הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה – פרשת שמות: בזכות נשים צדקניות

הרבנית חגית שירה

גם כשקשה לך, זכרי - על המאזניים של העולם הבא ישימו לך את כל הסירים שבישלת והכביסה שכיבסת. הרבנית חגית שירה בשיעור מעצים ונותן כוחות לאמא ליהודיה

תמלול ההרצאה

1
00:00:17,650 --> 00:00:18,680
.שלום לכולן

2
00:00:18,820 --> 00:00:21,750
מספר הבן איש חי הקדוש סיפור מדהים

3
00:00:21,930 --> 00:00:25,740
,על אישה אחת שבעלה קנה לה תכשיטים יקרים

4
00:00:26,170 --> 00:00:29,400
.יהלומים מעוצבים מהממים

5
00:00:29,640 --> 00:00:31,380
:והיא הלכה לחברה שלה והראתה לה

6
00:00:31,730 --> 00:00:35,650
:תראי מה בעלי קנה לי"
."טבעות, שרשרת, צמיד

7
00:00:36,070 --> 00:00:38,790
,החברה התפעלה ובירכה אותה מכל הלב

8
00:00:38,900 --> 00:00:44,080
.וואו, איזה מדהים! תתחדשי"
."שתענדי אותם בשמחה, בשמחות, בלב שמח

9
00:00:44,400 --> 00:00:47,560
,והחברה ביקשה גם היא
."תראי לי גם אַת אֶת התכשיטים שלך"

10
00:00:48,010 --> 00:00:49,290
,החברה אמרה לה: "רק רגע

11
00:00:49,610 --> 00:00:52,850
תחכי טיפה ואני אראה לך"
."את התכשיטים שלי

12
00:00:53,450 --> 00:00:57,250
,היא הלכה וחזרה אחרי כמה דקות
.והביאה לה את הילדים שלה

13
00:00:57,610 --> 00:01:00,200
?הנה, את רואה"
.אלה התכשיטים שלי

14
00:01:00,670 --> 00:01:05,730
,הם באמת כמו יהלומים, יפים, מחונכים"
,איזה נועם יהודי

15
00:01:05,800 --> 00:01:08,160
,איזה טוהר על הפנים"
."איזה אושר

16
00:01:08,500 --> 00:01:12,150
,ואומר על זה רבי יוסף חיים מבגדד
,הבן איש חי הקדוש

17
00:01:12,420 --> 00:01:18,450
שכל היהלומים שבעולם לא ישוו
.ולא ידמו לאצבע אחת של ילד יהודי

18
00:01:19,040 --> 00:01:20,450
.היום נדבר על ילדים

19
00:01:21,020 --> 00:01:26,000
,היום נדבר איך בזכות נשים
,בזכות אימהוֹת ואימהוּת נגאלו

20
00:01:26,310 --> 00:01:29,410
.ובזכות נשים ניגאל בקרוב בקרוב

21
00:01:29,700 --> 00:01:33,980
,אנחנו בחומש חדש
.חומש המתנות, חומש שמות

22
00:01:34,290 --> 00:01:38,160
החומש הזה אוסף בתוכו
,כל כך הרבה מתנות ואוצרות

23
00:01:38,420 --> 00:01:40,160
.והוא נקרא חומש הגאולה

24
00:01:40,460 --> 00:01:41,610
?מי רוצה גאולה

25
00:01:42,050 --> 00:01:46,350
,נכון שהפרשה פותחת בשעבוד מצרים
,בחושך, בהרבה צער

26
00:01:46,600 --> 00:01:49,510
.אבל עוד בתוך הפרשה נולדת הגאולה

27
00:01:49,810 --> 00:01:52,940
בתוך הפרשה הזאת
,המלאה בקושי ובצער

28
00:01:53,230 --> 00:01:56,050
,בתוך הפרשה הראשונה לחומש הזה

29
00:01:56,270 --> 00:01:59,080
.נולד משה רבנו מושיען של ישראל

30
00:01:59,520 --> 00:02:03,970
בואו ניגע טיפה בשעבוד המר
שעברו אבותינו במצרים

31
00:02:04,320 --> 00:02:07,570
.בעבודה קשה, בעבודה ממררת חיים

32
00:02:07,840 --> 00:02:11,560
,הגברים עובדים בפרך
.וגם עובדים עבודות של נשים

33
00:02:11,810 --> 00:02:16,310
,המצרים היו אומרים לגברים
.תקום, תלוש, תאפה, תתפור, תרקום

