ערוץ הידברות

אופס וזבנג – הכרוב הסגול

ערוץ הידברות

תכנית ילדים חדשה בערוץ הידברות, סביב צמד המדענים אופס וזבנג. צפו בפרק הראשון – הכרוב הסגול

תמלול ההרצאה

1
00:00:56,740 --> 00:00:57,220
!אופס

2
00:01:01,620 --> 00:01:03,040
.ערב טוב
.ערב טוב, דוקטור-

3
00:01:03,280 --> 00:01:06,090
.טוב שאתה כאן
.כן, תנוח. -כן, דוקטור

4
00:01:06,180 --> 00:01:07,020
?מה קורה איתך

5
00:01:08,090 --> 00:01:10,190
.כן, תקשיב טוב
.כן, דוקטור-

6
00:01:10,320 --> 00:01:14,480
,התקשרו אליי ממשרד המדע
.אמרו לי שהתעודה שלך צריכה תמונה חדשה

7
00:01:15,270 --> 00:01:18,450
.שלי?! - כן, סניור אופס
.התעודה שלך, נכון? -כן

8
00:01:18,640 --> 00:01:20,390
.יפה. אז גם התמונה צריכה להיות שלך

9
00:01:20,870 --> 00:01:25,200
איך תיכנס למעבדה, כן? איך יזהו
?אותך כשתשים משקפיים של אטום, אה

10
00:01:25,460 --> 00:01:30,090
כן... איך ידעו שסניור אופס
!הגיע היום לעבודה? -תעודה

11
00:01:30,900 --> 00:01:34,700
בבקשה. אז יש לך פה תמונה שלך
?שנשלח למשרד המדע

12
00:01:35,710 --> 00:01:37,730
.אהה... לא דוקטור, אין לי פה
!מצוין-

13
00:01:40,140 --> 00:01:40,720
?מה קרה, אופס

14
00:01:41,410 --> 00:01:45,550
.אני אמרתי לך שאין לי תעודה, דוקטור
...ואתה אמרת 'מצוין'. אז

15
00:01:46,160 --> 00:01:48,540
.נו, אם אין תמונה, נשכפל תמונה אחרת

16
00:01:49,970 --> 00:01:55,080
אבל דוקטור, צריך תמונה לתעודה שלי. מה
?נשכפל בדיוק אם אין לי תמונה לתעודה שלי

17
00:01:55,270 --> 00:01:57,080
.תמונה אחרת
.תביא תמונה אחרת

18
00:01:59,080 --> 00:02:04,770
...תמונה
?גם תמונה מעיתון, דוקטור

19
00:02:04,950 --> 00:02:07,200
.כן. מעיתון אפילו יותר טוב
!מצוין-

20
00:02:10,560 --> 00:02:14,780
הנה, דוקטור. אבל זו לא תמונה
.לתעודה שלי, דוקטור. זו תמונה של אוזניות

21
00:02:15,900 --> 00:02:18,430
.כן, בסדר אופס
.מחר תביא תמונה שלך

22
00:02:18,460 --> 00:02:23,200
היום אני אראה לך איך משכפלים
?תמונה כאן במעבדה, אה

23
00:02:23,540 --> 00:02:25,980
?היום של אוזניות, מחר שלך, בסדר

24
00:02:26,170 --> 00:02:29,960
...כאן? אהה
.אבל אין לנו במעבדה מכונת שכפול

25
00:02:30,320 --> 00:02:35,430
,זה בדיוק הניסוי שלנו היום
.איך לשכפל תמונה בלי שום מכונה

26
00:02:35,490 --> 00:02:38,650
?ככה תהיה לך עוד תמונה, אה
?גם בשביל המנוי בבריכה, אה

27
00:02:39,390 --> 00:02:41,900
?בלי מכונת שכפול, דוקטור
.בלי מכונת שכפול-

28
00:02:42,640 --> 00:02:44,820
?והתמונה הזו תישאר כמו שהיא, דוקטור

29
00:02:45,230 --> 00:02:49,670
,תישאר כמו שהיא ולא ייגרע ממנה כלום
.ותהיה לך עוד תמונה

