הרב יצחק פנגר

רצונות - הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר בהרצאה חשובה במיוחד! מי הנהג שלנו בחיים? מי מוביל אותנו כשיש לנו ספיקות? הגיע הזמן להכיר את עצמנו