הרב ברוך רוזנבלום

להכיר את האבות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

מדוע היה עשיו צריך לצוד את אביו בפיו? מדוע כשירדו למצרים ירדו עם גמלים ואילו כשחזרו משם יצאו עם חמורים? ועל שם מה קרה יצחק אבינו את שמות הבארות?