30
00:02:50,260 --> 00:02:53,170
?אנחנו מדענים, לא
,אבל דוקטור-

31
00:02:54,950 --> 00:02:56,650
?איך זה יכול להיות
?איך עושים את זה

32
00:02:56,860 --> 00:02:59,070
?איך זה יכול להיות, אה
.מאוד פשוט

33
00:02:59,530 --> 00:03:03,100
.לדוגמה, אני אתן לך
.אתה מלמד מישהו משהו, נכון? -כן, דוקטור

34
00:03:03,170 --> 00:03:08,200
כן? הידע שלך עובר לאותו בן אדם
.שאתה מלמד אותו. -כן, דוקטור

35
00:03:08,300 --> 00:03:10,770
?אבל ממך לא נלקח הידע, נכון

36
00:03:10,980 --> 00:03:14,820
,שכפלת את הידע לעוד בן אדם
.אבל בעצם לא קרה לך כלום

37
00:03:15,630 --> 00:03:21,870
,אתה הבנת? -הבנתי, דוקטור. אבל התכוונתי
איך זה יכול להיות שאפשר לשכפל משהו

38
00:03:22,510 --> 00:03:28,220
...אם אין במעבדה מכונת שכפול, דוקטור? -אה
.לזה התכוונת כשאמרת איך זה יכול להיות

39
00:03:28,850 --> 00:03:32,780
,טוב, לא חשוב. מה שבאמת חשוב
?מה זה, אופס? -כן, דוקטור? -אה

40
00:03:33,140 --> 00:03:36,150
?להמציא פטנטים, אה
.אנחנו מדענים

41
00:03:36,360 --> 00:03:39,070
?אם אין מכונת שכפול... -כן, דוקטור
.נמצא פתרון-

42
00:03:41,560 --> 00:03:42,000
...כן

43
00:03:46,620 --> 00:03:47,880
.שים לב, סניור אופס
.כן, דוקטור-

44
00:03:47,940 --> 00:03:50,360
.בשביל הניסוי אנחנו צריכים, תרשום
.כן, דוקטור-

45
00:03:50,730 --> 00:03:52,820
.דף נייר. -דף נייר
.בעצם שניים-

46
00:03:53,590 --> 00:03:55,370
.כן. מטבע של 10 אגורות

47
00:03:55,880 --> 00:03:57,440
.כן. גם חצי שקל טוב

48
00:03:59,120 --> 00:04:01,240
?תמונה, כן
.כן-

49
00:04:01,400 --> 00:04:04,090
?כן. נר. -נר
.נר-

50
00:04:04,480 --> 00:04:07,240
.כן? אהה... זהו. בבקשה

51
00:04:07,410 --> 00:04:11,610
.אני יוצא להביא את הדברים, דוקטור. -כן
...רק תיזהר לא לעשות יותר מדי רעש כשאתה

52
00:04:12,430 --> 00:04:13,020
...שמה ב

53
00:04:22,230 --> 00:04:24,170
?הכול בסדר, אופס
?מצוין. למה-

54
00:04:24,650 --> 00:04:26,930
.לא שמעתי שום דבר
?מה צריך לשמוע-

55
00:04:27,790 --> 00:04:29,560
.לא חשוב, אופס
.שים לב

56
00:04:30,050 --> 00:04:30,390
...כן

57
00:04:33,260 --> 00:04:35,040
.כן
.אני רגע אלך להביא דפים, דוקטור-

58
00:04:36,470 --> 00:04:36,750
.כן

59
00:04:39,490 --> 00:04:41,920
.יופי, אופס. כן
.קח את הנר. -כן, דוקטור

60
00:04:42,430 --> 00:04:45,740
?כן, יפה. אופס! מה אתה עושה
!לא! אופס

61
00:04:46,240 --> 00:04:47,740
.אני מדליק את הנר
.אמרת נר, דוקטור

62
00:04:47,800 --> 00:04:49,940
,לא. אמרתי נר
.לא אמרתי להדליק אותו

63
00:04:50,060 --> 00:04:55,740
באמת, אופס. כן, יופי. אני שמח
.שהבטיחות אצלך היא מעל הכול. -כן, דוקטור

