x
הרב יוסף בן פורת

למה המוסלמים באמת רוצים את הר הבית? - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

מדוע המוסלמים טוענים לבעלות על הר הבית למרות שהוא כלל לא מופיע בקוראן? הרב יוסף בן פורת בהרצאה מעמיקה על אחד הנושאים הטעונים ומעוררי המחלוקת בעולם