34
00:02:16,550 --> 00:02:19,530
,היום זה מעצבן גם נשים
.תארו לעצמכם גברים

35
00:02:20,000 --> 00:02:24,480
,ולנשים הם היו אומרים, תמלאי חביות
.תבקעי עצים, תלקטי ירקות

36
00:02:24,540 --> 00:02:27,120
.היו מתעללים בעם ישראל

37
00:02:27,660 --> 00:02:30,660
חשבת פעם מה זה להיות
?אישה במצרים

38
00:02:31,110 --> 00:02:32,960
?מה זה להיות אישה בלי תקווה

39
00:02:33,330 --> 00:02:36,210
?בלי רגע אחד מרגיע ומשמח

40
00:02:36,580 --> 00:02:41,610
ולמרות הכול, דרש רבי עקיבא
.מדרש מדהים על הפרשה הזו

41
00:02:42,120 --> 00:02:49,760
,כשהיו הנשים הולכות לשאוב מים
.היה הקב"ה מזמן להן דגים קטנים בתוך הכדים

42
00:02:50,200 --> 00:02:54,570
:והיו הנשים מכינות שתי קדרות
.אחת של מים חמים ואחת של דגים

43
00:02:54,830 --> 00:02:56,600
,והיו לוקחות את זה לבעלים שלהן

44
00:02:56,960 --> 00:02:59,770
 ,שם בתוך החושך
.בעבודה הכי קשה שיכולה להיות

45
00:03:00,030 --> 00:03:02,900
,ובתוך מצרי השדה במקום צנוע

46
00:03:03,130 --> 00:03:08,690
היו רוחצים הגברים את גופם השבור
,במים החמים והמנחמים האלה

47
00:03:08,970 --> 00:03:12,270
והיו הנשים מאכילות אותם דגים
ומרגיעות אותם

48
00:03:12,480 --> 00:03:15,260
ומשמחות אותם
.והיו מתעברות

49
00:03:15,630 --> 00:03:18,740
 :אמר רבי עקיבא
,כיוון שהגיע זמן לידתן"

50
00:03:19,090 --> 00:03:22,640
,היו הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח"

51
00:03:22,930 --> 00:03:27,060
."'שנאמר: 'תחת התפוח עוררתיך"

52
00:03:27,580 --> 00:03:30,020
:היו יולדות והיו אומרות להשם

53
00:03:30,480 --> 00:03:33,240
,אני עשיתי את שלי"
."עשה אתה את שלך

54
00:03:33,780 --> 00:03:36,770
,ומיד היה הקב"ה שולח מלאך משמיים

55
00:03:37,060 --> 00:03:40,100
,והיה חותך טבורם של התינוקות
,ורוחץ אותם

56
00:03:40,370 --> 00:03:42,470
;וממציא להם שני עיגולים של אבן

57
00:03:42,820 --> 00:03:46,810
,אחד מוציא להם שמן
:ואחד מוציא להם דבש, שנאמר

58
00:03:47,010 --> 00:03:51,530
ויאכילהו דבש מסלע"
."ושמן מחלמיש צור

59
00:03:51,870 --> 00:03:55,370
,והיו גדלים נפלא ובאים וחוזרים לבתיהם

60
00:03:55,620 --> 00:04:00,110
:עדרים עדרים, שנאמר
."ותבואי ותגדלי בעדי עדיים"

61
00:04:00,290 --> 00:04:03,050
."אומר המדרש: "עדרי עדרים
.איזה כיף

62
00:04:03,540 --> 00:04:07,510
:והיו האימהות שואלות אותם
"?מי גידל אתכם? מי טיפל בכם"

63
00:04:07,700 --> 00:04:11,860
והיו עונים: "בחור אחד נאה ומשובח
."היה מטפל בנו

64
00:04:12,190 --> 00:04:15,790
?מי זה הבחור הזה
.והתשובה התגלתה בקריעת ים סוף

65
00:04:16,230 --> 00:04:18,410
,כשהיו ישראל על הים בקריעת ים סוף

66
00:04:18,740 --> 00:04:22,770
,כשראו את השם יתברך נגלה אליהם
:הצביעו ואמרו

67
00:04:23,150 --> 00:04:26,770
,זה, הנה זה שטיפל בנו"
,"זה שגידל אותנו

68
00:04:26,780 --> 00:04:29,400
."שנאמר: "זה אלי ואנווהו

69
00:04:29,650 --> 00:04:36,550
,ואתן יודעות מה? עם כל הדבר הזה
.הגברים במצרים לא רצו ילדים, ובצדק

