הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - פרשת וארא

הרבנית חגית שירה

מדוע הגיעו דווקא עשר המכות הללו על מצרים? מן המכות אנו לומדים על ההנהגה של ה' בעולם – מידה כנגד מידה. ומה הערך של המעשים הטובים שלנו?