבאים
המוח מחבר למה שראינו

294
00:18:22,530 --> 00:18:24,390
.נתונים שבעצם לא היו שם

295
00:18:24,550 --> 00:18:27,120
,זיכרון סובייקטיבי לחלוטין
...הוא ממציא את ה

296
00:18:27,160 --> 00:18:29,280
,יש לו את הבסיס, הבסיס יכול להיות נכון

297
00:18:29,330 --> 00:18:30,840
,אבל הוא יכול להוסיף המון נתונים

298
00:18:31,230 --> 00:18:34,730
 ואפילו לעבד נתונים שהיו שם
...ולשנות אותם בהתאם

299
00:18:34,840 --> 00:18:36,880
.באמת בצורה סובייקטיבית
...הוא לא תמיד

300
00:18:37,700 --> 00:18:43,770
,והנורא שכאשר חורצים גורל
,ומכניסים אדם לכלא למשל

301
00:18:44,850 --> 00:18:51,100
יש עדויות על מצבים שהעמידו את החשודים
,בפני עד או עדת הראייה 

302
00:18:51,610 --> 00:18:53,110
,כשהדברים נעשו במשטרה

303
00:18:53,250 --> 00:18:55,610
."מבין כולם אמר: "נדמה לי שזה האדם הזה

304
00:18:56,270 --> 00:18:58,190
."ובבית המשפט: "ברור לי שזה זה

305
00:18:59,150 --> 00:19:02,670
 ...כשמצליבים רואים שבעצם לפני כן
,בפעם הראשונה כשהוא ראה לא היה ברור

306
00:19:02,700 --> 00:19:07,720
רק המוח מתחיל לחבר. וייתכן שהאדם
.הזה הוכנס לכלא על לא עוול בכפו 

307
00:19:08,110 --> 00:19:11,390
גם נתונים שנצפו בזירת הפשע
.לא תמיד נאמרים כראוי

308
00:19:12,010 --> 00:19:13,590
,אבל כשמדובר בשני עדים

309
00:19:13,800 --> 00:19:17,070
 גם אם לכל אחד יש נתונים נוספים
,שהוא מוסיף מעצמו

310
00:19:17,460 --> 00:19:18,650
.אבל הם לא יהיו זהים

311
00:19:18,820 --> 00:19:21,130
.לכן לבית המשפט יש את העדות להצליב

312
00:19:21,640 --> 00:19:27,120
 ,ואני לא נכנס כעת לבעיות של עד מדינה
.שעל פי ההלכה הוא עניין לא נכון לחלוטין

313
00:19:27,130 --> 00:19:29,980
.הרי אין לך משוחד יותר מעד מדינה
.מעד מדינה, נכון-

314
00:19:30,000 --> 00:19:31,720
."השוחד יעוור עיניי חכמים"
.נכון-

315
00:19:31,810 --> 00:19:35,690
ועוד עניינים שיש הרבה מה לתקן
.במערכת המשפט

316
00:19:35,740 --> 00:19:37,620
,זה קצת מפחיד. האמת, אני חושב על דבריך

317
00:19:37,660 --> 00:19:40,040
כל מי שהוא אומר לי שהוא זוכר אותי
,בסיטואציה כזו או אחרת

318
00:19:40,860 --> 00:19:43,300
.לא לסמוך על זה
.לא לסמוך על זה לחלוטין

319
00:19:45,160 --> 00:19:50,040
.ראיתי תוכנית שמחזקת את זה מאוד בערוץ 8
,זה ערוץ של כל מיני תוכניות מדע וכאלו 

320
00:19:50,060 --> 00:19:53,220
שמדברת על באמת אנשים שהם לא עבריינים

321
00:19:53,250 --> 00:19:55,500
.והשתילו בהם זיכרונות

322
00:19:55,910 --> 00:19:57,630
סיפרו להם על חוויה

323
00:19:57,650 --> 00:19:59,310
,ומה הם הרגישו בחוויה הזאת

324
00:19:59,620 --> 00:20:01,790
.וכעבור זמן מה גבו מהם עדות

325
00:20:02,200 --> 00:20:05,360
 והם סיפרו כאילו הם חוו את הדבר
.עצמו שבעצם סיפרו להם

326
00:20:05,890 --> 00:20:07,760
.שבעצם... -והיה ברור להם כאילו שהם

327
00:20:07,770 --> 00:20:09,390
.הם לא התכוונו לשקר
.הם לא התכוונו-

328
00:20:09,400 --> 00:20:12,020
 ,הם לא התכוונו לשקר
.הם באמת האמינו שזאת המציאות שלהם

329
00:20:12,410 --> 00:20:16,620
 חיילים שחוזרים משדה הקרב לפעמים מעידים
,על מעשי גבורה, מופתים שחבריהם עשו