64
00:04:55,940 --> 00:04:57,010
.כן. -כן
.יופי-

65
00:04:58,090 --> 00:05:03,470
עכשיו קח בבקשה את הנר. אל תדליק אותו. לא
.צריך. -כן, דוקטור. -אני לא אמרתי להדליק

66
00:05:03,790 --> 00:05:06,120
?כן
.ופשוט תמרח אותו על הדף

67
00:05:07,970 --> 00:05:12,500
,למרוח? -כן. לקחת את הנר כמו טוש
?כמו כאילו אתה צובע, כן

68
00:05:17,480 --> 00:05:18,490
.יפה, זה מספיק

69
00:05:18,640 --> 00:05:21,810
ועכשיו שים את התמונה
?על השעווה שמרחת, כן

70
00:05:21,890 --> 00:05:24,140
.בבקשה דוקטור
.לא, לא, לא. תהפוך-

71
00:05:24,950 --> 00:05:29,550
.ככה? -לא, לא, הפוך
?אוזניות על השעווה, כן

72
00:05:29,860 --> 00:05:30,450
?ככה, דוקטור

73
00:05:32,410 --> 00:05:33,220
.אוקיי, דוקטור

74
00:05:35,950 --> 00:05:39,160
.ככה, דוקטור
.הו, ידעתי שלבד תבין הכי טוב-

75
00:05:39,210 --> 00:05:41,290
כן? אנחנו רוצים
...תמונה של אוזניות, כן? לא של

76
00:05:42,640 --> 00:05:48,740
כן, יפה. כן? ועכשיו שמים
.את הדף השני על... -עוד דף

77
00:05:49,050 --> 00:05:52,700
.כן, כן. על התמונה הזאת
.כן, דוקטור-

78
00:05:54,710 --> 00:05:57,470
.כן, להדק את התמונה
.יפה

79
00:05:58,220 --> 00:06:01,800
.ועכשיו עם המטבע את הדפים

80
00:06:01,810 --> 00:06:05,560
.בדיוק. -להדק
.בדיוק. פשוט... כן-

81
00:06:06,900 --> 00:06:09,440
?ככה. טוב, טוב. לדעתי זה מספיק, כן

82
00:06:09,470 --> 00:06:11,260
.ועכשיו תרים את הדף

83
00:06:13,130 --> 00:06:15,510
.כן. גם את הדף השני

84
00:06:17,150 --> 00:06:20,010
.ושים לב
?זה הניסוי, דוקטור-

85
00:06:20,220 --> 00:06:21,660
.כן, זה הניסוי

86
00:06:22,060 --> 00:06:25,530
.רגע, דוקטור, אני רוצה להבין
.היה פה משטח שעווה שעשינו עם הנר

87
00:06:25,660 --> 00:06:29,600
נכון. -שמנו את התמונה והידקנו
,והצבע עבר לשעווה בעצם

88
00:06:29,880 --> 00:06:34,480
,וככה בעצם יוצא שהעתקנו את התמונה
.דוקטור? -כן. הבנת את הניסוי

89
00:06:34,630 --> 00:06:39,890
כן. כמובן שזה לא יכול להחליף
,את האיכות של מכונת שכפול

90
00:06:40,160 --> 00:06:43,800
?אבל עצם הרעיון שאפשר להעתיק, כן
.שזה למעשה הניסוי

91
00:06:44,290 --> 00:06:46,620
?הנה לך ויש לך עוד תמונה, אה

92
00:06:47,030 --> 00:06:49,500
...כן. ומה שאתה עושה מחר בבוקר
?כן, דוקטור-

93
00:06:49,510 --> 00:06:54,360
,זה הולך ומצטלם ושולח כמובן תמונה
?בשביל שתוכל להיכנס למעבדה, כן

