בכיוון אחר - ראיון עם יוני גרנשטיין

ערוץ הידברות

הצייר יוני גרשטיין מצייר את עצמו לפני תהליך התשובה ואחריו, ומספר על דרכו אל התשובה, ועל ההבדלים בין עבודתו בעבר לעבודתו כיום

תמלול ההרצאה

1
00:00:30,390 --> 00:00:33,250
,שלום לכם. יוני גרשטיין ואחיו התאום, דוד

2
00:00:33,290 --> 00:00:36,260
.היו ילדי פלא בעלי כשרון ציור נדיר

3
00:00:36,670 --> 00:00:40,220
."יוני הלך ללמוד באקדמיה בצרפת ודוד ב"בצלאל

4
00:00:40,710 --> 00:00:42,410
בעוד אחיו הפך לפסל הבית

5
00:00:42,420 --> 00:00:44,640
של כיכרות הבורגנות הישראלית

6
00:00:44,650 --> 00:00:50,120
ולאחד מאמני ה"פוסט פופ-ארט" המצליחים
.בעולם, אל תשאלו אותי מה זה אומר

7
00:00:50,460 --> 00:00:54,630
יוני חזר בתשובה והפך למאייר הבית
של ספרות הילדים החרדית

8
00:00:55,230 --> 00:00:58,110
,ולאחד הקריקטוריסטים החדים
,"אם לא "ה

9
00:00:58,350 --> 00:00:59,770
."של העיתון "יתד נאמן

10
00:01:00,230 --> 00:01:03,680
חלקכם בוודאי גם מכירים את האיורים שלו
"דרך העלון השבועי "מטעמים

11
00:01:03,690 --> 00:01:05,590
,וגם דרך שלל הספרים שהוציא

12
00:01:06,010 --> 00:01:07,950
.ביניהם המשניות המאוירות

13
00:01:08,500 --> 00:01:12,120
?אז מה גרם לו לעשות את המהפך הזה בחייו
למה עזב את עולם האמנות

14
00:01:12,840 --> 00:01:17,290
בהתחלה לפחות? ומיהו הרב המפורסם
?שהכריח אותו לשוב ולצייר

15
00:01:17,780 --> 00:01:18,440
.מיד נדע

16
00:01:18,710 --> 00:01:20,440
.שלום יוני. -שלום

17
00:01:20,530 --> 00:01:22,230
.מה שלומך? -ברוך השם

18
00:01:22,620 --> 00:01:25,310
.שמח להיות איתך. -גם אני שמח שבאת לפה-

19
00:01:25,420 --> 00:01:28,140
.אנחנו כבר הרבה זמן רוצים לארח אותך

20
00:01:28,750 --> 00:01:32,750
,תראה, במקום שנתחיל את הריאיון סתם
,אתה יודע, לא סתם, אבל בשיחה

21
00:01:32,760 --> 00:01:36,870
.אני רוצה שתדבר בשפה שאתה מכיר במיוחד
.כן-

22
00:01:37,050 --> 00:01:40,400
,ביקשתי ממך לפני השידור
,לפני הצילומים

23
00:01:40,710 --> 00:01:43,600
,לאייר וחשבנו מה כדאי לאייר

24
00:01:43,620 --> 00:01:46,220
.ואז עלה רעיון שתאייר בעצם את עצמך

25
00:01:46,590 --> 00:01:51,700
אנחנו פה עומדים לדבר
.על לפני ואחרי, על המהפך הרוחני שעברת

26
00:01:52,330 --> 00:01:55,800
אז בוא נראה בעצם במילים שלך
.איך זה נראה אצלך, דרכך

27
00:01:56,240 --> 00:01:57,770
.יוני גרשטיין לפני ואחרי

28
00:02:57,210 --> 00:03:00,810
אתה יודע, לאורך כל הציור הזה
אני מנסה לראות

29
00:03:01,280 --> 00:03:02,920
אילו אלמנטים שתלת

30
00:03:02,930 --> 00:03:05,570
,זאת אומרת
,שמאפיינים את העולם הישן

31
00:03:06,550 --> 00:03:08,480
.ואילו אלמנטים שתלת בעולם החדש

32
00:03:08,480 --> 00:03:11,140
,אז בעולם החדש, אתה יודע
.זה זקן, זו מגבעת

33
00:03:12,090 --> 00:03:15,020
,בעולם הישן אני רואה פה
,ביוני הישן

34
00:03:16,800 --> 00:03:18,240
.אני רואה שהגבות קצת שונות

35
00:03:19,620 --> 00:03:23,810
?...זה בכוונה? זאת אומרת, יש פה איזה משהו
.אולי זה ממש תת-הכרתי. לא התכוונתי-

36
00:03:23,820 --> 00:03:26,890
,זה... -הגבות הן מאוד חשובות
אני שם לב באיורים. -האמת היא שחשבתי לעשות

37
00:03:26,940 --> 00:03:29,560
כאן פרצוף יותר עצוב
.וכאן פרצוף יותר שמח

38
00:03:29,860 --> 00:03:33,450
אוקיי. -כי בעולם הקודם
.לא הייתי תמיד כל כך שמח

39
00:03:33,740 --> 00:03:36,920
.זה לא עולם כל כך שמח
אבל כאן ברוך השם רציתי לעשות

40
00:03:36,970 --> 00:03:40,820
,ככה... -אבל פה יש ביטחון, יוהרה
?אני רואה בעולם שלפני

41
00:03:41,230 --> 00:03:42,640
?לפני
.כן-

42
00:03:42,690 --> 00:03:46,090
.אני לא יודע, אולי
.משהו בעיניים אני רואה. -כן-

43
00:03:47,450 --> 00:03:50,880
,אולי. זה תת-הכרתי
.אני לא יודע להגיד לך

44
00:03:52,630 --> 00:03:55,150
,בכל אופן, המראה הקודם הוא יותר זרוק

45
00:03:55,900 --> 00:03:59,100
.והמראה היום הוא יותר נראה לי מכובד

46
00:04:00,710 --> 00:04:04,520
.יפה, טוב
.אז בוא נדבר בעצם על החיים

47
00:04:05,500 --> 00:04:08,560
,אתה ואחיך התאום
.דוד ויונתן בעצם. -כן

48
00:04:10,040 --> 00:04:14,460
.שמות בעלי השראה תנ"כית ברורה
?זה היה בכוונה שההורים נתנו את השמות האלה

49
00:04:14,480 --> 00:04:16,860
,לא. אני לא יודע. הכול בכוונה

50
00:04:16,870 --> 00:04:18,510
.אבל זה היה מקרה

51
00:04:18,780 --> 00:04:21,510
ההורים שלי סיפרו לי שכאילו ברגע האחרון

52
00:04:21,920 --> 00:04:24,750
איזו קרובת משפחה שלנו שאוהבת
מאוד תנ"ך

53
00:04:25,030 --> 00:04:28,060
אמרה לאבא שלי לקרוא לנו
בשמות האלה ומאוד

54
00:04:28,680 --> 00:04:30,530
.מצא חן בעיניו והוא קרא לנו ככה

55
00:04:31,090 --> 00:04:32,300
?באיזה בית גדלתם

56
00:04:32,880 --> 00:04:34,400
,בית חילוני

57
00:04:35,310 --> 00:04:39,660
,טיפה טיפה מסורתי. זאת אומרת
,כיבדו את החגים, הלכו לבית כנסת