330
00:20:16,660 --> 00:20:18,790
.והם באמת בטוחים שהם עשו את זה

331
00:20:20,140 --> 00:20:22,650
?ומה לגבי זיכרון קולקטיבי? זיכרון של עם

332
00:20:22,720 --> 00:20:25,410
...זאת אומרת, אנחנו יודעים ש
אנחנו לפחות מדברים על זה

333
00:20:25,420 --> 00:20:29,510
 שרובנו באיזשהו שלב
,זוכרים את מעמד הר סיני

334
00:20:29,520 --> 00:20:32,900
 או לפחות אבותינו זכרו
.את מעמד הר סיני וזה עבר מדור לדור

335
00:20:32,930 --> 00:20:36,040
?יש כזה דבר זיכרון של עם
?זה לא משהו שאפשר כן לשתול בך

336
00:20:36,820 --> 00:20:42,650
 ,תלוי מה. יש סיפורים שאתה יכול לשתול
אבל סיפורים שאינם מחייבים

337
00:20:42,760 --> 00:20:45,500
.ויש גבול עד כמה אתה יכול לשתול סיפור

338
00:20:46,040 --> 00:20:53,540
כשמדובר במעמד הר סיני שהוא מאורע
,לא רק שהוא כל כך היה על-אנושי ועל-טבעי

339
00:20:53,960 --> 00:20:56,990
 כשהעם כולו, "וכל העם רואה
"...את הקולות ואת הלפידים ואת ה

340
00:20:57,030 --> 00:20:59,690
 היו רואים את הדיבור האלוקי
,בצורת ברקים של אש

341
00:20:59,710 --> 00:21:01,890
.אותיות ממש היו רואים
,את זה אני יכול להבין היום. דרך אגב-

342
00:21:01,910 --> 00:21:02,560
,סליחה שנייה

343
00:21:03,000 --> 00:21:06,480
,יש את המחשב היום
,והשבוע הקלטתי שיר

344
00:21:06,980 --> 00:21:09,780
 ואמרתי: טוב, אני מבין לגמרי
.מה זה אומר לראות את הקולות

345
00:21:10,210 --> 00:21:12,940
,אתה יכול לשיר היום
,ואתה רואה את הגל במחשב

346
00:21:13,770 --> 00:21:17,040
 .ואני לא צריך לשמוע את הזמר
,אני יודע איפה הוא מזייף, איפה הוא לא מזייף

347
00:21:17,060 --> 00:21:18,780
.ואני יכול לתקן אותו ולסדר אותו

348
00:21:18,980 --> 00:21:21,460
.זה ממש לראות את הקול
,הוא שר שם

349
00:21:21,550 --> 00:21:24,960
אני לא שומע דבר, אבל אני רואה את הקול
.על המחשב ואני יודע אם הוא מדויק או לא 

350
00:21:24,980 --> 00:21:29,730
יפה. ב'מהפך 1' הבאנו גם מחקר שישנם מחשבים

351
00:21:29,880 --> 00:21:31,890
עם תוכנות מאוד רגישות

352
00:21:32,510 --> 00:21:36,740
,שמעבדות את גלי הקול לצורות, כפי שציינת

353
00:21:37,220 --> 00:21:39,530
,'והמעניין הוא, שכשאתה אומר 'אלף

354
00:21:39,840 --> 00:21:43,490
 'המחשב יוצר את צורת האות א
,העברית המקורית מבלי שהכינו אותו

355
00:21:43,830 --> 00:21:46,460
...רק בהתאם... -ממש הוא מסמן
.ממש רואים את צורת האות-

356
00:21:46,490 --> 00:21:49,280
 כך ב'. הרי אצלנו זה לא
."איי" "בי", אלא "אלף"

357
00:21:49,800 --> 00:21:53,900
 וההגייה הזו יוצרת, כמי שמבין, אתה יכול
,להבין את הדברים יותר בעומק

358
00:21:53,920 --> 00:21:55,950
 מאשר אנשים רגילים
.עד כמה העניין הזה מעניין

359
00:21:55,970 --> 00:21:58,790
.כלומר, האותיות העבריות הן חלק מהבריאה

360
00:21:59,220 --> 00:22:01,210
.כמו שכתוב שאלוקים ברא את העולם באותיות

361
00:22:01,760 --> 00:22:05,000
,אבל אם נחזור לרגע לשאלת מעמד הר סיני

362
00:22:05,650 --> 00:22:11,350
 הרי מעמד הר סיני, לא רק... העדות היא
,לא רק על מאורע היסטורי מאוד מעניין

363
00:22:11,520 --> 00:22:16,500
 אלא מאותו רגע עם ישראל נכנס
.למערכת שלמה של מחויבות

