x
הרב שי עמר

הרב שי עמר - הנחש המסתורי שהציל את התינוק

הרב שי עמר

מהי הכרת טובה? מהי כפיות טובה? מה בין הכרת טובה להשבת טובה? ואיך יתכן שאדם שכופר בטובתו של אדם, סופו לכפור בטובתו של מקום?