58
00:04:41,380 --> 00:04:43,080
.עשו קידוש בשבת

59
00:04:43,330 --> 00:04:45,870
...בית אשכנזי חילוני זה
אשכנזי חילוני-

60
00:04:46,420 --> 00:04:48,060
ציוני. -בדרך כלל אבל אשכנזי זה

61
00:04:48,850 --> 00:04:51,040
,אפילו בלי מסורת
.לפחות בזמנו

62
00:04:51,930 --> 00:04:55,830
היו חילונים, אבל טיפה כאילו
.הייתה איזושהי נימה מסורתית

63
00:04:57,210 --> 00:05:02,400
ההורים דיברו אידיש קצת בבית
,ובחגים הלכו לבית כנסת

64
00:05:02,870 --> 00:05:06,860
...היה איזה
.קיבלנו קצת טיפה ככה טעם יהודי

65
00:05:07,580 --> 00:05:10,920
היה לנו בית כנסת ליד הבית
,והיינו בילדות קצת הולכים

66
00:05:11,220 --> 00:05:13,590
,אז הכרנו את עולם בית הכנסת

67
00:05:13,610 --> 00:05:15,470
...אבל לא היינו
,להיפך

68
00:05:16,520 --> 00:05:21,870
,הייתי בתנועות נוער ציוניות
הלכתי לקיבוץ גם

69
00:05:21,880 --> 00:05:24,740
והייתי בצבא וכל החינוך היה

70
00:05:25,320 --> 00:05:28,330
.ליישב את הארץ, להתנדב

71
00:05:29,500 --> 00:05:34,790
,למשל כשהתגייסתי לצבא
,אז גילו שאחי ואני ציירים

72
00:05:34,830 --> 00:05:39,460
.אז... -רק שם גילו את זה? -לא
.היינו כבר ציירים בתיכון, אבל... -אוקיי

73
00:05:39,470 --> 00:05:44,010
,אחד מהאנשים בצבא שקיבלו אותנו במיון

74
00:05:45,240 --> 00:05:48,790
,גילה אותנו, זאת אומרת
,הוא הכיר אותנו, ידע עלינו

75
00:05:48,820 --> 00:05:51,940
אז ביקשו שנהיה ציירים בצבא

76
00:05:52,340 --> 00:05:53,930
.ולא רצינו בשום פנים ואופן

77
00:05:54,530 --> 00:05:57,680
ובאו קציני חינוך וביקשו והתחננו
.ולא רצינו

78
00:05:57,690 --> 00:06:02,650
ובסוף השאירו אותנו שבוע
,לצייר ככה בבקו"ם

79
00:06:02,660 --> 00:06:04,710
.לקשט, לעשות זה, אולי נשתכנע

80
00:06:05,620 --> 00:06:08,350
ואחר כך התעקשנו ללכת לצבא
והיינו בחיל קרבי

81
00:06:08,360 --> 00:06:11,270
.ועברנו את כל מסלול הצבא הקשה וכולי

82
00:06:12,640 --> 00:06:17,220
.אז בגיל 38 בעצם אתה חותך, משנה כיוון
?מה היה עד אז

83
00:06:19,060 --> 00:06:24,080
.עד אז אפילו לא חשבתי על הכיוון הזה
.ממש הייתי רחוק מזה

84
00:06:24,940 --> 00:06:28,470
.והייתי צייר מצליח
עשיתי תערוכות בכל הארץ

85
00:06:29,630 --> 00:06:35,240
,והתפרנסתי מזה והיו מכירות טובות
?הלך טוב. אבל מה

86
00:06:35,650 --> 00:06:40,920
תמיד הרגשתי שעם כל זה שכולם מקנאים בי
שאני עובד בדבר שאני הכי אוהב

87
00:06:40,930 --> 00:06:44,760
ואני יצירתי ואני מציג
,ובאים לראות וכולי

88
00:06:44,770 --> 00:06:46,590
הרגשתי בפנים בעומק

89
00:06:46,990 --> 00:06:49,880
.חוסר סיפוק
הרגשתי ככה שחסר לי משהו

90
00:06:50,430 --> 00:06:51,350
.ולא ידעתי מה

91
00:06:51,860 --> 00:06:55,670
הרגשתי ככה כאילו
שלא הייתה לי ככה שמחה מלאה

92
00:06:55,700 --> 00:06:58,260
.והרגשתי שכאילו אנחנו לא חיים נכון

93
00:06:58,270 --> 00:07:00,390
כל הזמן אמרתי לעצמי
.אנחנו לא חיים נכון" ולא ידעתי מה"

94
00:07:00,980 --> 00:07:02,790
.אז התחלתי ככה לחפש

95
00:07:03,380 --> 00:07:05,140
?לדוד אחיך הייתה את אותה תחושה
.לא-

96
00:07:06,670 --> 00:07:08,070
הוא כאילו היה לו סיפוק מזה

97
00:07:08,080 --> 00:07:10,270
.וזה היה בסדר מבחינתו
.כן, אנחנו גם כבר לא היינו ביחד-

98
00:07:10,280 --> 00:07:12,660
.זאת אומרת, נפרדנו בצבא -כן, ודאי
,כל אחד במסלול שלו-

99
00:07:12,660 --> 00:07:17,340
אז גם לא דיברנו על זה
.ולא חושב שהיו לו את הרגשות האלה

100
00:07:17,700 --> 00:07:19,000
אבל אני הרגשתי ככה

101
00:07:19,790 --> 00:07:25,210
והתחלתי לחפש כל מיני
,מה שקראתי וידעתי ושמעתי

102
00:07:25,510 --> 00:07:28,250
,אם זו צמחונות וטבעונות

103
00:07:28,690 --> 00:07:32,140
עשיתי כמה שנים טובות
,וזה עזר לי קצת

104
00:07:32,340 --> 00:07:33,450
.אבל לא לגמרי

105
00:07:33,470 --> 00:07:37,510
אחר כך מדיטציה ויוגה
וכל הדברים

106
00:07:37,960 --> 00:07:43,220
שככה אנשים תמיד ממליצים עליהם
.שנותנים ככה קצת סיפוק וטעם בחיים וזה

107
00:07:43,890 --> 00:07:48,470
,בכל דבר יש משהו
.אבל שום דבר לא ממלא את החיים

108
00:07:49,690 --> 00:07:53,870
ותוך כדי זה הכרתי בעלי תשובה

109
00:07:55,210 --> 00:07:58,960
:והתחלתי להתעניין. ככה שאלתי
"?מה אתם עושים? מה אתם לומדים"

110
00:07:58,980 --> 00:08:02,530
.והתווכחנו. בהתחלה הייתי נגד
?לא קיבלתי את זה. -היית ממש אנטי

111
00:08:02,660 --> 00:08:04,620
.הייתי אנטי
.בהתחלה הייתי אנטי, כן

112
00:08:05,110 --> 00:08:09,360
חשבתי שאלה דמיונות
ושאלה דברים לא מציאותיים

113
00:08:09,390 --> 00:08:11,470
.ושכבר עבר עליהם הכלח

114
00:08:12,640 --> 00:08:17,420
,ותוך כדי ויכוחים וזה
.שמעתי דברים נפלאים

115
00:08:17,590 --> 00:08:21,130
...שמעתי רעיונות ו
מה למשל? אתה זוכר איזה משהו שככה-

116
00:08:21,140 --> 00:08:24,210
?הפתיע אותך וגרם לך להתעורר
.כן-

117
00:08:24,680 --> 00:08:28,920
אני אגיד לך דוגמה, אחד הדברים
.שככה עוררו אותי זה עניין של שידוכים

118
00:08:29,860 --> 00:08:33,650
,שתמיד אצל אדם חילוני
."שידוך זה דבר כזה "טרייף

