x
הרב ברוך רוזנבלום

ההכרעה על בית המקדש - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מדוע השתמש יוסף בגביע שלו במהלך המפגש עם אחיו? מה ראו המצרים שבאו לעזור לישראל ביום? מה קרה בעשרה בטבת בימי בית שני? ומה הקשר של בית המקדש לבין יום השבת ועשרה בטבת?