הרב ברוך רוזנבלום

ההכנה לחנוכה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בחידושים נפלאים על פרשת השבוע: מתי הרג קין את הבל וכיצד קשור חנוכה לפרשה זו?