119
00:08:33,670 --> 00:08:38,060
.מה, אני יש לי ביטחון עצמי
אני אכיר את בת הזוג שלי לבד

120
00:08:38,070 --> 00:08:39,820
ואני אקסים אותה וכולי וזה

121
00:08:40,630 --> 00:08:43,000
ורואים כמה כישלונות יש מזה

122
00:08:43,010 --> 00:08:48,800
ופתאום שמעתי שבודקים את בן הזוג
?ומבררים מי הוא? מה הוא

123
00:08:50,660 --> 00:08:53,260
,ובצורה ממש כאילו רצינית

124
00:08:54,170 --> 00:08:59,720
ככה חקרנית, מדעית שאדם יוכל
.להכיר את ה... לחיות, לא להסתנוור

125
00:09:00,790 --> 00:09:04,290
.וזה מצא חן בעיניי הדבר הזה

126
00:09:04,300 --> 00:09:07,990
אמרתי, זה בעצם יותר נכון
ממה שהעולם החילוני

127
00:09:10,510 --> 00:09:13,800
,חי. -אתה יודע
זה מזכיר לי. יש לי חבר חילוני

128
00:09:14,320 --> 00:09:19,210
:שהוא אומר לי בפירוש
תשמע, אתם הדתיים, החיים שלכם"

129
00:09:19,570 --> 00:09:22,120
יותר מסודרים, יותר מאורגנים"
.מבחינה חברתית. -נכון

130
00:09:22,140 --> 00:09:24,760
?זה יופי של דבר". -למה שלא יהיה ככה"
.למה שלא יהיה ככה? -נכון

131
00:09:24,820 --> 00:09:28,310
:אז הוא מודה בזה, אבל הוא אומר
אבל עדיין, להיות שם בעצמי"

132
00:09:28,730 --> 00:09:31,460
- עם כל מה שכרוך בזה"
."זה הקושי שלי

133
00:09:32,130 --> 00:09:33,210
?לך לא היה את הקושי הזה

134
00:09:34,650 --> 00:09:37,990
.כן. בהתחלה לא חשבתי שאני אחזור בתשובה
האמת להגיד

135
00:09:38,000 --> 00:09:41,490
...זה עניין אותי, סיקרן אותי, אבל
.כמו תרבות אחרת. -כן-

136
00:09:42,130 --> 00:09:44,850
,בקיצור, אני
,כשדיברתי עם בעלי תשובה

137
00:09:45,010 --> 00:09:49,070
,וככה התחלתי לשמוע
.אז אמרתי שאני רוצה לדבר עם איזה רב

138
00:09:49,780 --> 00:09:53,050
?כאילו למה שאני אדבר איתכם
אני אדבר עם איזה רב שהוא

139
00:09:53,580 --> 00:09:56,800
כאילו מחזיר בתשובה
,או שהוא ככה יכול לענות לי על שאלות וזה

140
00:09:56,820 --> 00:09:59,260
.אז אני אדבר איתו
וככה פגשתי רב

141
00:09:59,890 --> 00:10:01,690
,צעיר. היה אז אברך בן 30

142
00:10:01,700 --> 00:10:05,130
.בשם הרב משה איינורן
.היום מנהל סמינר בירושלים

143
00:10:06,280 --> 00:10:08,870
ופעם בשבוע הייתי הולך אליו
.אחר הצהריים

144
00:10:08,880 --> 00:10:11,490
אנחנו יושבים, מדברים, שואלים שאלות

145
00:10:11,500 --> 00:10:16,910
ומאוד התקשרתי אליו
...והרגשתי שהוא אדם

146
00:10:16,920 --> 00:10:20,440
,ראיתי את המשפחה גם ואת כל הבית והכול
...ראיתי שזה

147
00:10:20,790 --> 00:10:26,950
מאוד הרשימו אותי החיים הפשוטים, החכמים
,עם החכמה, עם הפשטות

148
00:10:26,960 --> 00:10:31,420
,עם ה... -זה קצת מה שגדלת עליו בבית
.אם אני מבין נכון

149
00:10:32,640 --> 00:10:36,770
,לא. אני אגיד לך את האמת
.בבית בכלל... לא, לא בדיוק, לא בדיוק

150
00:10:36,790 --> 00:10:39,130
.אתה מדבר שחינכו אתכם לערכים וכולי

151
00:10:39,140 --> 00:10:40,880
.חינכו לערכים, אבל לא כאלה

152
00:10:40,890 --> 00:10:43,810
..ודאי שלא כאלה. -לא עם עומק כזה ולא עם-
ודאי שלא כאלה, אבל-

153
00:10:43,940 --> 00:10:45,860
.ערכים פה וערכים שם
.כן-

154
00:10:45,910 --> 00:10:50,160
פתאום הרגשתי ככה חיבור
,עם כל ההיסטוריה היהודית

155
00:10:50,170 --> 00:10:51,820
,עם בורא עולם

156
00:10:52,580 --> 00:10:54,950
.עם היהדות שזה דבר כזה נפלא וכולי

157
00:10:54,950 --> 00:10:56,050
.הרגשתי ככה ממש הרגשה טובה

158
00:10:56,050 --> 00:10:59,090
הייתי יוצא בחיוך ככה ממנו
.בהרגשה נפלאה

159
00:10:59,940 --> 00:11:03,100
.ממש היו רגעים של התעלות

160
00:11:03,130 --> 00:11:05,500
.וגם לא חשבתי שאני אחזור בתשובה

161
00:11:05,510 --> 00:11:08,020
,הייתי בא אליו עם מכנסיים קצרים
.חולצת טריקו, סנדלים

162
00:11:08,670 --> 00:11:12,010
אמרתי לו, "תסלח לי. ככה אני
,ותקבל אותי ואני לא חוזר בתשובה

163
00:11:12,040 --> 00:11:14,000
."כי אנחנו ככה מבררים"

164
00:11:14,620 --> 00:11:18,830
.ולאט לאט התחלתי ככה לקבל יותר ויותר

165
00:11:18,840 --> 00:11:19,980
.לקח קצת זמן

166
00:11:19,990 --> 00:11:23,920
...בהתחלה הסתרתי את זה מכל הסביבה ואחר כך
?ציצית מתחת לבגדים-

167
00:11:24,930 --> 00:11:27,390
,גם לא. בלי ציצית
.עדיין בלי ציצית

168
00:11:29,140 --> 00:11:34,670
...ולאט לאט. זה לקח זמן והרגשתי ש
"אחר כך הלכתי לסמינר של "ערכים

169
00:11:35,680 --> 00:11:40,310
.שם קיבלתי את החיזוק הגדול
.זה היה שבוע של התעלות כזאת

170
00:11:40,350 --> 00:11:46,260
,ומשם החלטתי: אני חוזר בתשובה
.חוזר עם ציצית, עם כיפה. זהו, חיים חדשים

171
00:11:48,000 --> 00:11:49,200
?איך המשפחה הגיבה

172
00:11:51,150 --> 00:11:56,120
,הייתי נשוי. היו לי שתי ילדות קטנות
.אחת בגיל 7, אחת בגיל 3 וחצי

173
00:11:56,820 --> 00:11:59,850
אבל אשתי בשום פנים ואופן
.לא רצתה לחזור בתשובה

174
00:11:59,900 --> 00:12:00,970
.ממש הייתה נגד

175
00:12:01,190 --> 00:12:03,430
וניסו לדבר איתה ולהשתדל

176
00:12:03,460 --> 00:12:07,550
,ושנתיים ניסיתי וניסיתי וניסיתי
.היא לא רצתה בשום פנים ואופן לקבל את זה

