הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה – פרשת שמות: בזכות נשים צדקניות

הרבנית חגית שירה

גם כשקשה לך, זכרי - על המאזניים של העולם הבא ישימו לך את כל הסירים שבישלת והכביסה שכיבסת. הרבנית חגית שירה בשיעור מעצים ונותן כוחות לאמא ליהודיה