הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - תוריד לחץ

הרב יצחק פנגר

מי שולח לנו את כל הקשיים? ואיך נוכל להוריד את הלחץ ולחיות בשלווה? הרב יצחק פנגר בשיעור מחזק ומומלץ