177
00:12:08,080 --> 00:12:09,090
אז התגרשנו

178
00:12:10,160 --> 00:12:13,190
ואחר כך הגעתי לבני ברק

179
00:12:13,590 --> 00:12:19,530
,נכנסתי לישיבה ומצאו לי שידוך והתחתנתי
.הקמתי בית חדש

180
00:12:19,940 --> 00:12:23,780
?כמה ילדים בנישואים האלה
,אז עכשיו התחתנתי עם אלמנה עם שתי בנות-

181
00:12:23,790 --> 00:12:25,600
גידלתי אותן, חיתנתי אותן

182
00:12:26,000 --> 00:12:27,660
.ונולדו לנו עוד ארבעה ילדים

183
00:12:28,670 --> 00:12:31,830
.כבר ארבעה נשואים
.יש הרבה הרבה נכדים

184
00:12:32,390 --> 00:12:33,550
.אנחנו כבר שבט

185
00:12:33,560 --> 00:12:36,690
."אתה גם לפעמים חותם בשם "סבא יוני
.כן-

186
00:12:38,080 --> 00:12:41,730
.כן, ברוך השם
?ואיך ההורים שלך ואחיך דוד קיבלו את זה-

187
00:12:42,730 --> 00:12:46,590
.אחי לא יכול לקבל את זה
.עד היום? -עד היום-

188
00:12:47,530 --> 00:12:51,480
:וכל פעם הוא פוגש אותי, אומר
"?מתי כבר תחזור בחזרה אלינו"

189
00:12:52,580 --> 00:12:53,850
.ההורים שלי מאוד שמחו

190
00:12:54,100 --> 00:12:58,460
.ההורים שלי קיבלו את זה
."ההורים שלי אמרו: "הלוואי ועלינו

191
00:12:58,480 --> 00:13:02,310
,כאילו כבר לא יכלו
.אבל אבא שלי התחיל להניח תפילין

192
00:13:02,960 --> 00:13:05,750
קניתי לו תפילין, הוא הניח תפילין
.עד יומו האחרון

193
00:13:06,660 --> 00:13:10,400
,ואימא שלי גם כן
.מאוד מאוד שמחה ונהנתה מזה

194
00:13:10,640 --> 00:13:14,060
.היא הייתה מבית דתי
.שניהם היו בעצם מבית דתי

195
00:13:15,210 --> 00:13:18,310
אבל הציונות קלקלה אותם
.כן-

196
00:13:18,470 --> 00:13:21,350
.והם הצטערו על זה מאוד מאוד
אימא שלי אמרה

197
00:13:21,680 --> 00:13:23,550
.חבל. אבל היא שמחה עליי מאוד מאוד

198
00:13:24,660 --> 00:13:27,810
.היא הייתה מאושרת שחזרתי בתשובה

199
00:13:28,030 --> 00:13:30,160
...יפה. תגיד, ואחיך אבל

200
00:13:31,180 --> 00:13:35,790
אתה יודע, יש באמת את האנשים האלה שממש
,לא רוצים לשמוע על זה וזה לא מדבר אליהם

201
00:13:36,450 --> 00:13:41,980
מכל הניסיון שלך אתה חושב
,שכן יש פרצה שאפשר, או סדק

202
00:13:42,390 --> 00:13:44,660
?שאפשר להיכנס דרכו לסוג הזה של האנשים

203
00:13:45,950 --> 00:13:50,350
,ניסינו כל סדק, כל דבר
מה שאפשר עד היום

204
00:13:50,370 --> 00:13:52,580
,ואני עדיין מאמין ומקווה

205
00:13:53,450 --> 00:13:55,880
.אבל לפעמים ההצלחה מסחררת

206
00:13:55,890 --> 00:14:05,200
והוא מאוד מאוד מצליח ואין לו זמן לרגע
.גם להתעניין והוא לא רוצה ועדיין מחכים

207
00:14:06,590 --> 00:14:09,320
אוקיי, ואז אתה בעצם כבר בתשובה

208
00:14:09,330 --> 00:14:12,340
,וכמו שסיפרת, מתחתן וילדים וכולי

209
00:14:12,350 --> 00:14:16,210
ואתה מבין שהעולם הזה
.כבר לא בשבילך

210
00:14:17,400 --> 00:14:18,330
?זה לא חסר לך

211
00:14:19,080 --> 00:14:21,620
?העולם הזה
.העולם הזה, האיורים-

212
00:14:21,720 --> 00:14:27,190
.הציור. -האיורים, האמת כן
ברגע, בהתחלה

213
00:14:28,660 --> 00:14:32,120
.לא. כבשתי את זה
החלטתי שאני לומד תורה

214
00:14:32,270 --> 00:14:37,690
.ראיתי שעולם האמנות הוא מלא שקר
,מי שמצליח הוא בעל המרפקים

215
00:14:38,260 --> 00:14:40,800
.בעל הקשרים
.לא מי שבאמת כשרוני

216
00:14:40,810 --> 00:14:43,550
?גם בתחום הזה
.גם בתחום הזה, כן-

217
00:14:43,900 --> 00:14:46,160
.בעולם החילוני, כן. זה ככה הולך

218
00:14:46,180 --> 00:14:50,610
,צריך המון המון יחסי ציבור והמון מסביב
.דברים שלא אהבתי אותם

219
00:14:51,580 --> 00:14:54,450
.והחלטתי "עכשיו יש עולם חדש
."עולם תורה וזה, אני אלמד

220
00:14:54,640 --> 00:14:59,500
ואחרי שהתחתנתי
קיבלתי מלגה ללמוד שנתיים בישיבה

221
00:14:59,510 --> 00:15:03,220
.אמרתי, עכשיו אני רוצה להתעלות קצת וללמוד
.ומה שיהיה עם הציור, נראה

222
00:15:03,560 --> 00:15:05,300
,בהתחלה הפקרתי את זה

223
00:15:06,200 --> 00:15:09,380
אבל במהלך השנתיים האלה
הייתי אצל הרב שך זצ"ל

224
00:15:09,440 --> 00:15:13,400
.ודיברנו והייתי צריך להתייעץ איתו על משהו
ואז הוא שאל אותי מה אני עושה

225
00:15:13,420 --> 00:15:15,530
.ומה הייתי קודם וכולי וכולי

226
00:15:16,010 --> 00:15:18,290
,סיפרתי לו שהייתי צייר
.אז הוא שאל אותי אם הייתי מומחה

227
00:15:19,190 --> 00:15:22,020
.אמרתי, כן, שהייתי מומחה
.אז הוא אמר לי, אתה חייב להמשיך

228
00:15:22,670 --> 00:15:26,530
.אמרתי: אבל כרגע אני רוצה ללמוד
.יש לי פרנסה ואני רוצה ללמוד

229
00:15:26,540 --> 00:15:29,200
.הוא אמר, לא, לא, לא
בלי קשר לפרנסה, אתה חייב

230
00:15:29,720 --> 00:15:33,160
.חצי יום להמשיך במה שעשית קודם ולעבוד

231
00:15:33,870 --> 00:15:35,940
.אז קיבלתי את זה
.זה גדול הדור

232
00:15:36,120 --> 00:15:38,840
.שמחת מזה גם, אני מניח
.האמת ששמחתי מזה-

233
00:15:39,740 --> 00:15:40,800
באמת שמחתי

234
00:15:41,510 --> 00:15:46,600
וקיבלתי. ואז התחילו לפנות אליי
כי שמעו עליי. מהעיתון פנו אליי

