הרב יצחק פנגר - תוריד לחץ

הרב יצחק פנגר

מי שולח לנו את כל הקשיים, ואיך נוכל להוריד את הלחץ ולחיות בשלווה? הרב יצחק פנגר בשיעור מחזק ומומלץ

תמלול ההרצאה

1
00:00:13,629 --> 00:00:14,355
הייתה אישה אחת

2
00:00:14,381 --> 00:00:16,440
,שהלכה עם הבת שלה בקניון כזה

3
00:00:17,200 --> 00:00:18,120
...נקרא לזה

4
00:00:18,940 --> 00:00:20,070
סופרמרקט ענק

5
00:00:21,400 --> 00:00:23,840
והן הגיעו למרכז של הממתקים

6
00:00:24,840 --> 00:00:26,720
.והילדה: אימא, אני רוצה את הממתק הזה

7
00:00:27,320 --> 00:00:29,180
.אימא שלה אומרת לה: לא, לא

8
00:00:29,880 --> 00:00:31,854
!...והילדה מתחילה: אה

9
00:00:32,880 --> 00:00:34,360
.והאימא אומרת: יעלי, תירגעי

10
00:00:34,760 --> 00:00:36,020
.יעלי, תירגעי

11
00:00:37,300 --> 00:00:40,560
הן ממשיכות בהליכה
ועוברות לאזור העוגיות

12
00:00:40,860 --> 00:00:43,120
והילדה אומרת: אימא, אני רוצה
.את העוגיות האלה

13
00:00:43,240 --> 00:00:44,020
.אימא שלה אומרת לה: לא

14
00:00:44,820 --> 00:00:47,060
...והילדה מתחילה "אה...!" על הרצפה

15
00:00:48,580 --> 00:00:52,940
.אימא שלה אומרת: יעלי, להירגע
.יעלי, כבר יוצאים. להירגע

16
00:00:53,680 --> 00:00:56,600
,ככה כל שתי דקות: יעלי, תירגעי
.יעלי, תירגעי. אבל ברוך השם

17
00:00:57,820 --> 00:01:00,300
,בחורה צעירה, שעדיין לא נשואה
ראתה את התופעה

18
00:01:00,400 --> 00:01:02,600
כיצד האימא באמת שולטת
,על עצמה בגבורה

19
00:01:02,940 --> 00:01:04,080
.כיצד היא לא מאבדת עשתונות

20
00:01:04,240 --> 00:01:07,360
:היא ניגשה אליה ביציאה ואמרה לה
אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מתפעלת

21
00:01:07,640 --> 00:01:10,080
!כיצד הרגעת את יעלי הקטנה שלך, מדהים

22
00:01:10,880 --> 00:01:14,600
?אמרה לה האימא: את הבת שלי
,לבת קוראים תמרי

23
00:01:14,680 --> 00:01:15,460
.אני יעלי

24
00:01:18,620 --> 00:01:19,860
:אני דיברתי לעצמי

25
00:01:20,420 --> 00:01:23,980
.יעלי, תירגעי. יעלי, כבר יוצאים
.יעלי, הכול בסדר

26
00:01:25,780 --> 00:01:28,960
אנחנו צריכים פעמים רבות
.לדבר עם עצמנו קצת

27
00:01:29,460 --> 00:01:30,400
.לדבר עם עצמנו

28
00:01:31,780 --> 00:01:34,440
:כי לא סתם באמת הלל הזקן כבר אמר
אם אין אני לי מי לי

29
00:01:34,580 --> 00:01:36,680
ואם אני לא אעזור לעצמי אף אחד
.לא יכול לעזור לי

30
00:01:37,480 --> 00:01:42,520
ומיום ליום אתה רק רואה שיותר אנשים
.שציפית מהם מאכזבים אותך

31
00:01:43,800 --> 00:01:48,000
מיום ליום אתה רואה שדברים שחשבת
,שילכו כמו שאתה רוצה

32
00:01:48,300 --> 00:01:49,980
.לא ממש מסתדרים

33
00:01:51,300 --> 00:01:54,040
,והדבר היחיד שהוא תמיד בידיים של האדם

34
00:01:54,100 --> 00:01:55,560
,דיברנו על זה כבר כמה פעמים

35
00:01:55,760 --> 00:01:57,220
.זה הדרך שבה הוא מסתכל על הדברים

36
00:01:58,200 --> 00:02:00,300
לכן אתם תראו שהרבה מאוד מצוות

37
00:02:01,260 --> 00:02:04,780
ממארג המצוות של עם ישראל הן סביב
.הנושא של יציאת מצרים

38
00:02:05,180 --> 00:02:08,540
,כל דבר קטן: המזוזה - זכר ליציאת מצרים
,התפילין - זכר ליציאת מצרים

39
00:02:08,620 --> 00:02:11,380
,הקידוש - זכר ליציאת מצרים
.המון המון זכר ליציאת מצרים

40
00:02:11,880 --> 00:02:13,160
?מה הרעיון

41
00:02:13,860 --> 00:02:15,760
אז מן הסתם יש המון המון, אבל נקודה אחת

42
00:02:16,500 --> 00:02:17,580
,שכדאי לדעת אותה

43
00:02:17,780 --> 00:02:21,700
כך אומר החתם סופר, אחד מגדולי
,בעלי ההגות היהודית בדורות הקודמים

44
00:02:22,400 --> 00:02:24,080
.פוסק הלכה, מקובל גדול

45
00:02:24,940 --> 00:02:28,000
:הוא כותב
אם תתבונן אתה תראה תופעה די מוזרה

46
00:02:28,820 --> 00:02:29,680
שלכאורה

47
00:02:30,660 --> 00:02:33,340
,אלוקים יצא מהתמונה
אתה לא רואה אותו בתמונה

48
00:02:33,520 --> 00:02:36,300
,ואתה רואה עם שנקרא המצרים

49
00:02:36,800 --> 00:02:39,620
ארץ שנקראת מצרים
שפתאום עולה לכותרות

50
00:02:40,580 --> 00:02:41,800
.בצורה לא הגיונית

51
00:02:41,880 --> 00:02:45,620
זאת אומרת, הם לא היו פעם משהו
.סלבס, מה שנקרא

52
00:02:46,620 --> 00:02:48,200
.היו עוד מדינה מקרב המדינות

53
00:02:48,500 --> 00:02:49,320
פתאום

54
00:02:50,600 --> 00:02:52,880
,יש להם שבע שנים של שבע

55
00:02:52,960 --> 00:02:55,920
,שבע שנים של שובע
שבע שנים של עושר גדול

56
00:02:56,480 --> 00:03:00,360
ואחרי שבע שנים
בכל העולם נהיו שנים של רעב

57
00:03:00,660 --> 00:03:03,580
ורק אצלם יש שובע
מכיוון שהם התכוננו מראש

58
00:03:04,020 --> 00:03:06,350
אז מכל העולם נוהרים למקום הזה

59
00:03:06,400 --> 00:03:09,320
.וקונים בכסף, ים כסף - אוכל

60
00:03:09,740 --> 00:03:12,740
זאת אומרת, המדינה הזאת מתעשרת
ברמה מאוד מאוד גבוהה

61
00:03:13,200 --> 00:03:16,220
,בצורה שעוד פעם
.כל שאר המדינות מסביב לא

62
00:03:17,720 --> 00:03:23,040
,ועם ישראל, שהיה אז יעקב אבינו עם 70 נפש
,יורדים גם כן למקום הזה

63
00:03:23,440 --> 00:03:24,460
.מגיעים לשמה

64
00:03:25,205 --> 00:03:28,055
?ולא סתם מגיעים לשמה לנופש, אוקיי

65
00:03:28,500 --> 00:03:31,220
,פתאום גם משועבדים ונהיים עבדים

66
00:03:31,280 --> 00:03:33,840
,אבל לא סתם עבדים, תגיד לי
.עבדים נחמדים כאלה, לא יודע מה

67
00:03:34,140 --> 00:03:36,420
...לא. עבדים עם שוט

68
00:03:38,080 --> 00:03:39,980
מטבעים את הילדים ביאור

69
00:03:40,300 --> 00:03:41,880
.ומעבידים אותם בפרך

70
00:03:41,940 --> 00:03:42,940
?מה קורה פה

71
00:03:43,920 --> 00:03:45,240
?בשביל מה כל העסק הזה

72
00:03:45,300 --> 00:03:46,660
...נראה לך כאילו אלוקים

73
00:03:47,940 --> 00:03:48,500
?איפה אתה

74
00:03:49,180 --> 00:03:50,340
?הלו? הלו

75
00:03:52,300 --> 00:03:56,000
,וזה היה 310 שנים מתחילת שנות השבע
,כך הוא אומר

76
00:03:56,080 --> 00:03:59,840
,עד שהתחיל הבלגן הטוב
,מבחינתנו, של היציאה

77
00:04:00,580 --> 00:04:01,380
,שלוש מאות ועשרים שנה

78
00:04:01,420 --> 00:04:04,100
,זאת אומרת גם מלכים מתחלפים שמה
.זה לא היה פרעה אחד

79
00:04:04,980 --> 00:04:08,060
."פרעה נקרא במיתולוגיה המצרית "תחפנחס

80
00:04:09,320 --> 00:04:11,140
.חמוד. תחשוב על שם לבן שלך אם אתה רוצה

81
00:04:11,920 --> 00:04:13,590
.תחפנחס השני

82
00:04:14,100 --> 00:04:16,280
אז הם התחלפו, כבר נהיה שני, שלישי

83
00:04:16,680 --> 00:04:18,820
?וכולם שמה, אתה מבין
?הם נשארים למעלה. מה קורה

84
00:04:20,380 --> 00:04:22,910
כל זה, אומר החתם סופר, היה הכנה

85
00:04:23,900 --> 00:04:26,180
.לקראת היציאה של עם ישראל

86
00:04:26,655 --> 00:04:29,645
כי כך אומר הפסוק כשהקב"ה אמר
:את זה לאברהם אבינו הרבה לפני

87
00:04:29,820 --> 00:04:36,720
גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום"
ועינו אותם ארבע מאות שנה

88
00:04:37,540 --> 00:04:43,900
וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי"
."ואחרי כן יצאו ברכוש גדול

89
00:04:44,900 --> 00:04:49,580
,בסוף העם הזה, שהולך להיות משועבד
,הולך להיות בעבדות

90
00:04:50,140 --> 00:04:52,900
.הולך להיות בעינויים - יצא ברכוש גדול

91
00:04:54,600 --> 00:04:58,840
אומר החתם סופר: עם ישראל דאז
,לא ידע את הסוף הטוב

92
00:04:59,840 --> 00:05:03,080
הוא לא ידע שבעזרת השם בסופו של דבר
,הדברים יתהפכו

93
00:05:03,740 --> 00:05:06,360
.לכן הם היו בבעיה, הם היו בלחץ נורא

94
00:05:06,590 --> 00:05:09,580
הם לא ראו איזה אור בקצה המנהרה
?כי למה שיהיה אור בקצה המנהרה

95
00:05:09,700 --> 00:05:12,240
...אם 310 שנים לא היה זה לא

96
00:05:12,300 --> 00:05:16,220
,תחשוב, אנחנו, מדינת ישראל
,אנחנו כל כך הרבה תהפוכות עוברים, באמת

97
00:05:16,320 --> 00:05:17,580
...כאילו מלחמות

98
00:05:18,920 --> 00:05:20,360
.הכול משתנה פה מאוד מהר

99
00:05:20,620 --> 00:05:22,520
בסך הכול איזה 70 שנה אנחנו פה עוד מעט

100
00:05:23,840 --> 00:05:25,140
!...ולא יודע, הכול זז רררר

101
00:05:25,580 --> 00:05:27,080
...עליות, ירידות

102
00:05:29,940 --> 00:05:32,020
?אתם יודעים מזה 320 שנה אותו דבר

103
00:05:32,280 --> 00:05:33,400
.איזה שעמום

104
00:05:34,220 --> 00:05:36,340
?לא רק שעמום, זה כאילו למה שישתנה

105
00:05:36,400 --> 00:05:39,350
,אם 320 שנה לא השתנה
?מה פתאום עכשיו כן השתנה

106
00:05:40,120 --> 00:05:41,060
.או ישתנה

107
00:05:41,600 --> 00:05:44,150
.אבל אנחנו, אומר החתם סופר, לא כמוהם

108
00:05:44,800 --> 00:05:46,200
.הם לא ידעו את הסוף

109
00:05:47,140 --> 00:05:48,160
.אנחנו יודעים את הסוף

110
00:05:48,640 --> 00:05:51,760
,בסוף הם יצאו, ולא סתם יצאו
.יצאו ברכוש גדול

111
00:05:51,781 --> 00:05:53,993
,זאת אומרת, יצאו כאילו
.פה פה פה פה! יפה

112
00:05:55,680 --> 00:05:58,960
,עכשיו, זה לא נוגע אלינו רק ללמוד היסטוריה
.אלא זה נוגע לכל אחד מאיתנו

113
00:05:59,800 --> 00:06:02,700
,כי אם אנחנו מזכירים את זה כל יום
- כל הזמן: יציאת מצרים, יציאת מצרים

114
00:06:02,760 --> 00:06:03,970
יש פה שיעור עבורי

115
00:06:04,620 --> 00:06:08,180
,כי גם לנו יש תקופות כאלה
,אז לא 320 שנה, חס ושלום

116
00:06:08,940 --> 00:06:11,240
?יש לנו תקופות של יום, בסדר

117
00:06:11,300 --> 00:06:12,800
,יום שקמת על הפנים

118
00:06:13,480 --> 00:06:15,760
יום שאשתך החליטה לנגוח בך

119
00:06:16,620 --> 00:06:17,460
או שבעלך

120
00:06:18,280 --> 00:06:19,420
.קם על צד שמאל

121
00:06:20,600 --> 00:06:24,172
אומרים, למה מגילת אסתר נקראת
?מגילת אסתר ולא מגילת מרדכי ומגילת זה

122
00:06:24,418 --> 00:06:25,067
?מגילת לא יודע מה

123
00:06:25,098 --> 00:06:26,720
?למה אומרים מגילת אסתר
?למה היא נבחרה

124
00:06:27,380 --> 00:06:30,840
אז אומרים, מפה לומדים
.שמכל סיפור אישה עושה מגילה

125
00:06:34,600 --> 00:06:36,840
...אני חושב
?סליחה שאני מעיר פה, אוקיי

126
00:06:37,110 --> 00:06:39,460
...לפי דעתי, גברים לא פחות. תקשיבי

127
00:06:40,055 --> 00:06:41,505
,זרקת לו איזו מילה

128
00:06:42,420 --> 00:06:44,880
,את אפילו לא יודעת על מה, אני חותם לך
,את לא יודעת מה קרה

129
00:06:45,390 --> 00:06:48,025
!...הוא כבר, פה פה פה פה

130
00:06:49,600 --> 00:06:51,280
...נהיה עצבני

131
00:06:51,920 --> 00:06:53,080
!חאלס

132
00:06:53,180 --> 00:06:54,600
!רבנות

133
00:06:54,930 --> 00:06:56,006
?אה

134
00:06:56,580 --> 00:06:59,180
...כאילו היא מגילה? בוא'נה אתה

135
00:07:00,860 --> 00:07:02,360
.ספר תורה שלם, נראה לי אתה

136
00:07:03,680 --> 00:07:05,540
,כמו שהיה איזה ראש ממשלה
.אני לא אזכיר מי

137
00:07:07,160 --> 00:07:09,300
.מישהו ניגש אליו, נישק אותו
?הוא אמר לו: מה אתה מנשק אותי

138
00:07:09,400 --> 00:07:11,990
.אתה כמו ספר תורה, אמר לו
.כל שבוע פרשה חדשה

139
00:07:13,360 --> 00:07:14,280
...לא משנה

140
00:07:15,800 --> 00:07:18,590
,אבל אני אומר את זה לעצמנו

141
00:07:19,400 --> 00:07:22,220
,הם לא ידעו אז את הסוף הטוב

142
00:07:22,920 --> 00:07:26,700
,אנחנו יודעים שזה היה מהלך
.היה מהלך שהקב"ה עשה את זה

