הידברות

מדברים אמונה - הרב שלום ארוש קובי אפללו - תשובה

הידברות

איך עושים תשובה, ומתי צריך לעשות אותה?מהו שכרו של מי שעושה תשובה באהבה? ואיך מתמודדים עם בעיות משפחתיות של בעלי תשובה?