235
00:15:46,620 --> 00:15:49,300
."מ"יתד נאמן
.כן. ממוצאים לאור-

236
00:15:49,810 --> 00:15:51,860
...והתחלתי לעבוד ו

237
00:15:52,040 --> 00:15:55,070
?ואיך היה לחזור לזה
?הפעם בפורמט כשר יותר

238
00:15:55,090 --> 00:15:57,070
,אני למעשה שיניתי כיוון

239
00:15:57,160 --> 00:16:01,150
.כי מקודם ציירתי תמונות
.מכרתי תמונות, אנשים תלו את זה בבית

240
00:16:01,150 --> 00:16:04,400
וזה היה סגנון אחר קצת. -אה, זה לא היה
.הסגנון שיש לך היום. -לא ממש

241
00:16:04,450 --> 00:16:05,970
,גם איירתי ספרים

242
00:16:06,610 --> 00:16:10,880
.אבל זה לא היה העיקר
,עיקר העבודה שלי היה ציורים יותר עם עומק

243
00:16:10,900 --> 00:16:13,640
.עם פנימיות, עם ככה עדינות

244
00:16:14,200 --> 00:16:15,750
.אבל ציור לשמו, מה שנקרא

245
00:16:16,100 --> 00:16:19,930
,זאת אומרת, לא מעביר מסר
.אלא רק יופי, רגשות וכולי וכולי

246
00:16:20,670 --> 00:16:23,460
אבל אחר כך פה ראיתי שאין לזה מקום

247
00:16:23,470 --> 00:16:28,360
כי אנשים פה לא כל כך מכירים
את האמנות הזאת וכולי

248
00:16:29,160 --> 00:16:34,370
.ומצד שני, היה לי גם את הצד של האיורים
,הייתה לי את האהבה הזאת לקריקטורות

249
00:16:34,380 --> 00:16:39,600
,לאיורים וכולי
.אז פיתחתי את הכיוון הזה

250
00:16:41,820 --> 00:16:45,740
,הרגשתי שאני מאוד יצירתי בזה
שיש המון מה לעשות

251
00:16:45,750 --> 00:16:47,080
.ואז זה היה שדה בור

252
00:16:47,840 --> 00:16:51,830
בעולם התורה כאילו הצד של הציור
.לא היה מפותח בכלל

253
00:16:51,840 --> 00:16:54,020
לא היו אנשים שלמדו באקדמיות כמו שאני

254
00:16:54,050 --> 00:16:56,130
.ולא היו אנשים שהיה להם ניסיון

255
00:16:57,780 --> 00:17:01,540
היו כשרונות, אבל כנראה שהדחיקו אותם
כי למדו תורה וכולי

256
00:17:01,740 --> 00:17:06,140
.ופה בעצם הקמתי את הנושא הזה של איורים

257
00:17:07,210 --> 00:17:11,460
והתחלנו עם ספרים ועיתונים
ולאט לאט אנשים גם למדו ממני

258
00:17:11,470 --> 00:17:14,430
וגם הלכו בכיוון הזה

259
00:17:14,440 --> 00:17:17,740
.והיום אתה רואה עולם שלם של איורים
?פריחה יפה. -מה-

260
00:17:17,880 --> 00:17:19,010
.היום יש פריחה יפה

261
00:17:19,060 --> 00:17:23,640
מאוד, מאוד, ברוך השם. -אני הולך
.לחנויות ספרים, משופעות בספרי קומיקס

262
00:17:23,650 --> 00:17:28,160
כן, כן. וכל הזמן פונים אליי צעירים
שיש להם כשרון. הם רוצים לפתח אותו

263
00:17:28,160 --> 00:17:31,990
.והם מתעניינים ורוצים ללמוד

264
00:17:32,000 --> 00:17:34,750
?ואתה ממליץ להיכנס לתחום הזה
?לילדים שלך היית ממליץ

265
00:17:38,560 --> 00:17:39,610
.לכתחילה לא

266
00:17:39,820 --> 00:17:42,530
.לכתחילה אנחנו עם של תורה

267
00:17:42,700 --> 00:17:44,640
.מי שכשרוני, שילמד תורה

268
00:17:45,630 --> 00:17:51,930
אבל מי שלא יכול ללמוד תורה והוא רוצה
.ויש לו כשרון, אז שיעסוק בזה

269
00:17:52,780 --> 00:17:57,220
:אבל הרב שלי אומר תמיד
.אם כבר מציירים, לצייר תורה

270
00:17:57,660 --> 00:18:01,170
,לצייר משניות, לצייר הלכות
.לצייר הווי יהודי

271
00:18:01,180 --> 00:18:05,050
אבל רק לצייר דברים
.שמוסרים את היהדות

272
00:18:05,930 --> 00:18:09,900
.אז בוא באמת נראה
.אתה הבאת כאן לבקשתנו חלק מהספרים שלך

273
00:18:10,620 --> 00:18:12,580
.יש פה הגדה של פסח
.כן-

274
00:18:13,780 --> 00:18:20,120
.עם כל המכות
...והכול כמיטב המסורת צבעוני ו

275
00:18:22,070 --> 00:18:26,160
.יש פה גם כן, אלו הגדות לקטנטנים יותר
.לקטנטנים, כן-

276
00:18:26,160 --> 00:18:28,530
זה היה חידוש שעשיתי לפני כמה שנים

277
00:18:29,350 --> 00:18:31,960
לצייר לילדים בלי הכיתובים
,שיהיה להם קל

278
00:18:31,980 --> 00:18:35,050
.רק הציור ידבר
."קראתי לזה "הגדונת

279
00:18:35,730 --> 00:18:41,530
נכון. ויש פה... תראה, מה שאישית
מאוד מעניין אותי ביצירות שלך

280
00:18:41,540 --> 00:18:42,840
.זה יותר הדברים ההלכתיים

281
00:18:43,370 --> 00:18:45,080
."יש פה "מאורי הלכה

282
00:18:45,090 --> 00:18:47,850
?הוצאת עשרה כרכים, נכון
הוצאנו עשרה כרכים-

283
00:18:48,880 --> 00:18:50,430
.על כל סידורא דפת

284
00:18:51,020 --> 00:18:52,680
.כל מלאכה עשינו ספר

285
00:18:52,690 --> 00:18:54,150
.יש מלאכות שאפילו שני ספרים

286
00:18:54,170 --> 00:18:57,040
בישול זו הייתה מלאכה
.מאוד מורכבת, אז שני ספרים

287
00:18:57,730 --> 00:19:05,010
והיום הוציאו את זה בחוץ לארץ. אבל היום
לומדים בזה בארץ כ-3,000 תלמידים בחוגים

288
00:19:05,370 --> 00:19:06,500
בשישי שבת

289
00:19:07,560 --> 00:19:12,170
.עם שאלות ופרסים, מערכת שלמה

290
00:19:12,180 --> 00:19:15,550
זאת אומרת, זה שינה גם
.את כללי המשחק של הלימוד

291
00:19:15,560 --> 00:19:19,220
.כן, זה הוסיף המון המון
."ופה אנחנו רואים את "פני המשנה ברורה-

292
00:19:19,300 --> 00:19:24,010
.בעצם איירת את המשנה ברורה
.פה אנחנו במסכת ערובין. -כן

293
00:19:24,290 --> 00:19:26,980
.שזה בכלל מדהים. זה ממש למבוגרים
זה עשינו פרטי פרטים-

294
00:19:27,010 --> 00:19:30,860
את ההלכות הקשות של תחומין
.שזה מאוד מאוד קשה ומסובך -נכון

