הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - מעלת התפילין

הרב עמנואל מזרחי

סיפורו המדהים של האדם שהניח תפילין במסירות נפש, בתקווה לזכות בילדים. הרצאתו של הרב עמנואל מזרחי