143
00:07:27,300 --> 00:07:30,640
.תקופה מאוד קשה, לא נזלזל בה
?תקופה ממש ממש קשה, בסדר

144
00:07:30,880 --> 00:07:32,800
,של באמת עינויים, באמת סבל אדיר

145
00:07:33,340 --> 00:07:35,720
."אבל בסופו של דבר - "ויצאו ברכוש גדול

146
00:07:36,360 --> 00:07:37,880
.זה אמור לחזק כל אחד מאיתנו

147
00:07:38,300 --> 00:07:42,780
כל אחד מאיתנו באשר הוא בסוף יצא
.ברכוש גדול, בסוף הדברים יסתדרו

148
00:07:43,000 --> 00:07:45,700
לפחות אני אבין אולי קצת
.מי מה מו וכן הלאה

149
00:07:46,340 --> 00:07:48,740
זו נקודה מאוד חשובה שעליה
.אני רוצה להתחיל לדבר

150
00:07:49,300 --> 00:07:50,880
,תחשבו קבוצת בנות

151
00:07:51,120 --> 00:07:53,480
.אני פרגנתי לכן מקודם אז ברשותכן

152
00:07:54,240 --> 00:07:56,420
,קבוצה של בנות יושבות במסעדה

153
00:07:56,860 --> 00:07:58,200
?חוגגות יום הולדת, אוקיי

154
00:07:58,760 --> 00:08:00,880
...ואתה יודע, מדברות, צחוקים וזה

155
00:08:02,660 --> 00:08:04,600
...פתאום מקק

156
00:08:06,860 --> 00:08:07,600
.נכנס

157
00:08:08,242 --> 00:08:09,557
!...אההה

158
00:08:10,720 --> 00:08:12,380
,הם לא יודעים לעוף טוב, המקקים

159
00:08:12,680 --> 00:08:15,400
אז עד שהוא המריא סוף כל סוף
...הוא לא מפסיק, כאילו

160
00:08:16,528 --> 00:08:18,583
,ב"רייס" כזה
,אין לו יכולת ניווט

161
00:08:18,618 --> 00:08:19,602
...הוא לא כאילו

162
00:08:19,920 --> 00:08:20,900
.הוא דוך ישר

163
00:08:21,320 --> 00:08:22,380
?כמו שהוא הולך, נכון

164
00:08:22,920 --> 00:08:23,580
הוא הולך אליך

165
00:08:24,340 --> 00:08:25,520
...ואתה כאילו: יואו, יואו, יואו

166
00:08:26,960 --> 00:08:30,760
בקיצור, המקק עף
.ונחת לאחת הבנות על הכתף

167
00:08:35,620 --> 00:08:36,510
...כמובן

168
00:08:37,320 --> 00:08:38,060
:שההיא כאילו

169
00:08:38,088 --> 00:08:41,900
!...אהה
!קחי אותו! קחי אותו! קחי אותו

170
00:08:42,448 --> 00:08:44,060
.אה? היא לא מסוגלת לגעת בו

171
00:08:44,700 --> 00:08:45,480
...כאילו הוא נושך אותה

172
00:08:46,100 --> 00:08:46,780
.זה תנין

173
00:08:47,380 --> 00:08:49,280
,זה מקק ואין לו שיניים
.אין לו שיניים

174
00:08:50,440 --> 00:08:51,340
.מחושים

175
00:08:51,900 --> 00:08:52,880
,עכשיו, ההוא לא קולט
...הוא לא

176
00:08:53,580 --> 00:08:55,500
?הוא כאילו חי בזמן אחר, נכון

177
00:08:55,560 --> 00:08:56,920
.הוא לא קולט מה קורה פה

178
00:08:57,380 --> 00:08:58,840
?מה? מה קרה

179
00:09:00,294 --> 00:09:03,300
...הוא לא
.הוא לא משתף פעולה, הוא לא נבהל גם

180
00:09:04,380 --> 00:09:07,190
,הוא כאילו יישאר עד המלחמה הגרעינית
...מה שנקרא, הוא לא

181
00:09:07,385 --> 00:09:08,827
?מי מסוגל עליו

182
00:09:09,065 --> 00:09:12,500
!...וההיא כאילו: אהה
!קחי אותו! קחי אותו! קחי אותו

183
00:09:12,840 --> 00:09:15,840
!עכשיו היא הצליחה להעיף אותו, פוף
?לדחוק את הפולש, אוקיי

184
00:09:17,500 --> 00:09:19,680
...וכמובן המקק עף

185
00:09:20,680 --> 00:09:22,240
.לחברה שלה בשיער

186
00:09:24,340 --> 00:09:27,880
עכשיו, תקשיבו, כשהיינו ילדים אמרו לנו
.שאם עטלף נכנס לשיער, מגלחים את השיער

187
00:09:27,940 --> 00:09:28,940
?אמרו לכם את זה פעם

188
00:09:30,800 --> 00:09:32,960
יש כל מיני דברים שעבדו עלינו
.כשהיינו קטנים, נראה לי

189
00:09:35,240 --> 00:09:36,300
?פעם הייתה לנו ילדות נחמדה, אה

190
00:09:37,560 --> 00:09:39,920
מישהו צילם מישהו אחר
,אז הוא אמר לו: תעשה זום

191
00:09:40,245 --> 00:09:43,595
אבל אל תעשה שלוש פעמים זום, כי אם תעשה
.זום זום זום, יעלה הזמר מכוורת הדבורים

192
00:09:43,760 --> 00:09:44,590
?זוכרים

193
00:09:44,860 --> 00:09:45,440
.טוב, לא משנה

194
00:09:45,480 --> 00:09:47,120
?הצעירים לא מבינים: מה זה? מה זה זום

195
00:09:48,720 --> 00:09:50,280
"...חביבי, "זום זום זום

196
00:09:51,400 --> 00:09:51,780
.טוב

197
00:09:54,900 --> 00:09:57,100
?אני קצת חוזר לנוסטלגיה, מה קרה

198
00:09:59,140 --> 00:10:00,580
...בקיצור, אז

199
00:10:01,050 --> 00:10:03,320
,טוב, נכנס לשיער שלה
,שיער מתולתל כזה

200
00:10:04,520 --> 00:10:05,280
...והוא כאילו

201
00:10:06,060 --> 00:10:06,720
!...והיא כאילו: אהה

202
00:10:07,180 --> 00:10:08,880
היינו צריכים לחזור על זה
?כמו הקודם, בסדר

203
00:10:09,780 --> 00:10:13,640
,עכשיו, המאבטח, מסכן
...מהכניסה היה בטוח, חס ושלום

204
00:10:13,720 --> 00:10:15,420
.השם ירחם, היום בתקופה שלנו זה מפחיד

205
00:10:16,000 --> 00:10:17,340
,היה בטוח אירוע פח"ע

206
00:10:17,680 --> 00:10:20,660
:הוא רץ כאילו עם הנשק שלוף
?מה קורה פה

207
00:10:21,460 --> 00:10:22,080
...טוב, המקף

208
00:10:22,980 --> 00:10:24,340
...המקף"... המקק"

209
00:10:26,820 --> 00:10:28,880
?המקק ראה סוף כל סוף גבר, אוקיי

210
00:10:29,400 --> 00:10:30,820
!אז הוא רץ אליו: בוא, מאמי, בוא

211
00:10:31,140 --> 00:10:33,180
.והוא נחת למאבטח כאן

212
00:10:34,240 --> 00:10:37,350
,טוב, המאבטח... כולם היו בהלם
.בואו נראה מה יהיה עכשיו

213
00:10:37,860 --> 00:10:39,120
...המאבטח כאילו ככה

214
00:10:39,900 --> 00:10:40,700
תפס אותו

215
00:10:41,180 --> 00:10:42,160
.ושלק אותו

216
00:10:42,620 --> 00:10:43,320
.סתם, חס ושלום

217
00:10:44,880 --> 00:10:45,960
?תאילנדי, מה קרה

218
00:10:49,960 --> 00:10:51,120
,תפס אותו

219
00:10:52,400 --> 00:10:56,000
?לקח אותו לחלון ושחרר אותו, בסדר

220
00:10:56,060 --> 00:10:56,500
.העיף אותו

221
00:10:57,460 --> 00:10:58,260
עכשיו מגיעה השאלה

222
00:10:58,860 --> 00:11:01,880
?מי גרם למהומה במסעדה

223
00:11:03,160 --> 00:11:03,780
.המקק

224
00:11:04,240 --> 00:11:07,010
המקק, כשהוא נפל
.על המאבטח, הוא לא התפרע

225
00:11:07,280 --> 00:11:10,090
,זה לא המקק כי אם המקק
...אז כל מי שנוגע בו אמור

226
00:11:10,320 --> 00:11:11,820
.אוקיי? זה כמו אש, אש תמיד שורפת

227
00:11:12,440 --> 00:11:13,840
?אז זה לא המקק. מי

228
00:11:14,240 --> 00:11:15,220
.הבנות. לא אמרנו

229
00:11:15,320 --> 00:11:18,600
?למה? למה לעשות מגדריות

230
00:11:19,520 --> 00:11:22,600
אלו לא הבנות כי היו עוד בנות שמה
?שלא צרחו, בסדר

231
00:11:23,280 --> 00:11:23,860
?אלא מה

232
00:11:24,420 --> 00:11:26,960
.זו התגובה של הבנות למקק

233
00:11:27,680 --> 00:11:28,260
?בסדר

234
00:11:28,685 --> 00:11:31,945
...התגובה של הבנה... של הבת

235
00:11:32,120 --> 00:11:33,480
."יצא לי "של הבנה

236
00:11:35,400 --> 00:11:39,100
,התגובה של הבחורה
של שתי הנשים למקק

237
00:11:39,880 --> 00:11:41,580
.היא זאת שגרמה את הבלגן

238
00:11:42,060 --> 00:11:44,240
?עכשיו, למה אני אומר את זה
.כי מבחינתנו זה השיעור

239
00:11:45,080 --> 00:11:48,180
המקק הוא רק אב-טיפוס
.לכל מיני בעיות שיש לנו

240
00:11:49,420 --> 00:11:51,820
.זה לא השכן, זה לא הבעל

241
00:11:51,960 --> 00:11:54,850
,המקק הוא הראשי תיבות

242
00:11:55,100 --> 00:11:59,040
,הוא הראשי מה? ראשי פרקים
.לא יודע, משהו, אוקיי? כותרת

243
00:11:59,520 --> 00:12:00,240
...זהו, אוף

244
00:12:01,200 --> 00:12:01,900
.לחץ היום

245
00:12:02,720 --> 00:12:04,640
.הוא רק כביכול הכותרת

246
00:12:04,680 --> 00:12:07,440
:מתחתיו שים את מי שאתה רוצה
,מי שעושה לך בלגן

247
00:12:07,500 --> 00:12:10,780
,מי שמציק לך, מי שמפריע לך
.מי שמעצבן אותך, מי שאתה רוצה

248
00:12:11,440 --> 00:12:13,060
?הכותרת שלו היא המקק, אוקיי

249
00:12:14,660 --> 00:12:15,980
.אבל לא הוא זה שגורם

250
00:12:16,280 --> 00:12:17,540
לא הוא זה שגורם

251
00:12:18,360 --> 00:12:21,840
כי אתה רואה שהוא נופל על אנשים אחרים
.וזה לא בהכרח גורם את אותה תגובה

252
00:12:22,420 --> 00:12:29,020
אלא התגובה שלי למקק היא זו שבעצם
,גורמת לי או משליכה אחרי זה על מצב רוחי

253
00:12:29,540 --> 00:12:31,560
,על המצב שלי הכללי

254
00:12:32,440 --> 00:12:33,790
.על הרגשות שלי וכן הלאה

255
00:12:34,560 --> 00:12:36,080
,לכן העבודה שלנו היא לזכור

256
00:12:36,960 --> 00:12:38,480
.לפחות שבשכל נבין את זה

257
00:12:38,680 --> 00:12:42,380
עוד פעם אני אומר, אנחנו מדברים על הרבה
דברים וזה טוב להבין את זה שכלית

258
00:12:42,420 --> 00:12:45,620
.מכיוון שכשנגיע בפועל, קצת שוכחים

259
00:12:46,240 --> 00:12:47,580
.אבל הרעיון טוב, הרב

260
00:12:49,760 --> 00:12:51,040
לא, לפחות שנזכור את זה

261
00:12:51,080 --> 00:12:53,630
כי יבואו רגעים
?שאני אהיה רגוע קצת, בסדר

262
00:12:53,635 --> 00:12:56,045
,זאת אומרת, חס ושלום
,אחרי שמישהו עיצבן אותך, לקח לך

263
00:12:56,100 --> 00:12:58,820
זה טבעי להתעצבן, זה טבעי להיפגע

264
00:12:59,080 --> 00:13:01,430
,אבל יבואו רגעים של טיפה התפכחות

265
00:13:01,660 --> 00:13:06,800
רגעים של מחשבה ואז לפחות
,שיהיו לי כלים מה לחשוב

266
00:13:06,960 --> 00:13:09,500
,מה להגיד לעצמי, איך להרגיע את עצמי

267
00:13:09,760 --> 00:13:14,140
כי אחרת אני נשאר עם המועקה הזאת
לאורך תקופה מאוד ארוכה

268
00:13:14,180 --> 00:13:16,760
ואין מה שישחרר לי את זה
.כי אין סיבה שאני אשחרר את זה

269
00:13:16,900 --> 00:13:19,720
אבל אם אני אבין דרך מחשבה
.אולי זה יעזור לי

270
00:13:21,060 --> 00:13:24,360
,שמעתי מאדם אחד, שהוא אורגניסט

271
00:13:25,720 --> 00:13:27,280
יום אחד הוא קיבל טלפון

272
00:13:30,140 --> 00:13:31,280
שרצו להזמין אותו לאירוע

273
00:13:32,060 --> 00:13:33,240
:ושאלו אותו

274
00:13:34,900 --> 00:13:35,740
?כמה אתה לוקח

275
00:13:36,230 --> 00:13:39,320
אז הוא אמר: בואו תסבירו לי קודם
,את האירוע, למי זה

276
00:13:40,120 --> 00:13:41,500
.איך קוראים לך, עם מי אני מדבר

277
00:13:41,780 --> 00:13:44,480
ואז זה שמאחורי הקו הזדהה בשמו

278
00:13:45,240 --> 00:13:49,040
.והאורגניסט אומר: אני ישר זיהיתי מי זה

279
00:13:49,860 --> 00:13:53,980
,יישמע לכם מצחיק
אבל לפני 35 שנה הייתי ילד צעיר

280
00:13:54,480 --> 00:13:56,340
במעין כמו תנועת נוער כזאת

281
00:13:57,100 --> 00:13:58,220
והוא היה מדריך שמה

282
00:13:59,440 --> 00:14:02,840
והוא החליט שהוא המדריך הגדול

283
00:14:03,340 --> 00:14:05,580
והוא צריך לחנך את החניכים הצעירים

284
00:14:05,980 --> 00:14:07,440
ואני קצת הייתי ילד שובב

285
00:14:08,040 --> 00:14:09,240
,והתפרעתי, אני מודה

286
00:14:09,680 --> 00:14:11,820
והוא החליט ללמד אותי לקח
.לפני כל הכיתה

287
00:14:13,120 --> 00:14:14,300
...הוא לקח סרגל

288
00:14:14,940 --> 00:14:17,960
,לפני 35 שנה אולי זה היה נהוג
.אני לא יודע

289
00:14:18,440 --> 00:14:20,940
:לקח סרגל, אמר לי
.תעשה ככה עם האצבעות

290
00:14:21,780 --> 00:14:26,340
:ולפני כל הכיתה הוא אמר
.רק שתראו, למי שמתחצף, מה קורה לו

291
00:14:26,880 --> 00:14:29,620
הוא לקח את הסרגל
...ונתן לי מכה על האצבעות

292
00:14:31,580 --> 00:14:34,620
.היה קר כל כך, זה היה כאב נורא

293
00:14:34,880 --> 00:14:38,560
,אבל עזוב הכאב, לא אכפת לי הכאב
...הבושות, ההשפלה

294
00:14:39,680 --> 00:14:43,060
,אני... אין לך מושג, אני הייתי אז ילד קטן
.הוא בכמה שנים יותר גדול ממני