94
00:06:54,440 --> 00:06:57,660
כן, דוקטור. דוקטור, אני שם לב
,שלמרות ששכפלנו את התמונה

95
00:06:57,860 --> 00:07:02,310
.התמונה המקורית כמעט ולא ירד ממנה הצבע
.היא כמעט נשארה ממש כמו שהיא

96
00:07:02,500 --> 00:07:06,340
.נכון, אופס
?זה כמו לתת מעצמך. נתינה, כן

97
00:07:06,660 --> 00:07:10,240
?אתה נותן מעצמך, כן
.וזה לא גורע מעצמך

98
00:07:10,360 --> 00:07:16,070
.אני? -אתה, אני, לא חשוב
.זה נתת מעצמך ולא חסר לך כלום

99
00:07:16,260 --> 00:07:18,430
.וזה כמו השכפול, דוקטור
.כן-

100
00:07:19,320 --> 00:07:21,480
,אתה יודע, אופס
.אני אוהב לעשות כל מיני חיבורים

101
00:07:22,240 --> 00:07:25,230
?אתה יודע, באותיות זה קצת אחרת, כן
?אחרת, דוקטור-

102
00:07:25,370 --> 00:07:26,880
.כן. לך תביא כותרת של עיתון

103
00:07:27,350 --> 00:07:28,240
.כותרת של עיתון
.כן-

104
00:07:29,700 --> 00:07:32,630
.הנה, דוקטור
.מאוד זריז אתה. כל הכבוד-

105
00:07:32,780 --> 00:07:35,500
?מה כתוב
."לקבל מאיתנו"-

106
00:07:35,670 --> 00:07:39,280
.יופי, אה? איזה משפט
.בדיוק מתאים לניסוי

107
00:07:39,560 --> 00:07:40,060
.כן
?נכון-

108
00:07:40,360 --> 00:07:42,200
.כן, יופי, קח את הנר
?כן, דוקטור-

109
00:07:44,010 --> 00:07:46,420
?אופס, אופס, מה אתה עושה
.מדליק את הנר, דוקטור-

110
00:07:47,270 --> 00:07:49,410
?אני אמרתי להדליק את הנר
?לכבות-

111
00:07:50,140 --> 00:07:52,520
.אה? רגע, רגע אחד
.תראה איזה יופי

112
00:07:52,600 --> 00:07:54,680
."נר לאחד, נר למאה"

113
00:07:55,870 --> 00:07:59,420
.אני לא מבין, דוקטור
."נר לאחד, נר למאה"-

114
00:08:02,000 --> 00:08:05,470
?מה זה אומר
.בטבע יש אש. -יש דוקטור, בטח-

115
00:08:06,100 --> 00:08:11,430
אתה יכול ליהנות מהאש, וגם עוד
?מאה אנשים יכולים ליהנות מאותה אש, אה

116
00:08:11,520 --> 00:08:15,020
.כן, דוקטור
.איזה דברים מופלאים יש לנו בבריאה-

117
00:08:15,310 --> 00:08:17,010
."כולם בחכמה עשית"

118
00:08:18,060 --> 00:08:21,120
.כן, דוקטור
?אבל... איך הגענו לאש, דוקטור

119
00:08:21,730 --> 00:08:24,100
טוב, אתה יודע, אני אוהב
.לעשות חיבורים ככה פה ושם

120
00:08:24,480 --> 00:08:26,550
?ודווקא פה החיבור לא רע, אה

121
00:08:27,100 --> 00:08:33,310
בשני המקרים אנשים רבים יכולים ליהנות
.מאותו מקור, והמקור נשאר אותו דבר

122
00:08:35,400 --> 00:08:37,250
.כן, דוקטור
?אני יכול לכבות את האש עכשיו

123
00:08:38,060 --> 00:08:40,420
,כן, כן, כן. אני לא מבין למה הדלקת
.אבל בסדר

124
00:08:40,740 --> 00:08:44,360
?כן. עכשיו תמרח את השעווה, כן
.ושים את הכותרת

125
00:08:47,270 --> 00:08:50,130
.יפה
.שים את הכותרת נכון

126
00:08:50,700 --> 00:08:52,930
.ונעשה כמובן את אותו תהליך

127
00:08:55,080 --> 00:08:56,970
.ועכשיו עם המטבע
.כן, דוקטור-

128
00:08:59,120 --> 00:09:01,420
.יפה מאוד
.אני חושב שזה מספיק

129
00:09:03,880 --> 00:09:05,430
?אה
!זה הצליח, דוקטור-

130
00:09:05,440 --> 00:09:07,730
?הצליח, אה
?איזה יופי! -אתה רואה-

131
00:09:07,820 --> 00:09:09,490
.זה עבר יפה
.כן, לגמרי-

132
00:09:09,730 --> 00:09:11,560
.כן
.זה ממש שכפול. -יפה-

133
00:09:11,870 --> 00:09:16,010
ומה אתה רואה פה שונה
?מהפעם הקודמת של הניסוי

134
00:09:18,150 --> 00:09:18,840
.שים לב טוב

135
00:09:19,830 --> 00:09:22,160
.הפוך, דוקטור
.הכול הפוך, אה? -הפוך-

136
00:09:22,400 --> 00:09:23,580
.כן
?איך אפשר לקרוא את זה-

137
00:09:23,950 --> 00:09:28,160
,אתה רואה? למעשה גם התמונה הייתה הפוכה
?רק שבתמונה אנחנו לא תמיד שמים לב, כן

138
00:09:28,360 --> 00:09:31,870
.אז איך אפשר לקרוא כזה דבר? זה הפוך
?הו, בשביל זה אנחנו צריכים מה-

139
00:09:32,750 --> 00:09:33,790
?מה
?מה-

140
00:09:34,230 --> 00:09:35,330
?מה
.מראה-

141
00:09:35,380 --> 00:09:37,280
.מראה, דוקטור, מראה. -יפה
.שנייה, דוקטור-

142
00:09:39,350 --> 00:09:41,270
.אה, בבקשה
.מראה, דוקטור-

143
00:09:41,320 --> 00:09:42,600
.במקרה הכינות, כן
.כן-

144
00:09:42,670 --> 00:09:45,340
.שים את המראה, כן? בצורה כזאת

145
00:09:48,620 --> 00:09:55,160
כן, זה יפה, זה ככה... כן. לא, שים אותה
.בצורה כזאת שנוכל לקרוא. -איך? אוקיי

146
00:09:57,040 --> 00:10:00,660
?מה אתה מקבל
.לקבל מאיתנו", דוקטור"-

147
00:10:01,500 --> 00:10:04,240
?אתה רואה, אופס
.ככה פעם הדפיסו עיתונים

148
00:10:04,330 --> 00:10:06,580
נכון, דוקטור. כשהתחיל הדפוס בעצם

149
00:10:06,640 --> 00:10:10,180
היו מסדרים כל אות ואות בסדר הפוך
.על לוחות מיוחדים

150
00:10:10,620 --> 00:10:14,520
,מוסיפים דיו, מועכים את זה
.וככה היה יוצא גיליונות של עיתונים

151
00:10:14,780 --> 00:10:18,070
.כן, טוב, אופס. -דוקטור
.אתה מתמחה מוכשר מאוד-

152
00:10:18,240 --> 00:10:19,740
.יש לי ממי ללמוד, דוקטור
.כן-

153
00:10:20,330 --> 00:10:23,850
,טוב ויפה. ועכשיו, אופס
.חייבים לנקות פה את כל הבלגן. -כן

154
00:10:24,380 --> 00:10:28,150
כן? מעבדה נקייה ומסודרת
.זה א' ב' של המדע

155
00:10:28,500 --> 00:10:29,950
?אפשר מוזיקה, דוקטור

156
00:10:31,070 --> 00:10:32,270
?יש לי ברירה
.לא-

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.9 (102 מדרגים)