הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - תוריד לחץ

הרב יצחק פנגר

כשעם ישראל עבדו במצרים, הם לא ידעו שמחכה להם סוף טוב. מי שולח לנו את כל הקשיים? ואיך נוכל להוריד את הלחץ ולחיות בשלווה?