295
00:19:31,640 --> 00:19:34,920
.ועבדנו על זה כשמונה שנים

296
00:19:34,960 --> 00:19:36,870
.'זה חלק ב'. יש גם חלק א

297
00:19:37,540 --> 00:19:40,950
ועשינו את כל הסימנים של תחומין

298
00:19:41,380 --> 00:19:44,430
מדויק עם ציורים ועם הרב שוורץ

299
00:19:45,420 --> 00:19:50,200
,מבני ברק. הרב אריה שוורץ
.הרב של קריית סירוקה

300
00:19:51,120 --> 00:19:54,090
.ומדוקדק
.ואני חושב שזה ספר נפלא

301
00:19:54,170 --> 00:19:57,830
...טוב, עשית גם את המשניות. -גם משניות
,שביעית, שבת-

302
00:19:58,260 --> 00:20:03,180
ביצה. -הספר הרב המכר שלי
."זה משניות "פני שבת

303
00:20:03,230 --> 00:20:05,840
.זה היה הראשון והוא הכי מצליח

304
00:20:06,720 --> 00:20:11,020
ואנחנו כל שנה מוציאים מהדורות
.וזה נמצא בכל העולם היום

305
00:20:11,030 --> 00:20:12,360
,גם תרגמנו את זה לאנגלית

306
00:20:13,080 --> 00:20:15,540
אבל בעיקר בעברית. בכל מקום זה

307
00:20:15,600 --> 00:20:17,760
.מאוד פופולארי, מאוד פופולארי
זה באמת נפלא וזה מאוד עוזר להבין גם-

308
00:20:17,770 --> 00:20:21,620
את המשנה כי אלה מושגים
.שהיו בעבר חלקם והיום... -כן, כן

309
00:20:21,850 --> 00:20:23,760
.אני רוצה לספר לך משהו פיקנטי

310
00:20:24,470 --> 00:20:28,570
אחרי שהוצאתי את זה, אז הגיע אליי
.מישהו הביתה ורצה שתי חבילות ספרים

311
00:20:29,000 --> 00:20:32,340
,הכנתי לו שתי חבילות ספרים. הוא אמר לי
."אתה לא תאמין לאן אני לוקח את זה"

312
00:20:32,380 --> 00:20:35,040
,אז אמרתי לו
."נו, תפתיע אותי"

313
00:20:35,090 --> 00:20:36,950
,הוא אומר לי
."זה נוסע לתימן"

314
00:20:37,410 --> 00:20:41,180
תימן? -ואז היה מישהו אמריקאי
שהיה לו רישיון לנסוע לתימן

315
00:20:41,190 --> 00:20:43,910
.זה היה עוד לפני יותר מעשרים שנה

316
00:20:45,010 --> 00:20:47,950
.ושם הם בשבת לומדים את משניות שבת

317
00:20:48,210 --> 00:20:52,720
.הם עוברים על משניות שבת
.בשלוש הסעודות הם עוברים על המשניות

318
00:20:53,250 --> 00:20:56,840
והוא לקח את זה לשם, שתי חבילות ספרים
.עם הציורים. מאוד נהניתי מזה

319
00:20:56,890 --> 00:21:00,160
טוב, יכול להיות ששם זה עדיין
.כמו הדברים שהיו בזמן הגמרא

320
00:21:00,170 --> 00:21:04,180
.לא יודע אם נשארו יהודים שם
.אני חושב אולי אין כמעט. -כן, לא הרבה

321
00:21:04,680 --> 00:21:08,460
,אבל תגיד, באמת המשניות
?למה לא להשלים את כל הסדרה

322
00:21:09,030 --> 00:21:10,280
.מחוסר זמן

323
00:21:10,320 --> 00:21:15,050
,אם היו עוד 24 שעות ביממה
.אז היינו עושים עוד. אבל לא מספיקים

324
00:21:15,080 --> 00:21:19,740
.אני עובד המון שעות
.חוץ מהלימודים שלי, אני עובד המון שעות

325
00:21:19,760 --> 00:21:22,010
.ועובד מהר אבל לא מספיק

326
00:21:22,560 --> 00:21:26,180
,אני עושה גם הלכות וגם משניות
,גם מוסר

327
00:21:26,260 --> 00:21:30,260
.גם מטעמים וגם עיתונים
.לא מספיק

328
00:21:30,920 --> 00:21:33,520
.לא מספיק
?כמה זמן באמת אתה משקיע בזה ביום

329
00:21:34,790 --> 00:21:35,520
.הרבה שעות

330
00:21:35,530 --> 00:21:39,930
.בערך זה קרוב לעשר שעות
.הו הו-

331
00:21:39,970 --> 00:21:42,900
תגיד, אבל זה לא נמאס? אתה יודע, אתה
.כל היום יושב... -לא זה לא נמאס, לא נמאס

332
00:21:42,960 --> 00:21:47,550
כשאני צריך ללכת הביתה בשתיים עשרה בלילה
,אני גומר את הציורים

333
00:21:47,570 --> 00:21:50,360
.אני קורע את עצמי מהשולחן
.אני יכול להמשיך עוד ועוד

334
00:21:51,120 --> 00:21:56,870
,זו יצירה אמנותית, זה סוחף
.אני נורא נורא אוהב את זה

335
00:21:56,880 --> 00:22:00,790
...זה חיים, זה

336
00:22:01,000 --> 00:22:05,000
,חוץ מהדברים האלה
,הספרים וכל הפרויקטים התורניים יותר

337
00:22:05,010 --> 00:22:08,730
."אתה גם מאייר לעיתון "יתד נאמן
.כן-

338
00:22:09,340 --> 00:22:13,450
שם אתה יודע, זה... -קריקטורות פוליטיות
בעיקר. -זהו, קריקטורות פוליטיות

339
00:22:13,460 --> 00:22:17,760
,ובאמת, תראה
,קריקטורה מעצם הווייתה

340
00:22:18,380 --> 00:22:22,150
,היא משהו שהרבה פעמים לועג לאנשים
.מגחיח אותם. -נכון

341
00:22:22,170 --> 00:22:26,280
מוציא אותם באופן שהם לא היו רוצים
.להיראות. -נכון. קריקטורה חייבת קורבן

342
00:22:26,400 --> 00:22:29,460
זהו, היא חייבת קורבן. השאלה
,איך עושים את זה בעיתון חרדי, אתה יודע

343
00:22:29,470 --> 00:22:31,670
שיש לו ועדות רוחניות
וגם אתה

344
00:22:32,130 --> 00:22:33,850
.מן הסתם מכיר את כל הכללים

345
00:22:34,160 --> 00:22:37,180
איך בכל זאת אפשר לעשות קריקטורה
,שגם יש לה אמירה

346
00:22:37,330 --> 00:22:39,670
גם היא מצליחה להיות עוקצנית
?וגם היא כשרה

347
00:22:41,210 --> 00:22:45,000
,שאלה טובה. תראה, קודם כול
.יש לנו מלחמה היום עם העולם החילוני

348
00:22:45,010 --> 00:22:48,620
.אנחנו צריכים כאילו להתקיף אותם
.יש לנו מה להגיד

349
00:22:49,300 --> 00:22:51,310
.אז קריקטורה היא נשק מצוין

350
00:22:51,450 --> 00:22:54,020
.ממש קריקטורה היא טיל

351
00:22:54,980 --> 00:23:00,080
.זה לא כמו מאמר, יש בעד ונגד וכולי
"זו רק אמירה אחת, "תח

352
00:23:00,430 --> 00:23:01,440
,וזהו. עכשיו

353
00:23:02,000 --> 00:23:06,440
,בתור קריקטורה חרדית
,אנחנו לא כמו קריקטורה אחרת

354
00:23:06,460 --> 00:23:08,350
.אלא אנחנו מוגבלים

355
00:23:08,630 --> 00:23:12,430
למשל, אני לא יכול לעשות דימויים
.של ספורט למשל יותר מדי

356
00:23:12,670 --> 00:23:16,700
אולי כמה דברים כן, אבל לא דברים
...גופניים וספורט או מה

357
00:23:17,040 --> 00:23:19,220
.או צבא גם כן, לא יותר מדי

358
00:23:19,690 --> 00:23:21,000
.או נשים אני לא יכול לצייר

359
00:23:21,330 --> 00:23:24,320
הרבה דברים זה יותר קשה
.מאשר להיות קריקטור חילוני

360
00:23:24,720 --> 00:23:30,040
,כי אני צריך רק ללכת עם הכללים שלנו
.עם המגבלות שלנו

361
00:23:30,680 --> 00:23:35,590
עכשיו, אני גם משתדל שהסיטואציה

362
00:23:35,670 --> 00:23:37,100
.היא תדבר, לא הפרצוף

363
00:23:37,110 --> 00:23:41,560
זאת אומרת, אני לא אצייר מישהו עם אף
יותר מדי ארוך או אוזניים יותר מדי גדולות

364
00:23:42,080 --> 00:23:45,380
,וללעוג לפרצוף שלו
אלא אני מצייר אותו קצת בהומור

365
00:23:45,390 --> 00:23:51,020
אבל אני בעיקר בונה סיטואציה
,שהיא ככה מדברת

366
00:23:51,040 --> 00:23:54,940
.אבל לא לעג לצורה של הפוליטיקאי

367
00:23:55,290 --> 00:23:59,540
קיבלת תלונות מאנשים שנפגעו
?מאיורים שלהם בקריקטורות

368
00:24:00,500 --> 00:24:04,480
.כן, היו לפעמים תלונות. אבל לא יותר מדי
?איך מתמודדים עם זה? -מה-

369
00:24:04,680 --> 00:24:06,940
?איך מתמודדים עם זה
.זה באמת לא נעים

370
00:24:07,430 --> 00:24:10,990
הייתה פעם שציירתי קריקטורה חריפה
נגד הרפורמים

371
00:24:11,030 --> 00:24:14,420
ואז הם עשו רעש גדול
.וזה הגיע כמעט לבג"ץ

372
00:24:15,540 --> 00:24:16,770
.אחר כך זה השתתק

373
00:24:17,380 --> 00:24:19,450
.אבל אני, יש לי גב

374
00:24:19,960 --> 00:24:22,090
יתד נאמן" - יש ועדה רוחנית"

375
00:24:22,450 --> 00:24:26,320
ויש רבנים
,ולא עובר דבר שאסור לו לעבור

376
00:24:26,350 --> 00:24:29,780
:אז אני תמיד אומר להם
.אנחנו ביחד"

377
00:24:30,310 --> 00:24:32,460
,אני מצייר"
.אבל אתם נותנים לזה את האישור

378
00:24:32,470 --> 00:24:34,990
,אם אתם מדפיסים"
."אז אתם עשיתם את זה

379
00:24:35,690 --> 00:24:40,030
,ובאמת כשכאילו מישהו מזדעזע מקריקטורה

380
00:24:40,030 --> 00:24:42,190
:אז הוא אומר
."יתד כתב", "יתד צייר"

381
00:24:42,580 --> 00:24:46,840
אבל אני כאילו
.רק המבצע

382
00:24:47,820 --> 00:24:51,240
,תגיד, אפרופו ביצועים
יש דברים בקריקטורות שלך

383
00:24:51,270 --> 00:24:55,620
שהם באמת נורא נורא נורא
.חד משמעיים

384
00:24:55,650 --> 00:25:01,720
אני זוכר אישית קריקטורה, אני חושב
."זה היה מהעלון "מטעמים לשבת

385
00:25:02,350 --> 00:25:06,320
יכול להיות שהוא גם נמצא פה. זה ספר שמאגד
.את כל העלונים. -זה מהשנה האחרונה, כן

386
00:25:07,700 --> 00:25:09,430
.למשל אמירה שלך נגד האינטרנט

387
00:25:09,440 --> 00:25:15,390
,יש ילד אחד תמים כזה, חמוד, עם פאות
.חרדי. יושב ולומד תורה כנראה, לא זוכר

388
00:25:15,980 --> 00:25:19,220
וילד אחר שהוא חילוני והוא באינטרנט

389
00:25:19,230 --> 00:25:23,160
ואז גדלות לו אוזניים כאלה של מפלצת
...ועגיל ו

390
00:25:23,430 --> 00:25:24,890
.כן. ציירתי ציור של תהליך

391
00:25:25,070 --> 00:25:27,740
.כן, התהליך נכון
מתחיל בילד נורמאלי-

392
00:25:27,870 --> 00:25:30,150
.נכון
.והופך לאט לאט למפלצת-

393
00:25:30,190 --> 00:25:34,750
,נכון. -השאלה... אתה יודע
.קודם כול, אני מניח שזה נותן לך להוציא קיטור

394
00:25:35,410 --> 00:25:39,200
השאלה אבל אם זה לא יותר מדי

395
00:25:40,090 --> 00:25:42,260
...אתה יודע, חד ממדי אולי, כי הרי

396
00:25:42,290 --> 00:25:46,390
,כן, ברור, זה חד ממדי
.אבל זה משפיע

397
00:25:47,430 --> 00:25:50,060
.זה משפיע
אני יודע שילדים הזדעזעו מזה

398
00:25:50,190 --> 00:25:51,810
.וזה חודר וזה נשאר

399
00:25:51,840 --> 00:25:53,250
.תמונה נשארת יותר ממילה

400
00:25:53,260 --> 00:25:55,640
?אבל זה עד כדי כך
.הרי גם לך יש אתר באינטרנט

401
00:25:55,660 --> 00:26:00,400
זאת אומרת, יש פה מורכבות באינטרנט. יש
,אינטרנט כשר, יש עכשיו סמארטפונים כשרים

402
00:26:00,860 --> 00:26:05,600
זאת אומרת, זה לא כזה חד ממדי. ואז אתה
שם את הילד הצדיק הזה שהופך להיות מפלצת

403
00:26:06,150 --> 00:26:11,810
...בגלל האינטרנט, זה מראה את זה כ
.בחינוך אתה תמיד מראה את הטוב ביותר

404
00:26:11,830 --> 00:26:13,530
.אתה לא מראה את האמצע

405
00:26:13,720 --> 00:26:16,130
...בחינוך אתה צריך להראות להם
,לפעמים בדיעבד

406
00:26:16,480 --> 00:26:20,000
אם אין ברירה, כמוני, אני עובד
.ואני צריך את זה, אז אני משתמש בזה

407
00:26:20,000 --> 00:26:22,780
,אבל לכתחילה שילד ירצה את זה

408
00:26:23,030 --> 00:26:24,260
.אז זה יהרוס אותו

409
00:26:24,790 --> 00:26:27,320
לכן אנחנו מראים את זה בצורה
.הקיצונית ביותר

410
00:26:28,920 --> 00:26:32,910
.זו היום המלחמה הכי גדולה

411
00:26:34,260 --> 00:26:36,490
היצר הרע והשטן נכנסים לנו

412
00:26:37,110 --> 00:26:42,760
,בצורה המתוקה הזו של סרטים
.לכן צריך מאוד להרתיע

413
00:26:43,190 --> 00:26:48,370
,מי שלא מקבל את התוכחה הזאת
.אז אין מה לעשות

414
00:26:48,380 --> 00:26:53,650
,אבל נפש נקייה הומה
.אז היא מזדעזעת מזה

415
00:26:54,030 --> 00:26:55,080
.זה מה שאנחנו רוצים

416
00:26:55,150 --> 00:26:58,440
אילו עוד נושאים
?מעסיקים אותך בקריקטורות

417
00:26:59,490 --> 00:27:04,460
כל נושא שעולה אקטואלי בעצם
.הוא בשבילי חומר גלם

418
00:27:05,490 --> 00:27:10,520
וכל שבוע אני בוחר לי
.איזשהו נושא ומטפל בו

419
00:27:12,240 --> 00:27:16,920
יש לי פה שאלה שאם אתה מחנך גם היום
את הילדים שלך לזה, אבל

420
00:27:17,730 --> 00:27:22,330
?ענית על זה כבר, לא
.אמרתי... -לכתחילה לא, עדיף שילמדו תורה-

421
00:27:22,350 --> 00:27:25,970
 ...לכתחילה לא אבל

422
00:27:26,630 --> 00:27:29,950
אני לא מעודד אותם שאמנות
.זה הדבר הכי טוב שכדאי לעשות אותו

423
00:27:31,130 --> 00:27:33,620
,העיקר זה לימוד תורה
.ככה אני חושב

424
00:27:34,390 --> 00:27:38,750
.לגדול. אנחנו עם התורה
,יש מיליוני ציירים בעולם

425
00:27:38,890 --> 00:27:42,260
אז למה להיות עוד אחד
ממיליוני הגויים האלה

426
00:27:42,290 --> 00:27:44,050
?ולהיות כמוהם

427
00:27:44,080 --> 00:27:47,200
,אבל אם עושים בזה משהו טוב
?"כמו זה, "פני המשנה ברורה

428
00:27:47,300 --> 00:27:48,300
...אז אם מישהו נגיד

429
00:27:50,020 --> 00:27:52,800
אם מישהו מצליח גם להיות
,תלמיד חכם וגם לצייר

430
00:27:53,150 --> 00:27:55,300
,אבל זה לא לכתחילה
.זה לא לכתחילה

431
00:27:55,320 --> 00:27:58,030
אתה רואה, עם ישראל אלפי שנים
לומד תורה בלי ציורים

432
00:27:58,570 --> 00:28:01,970
.וימשיך ככה
.אז זו לא הדרך שלנו דווקא

433
00:28:01,980 --> 00:28:07,000
אבל היום זה מוסיף
.למי שקשה לו או צריך את זה

434
00:28:07,760 --> 00:28:09,620
.זאת אומרת, בדור הזה זה באמת נצרך

435
00:28:09,680 --> 00:28:11,830
.היום כן, בגלל החולשה

436
00:28:12,720 --> 00:28:14,020
...היום אנחנו דור ש

437
00:28:15,960 --> 00:28:19,650
,בכל מקום שאתה הולך, ברחובות
,או בעיתונות, או מה

438
00:28:19,680 --> 00:28:23,000
הכול זועק, מבריק

439
00:28:23,400 --> 00:28:26,970
,ומצויר ומצולם ומומחש

440
00:28:27,840 --> 00:28:29,720
?אז למה שרק התורה תהיה מילים

441
00:28:30,100 --> 00:28:33,630
,הילדים זקוקים גם למראה
.לראות את זה

442
00:28:34,260 --> 00:28:39,210
,ובמיוחד שנגיד היום, דוגמה
,חיי שדה לא מוכרים לילדים

443
00:28:39,600 --> 00:28:42,990
אז בציור אתה יכול להראות להם
.חיי שדה, את הדוגמה

444
00:28:44,060 --> 00:28:49,180
.פעם חיו בשדה, חרשו וזרעו וקצרו וכולי
.היום כמעט לא רואים את זה

445
00:28:49,190 --> 00:28:51,520
אז בציור אתה מראה את זה
.ועוד ועוד דברים

446
00:28:53,720 --> 00:28:56,200
הילדים, אתה רואה כמה שנמשכים לקומיקס

447
00:28:56,220 --> 00:28:57,700
.ולהמחשה

448
00:28:57,780 --> 00:29:00,090
?איך זה באמת שלך אין אף ספר קומיקס

449
00:29:00,810 --> 00:29:03,450
.זו המון עבודה
המון, המון עבודה

450
00:29:04,160 --> 00:29:05,810
,ואין בזה תמורה

451
00:29:06,690 --> 00:29:08,550
.אז חבל לעשות את זה

452
00:29:09,840 --> 00:29:12,530
?אוקיי. אז מהם הפרויקטים הבאים באמת

453
00:29:13,400 --> 00:29:16,450
.ממשיכים. יש משניות והלכות

454
00:29:16,530 --> 00:29:20,910
אני עובד עכשיו
,על משניות עירובין מצוירות

455
00:29:21,450 --> 00:29:26,410
...על הלכות ריבית, מה שאני מפרסם ב
.כן, שזה כבר עכשיו ב"מטעמים". -כן-

456
00:29:27,380 --> 00:29:34,710
ועוד. יש עוד ספרים. חלק כבר מותר
.לדבר עליהם, חלק עדיין חסויים

457
00:29:35,600 --> 00:29:38,050
.יש. כל הזמן עובדים, כל הזמן

458
00:29:38,740 --> 00:29:42,260
טוב, אני מאחל לך שבאמת תמשיך
כל הזמן לעבוד ולזכות את עם ישראל

459
00:29:42,280 --> 00:29:46,930
בעוד איורים יפים שתורמים
,להבנת המשניות, הגמרא

460
00:29:47,240 --> 00:29:48,210
.כל מה שיכול להיות

461
00:29:48,290 --> 00:29:50,440
.תודה רבה
.תודה לך, יוני גרשטיין-

462
00:29:50,800 --> 00:29:54,030
אני נפרד מהצופים 
.ואתה נשאר איתנו לשאלון אסוציאציות

463
00:29:54,370 --> 00:29:56,420
.תודה לכם שהייתם איתנו בכיוון אחר

464
00:29:56,440 --> 00:30:01,420
,אתם מוזמנים לשלוח אלינו הערות, הצעות
:כל מה שתרצו למייל שמופיע כאן למטה

465
00:30:04,960 --> 00:30:08,010
.תודה לכם ושיהיה המשך יום טוב

466
00:30:11,810 --> 00:30:12,600
אינטרנט

467
00:30:13,320 --> 00:30:13,920
.טרייף

468
00:30:14,240 --> 00:30:15,020
בני ברק

469
00:30:15,550 --> 00:30:16,500
.עיר הקודש

470
00:30:16,890 --> 00:30:17,680
הרב שך

471
00:30:18,440 --> 00:30:19,310
.גדול הדור

472
00:30:19,520 --> 00:30:20,600
מלחמת יום כיפור

473
00:30:25,560 --> 00:30:27,920
.אירוע מחיי

474
00:30:28,850 --> 00:30:29,950
"נתיבות עולם"

475
00:30:30,250 --> 00:30:32,040
.הישיבה שבנתה אותי

476
00:30:32,640 --> 00:30:33,470
ערוץ הידברות

477
00:30:34,810 --> 00:30:35,740
.קידוש השם

478
00:30:36,330 --> 00:30:37,190
דוד גרשטיין

479
00:30:37,920 --> 00:30:39,110
.שיחזור בתשובה

480
00:30:39,250 --> 00:30:40,200
יוני גרשטיין

481
00:30:40,830 --> 00:30:41,830
.לפניכם

482
00:30:42,080 --> 00:30:43,080
.לפניכם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה