x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - על עשרה בטבת ועל הפסקת הנבואה בעם ישראל

הרב אליהו עמר

לו היה עשרה בטבת נופל בשבת, היינו צריכים לצום בשבת. מדוע? ובמה זכה אלכסנדר מוקדון שבמשך שנים רבות שמרו על מניין השטרות למלכותו?