x
הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת על פרשת ויחי: מדוע הצדיקים אף פעם לא מודאגים?

הרב יוסף בן פורת

הרב בן פורת בהרצאה מרתקת על פרשת ויחי, בנושא "הסוד לאושר ולמנוחת הנפש". האם ניתן להגיע לאושר ולשמחה? כיצד? מדוע הצדיקים אף פעם לא מודאגים? הסוד של היהדות לשלווה ולהרמוניה בחיים