הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה - סגולת חנוכה, נר שלישי

הרבנית חגית שירה

הרבנית חגית שירה בסדרת קצרים מיוחדת לחנוכה. והפעם, סגולת נר שלישי -  סביבון סב סב סב