הרב הרצל חודר

השדכן - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

מה ניתן ללמוד משריפות הענק ברחבי ישראל? איך זוכים לכלה אשת חייל לכל החיים? מי רצה להרעיל את אליעזר ומה קרה לבסוף?