70
00:04:36,570 --> 00:04:39,920
?למה? שיהיו עבדים
?שהבנות תהיינה שפחות

71
00:04:39,950 --> 00:04:43,380
למה? שיגדלו לתוך המציאות
?המרה והרעה הזאת 

72
00:04:43,480 --> 00:04:46,070
?שיזרקו אותם ליאור
?שיטביעו אותם

73
00:04:46,410 --> 00:04:49,810
והנשים, הנשים לא ויתרו
,על היהלומים

74
00:04:50,080 --> 00:04:52,680
.והיו מפיחות בגברים תקווה

75
00:04:53,020 --> 00:04:55,910
.הן היו מאמינות שעוד תבוא גאולה

76
00:04:56,510 --> 00:04:57,860
,ובאמת המצב היה קשה

77
00:04:58,160 --> 00:05:02,090
,עד שעמרם שהיה גדול הדור
.גירש את אשתו יוכבד ונתן לה גט

78
00:05:02,450 --> 00:05:04,640
?איך אפשר ללדת פה ילדים
?איך אפשר

79
00:05:05,040 --> 00:05:07,340
.פחד, חרדה, מוות

80
00:05:07,860 --> 00:05:11,300
.עמרם לוקח אחריות
.הוא לוקח אחריות ציבורית

81
00:05:11,730 --> 00:05:14,560
.הוא מבין שזה מה שנדרש ממנו ברגע הזה

82
00:05:14,900 --> 00:05:19,990
.הקץ לילודה. אי אפשר
.רק ככה לא ייוולדו ילדים למוות

83
00:05:20,350 --> 00:05:22,590
ובני ישראל רואים אותו
:ועושים כמותו

84
00:05:22,880 --> 00:05:25,450
.הם מגרשים את הנשים שלהם

85
00:05:25,980 --> 00:05:30,730
.והנה ילדה קטנה
?מה אומרת לו מרים בתו כשהייתה בת חמש

86
00:05:31,140 --> 00:05:35,830
,אומרת לו בתו: "אבא
."גזרתך קשה משל פרעה

87
00:05:36,270 --> 00:05:39,000
?איך בתו של גדול הדור מדברת

88
00:05:39,500 --> 00:05:43,890
אבל עמרם מרגיש שהילדה מנסה
.להסביר משהו, והוא מקשיב לה 

89
00:05:44,980 --> 00:05:50,590
,היא מסבירה לו, אבא, פרעה גזר רק על הברים
.ואתה גוזר גם על הבנים וגם על הבנות 

90
00:05:50,840 --> 00:05:54,950
;נכון, הגזרה של פרעה קשה
.כל הבן היילוד להשליך ליאור

91
00:05:55,270 --> 00:05:56,510
,אולי יהרגו את כל הבנים

92
00:05:56,920 --> 00:06:01,620
 אבל הבנות, הנשים, הן תוכלנה
.להמשיך את קיומו של עם ישראל

93
00:06:02,020 --> 00:06:05,560
 ועמרם שומע את בתו
,ומחזיר אליו את גרושתו

94
00:06:05,860 --> 00:06:08,130
.וכמו שהוא עושה עושים כולם

95
00:06:08,580 --> 00:06:12,670
:אומר המדרש
.שישים ריבו יצאו ממצרים

96
00:06:13,130 --> 00:06:14,020
.שישים ריבו

97
00:06:14,550 --> 00:06:18,360
,אם לא היו יולדות
?מי היה יוצא משם

98
00:06:19,000 --> 00:06:23,610
 ,צריך עם כדי לגאול
.וזה הכול בזכות שלא ויתרו על היהלומים

99
00:06:23,940 --> 00:06:27,600
,למרות הכול
.למרות כל המצב הקשה שהיה שם

100
00:06:28,190 --> 00:06:34,910
מגלים לנו חז"ל שיש הקבלה ברורה
.בין הדור של אז במצרים לבין הדור שלנו היום

101
00:06:35,390 --> 00:06:38,190
.זה אותו דור
,הניסיונות אומנם שונים

102
00:06:38,560 --> 00:06:40,410
.אבל עצומים וכואבים לא פחות

103
00:06:40,780 --> 00:06:44,600
,מצב כלכלי
,ילדים שנופלים לכל מיני מקומות אבודים

104
00:06:45,040 --> 00:06:46,450
,בעיות כאלה ואחרות

105
00:06:46,860 --> 00:06:48,510
,פחד מפני הבלתי נודע

106
00:06:48,760 --> 00:06:52,620
?איך נסתדר? מה יהיה
,המצב הביטחוני, המצב במדינה

107
00:06:52,900 --> 00:06:54,770
.צריך לתת להם היום כל כך הרבה

108
00:06:55,200 --> 00:06:57,340
.אל תוותרי על גרעיני הנצח שלך

109
00:06:57,740 --> 00:06:59,250
.אל תוותרי על היהלומים שלך

110
00:06:59,560 --> 00:07:02,630
,את תעשי את שלך
.והשם יעשה את שלו

111
00:07:02,920 --> 00:07:04,630
,תזכרי שכל ילד הוא נכס

112
00:07:05,020 --> 00:07:07,730
,כל ילד הוא נשמה
.וכל אחד הוא אור גדול

113
00:07:08,000 --> 00:07:11,780
,ואפילו אם הוא נופל, חס ושלום
.השם נמצא איתו

114
00:07:12,020 --> 00:07:17,370
 ילדים, עם כל היגיעה והצער שבגידול
.שלהם, הם האוצר הכי יקר שלנו

115
00:07:17,820 --> 00:07:20,380
ואם קשה, את לא יכולה
.לעקוף את זה

116
00:07:20,950 --> 00:07:24,640
אל תנסי לבנות גשר עוקף
,צער גידול בנים

117
00:07:24,880 --> 00:07:29,650
כי לכל אישה יש מכסה של צער
.גידול בנים שהיא צריכה לעבור בעולם הזה 

118
00:07:30,120 --> 00:07:34,090
,אם תלדי אחד - זה יתמקד באחד
.ואם תלדי עשרה - זה יתחלק בעשרה

119
00:07:34,540 --> 00:07:36,960
עדיף צער גידול
,במשפחה ברוכה וגדולה

120
00:07:37,350 --> 00:07:43,140
מאשר, חס ושלום, צער באותה מידה
.כשאת חס ושלום סוגרת את השפע של הילודה

121
00:07:43,650 --> 00:07:47,820
 ,כל תינוק נולד עם המזל שלו
.עם הפרנסה שלו, עם הברכה שלו

122
00:07:48,130 --> 00:07:50,600
,ילדים הם שמחה
,ילדים הם ברכה

123
00:07:50,850 --> 00:07:52,410
.ילדים זה לא מסוכן

124
00:07:52,700 --> 00:07:54,190
,אנחנו חיים בדור של תיקון

125
00:07:54,500 --> 00:07:57,740
,"ויש הבטחה ל"בלתי יידח ממנו נידח

126
00:07:58,070 --> 00:08:02,260
כל נשמה שזכית להביא לעולם
,מגיעה לתיקון שלה

127
00:08:02,550 --> 00:08:04,460
.ואת זו שזוכה לעשות את זה

128
00:08:04,820 --> 00:08:08,910
,ואפילו אישה שהפילה, חס ושלום
,או ילדה תינוק ונפטר, חס ושלום

129
00:08:09,170 --> 00:08:11,170
.יש לו חלק לעולם הבא

130
00:08:11,420 --> 00:08:14,910
.זה לא לחינם
יום יבוא וכל אישה תיפגש

131
00:08:15,170 --> 00:08:19,110
 עם כל נשמה ונשמה
.שהיא סייעה לה להגיע לתיקון שלה

132
00:08:19,490 --> 00:08:21,110
.וכך זה גם עם ילדים מיוחדים

133
00:08:21,500 --> 00:08:24,420
,תעשי את שלך
.והשם יעשה את שלו

134
00:08:24,730 --> 00:08:28,000
.ובינתיים את זוכה לשכר ענק

135
00:08:28,290 --> 00:08:29,520
.תראי את בתיה בת פרעה

136
00:08:29,880 --> 00:08:35,670
,'כתוב בספר 'מעולפת ספירים
,שבתיה בת פרעה נמצאת בהיכל הראשון בשמיים

137
00:08:35,930 --> 00:08:38,060
,ויחד איתה נמצאת אביגיל הנביאה

138
00:08:38,220 --> 00:08:42,940
ואלפים ורבבות של נשים צדקניות
.נמצאות ביחד איתה בהיכל הזה

139
00:08:43,260 --> 00:08:46,420
,ושלוש פעמים ביום מכריזים בכרוז

140
00:08:46,590 --> 00:08:50,930
שהנה דיוקנו של משה רבנו
.הנביא הנאמן, הנה הוא בא

141
00:08:51,070 --> 00:08:53,670
,ובתיה יוצאת ורואה אותו דרך מחיצה

142
00:08:54,090 --> 00:08:55,880
:ומשתחווית לו ואומרת

143
00:08:55,890 --> 00:08:58,550
."אשרי חלקי שגידלתי את האור הזה"

144
00:08:58,780 --> 00:09:02,080
וזה העונג הכי גדול
.יותר מכל התענוגים

145
00:09:02,430 --> 00:09:06,650
ובספר דברי הימים משה רבנו מוזכר
.כבנה של בתיה בת פרעה

146
00:09:07,250 --> 00:09:08,690
?בזכות מה זכתה לכל זה

147
00:09:09,350 --> 00:09:12,140
.בזכות הושטת היד שלה אל התיבה

148
00:09:12,720 --> 00:09:15,740
,היא יוצאת לרחוץ ביאור
,היא רואה את התיבה מרחוק

149
00:09:16,200 --> 00:09:17,560
.והיא עושה את מה שהיא מסוגלת

150
00:09:17,920 --> 00:09:20,050
?מה היא מסוגלת לעשות
.להושיט את היד

151
00:09:20,410 --> 00:09:24,900
,והשם עושה לה נס, והיד שלה מתארכת
.והיא מקרבת את התיבה אליה

152
00:09:25,290 --> 00:09:27,730
כמה שכר בזכות
?הושטת יד אחת

153
00:09:28,100 --> 00:09:30,770
,אמר לה הקב"ה
,משה לא היה בנך

154
00:09:31,890 --> 00:09:32,800
.ואת קראת לו בני

155
00:09:33,230 --> 00:09:36,430
,אף את לא בתי
,ואני קורא אותך בתי

156
00:09:36,670 --> 00:09:37,890
.שנאמר בת-יה

157
00:09:38,220 --> 00:09:41,840
תדעי לך שכל טיטול וכל קינוח אף

158
00:09:42,170 --> 00:09:44,700
,וכל הקשבה וכל לטיפה 

159
00:09:45,000 --> 00:09:46,240
?כמה שכר? כמה

160
00:09:46,570 --> 00:09:48,270
על המאזניים בעולם הבא ישימו לך

161
00:09:48,280 --> 00:09:51,150
את כל הסירים שבישלת והכביסות שכיבסת

162
00:09:51,170 --> 00:09:52,290
והכלים ששטפת

163
00:09:52,620 --> 00:09:54,520
,והריצות שרצת וקמת בלילה

164
00:09:54,520 --> 00:09:57,960
 וכל שנייה ושנייה שאכלת
,כדי שיהיה לך כוח בשבילם

165
00:09:58,220 --> 00:10:00,380
.וישנת כדי לצבור כוחות למענם

166
00:10:00,600 --> 00:10:03,270
 אסיפות ההורים
,והריצות לחוגים והמקלחות והכלים

167
00:10:03,510 --> 00:10:04,660
.והקניות והסידורים

168
00:10:04,890 --> 00:10:07,770
.הכול, הכול
.הכול נרשם ונמדד

169
00:10:08,090 --> 00:10:11,230
.כמה שכר
.כמה שכר, אבל גם יהלומים

170
00:10:11,620 --> 00:10:12,820
.יהלומים שהם שלך

171
00:10:13,120 --> 00:10:15,060
.הם השותפות שלך עם בורא עולם

172
00:10:15,420 --> 00:10:17,040
.אז ילדים זה שמחה

173
00:10:17,480 --> 00:10:18,780
:ועוד משהו חשוב לסיום

174
00:10:19,130 --> 00:10:21,090
.רחם זה מלשון רחמים

175
00:10:21,460 --> 00:10:26,490
,מי שפותחת את הרחם
.זוכה לרחמים גדולים מהשם יתברך

176
00:10:26,850 --> 00:10:31,250
,אז יהי רצון שנזכה לבשורות טובות
.לגאולה בקרוב

177
00:10:31,590 --> 00:10:32,770
.שבת שלום

178
00:10:32,810 --> 00:10:34,820
עריכת כתוביות: אורטל זגורי