x
הרב ברוך רוזנבלום

כוחה של תקוה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה זכה יוסף ששני בניו נהיו חלק מ-12 השבטים? מתי התקיימה ברכת יעקב לנכדיו? ומהו המושג "צמא לתורה"? הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים מתוך פרשת השבוע