הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון – לפרוק את משאו של החמור

הרב רפאל אוחיון

על החשיבות של מניעת צער מבעלי החיים. והאם מותר להאכיל את התוכי בין ברכת "המוציא" לאכילה?