364
00:22:17,400 --> 00:22:20,510
 ,כלומר, אתה לא יכול לעבוד על עם שלם
לספר לו על מאורע שלם

365
00:22:20,540 --> 00:22:24,360
 שכל העם ראה והיה
וחייב את כולם בשמירת מצוות

366
00:22:24,370 --> 00:22:28,960
 והעברת התמסורת מדור לדור, כשיש לנו
.בעצם את כל ההיסטוריה מאז ועד היום

367
00:22:28,990 --> 00:22:32,070
:אין תחנה מסוימת שאתה יכול להגיד
."פה מישהו שתל את הסיפור"

368
00:22:32,400 --> 00:22:35,970
 אנחנו יודעים מה היה לפני 500 שנה
 ו-1,000 שנה ו-1,500 ו-2,000

369
00:22:36,330 --> 00:22:37,380
.עד מעמד הר סיני

370
00:22:38,030 --> 00:22:39,940
?יש איזה חוש שהוא יותר חשוב בזיכרון

371
00:22:39,960 --> 00:22:43,270
?זאת אומרת, ראייה או ריח או שמיעה

372
00:22:43,680 --> 00:22:47,230
,אני באופן אישי זוכר דברים
.דרך אגב, על פי חוש הריח

373
00:22:47,260 --> 00:22:51,270
...זה אולי הדבר הכי
,אני מריח איזשהו צמח של הדסים

374
00:22:51,520 --> 00:22:55,150
 ,ישר בית הכנסת שהייתה שם גדר חיה
,אתה יודע, של הדסים

375
00:22:55,350 --> 00:22:58,680
.או את הרב שהיה מחלק לנו בהבדלה

376
00:22:58,970 --> 00:23:00,700
.כן, זה כבר סוג של אסוציאציות

377
00:23:00,710 --> 00:23:05,040
 אני לא יודע אם יש באמת חוש מסוים
שניתן לומר שהוא יותר נחקק

378
00:23:05,080 --> 00:23:07,430
.ומעיד יותר מאשר אחרים
.נושא מעניין למחקר

379
00:23:08,120 --> 00:23:10,130
?מה עם דברים שקשה לנו למחוק מהזיכרון

380
00:23:10,160 --> 00:23:11,910
?שאנחנו ממש רוצים לא לזכור אותם

381
00:23:13,360 --> 00:23:17,950
יש באמת, בגמרא כתוב שהתורה נמשלה למים
.והיצר הרע נמשל לשמן 

382
00:23:17,980 --> 00:23:20,700
.השמן הרי מכתים את הבגדים
.לשמן יש גם צדדים חיוביים

383
00:23:21,320 --> 00:23:25,870
 וחז"ל אומרים שאדם שרוצה למחוק
,מהזיכרון סרטים או שטויות שעשה בעבר

384
00:23:25,880 --> 00:23:27,330
,באמת עושה תשובה, רוצה להתנקות

385
00:23:28,640 --> 00:23:31,280
.שיכניס הרבה תורה לראש
?ומה הקשר בין הדברים

386
00:23:31,350 --> 00:23:35,070
 חז"ל אומרים: כשאתה לוקח כוס שמן
,מלאה על כל גדותיה ומטפטף מים

387
00:23:35,690 --> 00:23:37,730
,הרי המים כבדים, שוקעים

388
00:23:37,760 --> 00:23:40,330
- ואז כנגד כל טיפה של מים שנכנסת לכוס

389
00:23:40,380 --> 00:23:41,900
.טיפה של שמן יוצאת מהכוס

390
00:23:42,320 --> 00:23:45,340
 ,ואם הוא ימשיך בקצב הזה
בסופו של דבר כל השמן יצא

391
00:23:45,590 --> 00:23:46,840
.והכוס תהיה מלאה במים

392
00:23:47,400 --> 00:23:50,090
,כך כנגד כל טיפה של תורה שאדם מכניס לראש

393
00:23:50,130 --> 00:23:53,210
 טיפה של שטויות וסרטים
,נמחקים ויוצאים מהראש

394
00:23:53,230 --> 00:23:55,320
.עד שהוא מתמלא בתורה
.איזה יופי-

395
00:23:55,370 --> 00:23:57,500
.תודה רבה, כבוד הרב
.תודה רבה

396
00:23:58,880 --> 00:24:01,780
 אח... תודה רבה לרב זמיר כהן
,על ההסברים המעמיקים

397
00:24:01,790 --> 00:24:03,100
.ולכם צופים יקרים

398
00:24:03,250 --> 00:24:06,000
,אל תשכחו להיות איתנו שוב בתוכניתו הבאה

399
00:24:06,230 --> 00:24:08,340
.ניגון הבריאה'. תודה'

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה