השירה שלך: פרשת חיי שרה - הרבנית חגית שירה

חגית שירה

הרבנית חגית שירה במסרים מתוך פרשת השבוע

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,465 --> 00:00:26,660
הפרשה פותחת: "ויהיו חיי שרה מאה שנה
,"ועשרים שנה, ושבע שנים, שני חיי שרה

2
00:00:27,170 --> 00:00:32,220
".ומבאר רש"י: "וכולם שווים לטובה
.שווים לטובה

3
00:00:32,547 --> 00:00:38,850
.כל חייה של שרה שווים לטובה בעיניה
.היא תמיד ראתה את אותו דבר, תמיד הכול טוב

4
00:00:39,134 --> 00:00:44,270
?שרה עקרה. אתן יודעות כמה שנים עקרה
,תשעים שנה! לא שנה או שנתיים

5
00:00:44,341 --> 00:00:48,520
או עשר שנים. אתן יודעות מה זה לחכות
?לפרי בטן? כמה קשה

6
00:00:48,882 --> 00:00:53,810
והיא הכניסה צרתה לביתה, הכניסה את
,הגר, והגר גם יולדת בן לאברהם

7
00:00:54,065 --> 00:01:00,380
.תשעים שנה. תשעים שנה ששרה מחכה
וכמו ביום שהיא ילדה, והייתה שמחה

8
00:01:00,395 --> 00:01:05,190
ומאושרת, כך בדיוק אותו דבר כשחיכתה
.וציפתה שנים ארוכות

9
00:01:05,671 --> 00:01:12,000
,כל ימיה שווים לטובה, בטוב, באושר
בציפייה ובעמידה הלא פשוטה

10
00:01:12,397 --> 00:01:17,850
בניסיונות החיים, כשהייתה נעולה בתוך
,תיבה במצרים, וכשהייתה בבית פרעה

11
00:01:18,012 --> 00:01:20,870
.הכול הכול שווה לטובה

12
00:01:21,164 --> 00:01:25,760
:איך כותב דוד המלך בתהילים
."שיוויתי ה' לנגדי תמיד"

13
00:01:25,863 --> 00:01:30,640
,שיוויתי" - הכול שווה בעיניי"
,לנגדי" - גם מה שהוא נגד רצוני"

14
00:01:31,084 --> 00:01:37,300
,גם מה שנגד כל התכנונים והשאיפות שלי
.הכול שווה לטובה בעיניי. תמיד תמיד

15
00:01:37,800 --> 00:01:39,875
?זו הייתה שרה אימנו. איך כתוב

16
00:01:40,193 --> 00:01:43,850
,"הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם"

17
00:01:44,101 --> 00:01:47,460
,שרה אימנו מחוללת האמונה שהכול לטובה

18
00:01:47,892 --> 00:01:49,940
.ואין רע יורד מלמעלה

19
00:01:50,437 --> 00:01:55,910
אנחנו בנות שלה, והיא השאירה לנו
:דרך סלולה, הישר אל הנס הכי הזוי

20
00:01:56,282 --> 00:02:03,560
בגיל 90, היא ילדה בן, "צחוק עשה לי
.אלוקים", צחוק, גם את תצחקי בע"ה

21
00:02:03,863 --> 00:02:08,400
את תצחקי בסוף, אם את תחיי באמונה
.היפה הזאת שהכול לטובה

22
00:02:08,816 --> 00:02:14,640
,גם מה שנראה לך קשה ונראה לך מאוד רע
.הוא רק לטובתך ורק בשבילך

23
00:02:15,105 --> 00:02:20,750
יש לי סיפור הישר מתיק הסיפורים
,של רבי שמעון בר יוחאי

24
00:02:21,030 --> 00:02:26,625
שממחיש את העניין הזה - מה זה
.הכול לטובה', וכמה צריך האדם להודות'

25
00:02:26,968 --> 00:02:30,350
,מספרים על רבי שמעון בר יוחאי
שפעם אחת הגיעו אליו זוג

26
00:02:30,667 --> 00:02:37,330
שהיו נשואים 10 שנים ולא היו להם
,ילדים. 10 שנים שהם מחכים ומצפים

27
00:02:37,366 --> 00:02:41,960
,ומתפללים ועושים טיפולים. אחרי 10 שנים
.הם מחליטים שהם רוצים להיפרד

28
00:02:42,200 --> 00:02:45,010
כל אחד אמר: אני אלך, אני אחפש
.את המזל שלי במקום אחר

29
00:02:45,612 --> 00:02:48,670
,והם באים לרבי שמעון בר יוחאי
,אומרים לו: "רבי שמעון, רבי שמעון

30
00:02:48,701 --> 00:02:51,750
."החלטנו שאנחנו רוצים להתגרש"
:אומר להם רבי שמעון

31
00:02:52,174 --> 00:02:57,000
,עלא כיפק, אין שום בעיה, רק תגידו לי"
"?כשאתם התחתנתם, איך התחתנתם

32
00:02:57,800 --> 00:03:01,670
,ואז הם מספרים שכשהם התחתנו
.הייתה חתונה יפה ושמחה

33
00:03:01,953 --> 00:03:09,560
אומר להם רבי שמעון בר יוחאי: "כמו
שהתחתנתם, כך בדיוק - תעשו מסיבה

34
00:03:09,612 --> 00:03:13,450
,של גירושין." ואם רבי שמעון אומר"
,אז זה מה שעושים

35
00:03:13,738 --> 00:03:17,990
הם באמת הולכים, מזמינים אולם, מזמינים
צלם, מזמינים קייטרינג, שולחים הזמנות

36
00:03:18,021 --> 00:03:21,860
לכולם: "הנכם מוזמנים לטקס גירושינו
...שיתקיים..."- לא עלינו

37
00:03:21,886 --> 00:03:26,920
,וכולם באים, אנשים מוזמנים מגיעים, וואו
"?עושים שמח - "מה קרה?", "מה קרה

38
00:03:27,364 --> 00:03:28,450
.מסיבה של גירושין

39
00:03:29,149 --> 00:03:35,700
והמסיבה נגמרת, ובסוף של הערב בא הגרוש
,לגרושתו ואומר לה: "גרושתי היקרה

40
00:03:36,290 --> 00:03:42,410
!אנחנו הולכים להיפרד, זהו, לנצח"
לכי לבית שלנו, וכל חפץ שאת רוצה

41
00:03:43,027 --> 00:03:45,590
".תיקחי ותלכי לבית אביך"

42
00:03:46,084 --> 00:03:50,350
האישה הזאת שומעת את זה, היא הולכת לבר של
,המשקאות, היא מביאה את המשקה הכי חריף

43
00:03:50,680 --> 00:03:54,650
,היא משקה אותו, משקה אותו, משקה אותו
.הוא שותה - מתעייף, מתעלף, נרדם

44
00:03:54,983 --> 00:03:57,960
:ואז היא אומרת לאחד המשרתים
?אתה רואה אותו - את החפץ הזה"

45
00:03:58,309 --> 00:04:00,120
".קח אותו לבית של אבא שלי"

46
00:04:00,698 --> 00:04:03,850
,אם זה היה קורה היום, חס ושלום
...היא הייתה לוקחת הכול ומשאירה אותו

47
00:04:04,355 --> 00:04:07,210
,זאת אמרה: אני לא רוצה כלום
,אני רוצה רק אותו

48
00:04:07,806 --> 00:04:12,120
ובאמצע הלילה הוא מתעורר, הוא מוצא את
:עצמו בבית אחר, הוא אומר לה

49
00:04:12,138 --> 00:04:12,940
"?תגידי לי, איפה אני"

50
00:04:13,347 --> 00:04:17,000
".היא אומרת לו: "אתה בבית של אבא שלי
"?ומה אני עושה כאן"-

51
00:04:17,410 --> 00:04:24,300
:אומרת לו: "ולא כך אמרת לי? אמרת לי
,כל חפץ שאת רוצה, תיקחי ותלכי לבית אביך

52
00:04:24,692 --> 00:04:29,220
".ואני - אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך"

53
00:04:29,772 --> 00:04:33,290
,וואי, מה שהמילים האלה עשו לו
!הוא כל כך התרגש

54
00:04:33,551 --> 00:04:37,700
,הם חזרו לרבי שמעון בר יוחאי
,הוא החזיר אותם ובירך אותם

55
00:04:37,724 --> 00:04:40,320
.ותוך שנה נולד להם בן

56
00:04:41,136 --> 00:04:46,290
:רבי שמעון בר יוחאי, יש לי שאלה קשה
רבי שמעון בר יוחאי שהיה צופה

57
00:04:46,345 --> 00:04:51,330
,מסוף העולם ועד סופו, צדיק יסוד עולם
,אדוננו בר יוחאי

58
00:04:51,555 --> 00:04:55,240
?מה, הוא לא ידע מלכתחילה שיהיה להם בן
?הוא לא יכול היה לברך אותם וזהו

59
00:04:55,265 --> 00:04:58,980
,מה כל הסלט הזה? "תתחתנו
."תעשו מסיבה, תזמינו אנשים

60
00:04:59,951 --> 00:05:04,470
רבי שמעון בר יוחאי גילה לנו סוד ענק
:בסיפור המהמם הזה

61
00:05:04,863 --> 00:05:10,990
בעצם, כשהאישה הזאת עמדה מול בעלה ואמרה
,"לו: "אין לי חפץ בעולם יותר טוב ממך

62
00:05:11,233 --> 00:05:16,350
,היא אמרה לו במילים אחרות: תקשיב בעלי
.יש לנו ילדים, אין לנו ילדים, זה לא משנה

63
00:05:16,597 --> 00:05:23,870
!יש לי אותך, יש לי הכול
.היא הביטה בחצי הכוס המלאה של החיים

64
00:05:24,389 --> 00:05:30,250
היא הביטה בחצי הכוס במבט חיובי אז היא
.יכלה לקבל ממנו, והיא יכלה גם ללדת ממנו

65
00:05:30,595 --> 00:05:34,380
וזה מה שרבי שמעון בר יוחאי רוצה ללמד
:גם אותי וגם אותך

66
00:05:34,698 --> 00:05:39,470
אומר רבי שמעון בר יוחאי: כמה את מבקשת
,"!מהקב"ה: "אבא שבשמיים, פרנסה

67
00:05:39,612 --> 00:05:43,090
,"אבא שבשמיים, בריאות, נחת, ילדים, הצלחה"
!את מבקשת

68
00:05:43,418 --> 00:05:48,210
יש דברים שהקב"ה נותן, ויש דברים
,שהקב"ה אומר: רגע מאמי, קצת סבלנות

69
00:05:48,630 --> 00:05:55,096
.והקב"ה עושה הכול - חוץ מטעות
?מה תגידי לו? מה תגידי לקב"ה

70
00:05:55,444 --> 00:06:00,555
:תרימי את העיניים, ותגידי לו
,"אבא שבשמיים, נתת לי, לא נתת לי"

71
00:06:00,871 --> 00:06:08,150
יש לי, אין לי, זה לא משנה, אין לי"
,חפץ בעולם יותר טוב ממך, בורא עולם

72
00:06:08,461 --> 00:06:12,223
.אתה הדבר הכי יקר שיש לי"
!יש לי אותך, יש לי הכול

73
00:06:12,705 --> 00:06:18,050
ואם זה מה שנתת לי בחיים, אני חפצה"
.בזה דיוק ולא במשהו אחר

74
00:06:18,292 --> 00:06:22,540
,אני חפצה בבעל הזה ולא בעל אחר"
,אני חפצה בילדים האלה ולא ילדים אחרים

75
00:06:22,745 --> 00:06:26,950
,אני חפצה בבית הזה, ולא בית אחר"
,אני חפצה במציאות של החיים הזאת

76
00:06:27,440 --> 00:06:28,670
.ולא שום מציאות אחרת"

77
00:06:29,372 --> 00:06:33,090
,הקב"ה - תודה על מה שנתת לי"
!יש לי אותך, יש לי הכול

78
00:06:33,536 --> 00:06:37,680
זה מה שאתה חפץ, אין לי חפץ בעולם"
".יותר טוב ממך

79
00:06:37,901 --> 00:06:43,280
כשאת תביטי בחצי הכוס המלאה ותגידי להשם
,תודה על עצם זה שאת יהודייה

80
00:06:43,631 --> 00:06:48,320
,על כל מה שאלוקים כן נותן לך
,את תזכי לקבל ממנו ותזכי גם ללדת

81
00:06:48,640 --> 00:06:51,330
.'ולידה זה אותיות: ליד-ה

82
00:06:51,728 --> 00:06:57,850
?איך אומר על זה דוד המלך בתהילים
לא המתים יהללו-יה", מתים לא יכולים"

