x
מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף - פרשת מקץ התשע"ז

מרן הרב יצחק יוסף

שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א שנערך במוצאי שבת אור לג' בטבת התשע"ז