295
00:14:43,100 --> 00:14:44,160
.לא הייתי מסוגל לעשות לו כלום

296
00:14:45,000 --> 00:14:47,860
,איך שהוא אמר לי את השם
.ישר קפץ לי: הנה, זה הוא

297
00:14:48,240 --> 00:14:49,450
.זה הוא. 100 אחוז זה הוא

298
00:14:51,020 --> 00:14:51,780
.התלבטתי

299
00:14:52,800 --> 00:14:55,920
,אני לא רוצה לנגן לו באירוע שלו

300
00:14:55,960 --> 00:14:58,220
אני רוצה לעלות על הבמה
,ולבזות אותו לפני כולם

301
00:14:58,260 --> 00:15:00,000
להגיד לו בדיוק מה אני חושב עליו
,על מה שהוא עשה לי

302
00:15:00,880 --> 00:15:03,480
אבל אני לא אעשה את זה
,כי אני בכל זאת בן אדם שהוא... אתה יודע

303
00:15:04,720 --> 00:15:06,100
.קצת בן אדם ולא כמוהו

304
00:15:07,000 --> 00:15:07,804
.אז אמרתי: אני אדחה אותו

305
00:15:07,829 --> 00:15:09,608
:עכשיו, אני לא אגיד לו
.לא, אני לא מנגן אצלך באירוע

306
00:15:09,760 --> 00:15:12,700
אמרתי: אני אדפוק לו מחיר
.והוא ירד מהמחיר ממילא

307
00:15:13,540 --> 00:15:16,340
,בדרך כלל אורגניסט לוקח 300-200 דולר

308
00:15:16,840 --> 00:15:19,360
.אמרתי לו: אני לוקח 700 דולר

309
00:15:21,040 --> 00:15:22,040
?הוא אמר: 700 דולר

310
00:15:23,660 --> 00:15:26,610
.טוב, סימן שאתה שווה את זה
.אני לוקח אותך

311
00:15:29,000 --> 00:15:33,740
,אמר: טוב לפחות אני איהנה מה-700 דולר
."אני כאילו ארגיש "זו הנקמה שלי

312
00:15:34,294 --> 00:15:35,160
.בסדר

313
00:15:35,880 --> 00:15:39,440
.ניגנתי אצלו באירוע ולא דיברתי שום דבר
.זה באמת היה הוא

314
00:15:39,580 --> 00:15:40,000
.בסדר

315
00:15:40,360 --> 00:15:42,020
,ה-700 דולר
.הרגשתי כאילו: וואלה, הראיתי לו

316
00:15:42,080 --> 00:15:44,980
.וואלה, תאמין לי, מגיע לו
.זה קנס משמיים

317
00:15:47,280 --> 00:15:48,540
.טוב, עברה שנה

318
00:15:48,980 --> 00:15:52,140
.עברה שנה. שוב פעם טלפון
.מי? הוא

319
00:15:53,320 --> 00:15:57,560
,שלום. מאוד נהנינו ממך באירוע הקודם
.היינו שמחים שתבוא אלינו שוב

320
00:15:59,020 --> 00:16:00,720
,אז הוא אומר לו: אבל תקשיב
.אני העליתי את המחיר

321
00:16:01,800 --> 00:16:04,540
...אתה יודע, עם השנים יש אינפלציה ו

322
00:16:05,060 --> 00:16:07,040
.אבל בשבילך, רק בשבילך, 850 דולר

323
00:16:07,870 --> 00:16:08,640
.באמת זה רק בשבילו

324
00:16:11,100 --> 00:16:11,900
.הוא לא שיקר

325
00:16:14,215 --> 00:16:15,215
.הוא לא שיקר

326
00:16:17,000 --> 00:16:19,890
הוא אמר: טוב, אם זה המחיר
.סימן שהשתפרת

327
00:16:21,120 --> 00:16:21,820
.שווה לי

328
00:16:22,180 --> 00:16:22,900
.לקח אותו

329
00:16:23,440 --> 00:16:27,500
הוא אומר, תקשיבו: ככה חמש שמחות
.הוא הזמין אותי, חמש שמחות

330
00:16:28,600 --> 00:16:30,560
,עד שבשמחה החמישית כבר

331
00:16:31,180 --> 00:16:31,640
,אני מודה

332
00:16:31,700 --> 00:16:36,820
:אתה יודע, כבר לא כעסתי עליו. אמרתי
.בוא'נה, קנסתי אותו כבר לגלגול קודם, נראה לי

333
00:16:37,420 --> 00:16:38,820
.בסדר, עשינו טעות

334
00:16:40,660 --> 00:16:42,200
,אז באירוע השישי שהוא הזמין אותי

335
00:16:42,880 --> 00:16:45,850
:בסוף האירוע אמרתי לו
.אתה צריך להביא לי רק 250 דולר

336
00:16:47,260 --> 00:16:48,460
ואז הוא מסתכל עליו

337
00:16:49,220 --> 00:16:52,600
,ואותו בן אדם אומר לו: אברמל

338
00:16:53,820 --> 00:16:54,910
?אתה סולח לי

339
00:16:55,600 --> 00:16:57,580
.הוא אומר: הפנים שלי נהיו לבנות

340
00:16:58,680 --> 00:17:00,880
?אתה יודע כמה שנים לא קראו לי אברמל

341
00:17:02,080 --> 00:17:03,560
.זה מהשטייטל

342
00:17:03,860 --> 00:17:04,700
.אברמל

343
00:17:06,380 --> 00:17:08,580
.בלי לפגוע אם יש פה אברמל, חס ושלום

344
00:17:12,320 --> 00:17:13,720
?אתה יודע כמה שנים לא קראו לי אברמל

345
00:17:14,960 --> 00:17:17,450
ואז הוא אומר: אתה ודאי זיהית אותי

346
00:17:18,340 --> 00:17:20,820
ואני אגיד לך שלפני כמה שנים

347
00:17:21,580 --> 00:17:23,220
.מישהו סיפר לי שאני מאוד פגעתי בך

348
00:17:23,500 --> 00:17:27,020
:נפגשנו כמו פגישת מחזור כזו ומישהו אמר לי
אתה יודע, אתה זוכר לפני כל כך הרבה שנים

349
00:17:27,340 --> 00:17:29,460
...היה בחור בשם
.אתה מאוד פגעת בו

350
00:17:29,520 --> 00:17:31,480
.אני דיברתי איתו והוא ממש כועס עליך

351
00:17:32,300 --> 00:17:35,400
,החלטתי שאני רוצה לפצות אותך
.אבל ידעתי שאני לא הולך לבקש סתם סליחה

352
00:17:36,240 --> 00:17:37,520
.אמרתי: אני אזמין אותך לאירועים שלי

353
00:17:38,240 --> 00:17:41,580
מה שתבחר אני אשלם לך
.ומבחינתי זה הקנס שאני משלם

354
00:17:42,140 --> 00:17:44,040
,אני ידעתי שזה מחיר הרבה יותר גבוה
,אל תדאג

355
00:17:44,720 --> 00:17:46,640
.אבל אני שמחתי לשלם את זה

356
00:17:47,060 --> 00:17:51,640
שמחתי לשלם את זה ועכשיו, אחרי שאני
.רואה ש... יש לי הרגשה שאולי קצת סלחת לי

357
00:17:52,380 --> 00:17:53,340
.אז אני מבקש ממך סליחה

358
00:17:54,040 --> 00:17:54,740
.תסלח לי

359
00:17:55,640 --> 00:17:56,880
.הוא אומר: הוא התחיל לבכות

360
00:17:57,640 --> 00:17:59,640
.לא האורגניסט, ההוא, הפוגע, מה שנקרא

361
00:18:01,620 --> 00:18:04,430
.אבל הוא אומר: הרגשתי שבאמת הוא התחרט

362
00:18:04,680 --> 00:18:06,360
.אמרתי לו: אני מוחל לך בלב שלם

363
00:18:06,780 --> 00:18:08,780
הוא ביקש ממני שאחרי 120

364
00:18:09,720 --> 00:18:12,480
תעמוד על הקבר שלי
?ותגיד שאתה סולח לי, בסדר

365
00:18:13,435 --> 00:18:16,085
,והמשפט האחרון שהיה
,ככה הם שלחו לי את זה

366
00:18:16,800 --> 00:18:18,650
,הוא עמד על הקבר שלו אחרי שהוא נפטר

367
00:18:19,180 --> 00:18:21,560
,הוא אמר: אני מוחל לך
.איש יקר, באמת ובתמים

368
00:18:22,260 --> 00:18:24,340
,אין לי בליבי דבר עליך

369
00:18:24,940 --> 00:18:25,990
פייסת אותי

370
00:18:26,300 --> 00:18:29,110
.ולימדת אותי כיצד לפייס אחרים

371
00:18:29,720 --> 00:18:32,620
תבוא לעולם האמת זך ונקי
.ואל תיענש בגללי

372
00:18:33,605 --> 00:18:34,605
.סלח לו

373
00:18:35,200 --> 00:18:39,120
,אני אומר את זה לעצמנו כי כל אחד מאיתנו
.מן הסתם, עושה טעויות בחיים, מן הסתם פוגע

374
00:18:40,560 --> 00:18:42,500
,אז אם אנחנו הנפגעים

375
00:18:43,360 --> 00:18:45,660
.אז אנחנו צריכים להגיד לעצמנו: זה מקק

376
00:18:46,780 --> 00:18:50,540
ולא המקק הוא זה שגורם לי, אלא התגובה שלי
.למקק. אני יכול לבחור להגיב אחרת

377
00:18:51,480 --> 00:18:54,700
?אבל אם אנחנו הפוגעים, חס ושלום, כן

378
00:18:55,540 --> 00:18:58,080
:אז אנחנו לא יכולים להגיד
.בסדר, אז שיחשוב שאני מקק

379
00:18:59,100 --> 00:18:59,680
.זה לא

380
00:19:00,420 --> 00:19:03,840
זה אנחנו כן צריכים לחשוב איך אני יכול
.לפייס את השני עד כמה שהדבר הזה ניתן

381
00:19:05,180 --> 00:19:06,500
אז כדי לא לייאש את עצמנו

382
00:19:06,540 --> 00:19:10,110
.כי כל אחד מאיתנו פוגע ופגע ונפגע וייפגע

383
00:19:10,160 --> 00:19:11,960
,לא, ייפגע לא, בעזרת השם
...אבל אתה יודע

384
00:19:12,705 --> 00:19:15,345
אני אלמד אתכם איך התורה מלמדת אותנו
.שאין ייאוש בעולם כלל

385
00:19:16,140 --> 00:19:16,860
?מה הכוונה

386
00:19:17,000 --> 00:19:18,540
,יש שני חבר'ה בתורה

387
00:19:19,080 --> 00:19:23,860
...מי שיקרא פעם תנ"ך, הם מלווים הרבה
.לאורך כל ספר שמות, הם כוכבים שם גדולים

388
00:19:24,360 --> 00:19:26,020
.קוראים להם דתן ואבירם

389
00:19:26,300 --> 00:19:28,580
,אם כבר דיברנו על מיתולוגיה
.זה כמו שמשון ויובב

390
00:19:29,560 --> 00:19:31,560
?יש כאילו צמד, אתה מכיר

391
00:19:31,760 --> 00:19:34,560
,דתן ואבירם, מה שנקרא, שיהיו בריאים

392
00:19:34,960 --> 00:19:37,800
,לאורך כל התנ"ך - ספר שמות
. הם עושים בלגן

393
00:19:38,780 --> 00:19:41,420
.כבר בהתחלה, במצרים, הם הולכים מכות

394
00:19:42,040 --> 00:19:45,460
,משה רבנו בא להפריד והם מאיימים גם עליו

395
00:19:45,560 --> 00:19:46,400
.בלגן שלם

396
00:19:46,880 --> 00:19:49,560
.אחרי זה, כשיוצאים ממצרים, הם לא יוצאים

397
00:19:49,800 --> 00:19:51,780
.לא בא להם
.סבבה להם במצרים

398
00:19:52,340 --> 00:19:53,190
.נשארו

399
00:19:53,980 --> 00:19:57,000
אחרי זה הם מחליטים כן לצאת, למה הם רואים
,את כל החגיגה שיש בקריעת ים סוף

400
00:19:57,020 --> 00:19:58,980
...הם אומרים: וואלה, אנחנו מפסידים פה

401
00:19:59,520 --> 00:20:00,380
.רצו גם

402
00:20:00,920 --> 00:20:04,840
,ואחרי זה היה עם און בן פלת
.דתן ואבירם, קורח ועדתו

403
00:20:05,060 --> 00:20:07,620
.הם גם בפנים
.מה, אם יש חגיגה, גם אנחנו פה

404
00:20:08,900 --> 00:20:11,840
,אז שואלים חז"ל שתי שאלות
:שימו לב טוב. שאלה אחת

405
00:20:12,400 --> 00:20:14,110
.הם היו צריכים למות במכת חושך

406
00:20:14,460 --> 00:20:16,120
.מי שיודע, היו עשר מכות

407
00:20:19,300 --> 00:20:20,380
.עשר מכות

408
00:20:20,880 --> 00:20:21,880
.הייתה מכת חושך

409
00:20:22,180 --> 00:20:26,700
.במכת חושך מתו ארבע חמישיות מעם ישראל

410
00:20:27,740 --> 00:20:31,040
תקשיבו טוב, ארבע חמישיות מעם ישראל
.נפטרו במכת חושך

411
00:20:31,740 --> 00:20:34,220
:הפסוק אומר
."חמושים עלו בני ישראל ממצרים"

412
00:20:34,260 --> 00:20:35,120
?"מה זה "חמושים

413
00:20:35,160 --> 00:20:36,250
.אחד מחמישה

414
00:20:36,660 --> 00:20:37,700
.רק אחד מחמישה עלו

415
00:20:38,320 --> 00:20:40,240
.רוב עם ישראל מת במכת החושך

416
00:20:41,800 --> 00:20:43,280
?למה הם לא מתו במכת החושך

417
00:20:43,298 --> 00:20:43,888
,מי שמת במכת החושך

418
00:20:43,905 --> 00:20:46,701
,הכוונה אלה שלא היו ראויים לצאת
.אלה שלא היו הכי בסדר

419
00:20:47,080 --> 00:20:49,220
...נו, דתן ואבירם ראשונים היו צריכים

420
00:20:49,480 --> 00:20:51,220
...חבר'ה, בחושך

421
00:20:52,060 --> 00:20:55,620
איך הם ניצלו ממכת החושך? אתה יכול
?להסביר לי? מה הייתה הסגולה שלהם

422
00:20:55,960 --> 00:20:56,880
.שאלה ראשונה

423
00:20:57,260 --> 00:20:57,980
:שאלה שנייה

424
00:20:58,780 --> 00:21:01,480
,עם ישראל בקריעת ים סוף
.המצרים באים - טובעים

425
00:21:02,400 --> 00:21:03,660
?מה עם דתן ואבירם

426
00:21:04,220 --> 00:21:05,380
?איך הם הגיעו אחרי זה לעם ישראל

427
00:21:05,420 --> 00:21:06,640
...היי, גם אנחנו פה, כאילו

428
00:21:07,300 --> 00:21:10,260
...איך הם הגיעו אחרי זה? הייתה קריעת
.די, הים נסגר, חאלס

429
00:21:10,960 --> 00:21:14,070
:אומרים חז"ל, תקשיבו טוב
.הייתה להם קריעת ים סוף פרטית

430
00:21:14,740 --> 00:21:15,900
,הם הגיעו בסוף

431
00:21:16,460 --> 00:21:19,340
...כאילו: טוב, אלוקים, אתה יכול
.סליחה שאיחרנו

432
00:21:20,160 --> 00:21:22,215
,בקטנה, אתה יודע
?מה זה בשבילך קריעת ים סוף

433
00:21:22,460 --> 00:21:23,820
.זרוק איזו מילה, נו, שייקרע

434
00:21:25,820 --> 00:21:27,160
!ונקרע להם הים בשבילם

435
00:21:27,680 --> 00:21:30,740
?תגיד לי, מה קורה פה
.הם, היו צריכים להטביע אותם בים

436
00:21:32,240 --> 00:21:35,620
אלא אנחנו נלמד מפה
,שגם אם אדם חושב שהוא רשע, חס ושלום

437
00:21:35,820 --> 00:21:39,420
באמת הוא עשה שטויות
...ובאמת, לא יודע מה, קלקל, הרס

438
00:21:42,120 --> 00:21:44,340
לדעת שאם אתה אפילו
...תעשה משהו מסוים

439
00:21:45,580 --> 00:21:46,100
?מה

440
00:21:46,860 --> 00:21:48,660
אז אני קורא לכם
פירוש הרא"ש על התורה

441
00:21:48,800 --> 00:21:51,260
והוא מסביר למה הם ניצלו
.ממכת החושך קודם כול

442
00:21:51,522 --> 00:21:53,595
...אומר הרא"ש
.הרא"ש זה אחד מבעלי הראשונים

443
00:21:53,787 --> 00:21:56,395
.אני מדבר על לפני כ-700 שנה, 750 שנה

444
00:21:57,220 --> 00:22:00,680
יש לשאול מה שמובא"
."שמתו כל הרשעים בתוך ג' ימי האפלה

445
00:22:02,380 --> 00:22:03,880
?כל מכה הייתה שבוע, בסדר

446
00:22:04,120 --> 00:22:05,880
:מכת חושך חולקה לשני חלקים

447
00:22:06,260 --> 00:22:10,040
שלושה ימים של חושך
."ושלושה ימים של "וימש חושך

448
00:22:10,200 --> 00:22:13,000
החושך היה ממש ממשי
."ולכן יש מושג של "חושך מצרים

449
00:22:13,100 --> 00:22:14,940
!יו, איזה חושך מצרים עכשיו
?אתה מכיר את זה

450
00:22:15,100 --> 00:22:15,920
?מאיפה זה הגיע

451
00:22:16,500 --> 00:22:20,880
,כי במכת חושך, בשלושת הימים השניים
.היה כזה חושך של ממשיות, אנשים לא זזו

452
00:22:21,040 --> 00:22:22,420
.תחשוב מצרי לא יכול לזוז

453
00:22:23,140 --> 00:22:25,240
."היהודים סבבה, "והיה אור במושבותם

454
00:22:25,300 --> 00:22:26,940
,הם כאילו הסתובבו
?סבבה, מה קורה וזה

455
00:22:27,540 --> 00:22:29,160
תחשבו, הם נכנסו לבית של מצרי
...והמצרי כאילו ככה

456
00:22:30,160 --> 00:22:33,360
.עכשיו, זה מצרי שעינה אותם
?מה בא לך לעשות לו

457
00:22:35,020 --> 00:22:37,120
...בוא, בוא, בוא, יא

458
00:22:37,760 --> 00:22:39,880
,לא אברך אותו עכשיו
.אבל אתה יודע מה הייתי מברך

459
00:22:41,880 --> 00:22:43,460
...אפילו רק עושה לו זמזומים באוזן

460
00:22:46,100 --> 00:22:46,920
...לוקח נוצה

461
00:22:49,380 --> 00:22:52,120
.תן לי ליהנות
.הם לא עשו את זה, הם לא עשו

462
00:22:52,820 --> 00:22:53,820
...טוב, אבל

463
00:22:56,220 --> 00:22:59,080
יש לשאול מה שמובא"
שמתו כל הרשעים ב-ג' ימי חשיכה

464
00:22:59,760 --> 00:23:02,420
ודתן ואבירם לא מתו"
."למרות שהיו רשעים גמורים

465
00:23:02,480 --> 00:23:03,140
...בוא'נה, הם היו

466
00:23:03,140 --> 00:23:03,220
...בינינו
...בוא'נה, הם היו

467
00:23:03,220 --> 00:23:03,780
...בינינו

468
00:23:04,660 --> 00:23:07,560
,יש לומר שאף על פי שהיו רשעים"

469
00:23:08,225 --> 00:23:10,705
."לא נתייאשו מן הגאולה"

470
00:23:11,560 --> 00:23:12,160
.זהו

471
00:23:12,420 --> 00:23:15,020
.לא נתייאשו מן הגאולה

472
00:23:15,300 --> 00:23:18,840
.נקודה ראשונה: אסור לך להתייאש

473
00:23:19,420 --> 00:23:23,640
גם אם נראה לך שלך לא מגיע
ואתה על הפנים

474
00:23:23,700 --> 00:23:26,640
.ואת, השם יעזור לך, גברת
.סליחה שאני אומר לך את זה בפנים

475
00:23:27,600 --> 00:23:29,280
,זו לא, לא צורה
.לא צורה

476
00:23:30,700 --> 00:23:31,520
.אין כזה דבר

477
00:23:31,980 --> 00:23:35,760
אין כזה דבר. כל אחד מאיתנו
...צריך להבין שהוא כמו

478
00:23:36,100 --> 00:23:38,370
,אתה יודע, ראיתי תרנגולת
.זה היה כל כך יפה, אם מישהו ראה פעם

479
00:23:38,560 --> 00:23:40,660
התרנגולות כשחם

480
00:23:41,160 --> 00:23:43,310
הן רוצות להתקרר בחול

481
00:23:43,880 --> 00:23:45,240
אז הן יושבות בחול ככה

482
00:23:45,900 --> 00:23:46,840
והן עושות ככה

483
00:23:47,140 --> 00:23:51,160
.ואז הן קצת שוקעות בחול
עכשיו, לאט לאט הן מלוכלכות בחול

484
00:23:51,240 --> 00:23:52,840
...ואז פתאום הן קמות ועושות ככה

485
00:23:53,440 --> 00:23:55,000
...כאילו... כל הנוצות

486
00:23:55,260 --> 00:23:56,340
.וזהו, והן נקיות כאלה

487
00:23:56,640 --> 00:23:57,740
?אותו דבר אתה, בסדר

488
00:23:57,820 --> 00:24:01,480
.אז היית בתוך הבוץ, בסדר
...בוא תתנער, תתנער, תתנער

489
00:24:01,820 --> 00:24:04,260
.תתנער והכול יהיה בסדר, תתנער

490
00:24:04,880 --> 00:24:07,180
...אם דתן ואבירם לא איבדו את ה

491
00:24:07,820 --> 00:24:08,520
.אז גם אתה לא

492
00:24:08,660 --> 00:24:09,220
.גם אתה לא

493
00:24:09,380 --> 00:24:11,220
,אבל עוד דבר אחד
?למה הם זכו לקריעת ים סוף

494
00:24:11,260 --> 00:24:13,600
מילא, בסדר, לא מתו
.במכת האפילה - יאללה

495
00:24:14,040 --> 00:24:14,880
.האמינו, סבבה

496
00:24:15,460 --> 00:24:16,800
,אבל קריעת ים סוף לא מגיע להם

497
00:24:16,880 --> 00:24:17,700
.לא מגיע להם

498
00:24:18,080 --> 00:24:19,200
?כן מגיע להם. אתה יודע למה

499
00:24:19,560 --> 00:24:20,320
.הם חטפו מכות

500
00:24:21,100 --> 00:24:21,960
?מה זאת אומרת חטפו מכות

501
00:24:22,720 --> 00:24:23,780
.במצרים היו שוטרים

502
00:24:24,820 --> 00:24:25,780
...השוטרים

503
00:24:25,920 --> 00:24:27,020
,לא קשור עכשיו לעמונה

504
00:24:28,740 --> 00:24:29,620
.אבל גם הם חטפו מכות

505
00:24:30,440 --> 00:24:32,440
.גם הם חטפו מכות
.יש... טוב, לא משנה עכשיו

506
00:24:33,140 --> 00:24:34,200
...אסור לדבר אקטואליה

507
00:24:35,300 --> 00:24:37,580
כי כל צד שאתה לוקח אתה תעצבן צד אחר

508
00:24:38,500 --> 00:24:39,080
אז עדיף

509
00:24:40,200 --> 00:24:40,680
...ששש

510
00:24:42,220 --> 00:24:42,820
,בקיצור

511
00:24:44,320 --> 00:24:45,560
.דתן ואבירם היו שוטרים

512
00:24:45,760 --> 00:24:48,000
במצרים היו שוטרים שהמצרים עינו אותם

513
00:24:48,440 --> 00:24:49,820
.לספור את העבודה של עם ישראל

514
00:24:49,860 --> 00:24:51,560
.טוב, בוא נראה כמה לבנים עשו

515
00:24:51,740 --> 00:24:56,300
,אם ישראל לא היו עושים מספיק לבנים
.מי היה חוטף מכות? השוטרים

516
00:24:56,940 --> 00:24:59,180
השוטרים עצמם קיבלו מכות בשביל עם ישראל

517
00:24:59,660 --> 00:25:02,720
,ובגלל שקיבלו מכות בשביל עם ישראל
.הם זכו אחרי זה להרבה דברים טובים

518
00:25:02,740 --> 00:25:03,680
.יש אומרים אפילו לרוח הקודש

519
00:25:05,340 --> 00:25:07,900
.דתן ואבירם היו שני שוטרים בעם ישראל

520
00:25:08,560 --> 00:25:09,440
.הם היו שוטרים

521
00:25:10,140 --> 00:25:11,880
.הם היו שוטרים והם חטפו מכות

522
00:25:11,920 --> 00:25:15,740
,מי שחוטף מכות בשביל עם ישראל
.תדע לך, אתה תזכה

523
00:25:16,520 --> 00:25:17,560
.וקרעו את ים סוף בשבילם

524
00:25:17,760 --> 00:25:19,480
.עכשיו, מה זאת אומרת? גם כשהם רשעים

525
00:25:20,340 --> 00:25:22,640
,אז לא: בואו נחטוף מכות בשביל ישראל
?איפה ישראל פה

526
00:25:22,700 --> 00:25:23,940
?אני יכול לחטוף מכות בשבילם

527
00:25:24,960 --> 00:25:28,580
לא. הכוונה היא: בוא נראה אותך
.קצת סובל בשביל השני

528
00:25:29,560 --> 00:25:30,820
.סובל בשביל השני

529
00:25:31,300 --> 00:25:32,640
,לא שהשני יסבול בגללך

530
00:25:32,880 --> 00:25:34,240
.לסבול בשביל השני

531
00:25:34,700 --> 00:25:37,100
ככה מספרים. לא יודע
:כמה הסיפור הזה נכון, ככה סיפרו לי

532
00:25:37,340 --> 00:25:41,260
,הייתה מישהי בסין שהיה לה בעל מקסים
,באמת בעל מקסים

533
00:25:41,540 --> 00:25:45,480
,בעל חמוד, דואג, אכפתי, עדין
.באמת בעל חבל על הזמן

534
00:25:47,000 --> 00:25:48,940
,הוא יצא למלחמה
,בסין הייתה מלחמה

535
00:25:49,200 --> 00:25:50,280
והוא חזר מהמלחמה

536
00:25:50,340 --> 00:25:52,300
,עם... אני לא רוצה להגיד פוסט טראומה

537
00:25:52,880 --> 00:25:54,720
,אבל הוא חזר אחרת לגמרי
.אחרת לגמרי

538
00:25:54,940 --> 00:25:57,620
,עצבני מאוד, בלתי צפוי

539
00:25:59,840 --> 00:26:01,220
.מריר מאוד

540
00:26:01,640 --> 00:26:04,240
,בקיצור, היא אומרת: זה בעל אחר
.בעל אחר לגמרי קיבלתי מהמלחמה

541
00:26:04,860 --> 00:26:06,060
,היא לא ידעה מה לעשות
.היה לה קשה מאוד

542
00:26:06,160 --> 00:26:08,120
,היא אפילו פחדה ממנו במידה מסוימת
.היא פחדה ממנו

543
00:26:08,920 --> 00:26:11,620
,אז היה להם איזה רופא סיני כזה עתיק
,שהיה גר בהרים

544
00:26:11,860 --> 00:26:13,400
.שכל מי שהייתה לו בעיה היה הולך אליו

545
00:26:14,140 --> 00:26:17,700
:היא נגשה אליו, הגיעה אליו, אמרה
.תקשיב, בעלי הוא לא כמו שהוא היה

546
00:26:17,900 --> 00:26:20,580
.תן לי איזה שיקוי שאני אוכל לתת לבעלי

547
00:26:22,320 --> 00:26:24,280
:היא מספרת לו את כל הבעיה
...הוא חזר מהמלחמה

548
00:26:24,520 --> 00:26:26,700
:הוא מנסה לנחם אותה
.תקשיבי, זה קורה, לצערנו הרב

549
00:26:26,880 --> 00:26:31,680
,אדם שהיה במתח זמן רב
- בלחץ, בפחד, ראה מראות

550
00:26:32,220 --> 00:26:33,100
.זה יכול להשפיע

551
00:26:33,380 --> 00:26:34,240
.זה יכול להשפיע

552
00:26:34,400 --> 00:26:36,440
.היא אומרת לו: בסדר, יכול להשפיע
.אני רוצה את בעלי חזרה

553
00:26:36,520 --> 00:26:38,020
,תן לי איזה שיקוי
,אתה אלוף העולם בזה

554
00:26:38,180 --> 00:26:40,480
תן לי איזה שיקוי שאני אוכל להחזיר
.את בעלי לקדמותו

555
00:26:41,320 --> 00:26:42,380
:הוא אמר
.תני לי שלושה ימים לחשוב על זה

556
00:26:43,040 --> 00:26:44,020
.היא חוזרת אחרי שלושה ימים

557
00:26:44,900 --> 00:26:46,080
.הוא אמר לה: תקשיבי, זה לא פשוט

558
00:26:46,540 --> 00:26:50,960
,זה לא כמו סתם נזלת או כואבת לו הבטן
.אני אתן איזה שיקוי. לא

559
00:26:51,020 --> 00:26:52,140
...פה זה משהו

560
00:26:53,140 --> 00:26:54,060
משהו הרבה יותר קשה

561
00:26:54,900 --> 00:26:56,500
.ואם את רוצה, יש רק דרך אחת

562
00:26:57,220 --> 00:26:58,340
,אני יכול לעשות לו שיקוי

563
00:26:58,580 --> 00:27:01,860
אבל בשביל השיקוי הזה
,אני צריך מרכיבים

564
00:27:02,600 --> 00:27:04,720
שאחד המרכיבים זה

565
00:27:05,500 --> 00:27:08,260
שערת שפם של נמר

566
00:27:08,660 --> 00:27:09,160
.חי

567
00:27:11,440 --> 00:27:14,200
,אם תביאי לי שערה של נמר חי

568
00:27:14,460 --> 00:27:17,540
.אני עושה שיקוי ובעזרת השם יהיה בסדר

569
00:27:18,520 --> 00:27:21,060
.היא אומרת לו: אבל זה בלתי אפשרי
?איך אפשר להביא שערה של נמר חי

570
00:27:21,120 --> 00:27:21,800
.זה לא שייך

571
00:27:22,300 --> 00:27:26,440
.הוא אמר לה: אני אמרתי לך. עד כאן
.כל טוב, יש לי הרבה אנשים מחכים לי. ביי

572
00:27:28,260 --> 00:27:29,780
?עכשיו, נמר זה נמר, אה

573
00:27:30,500 --> 00:27:32,380
?פעם נפלו שלושה לבור, שמעת את זה

574
00:27:32,440 --> 00:27:34,720
.נמר דוב וארנב

575
00:27:36,120 --> 00:27:37,100
,שעה-שעתיים בתוך הבור

576
00:27:37,760 --> 00:27:40,940
,הנמר מסתכל עליהם אומר להם: חבר'ה

577
00:27:43,140 --> 00:27:46,100
,אם לא מחלצים אותנו מפה
.אני טורף פה איזה מישהו

578
00:27:47,240 --> 00:27:50,400
הארנב מסתכל עליו, אומר לו: אם אתה
?נוגע בדוב, אני קורע אותך, אוקיי

579
00:27:52,140 --> 00:27:53,180
?אחי, זה נמר, אוקיי

580
00:27:54,520 --> 00:27:55,760
?...איך היא תשיג זה

581
00:27:55,880 --> 00:27:59,860
.עכשיו, בסין העתיקה היו נמרים מסתובבים

582
00:28:00,460 --> 00:28:01,260
.גם אצלנו בארץ

583
00:28:01,280 --> 00:28:04,700
,אני הייתי פעם באזור צפת
.יש משולש "נמורה", קוראים לזה

584
00:28:05,740 --> 00:28:07,500
."זה צימרים כאלה חמודים, "נמורה

585
00:28:07,880 --> 00:28:09,040
?"אמרתי לו: מה זה "נמורה"? "נמורה

586
00:28:09,540 --> 00:28:13,340
.אז הוא אמר לי: פה היו נמרים פעם
.היו פעם בצפת... באזור הצפון נמרים

587
00:28:13,480 --> 00:28:15,420
...אוקיי, יש גם בעין גדי פה ושם

588
00:28:15,440 --> 00:28:15,860
.יפה

589
00:28:17,720 --> 00:28:22,160
,טוב, היא יודעת... המערה ששם הנמר
.בדרך כלל זו המאורה שלהם

590
00:28:23,020 --> 00:28:26,860
,קמה בבוקר, לפנות בוקר
,לקחה צלחת של אורז עם בשר

591
00:28:27,660 --> 00:28:29,040
,הגיעה לפתח של הנמר

592
00:28:29,720 --> 00:28:32,260
,בשקט בשקט שמה את הקערה

593
00:28:33,080 --> 00:28:33,700
...עשתה ככה

594
00:28:36,040 --> 00:28:36,800
.לא יודע איך קוראים לזה

595
00:28:37,440 --> 00:28:38,880
.הקישה באצבעותיה

596
00:28:39,380 --> 00:28:40,040
.ככה

597
00:28:40,200 --> 00:28:41,140
.אולי פה לא רואים

598
00:28:42,140 --> 00:28:45,120
.הקישה באצבעותיה והלכה

599
00:28:46,600 --> 00:28:50,900
.למוחרת היא חוזרת עם צלחת חדשה
.היא רואה שהצלחת, אכלו אותה

600
00:28:51,580 --> 00:28:53,120
...שמה צלחת חדשה

601
00:28:54,340 --> 00:28:55,100
.והולכת

602
00:28:55,520 --> 00:28:57,740
.ככה שבוע, שבועיים

603
00:28:58,120 --> 00:28:59,300
,היא לא רואה את הנמר

604
00:28:59,380 --> 00:29:03,840
.אבל היא רואה את העקבות

605
00:29:05,460 --> 00:29:06,820
,אני פשוט מתכונן ללונדון

606
00:29:06,900 --> 00:29:08,460
.אני מדבר אנגלית כל הזמן

607
00:29:08,520 --> 00:29:11,680
!פשוט אני לא יודע את המילה בעברית

608
00:29:13,400 --> 00:29:14,220
?אתה מבין

609
00:29:14,290 --> 00:29:16,320
...לא, זה ככה מרוב שאני בלחץ מה

610
00:29:16,600 --> 00:29:17,740
.טוב, לא משנה

611
00:29:23,400 --> 00:29:25,320
בקיצור, ככה שבוע, שבועיים, חודש

612
00:29:25,980 --> 00:29:27,420
,עד שבשלב מסוים היא מגיעה

613
00:29:28,240 --> 00:29:31,900
,איך שהיא מגיעה, שמה את הצלחת
.היא רואה את הנמר יוצא

614
00:29:32,540 --> 00:29:34,180
.רק מציץ כי, בכל זאת, הוא גם מפחד

615
00:29:34,440 --> 00:29:36,740
.זה לא טיגריס, זה נמר, הוא יותר קטן

616
00:29:37,880 --> 00:29:39,860
,אז הוא פחד ממנה. הוא מסתכל ככה

617
00:29:40,080 --> 00:29:42,640
היא שמה... בשקט

618
00:29:42,960 --> 00:29:44,060
.והולכת אחורנית

619
00:29:44,740 --> 00:29:46,300
.ככה בפעם הבאה הוא כבר חיכה לה

620
00:29:46,740 --> 00:29:47,840
.הוא התחיל להתקרב לאט לאט

621
00:29:48,340 --> 00:29:50,520
.היא שמה את הזה... והוא מתקרב

622
00:29:50,820 --> 00:29:52,420
...חודש, חודשיים

623
00:29:52,860 --> 00:29:55,400
- עד שהוא ממש כבר מחכה לה
.כשהיא שמה לו, הוא ישר מתחיל לאכול

624
00:29:56,320 --> 00:29:58,820
,ואז אחרי שהוא כבר התחיל להתרגל
...היא התחילה ללטף אותו

625
00:29:59,340 --> 00:30:02,320
לאט. היא שמה את הקערה ככה
...וביד אחת כאילו

626
00:30:04,311 --> 00:30:05,065
...פססט... פססט

627
00:30:05,260 --> 00:30:06,840
.לא יודע, זה לחתולים. הוא חתול גדול

628
00:30:07,200 --> 00:30:09,080
.בסדר, לא... זו אותה משפחה, חבר'ה

629
00:30:09,980 --> 00:30:12,280
עכשיו, כמובן, את הסיפורים האלה
?לא לנסות בבית, כן

630
00:30:12,940 --> 00:30:15,880
...לא לחפש עכשיו נמרים ולעשות
,לא יודע

631
00:30:15,920 --> 00:30:17,060
.אבל זה סיפור נחמד

632
00:30:18,380 --> 00:30:19,240
היא ליטפה אותו

633
00:30:20,080 --> 00:30:21,540
ולאט לאט הוא התרגל אליה

634
00:30:21,740 --> 00:30:23,220
...ובאמת כמו חתול כאילו

635
00:30:24,480 --> 00:30:25,960
התחיל ככה

636
00:30:26,600 --> 00:30:27,260
...עם הזנב

637
00:30:29,400 --> 00:30:30,260
.להתחכך

638
00:30:31,820 --> 00:30:33,520
ואז בשלב מסוים הוא שוכב לידה

639
00:30:34,000 --> 00:30:35,000
והיא הביאה מספריים מהבית

640
00:30:36,300 --> 00:30:37,400
...ובעדינות ככה

641
00:30:38,320 --> 00:30:39,240
...עשתה לו ככה

642
00:30:42,060 --> 00:30:45,680
בוא'נה, נראה אותך לוקח שערה
,משפם של רס"ר חי

643
00:30:45,740 --> 00:30:47,160
?לא של נמר, אה

644
00:30:47,940 --> 00:30:48,860
.בוא נראה אותך

645
00:30:48,920 --> 00:30:51,260
.תלטף אותו, נראה אותך
.השם ירחם

646
00:30:52,740 --> 00:30:55,480
.אבל בעדינות בעדינות היא הורידה לו

647
00:30:56,780 --> 00:30:58,440
באה לרופא הסיני

648
00:30:58,760 --> 00:31:00,500
,למוחרת בבוקר, היא לא יכלה להתאפק
:רצה על הבוקר

649
00:31:00,600 --> 00:31:05,620
תקשיב, הנה, אחרי 5-4 חודשים
...של יום-יום-יום התמדה בעדינות

650
00:31:06,800 --> 00:31:08,340
.הנה, הבאתי שערה

651
00:31:09,180 --> 00:31:11,320
:אמר לה אותו סיני

652
00:31:12,600 --> 00:31:13,100
,תקשיבי

653
00:31:14,440 --> 00:31:15,880
לפי דעתי, את לא צריכה כבר
.את השיקוי הזה

654
00:31:16,700 --> 00:31:18,060
כי אם את היית מסוגלת

655
00:31:19,220 --> 00:31:22,030
להביא חיה טורפת

656
00:31:22,840 --> 00:31:24,100
,להתקרב אלייך

657
00:31:24,500 --> 00:31:26,580
.אדם יותר קל להביא אותו אלייך

658
00:31:27,340 --> 00:31:28,720
,אבל תתנהגי באותה צורה

659
00:31:29,320 --> 00:31:31,860
.בעדינות, חמודה, בעדינות

660
00:31:32,620 --> 00:31:33,720
.בעלך הוא נמר

661
00:31:36,080 --> 00:31:39,000
,היו איזה שני שיכורים
.אחד אמר לשני: בוא'נה, אני שיכור

662
00:31:39,200 --> 00:31:41,660
!אני חוזר הביתה כמו נמר

663
00:31:42,420 --> 00:31:44,420
?אמר לו החבר שלו: מה הכוונה

664
00:31:44,800 --> 00:31:47,220
הוא אמר: אני הולך על ארבע
ובשקט בשקט

665
00:31:48,980 --> 00:31:50,400
.שאף אחד לא יתפוס אותי

666
00:31:51,560 --> 00:31:52,290
...אבל

667
00:31:54,580 --> 00:31:56,020
.בעלך נמר, תחשבי

668
00:31:56,200 --> 00:31:58,100
.או אשתך גם נמרה

669
00:32:01,200 --> 00:32:02,660
.תתקרבו אחד לשני בעדינות

670
00:32:02,720 --> 00:32:04,120
?לפעמים אנחנו באמת פגועים, אתה מבין

671
00:32:04,640 --> 00:32:08,180
,אנחנו פגועים ואנחנו תוקפניים
.אנחנו נושכים

672
00:32:09,000 --> 00:32:11,870
.לאט לאט, לאט לאט
...סבלנות, סבלנות, לאט לאט. לא

673
00:32:13,380 --> 00:32:15,300
,תוריד קצת, תוריד אוויר
.חמוד שלי, תוריד אוויר

674
00:32:16,200 --> 00:32:17,460
,אם דיברנו על מכת חושך

675
00:32:17,820 --> 00:32:19,980
...במכת ברד
?אתה יודע מהי מכת ברד

676
00:32:20,600 --> 00:32:21,800
,כל הצמחייה נהרסה

677
00:32:22,260 --> 00:32:23,980
.אבל לא כולה לגמרי
:אני אקרא לכם את הפסוק

678
00:32:24,820 --> 00:32:27,160
."והפשתה והשעורה נוכתה"

679
00:32:27,640 --> 00:32:30,080
...הפשתה" - תכף נבין את זה, זו ה"

680
00:32:30,800 --> 00:32:33,230
הפשתה והשעורה נוכתה" - כאילו כוסחה"

681
00:32:35,060 --> 00:32:36,420
.ואף היא כוסתה בשלג

682
00:32:38,300 --> 00:32:41,200
,"כי השעורה אביב והפשתה גבעול"

683
00:32:41,220 --> 00:32:42,260
.זו הסיבה, תכף נסביר

684
00:32:43,120 --> 00:32:46,300
."והחיטה והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנה"

685
00:32:46,560 --> 00:32:47,320
.זה פסוק

686
00:32:47,920 --> 00:32:51,100
אני חוזר: "הפשתה והשעורה נוכתה
."כי השעורה אביב והפשתה גבעול

687
00:32:51,200 --> 00:32:51,880
:מסביר רש"י

688
00:32:52,100 --> 00:32:56,520
?למה הפשתה והשעורה נשברו במכת ברד

689
00:32:56,680 --> 00:32:58,940
אומר רש"י: כי השעורה אביב

690
00:32:59,520 --> 00:33:03,220
וכבר ביכרה ועומדת בקושיה

691
00:33:03,840 --> 00:33:05,120
.ונשתברו ונפלו

692
00:33:05,440 --> 00:33:09,660
.מי שהיה חזק, כביכול, קשה - נשבר בברד

693
00:33:10,640 --> 00:33:13,820
,אבל, לעומת זאת
?החיטה והכוסמת ניצלו, למה

694
00:33:13,860 --> 00:33:15,600
?"כי אפילות הנה. מה זה "אפילות

695
00:33:16,000 --> 00:33:17,620
מאוחרות ועדיין היו רכות

696
00:33:18,140 --> 00:33:20,200
.ויכלו לעמוד בפני הברד הקשה

697
00:33:20,620 --> 00:33:21,420
,תקשיבו טוב

698
00:33:21,920 --> 00:33:25,040
.מביאה פה התורה דרך לשרוד ממכות

699
00:33:26,100 --> 00:33:27,800
...אם חס וחלילה נופל עליך עכשיו ברד

700
00:33:28,020 --> 00:33:29,920
.ברד ירד בדרום ספרד

701
00:33:31,980 --> 00:33:33,760
...אתה יודע, יורד עליך לפעמים ברד

702
00:33:34,120 --> 00:33:38,332
,אימא שלך באה עם ברד, אתה יודע
!טה טה טה טה טה

703
00:33:38,860 --> 00:33:40,360
!מתקיפה: שב

704
00:33:42,220 --> 00:33:45,340
!ואתה מרגיש ברד כאלה, אבל כאלה, כאלה

705
00:33:45,760 --> 00:33:46,760
!חבל על הזמן

706
00:33:47,180 --> 00:33:50,500
אשתך מפציצה ברד, הילדים שלכם
.מפציצים עליכם ברד

707
00:33:50,620 --> 00:33:55,180
!נמאס לי ממך, אימא. לא אכפת לך ממני
!תאמיני לי, נמאס לי

708
00:33:55,980 --> 00:33:56,700
.ברד

709
00:33:58,280 --> 00:33:59,320
?אה? מה אתה עושה

710
00:33:59,940 --> 00:34:04,880
- אם תהיה חזק
,חזק לא במובן ההישרדותי שלו

711
00:34:05,300 --> 00:34:06,760
,אלא הכוונה היא עקשן

712
00:34:06,920 --> 00:34:08,780
!עקשן - אני צודק

713
00:34:09,080 --> 00:34:11,860
!כן! ככה צריך לחנך פה בבית הזה

714
00:34:13,300 --> 00:34:14,760
.אתה תישבר, חס ושלום

715
00:34:15,840 --> 00:34:20,280
אומרת הגמרא: "לעולם יהא אדם רך כקנה
."ולא קשה כארז

716
00:34:21,180 --> 00:34:25,200
.לעולם יהא אדם רך כקנה ולא קשה כארז

717
00:34:25,740 --> 00:34:28,500
?אל תהיה קשה, אתה מבין
,אתה תישבר, אתה תישבר

718
00:34:29,120 --> 00:34:29,880
.אתה תישבר

719
00:34:30,220 --> 00:34:32,840
?תהיה יותר רך, תהיה יותר גמיש, אתה מבין
.אתה חייב להיות גמיש קצת

720
00:34:33,440 --> 00:34:35,340
.וגם כשיורד ברד ככה אתה תינצל

721
00:34:35,620 --> 00:34:37,340
,ככה אתה תינצל
.אני אומר את זה לעצמי

722
00:34:37,940 --> 00:34:42,380
כל אחד מאיתנו צריך את הדרך
.שלו לנסות לשרוד

723
00:34:42,860 --> 00:34:45,320
.אתם מכירים את הסיפור שלי
,יש לי סיפור שאני מאוד אוהב אותו

724
00:34:45,840 --> 00:34:48,680
,שאחד נסע פעם עם משאית שלא שלו באיילון

725
00:34:49,300 --> 00:34:51,260
.ראה גשר, כתוב על הגשר: 5.5 מטר

726
00:34:51,300 --> 00:34:53,220
.הוא אמר: אני עובר, וואלה, אני עובר

727
00:34:54,520 --> 00:34:55,240
...בא לעבור

728
00:34:56,520 --> 00:34:57,360
.נתקע מתחת לגשר

729
00:34:58,000 --> 00:34:58,720
.שילב לרוורס

730
00:35:00,620 --> 00:35:01,180
.תקוע

731
00:35:01,520 --> 00:35:02,840
.אחורה, קדימה, קדימה, אחורה - תקוע

732
00:35:02,880 --> 00:35:04,000
.כל איילון פקק בגללו

733
00:35:04,340 --> 00:35:04,920
...מצפצפים לו

734
00:35:06,220 --> 00:35:07,460
!?הוא עצבני: מה אני אעשה

735
00:35:07,580 --> 00:35:11,340
:זה נהג משאית, זה לא כאילו
...מה אני אעשה? המשאית תקועה

736
00:35:18,000 --> 00:35:19,380
?יש נהגות משאית

737
00:35:19,700 --> 00:35:20,540
.טוב, לא משנה

738
00:35:20,680 --> 00:35:21,720
?אה? יש כזה דבר

739
00:35:22,240 --> 00:35:25,700
.נהגות מוניות יש מלא. באילת ראיתי מלא
?הייתי באילת עכשיו. כאילו מה זה עכשיו