83
00:06:57,882 --> 00:07:04,970
להלל, לא יכולים להודות כי למת - אין לו
,הווה, יש לו עבר, יש לו עתיד

84
00:07:05,185 --> 00:07:08,790
,העבר זה כל החיים שהיו לו
,העתיד זה בתחיית המתים, בעזרת השם

85
00:07:09,136 --> 00:07:13,090
אבל הווה אין לו, ולכן הוא לא יכול
,להודות, הוא לא יכול להלל

86
00:07:13,604 --> 00:07:17,950
- וגם אנחנו לפעמים בחיים, זה אותו דבר
יש לנו עבר, כל היום מתלוננות על

87
00:07:17,972 --> 00:07:22,270
:העבר שהיה, לא שוכחות מה היה
,כמה היה לי ואיפה גדלתי, ומה עשו לי

88
00:07:22,642 --> 00:07:26,360
לא שוכחת. ויש גם עתיד - מה יהיה
,ודאגות, ואיך יהיה

89
00:07:26,747 --> 00:07:31,450
,הילד שלך בגיל 3, את כבר דואגת לבר מצווה
,הילדה שלך רק נולדה, דואגת לחתונה שלה

90
00:07:31,475 --> 00:07:36,223
.ולחתן שלה. תשאירי את הכול להשם
.לא לדאוג דאגות של עתיד

91
00:07:36,791 --> 00:07:41,280
,ואנחנו מפספסות את ההווה. יש לנו עבר
?יש לנו עתיד, מה אין לנו

92
00:07:41,456 --> 00:07:47,000
,אין לנו את ההווה. אדם שאין לו הווה
,והוא לא אומר תודה על מה שיש

93
00:07:47,143 --> 00:07:49,870
."זה כמו מת - "לא המתים יהללו-יה

94
00:07:50,256 --> 00:07:57,230
,בשמיים יש 3 היכלות: יש היכל של תפילה
.יש היכל של דמעות, יש היכל של תודה

95
00:07:57,513 --> 00:08:02,100
?היכל של תפילה - מאיפה הוא צץ
.אנשים כל היום מתפללים ומבקשים

96
00:08:02,397 --> 00:08:06,380
,היכל של דמעות מלא עד אפס מקום
...אם יהיה חסר מים, אפשר לקחת

97
00:08:06,692 --> 00:08:10,230
.והיכל של תודה. היכל של תודה כמעט ריק

98
00:08:10,705 --> 00:08:16,810
ובהיכל של תודה מחלקים את המתנות
.השוות ביותר בעולם

99
00:08:17,023 --> 00:08:25,290
.להביט במה שיש, להגיד תודה על מה שיש
.זה נלמד משרה אימנו, שרה מלשון שררה

100
00:08:25,570 --> 00:08:31,480
,ושררה היא מלכות. מלכות
.זה לא לתת לשום כוח לשלוט עלייך

101
00:08:31,924 --> 00:08:36,100
מלכה היא זו שנשארת זקופה וחזקה
.מול כל רוח

102
00:08:36,503 --> 00:08:42,480
?שמה הנוסף של שרה, הוא יסכה. מה זה יסכה
.על שם שהייתה סוכה ברוח הקודש

103
00:08:42,595 --> 00:08:47,780
מהי רוח הקודש? רוח הקודש היא לא
כדור בדולח שרואים דרכו דברים עלומים

104
00:08:47,797 --> 00:08:53,500
או איזה עתיד רחוק. רוח הקודש היא הבנה
.שאלוקים עוטף אותך ואת ממש מרגישה אותו

105
00:08:53,797 --> 00:08:57,530
,זה הוא הכול. הוא כל מה שקורה לך
,הוא כל מה שעובר עלייך

106
00:08:57,606 --> 00:09:01,570
,ואז את רואה את הכול כל כך טוב ובהיר
.זוהי רוח הקודש

107
00:09:01,928 --> 00:09:06,640
ושרה אימנו חיה את זה אמיתי
.כדרך חיים וזכתה

108
00:09:06,981 --> 00:09:13,550
,יהי רצון שנזכה להודות תמיד
.וזכותה של שרה תגן בעדנו

109
00:09:13,705 --> 00:09:15,490
.שבת שלום

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה