הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה – פרשת שמות: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל

הרבנית חגית שירה

איך גדלו הילדים בזמן שיעבוד מצרים? מדוע גירש עמרם את אשתו, ואיך קיימו דווקא הנשים את עם ישראל?