740
00:35:26,020 --> 00:35:26,980
.יש מלא נהגות מוניות

741
00:35:27,240 --> 00:35:27,780
.טוב

742
00:35:30,840 --> 00:35:31,680
.בקיצור, בא גרר

743
00:35:31,900 --> 00:35:33,480
.משוך בגזר, משוך בגזר, לא זז הגזר

744
00:35:34,320 --> 00:35:35,460
?אין. המשאית תקועה, מה אפשר לעשות

745
00:35:35,540 --> 00:35:37,020
?אתם יודעים מה זה איילון כולו פקוק בגללו

746
00:35:37,080 --> 00:35:38,540
.מגיע בחור צעיר: תנו לי להוציא את המשאית

747
00:35:38,580 --> 00:35:39,960
?אמרו לו: איך תוציא את המשאית
.אמר להם: אתה תראו

748
00:35:40,000 --> 00:35:41,060
...לקח סכין, בא לגלגלים

749
00:35:45,500 --> 00:35:46,340
.עכשיו תוציאו

750
00:35:47,000 --> 00:35:49,500
,הכלל הוא: אם אתה מרגיש תקוע בחיים
.תוריד אוויר

751
00:35:49,860 --> 00:35:50,940
.תוריד אוויר

752
00:35:51,860 --> 00:35:53,000
...אתה נפוח

753
00:35:53,740 --> 00:35:56,640
...איך עשו לי, איך אמרו לי

754
00:35:56,700 --> 00:35:57,360
!בוא החוצה

755
00:35:57,540 --> 00:35:58,180
.יפה

756
00:35:59,320 --> 00:36:00,320
...ולכן

757
00:36:00,800 --> 00:36:02,730
.תוריד אוויר, מאמי, תוריד אוויר

758
00:36:04,602 --> 00:36:05,949
...אז אמרנו שאדם צריך להיות קצת

759
00:36:06,269 --> 00:36:08,486
.באמת קצת עדין

760
00:36:08,911 --> 00:36:09,694
אבל בואו אני אסביר לכם

761
00:36:09,711 --> 00:36:11,023
.איך יוצאים ממצרים באמת

762
00:36:11,111 --> 00:36:12,726
,והמצרים זה המצרים שלנו

763
00:36:12,922 --> 00:36:13,989
.כל אחד והמצרים שלו

764
00:36:14,420 --> 00:36:15,360
- שני תנאים

765
00:36:16,080 --> 00:36:18,840
.האחד הוא חיובי, השני שלילי

766
00:36:19,980 --> 00:36:20,720
,השלב הראשון

767
00:36:21,360 --> 00:36:22,340
.תראו דבר מעניין

768
00:36:22,440 --> 00:36:25,000
אני קורא לכם עכשיו ספר
,"שנקרא "תפארת שלמה

769
00:36:25,580 --> 00:36:26,780
.אחד מהקדמונים גם כן

770
00:36:27,460 --> 00:36:29,200
?הוא כותב: למה עם ישראל ניצל ממצרים

771
00:36:29,260 --> 00:36:32,900
כתוב בפסוק ככה: "והוצאתי אתכם
."מתחת סבלות מצרים

772
00:36:32,960 --> 00:36:34,320
?"מה זה "סבלות מצרים

773
00:36:34,600 --> 00:36:36,620
."והצלתי אתכם מעבודתם"

774
00:36:36,840 --> 00:36:37,480
:הוא מסביר

775
00:36:38,420 --> 00:36:41,300
כי התורה מלמדת אותנו"
את עיקר עניין הסגולה

776
00:36:41,660 --> 00:36:43,320
."אשר בעבורה יצאו ממצרים"

777
00:36:43,500 --> 00:36:45,280
.בוא, אני אספר לך איך הם יצאו ממצרים

778
00:36:45,313 --> 00:36:48,008
...עכשיו, שוב, אנחנו לא
,אכפת לנו מעם ישראל אז

779
00:36:48,021 --> 00:36:50,227
,אבל אכפת לי ממני היום עוד יותר, בינינו

780
00:36:50,560 --> 00:36:52,540
- וזה נוגע אלינו
.איך אני יוצא מהמצרים שלי

781
00:36:53,960 --> 00:36:54,580
"...והוא"

782
00:36:55,140 --> 00:36:56,200
:זו הסגולה עכשיו, קבלו

783
00:36:57,000 --> 00:37:01,060
בהיות עם בני ישראל זרע יעקב בחיריו"

784
00:37:01,500 --> 00:37:02,460
"...עם קודש"

785
00:37:03,400 --> 00:37:05,940
?אנחנו כאילו באמת די מיוחדים, אוקיי

786
00:37:06,340 --> 00:37:09,500
.לא תראו יהודים סתם, מה שנקרא
...לא. כל אחד

787
00:37:09,980 --> 00:37:12,740
מכירים את הסיפור הזה שהיה
.פעם עם ביל גייטס

788
00:37:13,600 --> 00:37:15,920
.הוא חיפש יושב ראש למייקרוסופט אירופה

789
00:37:17,000 --> 00:37:19,680
.טוב, הוא פרסם מודעה באינטרנט
.הגיעו 500 איש

790
00:37:20,080 --> 00:37:21,820
?לא, 5,000 איש, בסדר

791
00:37:22,700 --> 00:37:27,280
:ביל גייטס לוקח את המיקרופון, אומר
.שלום לכולם, אני לא צריך 5,000 איש, רק אחד

792
00:37:28,140 --> 00:37:31,020
.מי שלא בקי בתוכנת ה"ג'אווה" - הביתה

793
00:37:31,680 --> 00:37:32,940
.טוב, 2,000 איש חותכים

794
00:37:33,400 --> 00:37:34,760
.היה שם אחד ישראלי, משה כהן

795
00:37:35,560 --> 00:37:37,120
,הוא אומר: בסדר
?לא בקי ב"ג'אווה", נו, אז מה

796
00:37:38,520 --> 00:37:40,380
לא, מה הוא מתחיל את השאלות הקשות
?על ההתחלה

797
00:37:40,760 --> 00:37:43,480
.בדרך כלל מתחילים... תעלה, תעלה בקודש

798
00:37:43,900 --> 00:37:44,880
.בסדר, אני נשאר

799
00:37:45,700 --> 00:37:46,680
,ממשיך ביל גייטס

800
00:37:47,140 --> 00:37:48,100
.נשארו 3,000

801
00:37:48,260 --> 00:37:51,640
,מי שלא בעל תואר ראשון במחשבים

802
00:37:52,900 --> 00:37:58,220
,לפחות ציון 100, לא משוכלל לא כלום
.לפחות תואר שני, או ראשון או שני - הביתה

803
00:37:59,000 --> 00:38:00,100
.עוד 2,000 איש חותכים

804
00:38:00,400 --> 00:38:02,760
,משה כהן: בסדר, לא למדתי מחשבים

805
00:38:04,620 --> 00:38:05,720
.זה לא פוסל את הבן אדם

806
00:38:06,300 --> 00:38:07,440
.אני אדם טוב

807
00:38:07,760 --> 00:38:09,008
?היום הכול בזה... מי צריך

808
00:38:09,042 --> 00:38:10,863
?מה, אתה יודע פונקציות בכלל
?אתה עושה ככה, מה

809
00:38:12,820 --> 00:38:15,100
,לא, עם כל הכבוד למתמטיקה
.שתפתור את הבעיות של עצמה

810
00:38:15,220 --> 00:38:17,660
,אני לא צריך לפתור בעיות מתמטיות עכשיו
.אתה מבין? יש לי את הבעיות שלי

811
00:38:19,000 --> 00:38:20,300
.אבל נשאר

812
00:38:21,100 --> 00:38:22,860
.טוב, נשארו לנו 1,000

813
00:38:23,260 --> 00:38:27,440
הגיע ביל גייטס: מי שלא ניהל משרד
.של לפחות 300 איש תחתיו - הביתה

814
00:38:28,360 --> 00:38:30,200
.עוד 500 איש חותכים

815
00:38:30,320 --> 00:38:31,400
.משה כהן נשאר

816
00:38:33,080 --> 00:38:36,020
.אחרי כל הניפויים נשארו 500

817
00:38:36,520 --> 00:38:41,480
אומר ביל גייטס: מי שלא בקיא בשפה
.הסרבית-קרואטית - הביתה

818
00:38:42,880 --> 00:38:43,720
?סרבית-קרואטית

819
00:38:45,260 --> 00:38:46,420
?יש כזו שפה בכלל

820
00:38:47,180 --> 00:38:50,193
.מה שתגידו. 498 איש חותכים
,נשארו שניים

821
00:38:50,520 --> 00:38:52,160
.ביניהם משה כהן

822
00:38:53,400 --> 00:38:56,540
מגיע ביל גייטס: אני מבין שאתם השניים
,הנותרים היחידים

823
00:38:57,100 --> 00:38:58,700
אתם היחידים שבקיאים בסרבית-קרואטית

824
00:38:58,720 --> 00:39:00,900
אז בואו נראה אתכם מדברים כמה
.משפטים בסרבית-קרואטית

825
00:39:02,260 --> 00:39:05,960
:משה כהן מסתכל על השני, אומר לו
?מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות

826
00:39:06,040 --> 00:39:07,780
:ההוא עונה לו
...שבכל הלילות אין אנו אוכלים

827
00:39:08,500 --> 00:39:09,420
!שני ישראלים

828
00:39:09,580 --> 00:39:10,260
?אתה מבין

829
00:39:11,540 --> 00:39:12,900
.השם יעזור לנו, בקיצור

830
00:39:13,020 --> 00:39:13,680
...אבל

831
00:39:15,980 --> 00:39:17,420
.לא, אבל הרעיון טוב

832
00:39:18,540 --> 00:39:19,660
.לא, אין עלינו

833
00:39:19,960 --> 00:39:20,740
...מה

834
00:39:23,720 --> 00:39:26,980
ראית פעם רחוב בתאילנד שמדברים
?סרבית-קרואטית

835
00:39:27,160 --> 00:39:29,020
!חביבי, חומוסייה יש

836
00:39:29,780 --> 00:39:31,200
!אנחנו כובשים את העולם, אנחנו

837
00:39:32,555 --> 00:39:33,735
...טוב, בקיצור

838
00:39:36,360 --> 00:39:38,820
...לא, אני אומר לך, אני הגעתי
הייתי בהודו הרי תקופה ארוכה

839
00:39:39,660 --> 00:39:42,440
,והייתי בטרק בהודו
,שהייתי בטוח שאני הרובינזון קרוזו

840
00:39:42,460 --> 00:39:44,160
אני האדם הראשון עלי אדמות
.שמגיע לפה, באמת

841
00:39:44,220 --> 00:39:45,680
,אתה יודע, אתה הולך ככה עם הזה

842
00:39:45,860 --> 00:39:47,220
!אתה מפנה פה את השטח

843
00:39:47,500 --> 00:39:48,840
...אתה מרגיש את האדמה

844
00:39:49,020 --> 00:39:51,640
,אתה יודע, אדמה בתולית כזו
.אתה דורך עליה פעם ראשונה בחיים

845
00:39:52,280 --> 00:39:53,520
,הגעתי לחור, אני אומר לך

846
00:39:53,540 --> 00:39:54,560
!זהו, הנה אני פה

847
00:39:55,560 --> 00:39:56,580
.האדם היחיד שהגיע לפה

848
00:39:57,280 --> 00:40:00,080
,אני עושה ככה
,אני מסתכל על איזה עץ

849
00:40:01,320 --> 00:40:02,200
,אני מתקרב לעץ

850
00:40:02,760 --> 00:40:06,980
:מישהו חרט על העץ
!משה "לאב" יפית

851
00:40:09,420 --> 00:40:11,380
,גם לפה הם הגיעו, החבר'ה האלה
...תאמין לי

852
00:40:11,440 --> 00:40:14,280
,נראה לי שהאמריקאים על הירח
.הייתה שם גם חתימה של איזה ישראלי בטח

853
00:40:14,340 --> 00:40:16,640
,אנחנו היינו פה לפניכם
...אתם, יאללה, אמריקאים אתם

854
00:40:17,100 --> 00:40:18,580
,טוב, לא משנה. טוב, בקיצור

855
00:40:20,180 --> 00:40:23,640
עיקר הסגולה"
?אשר בעבורה יצאנו ממצרים מהי

856
00:40:24,400 --> 00:40:29,040
והוא בהיות עם בני ישראל זרע"
יעקב בחיריו עם קודש

857
00:40:29,280 --> 00:40:32,780
גם בהיותם במצרים תחת כור הברזל"

858
00:40:33,120 --> 00:40:36,000
."ויעבידו מצרים אותם בכל עבודה קשה"

859
00:40:36,040 --> 00:40:37,540
.בוא'נה, התבזינו שמה

860
00:40:37,720 --> 00:40:39,280
.תחשוב, לא מתאים לנו להיות עבדים

861
00:40:39,400 --> 00:40:40,220
...אתה לא תראה

862
00:40:41,240 --> 00:40:43,640
,אתה מבין? סליחה שאני אומר את זה
.יש לנו מדינה חבל על הזמן

863
00:40:43,820 --> 00:40:45,540
למה אנחנו לא יכולים לבנות
?את הבניינים שלה

864
00:40:45,740 --> 00:40:47,740
?מה, אני אבנה? אני פועל בניין

865
00:40:48,680 --> 00:40:50,940
.אני קבלן, אחי, אני קבלן

866
00:40:51,700 --> 00:40:54,140
?אני יכול להיות מפקח בנייה, אוקיי

867
00:40:54,460 --> 00:40:56,020
...זה הכי נמוך שאני יכול

868
00:40:56,380 --> 00:40:58,680
...לא, אני... בשביל מה יש, אתה יודע

869
00:40:59,940 --> 00:41:02,100
.אז תחשוב איזה קושי היה לנו להיות עבדים

870
00:41:02,180 --> 00:41:03,900
?מה, אנחנו עבדים? בוא'נה, מה קרה

871
00:41:05,080 --> 00:41:07,360
?ישר עושים הפגנה, אתה מבין

872
00:41:08,200 --> 00:41:11,420
,אבל בכל זאת, במצרים כן היינו עבדים
,ולא רק שהיינו עבדים

873
00:41:11,880 --> 00:41:12,980
.גם קיבלנו את זה יפה

874
00:41:13,140 --> 00:41:14,140
?מה זה קיבלנו את זה יפה

875
00:41:15,400 --> 00:41:19,360
בכל זאת נאמנה אל רוחם ולא הרעו בלבבם"

876
00:41:19,560 --> 00:41:24,120
לאמור למה זה אנחנו בני ישראל עניים"
ומרודים יותר משאר כל האומות

877
00:41:24,460 --> 00:41:26,200
"?להיות נרדים בעבודת פרך"

878
00:41:26,900 --> 00:41:29,840
,עם ישראל, למרות שהוא היה במצרים
.לא ראינו שהם התבכיינו

879
00:41:30,500 --> 00:41:33,460
זאת אומרת, זה שזה כואב להם
- והם צעקו בשלב מסוים

880
00:41:33,500 --> 00:41:35,800
,ברור שאפשר לצעוק
,לגיטימי לצעוק כלפי האלוקים

881
00:41:36,020 --> 00:41:37,420
.אבל לא שמענו שהם התלוננו

882
00:41:37,500 --> 00:41:39,840
למה אני?! תראה, תראה, תראה

883
00:41:40,240 --> 00:41:42,740
!איך המצרים חוגגים ואנחנו פה

884
00:41:42,740 --> 00:41:43,360
.לא

885
00:41:44,820 --> 00:41:47,820
וכי מפני שאנחנו מיוחסים לבני"
אבות אבותינו הקדושים

886
00:41:47,880 --> 00:41:49,560
.אנחנו נשתעבד במצרים? לא אמרו את זה"

887
00:41:49,980 --> 00:41:52,780
אך בכל העת ההיא קיבלו הכול באהבה"

888
00:41:53,400 --> 00:41:55,960
וסבלו עליהם גזירת הקב"ה"

889
00:41:56,720 --> 00:41:59,640
."כי אם בעיניו הוא טוב גם לנו הוא ביושר"

890
00:42:00,960 --> 00:42:03,660
,זאת אומרת, הכלל הראשון
,שאנחנו צריכים להבין

891
00:42:04,200 --> 00:42:07,040
.שלפעמים קבלת גזר הדין באהבה, כן

892
00:42:07,360 --> 00:42:09,440
.זו אשתך, אין מה לעשות, אח שלי

893
00:42:10,140 --> 00:42:11,020
.זה בעלך

894
00:42:12,180 --> 00:42:13,160
.קבלי את זה באהבה

895
00:42:14,060 --> 00:42:16,760
...מישהו שלח לי שהוריד בוויז שיש אפשרות

896
00:42:17,300 --> 00:42:19,020
.זה ווייז רק לנשים, הוא אמר לי

897
00:42:19,460 --> 00:42:20,700
.יש כזה דבר, רק לנשים

898
00:42:21,220 --> 00:42:22,480
יש לך קול של גבר

899
00:42:23,500 --> 00:42:24,260
,תומך

900
00:42:25,000 --> 00:42:26,060
.חם ואוהב

901
00:42:26,500 --> 00:42:27,480
:הוא מדבר איתך

902
00:42:28,020 --> 00:42:29,820
.ימינה, חמודה, ימינה

903
00:42:33,100 --> 00:42:34,520
,היית צריכה לפנות שמאלה

904
00:42:34,940 --> 00:42:36,480
.לא נורא, את צודקת

905
00:42:39,540 --> 00:42:42,420
,בכיכר פנייה ראשונה שמאלה

906
00:42:42,640 --> 00:42:43,700
?רזית, לא

907
00:42:46,360 --> 00:42:48,780
.הגעת ליעד, נסיכה שלי

908
00:42:49,720 --> 00:42:51,460
...איזה חמוד

909
00:42:51,920 --> 00:42:52,920
!תלמד, תלמד

910
00:42:54,900 --> 00:42:55,900
,טוב, בקיצור

911
00:42:58,635 --> 00:43:00,505
אז אתה רואה שהם קיבלו הכול באהבה

912
00:43:01,240 --> 00:43:02,460
.בגזירת השם

913
00:43:03,800 --> 00:43:05,400
ולכן זכו לגאולה"

914
00:43:06,000 --> 00:43:08,180
.כי כן נכון להיות האדם", הוא אומר"

915
00:43:08,720 --> 00:43:10,640
?מדובר במישהו שכבר לא חי איתנו, כן

916
00:43:11,180 --> 00:43:13,660
כי כן נכון להיות האדם מאמין בהשם"

917
00:43:13,780 --> 00:43:15,400
בכל דרכיו ומקריו"

918
00:43:15,780 --> 00:43:19,440
וכשם שמברכים על הטובה"
.כך מברכים על הרעה

919
00:43:19,680 --> 00:43:22,620
ואף אם ישיגוהו חס ושלום"
."פגעי הזמן חלילה

920
00:43:22,680 --> 00:43:23,400
...באמת, אדם

921
00:43:23,740 --> 00:43:28,440
לא מזלזלים, יש אנשים שבאמת עוברים
,קשיים מאוד מאוד מאוד, שלוש פעמים, קשים

922
00:43:28,500 --> 00:43:29,120
.ממש קשים

923
00:43:29,600 --> 00:43:34,120
ורבו עליו המטרידים שמבטלים אותו"
מעבודתו, מלימודו, מחבריו

924
00:43:35,100 --> 00:43:37,780
"...והאחרים מישהו הגרוע ממנו"

925
00:43:37,840 --> 00:43:39,640
אתה רואה מישהו אחר שהוא
.הרבה יותר גרוע ממך

926
00:43:39,680 --> 00:43:42,920
?אתה אומר: אין בעיה, אתה יודע מה
?אם אני רשע, וואלה, אין בעיה, בסדר

927
00:43:43,040 --> 00:43:44,020
,אני מקבל את הדין באהבה

928
00:43:44,340 --> 00:43:47,120
,אבל בוא'נה, יש לי שכן, הרב
?אני לא רוצה ללכלך, אוקיי

929
00:43:47,460 --> 00:43:49,560
,קוראים לו משה כהן
,לא רוצה ללכלך עליו

930
00:43:50,580 --> 00:43:51,620
...הוא פה גם

931
00:43:52,600 --> 00:43:54,080
!?אבל הרב איך זה יכול להיות

932
00:43:54,300 --> 00:43:57,040
.הרב, אני מניח תפילין
!מניח תפילין, הרב

933
00:43:57,420 --> 00:43:58,980
!הוא לא מניח
...בארון הוא מניח

934
00:44:01,480 --> 00:44:06,440
ואתה רואה שחברו הגרוע ממנו"
,לו עושר ונכסים ומנוחה

935
00:44:07,360 --> 00:44:11,660
אולי ירע לבבי לאמור למה השם"
"?תרדפני באפך חינם

936
00:44:12,220 --> 00:44:14,100
.איזו לשון לימודית

937
00:44:17,040 --> 00:44:17,720
!לא

938
00:44:18,000 --> 00:44:18,780
.לא

939
00:44:19,460 --> 00:44:21,220
.קבל את הדברים באהבה, אח שלי

940
00:44:21,660 --> 00:44:22,960
.קבל את הדברים באהבה

941
00:44:24,300 --> 00:44:27,400
קורה, קורה שאנחנו קצת
,עוברים תקופות לא טובות

942
00:44:27,540 --> 00:44:29,280
אני אומר, אבל קבל את הדברים באהבה

943
00:44:29,960 --> 00:44:31,840
,כי זו לא המכה, תזכור את זה

944
00:44:32,320 --> 00:44:33,980
.זו התגובה שלי למכה

945
00:44:34,540 --> 00:44:36,060
אבל תרשו לי עוד דבר אחד אחרון

946
00:44:37,360 --> 00:44:40,620
וזה באמת גם כן אחד
,מספרי החסידות הקדמונים

947
00:44:41,680 --> 00:44:44,590
שהוא מביא שבמכת בכורות
.הקב"ה עבר במצרים

948
00:44:45,160 --> 00:44:49,220
,הוא עבר, "אני ולא מלאך
."אני ולא שרף, אני ולא אף אחד

949
00:44:49,980 --> 00:44:52,840
למה הקב"ה צריך לרדת
?בכבודו ובעצמו, מה שנקרא

950
00:44:53,620 --> 00:44:57,040
,חבל, אלוקים, תישאר תנוח. חבל
.אתה רואה, עושים לך את העבודה סבבה פה

951
00:44:57,040 --> 00:44:57,640
...למה אתה צריך

952
00:44:59,040 --> 00:45:00,540
.יש משהו שרק הקב"ה יכול לראות

953
00:45:01,560 --> 00:45:02,380
.אני קורא לכם

954
00:45:03,980 --> 00:45:07,820
הוא אומר: "כי ישראל היו במצרים
."במדרגה שפלה

955
00:45:08,460 --> 00:45:09,700
.היינו במדרגה לא טובה

956
00:45:11,280 --> 00:45:15,280
והוצרכו להמשיך רחמים ממקום גבוה"
."שאין נוגע בו שום חיצון

957
00:45:15,360 --> 00:45:17,500
,היינו צריכים עזרה ממקום מאוד נקי

958
00:45:18,060 --> 00:45:20,220
.בלי שום תערובת של משהו לא טוב

959
00:45:21,780 --> 00:45:25,080
,"לכן כתוב: "ועברתי בארץ מצרים
?"דרשו חז"ל: מה זה "עברתי

960
00:45:25,120 --> 00:45:26,060
,"שהקב"ה אמר "אני עברתי

961
00:45:26,120 --> 00:45:28,500
- אני ולא מלאך אני ולא שליח"

962
00:45:29,540 --> 00:45:32,510
."בבחינת אני השם חוקר לב ובוחן כליות"

963
00:45:32,740 --> 00:45:33,820
בורא עולם נחשב

964
00:45:34,900 --> 00:45:36,560
,בוחן לבבות וכליות

965
00:45:36,620 --> 00:45:39,980
,זאת אומרת הוא לא רואה רק מה שבחוץ
.אלא מה שיש לך בפנים, בלב שלך

966
00:45:41,180 --> 00:45:45,100
וידוע" הוא אומר, "שהנקודה הפנימית"
של הנפש הישראלי

967
00:45:45,840 --> 00:45:46,700
."הוא באמת טוב"

968
00:45:47,300 --> 00:45:50,140
כל אחד מאיתנו
.בפנים בפנים הוא באמת טוב

969
00:45:51,240 --> 00:45:55,040
הייתה פעם איזו אישה שביקשה מחברת
.קדישא: תקברו את בעלי עמוק עמוק בפנים

970
00:45:55,580 --> 00:45:56,260
?אמרו: למה

971
00:45:56,580 --> 00:45:58,320
,היא אמרה: עמוק עמוק בפנים
.הוא היה אדם טוב

972
00:45:59,780 --> 00:46:00,940
..חס ושלום. אבל

973
00:46:01,820 --> 00:46:03,980
ואף שהיה נראים לפנים"

974
00:46:04,160 --> 00:46:06,040
."כמו המצרים"
.היהודים לא היו נראים אחרת

975
00:46:06,100 --> 00:46:08,420
,זה לא שהם היו נראים במצרים אחרת
.הם היו נראים כמו המצרים

976
00:46:08,520 --> 00:46:10,600
?אז מה ההבדל
?למה דווקא אותם אלוקים מעדיף

977
00:46:10,840 --> 00:46:11,900
.אין פה היגיון לכאורה

978
00:46:11,960 --> 00:46:15,000
?מה ההבדל? למה אלוקים גואל אותם
?למה דווקא את החבר'ה האלה

979
00:46:16,540 --> 00:46:17,040
.לא

980
00:46:17,820 --> 00:46:21,380
אבל השם יתברך בוחן לבות וכליות"
ויודע את פנימיות לבבם

981
00:46:21,900 --> 00:46:23,560
,וזה לב יודע מרת נפשו"

982
00:46:23,800 --> 00:46:27,240
היינו שישראל ידעו שמצבם לא טוב"

983
00:46:27,570 --> 00:46:30,202
והקב"ה יתעורר עליהם ברחמים"
."ממקור הרחמים העליון

984
00:46:30,400 --> 00:46:32,520
,לדעת שבכל יהודי יש נקודה טובה

985
00:46:32,920 --> 00:46:33,900
,גם אם הוא שונה ממך

986
00:46:34,280 --> 00:46:36,820
,גם אם אתה כועס עליו
.גם אם לא משנה מה

987
00:46:37,260 --> 00:46:38,320
.יש בו נקודה טובה

988
00:46:39,020 --> 00:46:40,580
...סיפרה בחורה אחת ש

989
00:46:41,400 --> 00:46:42,940
.היא באמת באה ממשפחה הרוסה

990
00:46:43,820 --> 00:46:45,660
ואני אומר: לפעמים אתה שומע סיפורים
...שאתה רואה כאילו

991
00:46:45,920 --> 00:46:47,240
יש מרזב של צרות

992
00:46:48,300 --> 00:46:49,060
...וזה כאילו

993
00:46:49,160 --> 00:46:49,500
?אתה מבין

994
00:46:49,560 --> 00:46:52,440
יש אנשים שזה עובר מעליהם בקטנה

995
00:46:52,700 --> 00:46:53,840
,ויש כאלה שזה מתביית עליהם

996
00:46:54,400 --> 00:46:55,040
...הנה פה

997
00:46:57,460 --> 00:46:59,420
,לא, זה מפחיד לראות את זה
.אני אומר לכם

998
00:46:59,460 --> 00:47:00,400
.צריך וואו, אילו כוחות

999
00:47:01,440 --> 00:47:02,740
,אז היא באה ממשפחה כזאת, היא אומרת

1000
00:47:03,200 --> 00:47:05,860
...משפחה הרוסה, מצב כלכלי לא טוב

1001
00:47:07,020 --> 00:47:10,380
,האחים שלי ירדו מהדרך לגמרי
זאת אומרת הם ירדו לפשע כבר

1002
00:47:10,460 --> 00:47:13,700
ואני הייתי הבת הקטנה, שעוד איכשהו
שמרתי על עצמי כמה שאני יכולה

1003
00:47:13,780 --> 00:47:16,480
.ורציתי לפרנס את עצמי, להחזיק בכבוד

1004
00:47:16,880 --> 00:47:17,980
.אז עבדתי במשק בית

1005
00:47:18,320 --> 00:47:20,160
,עבדתי במשק בית והיו לי שכנים מלמעלה

1006
00:47:20,880 --> 00:47:24,240
,שהם היו שכנים כאלה טובים, אתה יודע
יותר אנשי החברה הגבוהה, יותר עדינים

1007
00:47:25,160 --> 00:47:26,900
,ועבדתי אצלם, שטפתי להם כלים

1008
00:47:27,340 --> 00:47:29,920
,הכול עשיתי, מה שהם היו צריכים עשיתי
...שמרתי על הילדים שלהם

1009
00:47:30,360 --> 00:47:31,740
יום אחד אימא שלי מגיעה

1010
00:47:32,580 --> 00:47:33,380
:ואומרת לי

1011
00:47:34,040 --> 00:47:35,120
?איפה הטבעת של השכנה

1012
00:47:36,280 --> 00:47:37,140
?אמרתי לה: מה זאת אומרת

1013
00:47:37,680 --> 00:47:40,340
היא אומרת: השכנה התקשרה והיא אמרה
שהיא לא מוצאת את הטבעת שלה

1014
00:47:40,880 --> 00:47:42,020
.ואת זו שהיית בבית עכשיו

1015
00:47:42,840 --> 00:47:44,420
?איפה הטבעת? נו, מה, את עושה צחוק

1016
00:47:44,840 --> 00:47:45,880
.ככה אימא שלה אומרת לה

1017
00:47:46,060 --> 00:47:48,220
,אבל לא נגעתי בטבעת
.לא נגעתי בטבעת

1018
00:47:48,520 --> 00:47:50,120
?תפסיקי. את לא מתביישת

1019
00:47:50,880 --> 00:47:54,620
את היחידה שהייתה שמה, את גנבת
!את הטבעת. תגידי! תגידי שגנבת

1020
00:47:55,080 --> 00:47:56,520
!אבל אימא, אני לא גנבתי את הטבעת

1021
00:47:57,740 --> 00:47:58,760
.הזמינו משטרה

1022
00:47:59,460 --> 00:48:00,620
.הגיעה חוקרת

1023
00:48:01,480 --> 00:48:05,660
,למה לקחת? זו את. תחשבי טוב. את יודעת
.עדיף שזה, יש להם מצלמות בבית, ראו אותך

1024
00:48:06,360 --> 00:48:08,940
...אבל זה לא יכול להיות
.אני לא גנבתי אבל

1025
00:48:09,040 --> 00:48:09,860
.אני לא גנבתי

1026
00:48:11,180 --> 00:48:14,700
אז השוטרים אמרו שאין ראיות מספיקות
,לפתוח תיק כרגע

1027
00:48:15,640 --> 00:48:17,140
אבל נשאר עליי כתם כזה

1028
00:48:17,380 --> 00:48:19,040
.ומאותו רגע אני הידרדרתי ממש

1029
00:48:19,120 --> 00:48:20,260
,אמרתי: אם ככה חושדים בי

1030
00:48:20,600 --> 00:48:22,100
!אז יאללה, יאללה, תעזבו אותי כולכם

1031
00:48:22,260 --> 00:48:25,140
,אתה יודע, אתה מתאמץ להיות בן אדם טוב
- אתה מתאמץ להיות בסדר

1032
00:48:25,420 --> 00:48:28,060
,אתה רואה ששום דבר לא עוזר
!אתה אומר: יאללה

1033
00:48:29,940 --> 00:48:31,140
,באמת הרגשתי על הפנים

1034
00:48:31,180 --> 00:48:33,080
.למרות שאחרי ארבעה ימים מצאו את הטבעת

1035
00:48:33,940 --> 00:48:35,400
,פשוט היא איבדה אותה בבית, האימא

1036
00:48:35,920 --> 00:48:37,260
.והבינו שאני לא גנבתי

1037
00:48:37,800 --> 00:48:40,200
,אז הם התקשרו לאימא שלי לבקש סליחה

1038
00:48:40,740 --> 00:48:41,440
.לא ממני

1039
00:48:42,000 --> 00:48:43,160
...הם קנו לי ארנק

1040
00:48:43,560 --> 00:48:45,220
תודה רבה. לקחתי את הארנק
.וזרקתי אותו מהחלון, היא אמרה

1041
00:48:45,940 --> 00:48:48,320
.זרקתי אותו מהחלון
.אני לא צריכה את הארנק שלהם

1042
00:48:48,440 --> 00:48:50,540
,שיתקשרו להגיד לי סליחה
.אני עבדתי אצלם כל כך הרבה שנים

1043
00:48:50,700 --> 00:48:53,620
.שיבקשו סליחה
.טעיתם, חשדתם בכשרים

1044
00:48:54,720 --> 00:48:55,260
.כלום

1045
00:48:55,600 --> 00:48:57,800
והיה לי מצב לא טוב
...והידרדרתי, הידרדרתי, הידרדרתי

1046
00:48:58,440 --> 00:49:00,920
,עד שאחרי שלושה חודשים, היא אומרת
אני הולכת ברחוב ואני מוצאת ארנק

1047
00:49:02,060 --> 00:49:02,980
,ובארנק הזה

1048
00:49:04,160 --> 00:49:05,480
.פתחתי אותו, היה הרבה מאוד כסף

1049
00:49:06,720 --> 00:49:08,580
.אלפיים שקל מזומן בשבילי זה המון כסף

1050
00:49:09,140 --> 00:49:10,260
.חוץ מהאלפיים שקל, מסמכים

1051
00:49:11,000 --> 00:49:13,080
.והתלבטתי אם לקחת אותו או להחזיר אותו

1052
00:49:13,700 --> 00:49:15,680
,לא, גם ככה אני הרי עבריינית

1053
00:49:15,820 --> 00:49:18,740
גם ככה חושדים בי
.אז יאללה, אלפיים שקל

1054
00:49:18,900 --> 00:49:19,720
.השם שלח לי

1055
00:49:23,180 --> 00:49:26,340
,כך מספרים, אבל פה קבלן בניין
,שהיה איזה קבלן שעבד בקומה שישית

1056
00:49:27,160 --> 00:49:28,300
רצה לדבר עם אחד הפועלים

1057
00:49:28,920 --> 00:49:29,740
.אז הוא קורא לו

1058
00:49:30,300 --> 00:49:31,070
?איך נקרא לו

1059
00:49:32,220 --> 00:49:33,280
...מוחמד? לא

1060
00:49:36,780 --> 00:49:39,480
לא, ככה אומרים, שמסעדה

1061
00:49:40,280 --> 00:49:41,340
.היא מקום שסועדים בו

1062
00:49:41,740 --> 00:49:43,260
.איך קוראים לזה שאוכל? סועד

1063
00:49:43,900 --> 00:49:45,200
?איך קוראים לזה ששוטף את הכלים

1064
00:49:45,360 --> 00:49:46,340
.סעיד, נכון

1065
00:49:47,480 --> 00:49:48,420
!סעיד האריתראי

1066
00:49:48,520 --> 00:49:49,540
...סתם, לא אבל

1067
00:49:53,840 --> 00:49:54,720
,בקיצור

1068
00:49:55,760 --> 00:49:59,080
אז הקבלן רוצה לדבר עם הפועל
.אז הוא קורא לו

1069
00:49:59,520 --> 00:50:00,180
...נקרא לו

1070
00:50:00,240 --> 00:50:01,640
.באמת למה? אנחנו עבודה עברית

1071
00:50:01,920 --> 00:50:02,640
!משה

1072
00:50:03,180 --> 00:50:03,980
?חמודי

1073
00:50:04,220 --> 00:50:05,660
!חמודי

1074
00:50:06,000 --> 00:50:07,740
!מכללית
?זה ההוא מכללית, אה

1075
00:50:08,980 --> 00:50:10,160
...חמודי, בסדר

1076
00:50:10,200 --> 00:50:11,680
...את יודעת שחמודי זה גם

1077
00:50:12,460 --> 00:50:14,420
...כן, זה כינוי של

1078
00:50:15,580 --> 00:50:15,940
.בסדר

1079
00:50:16,940 --> 00:50:18,840
.אבל חמודי זה חמוד, זה בסדר

1080
00:50:19,100 --> 00:50:19,820
!חמודי

1081
00:50:20,800 --> 00:50:23,680
.טוב, ההוא לא שומע
.קדיחות וזה, לא שומע

1082
00:50:23,900 --> 00:50:24,700
!חמודי

1083
00:50:25,000 --> 00:50:26,640
.זו קומה שישית, הוא לא שומע

1084
00:50:27,160 --> 00:50:30,180
?אז הקבלן: מה אני יכול לזרוק עליו

1085
00:50:30,420 --> 00:50:31,440
?מה אני יכול לזרוק עליו

1086
00:50:31,900 --> 00:50:33,060
,טוב, היה לו איזה שקל בכיס

1087
00:50:33,700 --> 00:50:34,840
.אמר: אני זורק את השקל

1088
00:50:35,360 --> 00:50:36,440
.זרק עליו את השקל

1089
00:50:36,920 --> 00:50:37,940
.השקל נפל ליד חמודי

1090
00:50:38,800 --> 00:50:39,620
...חמודי רואה שקל

1091
00:50:41,640 --> 00:50:42,660
.הופ, שם בכיס

1092
00:50:43,780 --> 00:50:44,300
.יפה

1093
00:50:44,460 --> 00:50:45,440
.חביבי, משמיים

1094
00:50:47,600 --> 00:50:49,800
.ממשיך לעבוד
.הקבלן אומר: מה, הוא לא שם לב

1095
00:50:49,880 --> 00:50:50,880
?הוא מחפש: מה יש לי עוד לזרוק עליו

1096
00:50:51,340 --> 00:50:52,460
.הוא מוצא 50 שקל

1097
00:50:53,560 --> 00:50:56,220
,טוב, 50 שקל, הוא יחזיר לי את זה
.הוא לא... אל תדאגו

1098
00:50:56,965 --> 00:50:58,655
,לוקח את ה-50 שקל, מכוון עליו

1099
00:50:59,240 --> 00:50:59,720
.זורק

1100
00:51:00,200 --> 00:51:02,500
חמישים שקל עשה אותם גולה
...כאילו, לא

1101
00:51:03,080 --> 00:51:03,840
.לא ככה

1102
00:51:05,640 --> 00:51:07,360
.חמישים שקל נופלים ליד חמודי

1103
00:51:07,860 --> 00:51:09,240
...חמודי רואה את ה-50 שקל

1104
00:51:12,860 --> 00:51:14,180
.הופה, שם בכיס

1105
00:51:15,340 --> 00:51:18,300
,טוב, הקבלן אומר: בוא'נה
.שיהיה בריא, זה לא קולט רמזים

1106
00:51:18,360 --> 00:51:19,120
?מה אני אעשה עכשיו

1107
00:51:19,720 --> 00:51:22,600
.הוא מחפש: מה אני...? אין לי כלום בכיסים
?מה אני אזרוק עליו? אני אקפוץ עליו

1108
00:51:23,540 --> 00:51:24,320
.פתאום הוא ראה אבן

1109
00:51:24,340 --> 00:51:24,920
.ראה אבן

1110
00:51:25,940 --> 00:51:27,980
.אז אבן זה לא יפה אבל בעדינות

1111
00:51:28,760 --> 00:51:29,740
רצה לפגוע לידו

1112
00:51:30,220 --> 00:51:30,720
...זרק

1113
00:51:32,120 --> 00:51:32,880
!פגע לו בקסדה

1114
00:51:34,900 --> 00:51:35,620
.ואז הוא הסתכל למעלה

1115
00:51:36,700 --> 00:51:38,620
!?אז הוא אומר לו: חמודי, מה קורה איתך
!אני מדבר איתך

1116
00:51:39,920 --> 00:51:41,180
.הסיפור הזה הוא משל עבורנו

1117
00:51:41,840 --> 00:51:44,120
,כי כשזורקים עלינו משמיים דברים טובים

1118
00:51:44,840 --> 00:51:45,860
,אנחנו לא מסתכלים למעלה

1119
00:51:46,080 --> 00:51:47,600
...לוקחים, לוקחים

1120
00:51:47,840 --> 00:51:49,700
!ברוך השם, שפע

1121
00:51:52,940 --> 00:51:54,260
?מתי מסתכלים למעלה

1122
00:51:54,840 --> 00:51:56,600
?כשאתה חוטף איזו אבן, אה

1123
00:51:56,720 --> 00:51:58,940
...איפה אלוקים? למה? תאמין לי

1124
00:51:58,980 --> 00:51:59,820
...בוא, רד למטה

1125
00:52:01,160 --> 00:52:01,800
?אה

1126
00:52:03,960 --> 00:52:04,700
,טוב, בקיצור

1127
00:52:06,200 --> 00:52:08,540
היא אומרת: אז אני מצאתי ארנק

1128
00:52:08,980 --> 00:52:12,280
ואמרתי, וואלה, הארנק הזה
,זה מתנה משמיים

1129
00:52:13,060 --> 00:52:15,600
...אבל הרגשתי
כי יש פה מסמכים, יש פה מסמכים

1130
00:52:16,400 --> 00:52:18,640
ומי שאיבד את זה בטח כואב
.לו הלב. זה לא פשוט

1131
00:52:19,280 --> 00:52:23,020
אני לוקחת את הפרטים, אני אחפש
.אותם ב-144 ואני אתקשר

1132
00:52:27,800 --> 00:52:29,140
.זו הייתה ממשפחה מהרצלייה פיתוח

1133
00:52:30,040 --> 00:52:31,500
?שלום, אתם איבדתם ארנק
.כן-

1134
00:52:32,020 --> 00:52:32,940
.אז אני מצאתי את זה

1135
00:52:33,360 --> 00:52:34,800
.נוכל להיפגש ותקבלי את זה

1136
00:52:35,200 --> 00:52:38,340
,הגיעו זוג מבוגר מאוד איכותי כזה
.אתה רואה שהם איכותיים

1137
00:52:38,920 --> 00:52:39,890
.הם מגיעים

1138
00:52:40,920 --> 00:52:43,300
.אני נותנת את הארנק
.היא אומרת: כל הכסף פה

1139
00:52:43,580 --> 00:52:44,540
.הם אומרים: אנחנו מאמינים לך

1140
00:52:44,600 --> 00:52:46,060
.היא אומרת: לא, תספרו שכל הכסף פה

1141
00:52:46,600 --> 00:52:48,740
,הם אומרים לה: לא, אנחנו מאמינים לך
!זה בסדר. היא אומרת: תספרו

1142
00:52:48,840 --> 00:52:50,480
,היא כבר בלחץ, מה שנקרא

1143
00:52:50,780 --> 00:52:53,320
בטראומה שלא מאמינים לה
...והיא גנבת ו

1144
00:52:53,640 --> 00:52:56,560
,אז היא פתחה את זה והתחילה לספור: הנה
!תראו, יש פה אלפיים שקל, בדיוק מה שהיה

1145
00:52:57,640 --> 00:52:58,510
והאישה

1146
00:52:59,790 --> 00:53:02,460
,מאוד לקחה את זה ללב
.היא ראתה את המצוקה של הילדה

1147
00:53:03,940 --> 00:53:05,300
.אז היא אמרה לה: אני מאמינה לך

1148
00:53:06,240 --> 00:53:08,320
.קחי אותי לאימא שלך
,אני רוצה להגיד לה תודה

1149
00:53:09,080 --> 00:53:09,700
.לשתיכן

1150
00:53:10,680 --> 00:53:11,740
:היא נגשה לאימא שלה, אמרה לה

1151
00:53:11,800 --> 00:53:14,500
הבת שלך עשתה מעשה שאני לא יודעת
.אם הרבה היו עושים את זה

1152
00:53:15,080 --> 00:53:16,200
.אני רוצה לתת לכן מתנה

1153
00:53:16,260 --> 00:53:17,420
.נתנה להן 500 שקל

1154
00:53:17,960 --> 00:53:19,780
,ומאותו הרגע ה-500 שקל היו שטויות

1155
00:53:20,420 --> 00:53:22,100
היא פשוט נשארה
,איתי בקשר, אותה אישה

1156
00:53:22,480 --> 00:53:23,340
.היא הייתה פסיכולוגית

1157
00:53:24,240 --> 00:53:26,800
.היא לקחה אותי תחת חסותה
.לא היו להם ילדים

1158
00:53:27,460 --> 00:53:28,580
היא פשוט גידלה אותי

1159
00:53:29,200 --> 00:53:31,440
,והאישה הזאת הצילה את החיים שלי

1160
00:53:31,720 --> 00:53:32,680
.הצילה את החיים שלי

1161
00:53:33,260 --> 00:53:35,060
היא אומרת: תראה מה זה
.הזדמנות שהייתה לי

1162
00:53:35,640 --> 00:53:37,900
יכולתי לקחת את האלפיים שקל האלה
.ולזרוק את המסמכים

1163
00:53:37,960 --> 00:53:39,140
?יאללה, מה אני צריכה

1164
00:53:40,180 --> 00:53:41,580
,לפעמים אלוקים זורק לנו ניסיון

1165
00:53:42,200 --> 00:53:45,760
שבניסיון הזה אתה יכול להציל את החיים שלך

1166
00:53:46,380 --> 00:53:47,440
.ואתה יכול לאבד הכול

1167
00:53:48,400 --> 00:53:49,460
,אל תישאר כמו שאתה

1168
00:53:49,580 --> 00:53:50,560
.אל תישאר כמו שאתה

1169
00:53:51,240 --> 00:53:52,800
?תחשוב: איך אני יכול לצאת ממצרים

1170
00:53:53,400 --> 00:53:55,380
אז לצאת ממצרים לדעת שזה המהלך

1171
00:53:55,500 --> 00:53:58,740
שלפעמים נכנסים למצרים ועוברים תקופות
,ממש קשות, כמו עם ישראל

1172
00:53:58,760 --> 00:54:01,000
 - אבל תזכרו את עם ישראל אז
,אנחנו לא שמה

1173
00:54:01,160 --> 00:54:02,680
.אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב

1174
00:54:02,900 --> 00:54:04,240
.אנחנו מאמינים שבסוף יהיה טוב

1175
00:54:04,440 --> 00:54:06,720
,אנחנו נחזיק מעמד עד שזה יקרה - מצד אחד

1176
00:54:07,360 --> 00:54:09,820
,מצד שני - תזכור שאפילו אם דתן ואבירם

1177
00:54:10,060 --> 00:54:12,000
,באמת רשעים, זכו כי הם האמינו

1178
00:54:12,400 --> 00:54:13,560
.הם האמינו שהם מסוגלים

1179
00:54:13,780 --> 00:54:15,940
.הם חטפו מכות בשביל מישהו אחר

1180
00:54:16,620 --> 00:54:19,760
,לחטוף מכות זה לא בפועל לחטוף מכות
אלא לסבול את השני

1181
00:54:20,420 --> 00:54:24,220
ואם אנחנו סובלים אז לסבול
לא בהרגשה למה לשני יש ולי אין

1182
00:54:24,500 --> 00:54:26,340
?כי אני... למה דווקא אני

1183
00:54:26,560 --> 00:54:27,060
.לא

1184
00:54:27,200 --> 00:54:30,700
אם זה מה שהקב"ה גזר עליי
.עכשיו, אז זה מה שמגיע לי עכשיו

1185
00:54:31,240 --> 00:54:33,920
,אני ממשיך לקוות, אני ממשיך לעשות

1186
00:54:34,060 --> 00:54:37,300
אפילו דבר קטן, כי בכל יהודי
.יש את הנשמה הקדושה הזאת

1187
00:54:37,640 --> 00:54:39,480
,תאמין בזה, תרים את עצמך

1188
00:54:39,920 --> 00:54:41,580
.דבר עם אלוקים, תתחזק

1189
00:54:41,920 --> 00:54:44,900
 - בסופו של דבר, אם עברנו את פרעה
.נעבור גם את זה

1190
00:54:45,180 --> 00:54:48,020
השם יחזק אתכם בכל הברכות, בכל
.הישועות, אמן כן יהי רצון

1191
00:54:48,140 --> 00:54:48,720
.תודה רבה

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה