דוד המלך ובת שבע - הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר

מהי האמת מאחורי הסיפור? אם באמת דוד המלך לא חטא מדוע הוכיחו נתן הנביא? לצורך מה הסיפור זה נכתב בתנ''ך?
 

תמלול ההרצאה

1
00:00:44,510 --> 00:00:45,510
.שלום וברכה לכולם

2
00:00:47,080 --> 00:00:49,510
אנחנו ניגע בעזרת ה' במסגרת השיעור הזה

3
00:00:50,590 --> 00:00:52,800
.בעניין שהוא די טעון

4
00:00:53,100 --> 00:00:56,200
,לא הרבה יודעים איך להתמודד איתו

5
00:00:56,640 --> 00:00:58,420
.זו סוגיית דוד המלך ובת-שבע

6
00:00:59,470 --> 00:01:01,280
דוד המלך נפטר בחג השבועות

7
00:01:02,300 --> 00:01:06,860
וכל חייו רבץ עליו איזשהו כתם כזה

8
00:01:07,570 --> 00:01:11,170
.שכביכול הוא לקח את בת-שבע באיסור

9
00:01:11,630 --> 00:01:12,630
?מה באמת היה שם

10
00:01:13,020 --> 00:01:18,090
הרבה מאוד אנשים מכפישים את דוד המלך
,שהוא לקח חס וחלילה אשת איש

11
00:01:18,590 --> 00:01:22,150
.כי בת-שבע הייתה אשתו של אוריה החתי
.תכף נברר בדיוק מי זה היה

12
00:01:22,850 --> 00:01:25,060
.ואומרים: דוד המלך לקח אשת איש

13
00:01:27,060 --> 00:01:29,940
,אם רובם
,אם רוב אלה שמשמיצים את דוד המלך

14
00:01:30,060 --> 00:01:34,630
רובם ככולם לא פתחו מעולם את התנ"ך
.ולא יודעים באיזה פרק בכלל מדובר שם

15
00:01:35,340 --> 00:01:38,160
,תגיש לו תנ"ך, תגיד לו: "קח
."תראה לי, תראה לי איפה זה כתוב

16
00:01:38,670 --> 00:01:39,590
."לא, אני שמעתי"

17
00:01:40,030 --> 00:01:42,980
?תראה לי, תראה לי. אני רוצה לראות. איפה"
?אתה אומר שדוד המלך לקח את בת-שבע

18
00:01:42,990 --> 00:01:44,850
"?איפה זה כתוב שדוד המלך לקח את בת-שבע"

19
00:01:45,210 --> 00:01:51,090
,מעולם לא פתחת תנ"ך, אבל מסוגל בלי שום בעיה
.בלי למצמץ בעיניים להשמיץ את דוד המלך

20
00:01:51,480 --> 00:01:58,690
חז"ל אומרים במסכת שבת: "כל האומר
,דוד חטא", הכוונה היא בחטא של אשת איש

21
00:01:59,110 --> 00:02:02,850
."אינו אלא טועה"
.הוא לא קרא נכון את המקרא

22
00:02:03,720 --> 00:02:08,820
,מה כתוב במקרא? אנחנו בעזרת ה' תכף נבדוק
.נראה מה כתוב ומה לא כתוב

23
00:02:09,170 --> 00:02:12,880
שזה הרבה יותר חשוב לדעת
.אילו דברים לא האשימו את דוד המלך

24
00:02:13,490 --> 00:02:15,720
,אבל רגע לפני שנלמד פשוטו של מקרא

25
00:02:16,260 --> 00:02:20,120
בכל אופן, לאותם אלה שכן נראה להם
שזוכרים מאיזשהו מקום

26
00:02:20,520 --> 00:02:25,340
שבת-שבע הייתה אשתו של אוריה החתי
.ודוד המלך לקח אותה

27
00:02:25,670 --> 00:02:28,430
אז בוודאי שאם היא הייתה אשתו
.אז הוא לקח אשת איש

28
00:02:28,830 --> 00:02:31,240
אז מה פתאום
?"כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"

29
00:02:32,300 --> 00:02:35,460
אז כדי להבין את זה
אני רוצה לתת איזושהי הקדמונת קצרצרה

30
00:02:36,590 --> 00:02:40,650
,איך ללמוד פשוטו של מקרא
,איך לקרוא תנ"ך

31
00:02:40,740 --> 00:02:43,510
,כי יש הרבה שפותחים את התנ"ך
.הם אפילו לא יודעים איך לקרוא אותו

32
00:02:44,180 --> 00:02:50,860
,מי שסולל לנו דרך בעניין הזה הוא הרמב"ם
,יש לנו מסורה עד תקופתו של הרמב"ם בעניין הזה

33
00:02:51,380 --> 00:02:54,800
באיזו צורה ובאיזו דרך
.ללמוד את התנ"ך, ללמוד את המקרא

34
00:02:55,570 --> 00:03:00,810
אני אציג את זה בצורה קצת שונה
.דרך סיפור

35
00:03:01,740 --> 00:03:06,100
לפני זמן רב היה חי באיטליה מלך
.שקראו לו ויקטור עמנואל

36
00:03:06,150 --> 00:03:07,680
.ויקטור עמנואל מלך איטליה

37
00:03:08,150 --> 00:03:10,640
.הוא היה מלך שהיה חובב תנ"ך מושבע

38
00:03:11,870 --> 00:03:16,000
.והיה באותה תקופה את המהרשד"ם
.המהרשד"ם הוא רבי שמואל די מודינה

39
00:03:16,050 --> 00:03:18,610
.מודינה זו הייתה עיר באיטליה

40
00:03:19,060 --> 00:03:21,430
.רבי שמואל היה אחד מהחכמים הגדולים

41
00:03:21,650 --> 00:03:25,650
:הקיצור של ראשי התיבות של שמו
,הוא נקרא בשם המהרשד"ם

42
00:03:25,900 --> 00:03:28,330
.מורנו הרב רבנו שמואל די מודינה

43
00:03:28,610 --> 00:03:33,170
המהרשד"ם היה בקשרי ידידות מאוד טובים
.עם המלך, כי הוא היה מאוד פיקח, מאוד חכם

44
00:03:33,350 --> 00:03:34,940
.המלך אהב לשמוע את הרעיונות שלו

45
00:03:35,790 --> 00:03:39,620
:ויום אחד הוא הגיע למלך. המלך אמר לו
"!תשמע, אתם היהודים הגזמתם"

46
00:03:40,480 --> 00:03:46,120
אומר לו: "למה?" אומר לו: "את מי שאתם רוצים
.להוציא נקי, יוצא נקי עם צווארון לבן

47
00:03:46,520 --> 00:03:48,620
."מי שאתם רוצים להכפיש, אתם מכפישים"

48
00:03:48,720 --> 00:03:51,520
"?אומר לו: "מה אתה רוצה? על מה אתה מדבר

49
00:03:52,200 --> 00:03:56,680
הוא אומר לו: "תראה, אני קראתי בתנ"ך
,את המעשה של דוד המלך ובת-שבע

50
00:03:57,470 --> 00:04:01,840
,"ואני רואה שבמקורות שלכם אתם אומרים"
,במסכת שבת זה מופיע בדף נ"ו

51
00:04:02,230 --> 00:04:06,840
.'כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"'
.מה טועה? תראה מה כתוב במקרא

52
00:04:07,040 --> 00:04:09,440
.המקרא מאוד תקיף, תוקף בצורה מאוד חזקה"

53
00:04:10,230 --> 00:04:13,060
,'שלמה המלך, כתוב: 'נשיו הטו את לבבו"

54
00:04:13,520 --> 00:04:18,350
,ואתם אומרים שכל מי שאומר שלמה טעה"
.שכביכול עבד עבודה זרה, אינו אלא טועה

55
00:04:18,970 --> 00:04:24,050
- יש עוד כל מיני דמויות. ראובן"
."כל מי שאומר ראובן חטא, אינו אלא טועה

56
00:04:24,360 --> 00:04:28,070
,כל הדמויות אצלכן"
,כולן אתם מוציאים אותן שהכול טעות

57
00:04:28,080 --> 00:04:32,520
,מי שקורא ומבין שזה חטא"
.הבין בטעות, לא הבין את המקרא

58
00:04:32,970 --> 00:04:35,540
.במקביל אני רואה אצלכם דבר מאוד מעניין"

59
00:04:36,230 --> 00:04:41,750
:כתוב לדוגמה על עשיו"
.'ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף'

60
00:04:42,670 --> 00:04:46,620
אני כשאני קורא, אני מבין שעשיו הגיע"
.אחרי משמרת לילה והוא היה מאוד עייף

61
00:04:47,360 --> 00:04:51,030
,אבל אתם, גם כשכתוב דברים לא שליליים"

62
00:04:51,350 --> 00:04:53,490
?אתם אומרים: אתם יודעים מה זה עייף"
?ממה הוא התעייף

63
00:04:53,520 --> 00:04:55,800
.עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים"

64
00:04:56,230 --> 00:04:58,400
.איך? איך? תסביר לי איך הכפשתם אותו"

65
00:04:58,850 --> 00:05:02,420
כתוב שהוא בא עייף. איך אתם"
"?כבר הוצאתם את זה, עשיתם אותו שחור

66
00:05:03,030 --> 00:05:09,230
כתוב שאברהם אבינו, "ויבוא הפליט
."ויאמר לאברהם כי נשבה לוט בן אחיו

67
00:05:09,550 --> 00:05:12,890
,כשלקחו את לוט בשבי ארבעת המלכים
,ואת כל אנשי סדום

68
00:05:13,240 --> 00:05:16,240
הגיע אדם שנפלט מהמערכה, מן המלחמה

69
00:05:16,680 --> 00:05:20,620
,ואמר לאברהם אבינו, נתן לו מידע
.אמר לו: "תשמע, לקחו את אחיין שלך

70
00:05:20,940 --> 00:05:21,710
."לך תציל אותו"

71
00:05:22,320 --> 00:05:25,090
,"אני לא יודע. אני קורא את זה"
.הוא אומר לו, "זה נשמע לי מאוד יפה

72
00:05:25,490 --> 00:05:28,880
,תראה, בן אדם יכול היה לברוח"
.ללכת לאיזו מערה להתחבא שם

73
00:05:29,290 --> 00:05:34,540
במקום זה הוא בוחר ללכת לאברהם אבינו"
.ליידע אותו, לתת לו מידע שתפסו את אח שלו

74
00:05:35,010 --> 00:05:38,700
,אבל לא יודע למה אתם הדתיים"
.אתם עושים אותו שחור

75
00:05:39,140 --> 00:05:41,290
?מי זה הפליט"
.זה עוג מלך הבשן

76
00:05:41,320 --> 00:05:45,780
,הו... אם זה עוג"
,הוא לא התכוון כדי ליידע את אברהם

77
00:05:46,100 --> 00:05:49,510
אלא מטרתו הייתה שאברהם אבינו"
,ירדוף אחרי ארבעת המלכים

78
00:05:49,520 --> 00:05:51,840
,ובטוח הוא ייכשל במרדף הזה וימות"

79
00:05:52,300 --> 00:05:55,470
.ואז עוג ייקח את שרה לאישה"

80
00:05:56,650 --> 00:05:59,760
?תסביר לי איך הגעתם לזה"
!?איך הגעתם לדבר הזה

81
00:06:00,300 --> 00:06:02,910
.כתוב שהוא בא ואמר, נתן מידע"

82
00:06:03,270 --> 00:06:06,670
,איך אתם גלגלתם את זה"
?הפכתם אותו להיות שחור משחור

83
00:06:07,130 --> 00:06:09,380
.אני לא מבין איך אתם לומדים את התנ"ך"

84
00:06:09,930 --> 00:06:14,720
את הדמויות שלכם, הצדיקים, אתם עושים"
.אותן צווארון לבן אפילו שכתוב שהם חטאו

85
00:06:15,410 --> 00:06:19,320
ודמויות אחרות אתם עושים אותן שחורות"
."למרות שלא כתוב עליהן שום דבר

86
00:06:20,020 --> 00:06:22,180
.אמר לו המהרשד"ם: "קושיה מצוינת

87
00:06:22,760 --> 00:06:28,340
.אני לא יודע מה להשיב לך על זה כרגע"
,נראה אם תהיה איזו הזדמנות

88
00:06:28,510 --> 00:06:30,320
."אולי נפתח את הנושא הזה פעם נוספת"

89
00:06:30,330 --> 00:06:31,430
.וההזדמנות הזו הגיעה

90
00:06:32,490 --> 00:06:37,920
.שבועיים לאחר מכן הייתה סעודה בארמון המלך
.גם המהרשד"ם הוזמן

91
00:06:38,550 --> 00:06:43,220
.ישב לצדו של המלך, כל החכמים, השרים
.סעודה יפה, סעודה כיד המלך מכובדת

92
00:06:43,810 --> 00:06:45,820
.הגישו מנה ראשונה, מנה שנייה

93
00:06:46,340 --> 00:06:51,650
,בין החלפת הצלחות בין מנה למנה
הביאו למלך קערה גדולה מזהב

94
00:06:52,130 --> 00:06:54,400
,עם גיגית, שם היה מים

95
00:06:54,660 --> 00:06:59,300
ונתנו למלך לשטוף את הידיים שלו מהלכלוכים
.כדי לאכול את המנה הבאה

96
00:06:59,810 --> 00:07:02,500
,המלך, הייתה לו את טבעת החותם
.חותם המלך

97
00:07:03,070 --> 00:07:05,920
,הוריד את הטבעת, הניח אותה על השולחן

98
00:07:06,930 --> 00:07:11,800
שטף את הידיים שלו. כמו שהוא הניח את הטבעת
!על השולחן, המהרשד"ם שישב לצדו, הופ

99
00:07:12,400 --> 00:07:13,880
.החליק את הטבעת, שם אותה בכיס

100
00:07:14,760 --> 00:07:19,250
.המלך שטף, הגיעה מנה עיקרית, אוכל, סועד
?פתאום מה הוא שם לב? שמה חסר לו

101
00:07:19,610 --> 00:07:22,560
?הופ! איפה הטבעת
?איפה הטבעת

102
00:07:22,930 --> 00:07:25,200
,הוא נזכר שהוא הוריד את הטבעת
.הניח אותה על השולחן

103
00:07:25,570 --> 00:07:31,130
,בינתיים התחלפו הסרוויסים
.שטפו ידיים, החליפו כוסות, הכול

104
00:07:31,160 --> 00:07:34,430
.הגישו מזון חדש
.כל הדברים פה השתנו

105
00:07:35,480 --> 00:07:37,190
.המלך אמר: "מיד תנעלו את הדלתות

106
00:07:38,300 --> 00:07:40,530
."כל המשרתים ליד הקיר"
"?מה קרה? מה קרה"-

107
00:07:40,780 --> 00:07:44,600
"!מי לקח את הטבעת?" -"אף אחד לא לקח"
.נשבעו בכל הקדוש והיקר להם

108
00:07:45,260 --> 00:07:49,460
.אמר להם המלך: "אוקיי, הבנתי
.אני אעודד את הזיכרון שלכם

109
00:07:49,710 --> 00:07:51,660
.כנראה מישהו שכח שהוא לקח"

110
00:07:52,000 --> 00:07:55,930
יש לי שיטות מאוד מאוד מוצלחות"
.לעורר את הזיכרון

111
00:07:56,670 --> 00:08:01,220
,קח את המגלב, את השוט"
."תכה במשרתים עד שאותו גנב יודה

112
00:08:01,810 --> 00:08:03,350
.והם בוכים, מתחננים

113
00:08:04,270 --> 00:08:08,680
,רגע לפני שהם התחילו לקבל מכות
,שכבר היה כל האולם כמרקחה

114
00:08:09,250 --> 00:08:13,420
,ניגש המהרשד"ם למלך, נותן לו את הטבעת
.אומר לו: "קח, אדוני המלך

115
00:08:14,520 --> 00:08:15,800
."אני גנבתי את הטבעת"

116
00:08:16,970 --> 00:08:19,460
,המלך לוקח את הטבעת, שם אותה על היד

117
00:08:20,010 --> 00:08:24,430
?אמר למהרשד"ם: "מי נתן לך את הטבעת
"?תגיד, תגיד מהר איזה משרת הביא לך את הטבעת

118
00:08:24,970 --> 00:08:30,320
הוא אומר לו: "אדוני המלך, שום משרת לא
"!נתן לי. אני, אני! אני גנבתי את הטבעת

119
00:08:31,270 --> 00:08:35,090
,הוא אומר לו: "נו, תגיד לי מי זה. אני יודע
.אתם היהודים יש לכם לב רחום וחנון

120
00:08:35,100 --> 00:08:38,000
איזה אחד המשרתים דחף לך את הטבעת"
.שתחזיר אותה למלך

121
00:08:38,530 --> 00:08:40,700
!תגיד את השם שלו"
"!אני לא מוכן לוותר

122
00:08:41,230 --> 00:08:42,980
.אמר לו: "אדוני המלך, אני לא מבין אותך

123
00:08:44,240 --> 00:08:48,660
יושבים פה קבוצת משרתים. כל אחד נשבע"
.בכל הקדוש והיקר לו שהוא לא גנב

124
00:08:49,360 --> 00:08:51,200
.מה אתה אומר? גנבים"

125
00:08:52,390 --> 00:08:55,680
,אני אומר לך שאני גנב"
?מה אתה אומר לי

126
00:08:55,850 --> 00:08:58,520
.לא מאמין לך. אתה לא גנב, מישהו נתן לך"

127
00:08:59,010 --> 00:09:00,830
אדוני המלך, אתה יכול להסביר לי"
?מה קורה כאן

128
00:09:01,670 --> 00:09:03,610
:המלך הסתכל עליו, אומר לו
.אתה איש חכם"

129
00:09:04,190 --> 00:09:06,850
,אני מתפלא עליך, רבי שמואל"
.שאתה שואל כזו מין שאלה

130
00:09:07,920 --> 00:09:10,180
.הם, המשרתים האלו, אני מכיר אותם"

131
00:09:10,240 --> 00:09:14,370
אתה לא יודע, רק הסיפורים שאני שומע"
...שמגיעים כל הזמן מאגף המשרתים

132
00:09:14,830 --> 00:09:16,620
.אני יודע מי הם ומה הם עושים"

133
00:09:17,020 --> 00:09:21,920
הם מועדים לפורענות. אחד מהם ראה"
.את הטבעת, החליק ולקח אותה אליו

134
00:09:22,360 --> 00:09:26,360
אותך אני מכיר. אתה, אני יודע"
.שאתה אדם הגון, ישר

135
00:09:26,600 --> 00:09:31,050
היו לנו כמה צמתים בהיסטוריה שלנו"
.שאתה היית נאמן לצדי

136
00:09:32,090 --> 00:09:34,780
.לא, לא, אדוני, זה לא אתה"
."מישהו הביא לך את הטבעת

137
00:09:35,120 --> 00:09:38,790
אמר לו המהרשד"ם: "קיבלת עכשיו את התשובה
."לשאלה ששאלת אותי לפני שבועיים

138
00:09:39,720 --> 00:09:41,820
"?אמר לו: "מה
."אמר לו: "קיבלת את התשובה

139
00:09:42,680 --> 00:09:46,170
,הוא אומר לו: "תשמע טוב
.אנחנו מכירים את דוד המלך

140
00:09:47,230 --> 00:09:50,380
.יותר נכון, אנחנו לא מכירים אותו"
.לא יודעים את עוצם קדושתו

141
00:09:50,630 --> 00:09:53,200
,אם היינו יודעים"
."לא היינו יכולים לדבר עליו

142
00:09:53,560 --> 00:09:56,990
לא רוצה עכשיו לתת כאן אריכות של דברים
.בעניין של קדושתו של דוד המלך

143
00:09:57,580 --> 00:10:00,080
,אבל דוד המלך רק חיבר את ספר התהלים

144
00:10:00,690 --> 00:10:02,590
בואו תראו מה אנחנו עושים
.עם ספר תהלים

145
00:10:02,600 --> 00:10:05,660
,יהודי נמצא בשעת צרה
.פותח ספר תהלים, רואה ישועות

146
00:10:06,200 --> 00:10:09,210
תפילה, חיבור לבורא עולם
.בכל עת, בכל זמן

147
00:10:09,550 --> 00:10:16,040
.דוד המלך אנחנו יודעים מיהו"
,'פתאום אתה קורא שדוד המלך כמו כאילו 'גנב

148
00:10:16,050 --> 00:10:19,170
כמו שאני עשיתי, כאילו לקח פה"
.איזה משהו שאסור לו לקחת

149
00:10:19,980 --> 00:10:23,410
.אומרת הגמרא מיד: אל תאמין"
.'כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה'

150
00:10:23,780 --> 00:10:26,710
.טועה, טועה. זו טעות"
.תכף נברר מה כן היה

151
00:10:27,600 --> 00:10:31,850
במקביל... אותו דבר שלמה המלך וכל אותן"
.הדמויות הענקיות שיש לנו בעם ישראל

152
00:10:32,560 --> 00:10:40,180
,במקביל יש לנו את המשרתים, את עשיו"
.את עוג - כל החבורה ה'חמדמדה' הזאת

153
00:10:40,540 --> 00:10:42,850
,שאנחנו שמענו כמה סיפורים"

154
00:10:43,130 --> 00:10:46,730
.שמענו כמה דברים שעשיו הונה ושיקר ורימה"

155
00:10:47,050 --> 00:10:51,000
שמענו על עוג מלך הבשן"
.שעקר הר כדי לקבור את עם ישראל

156
00:10:51,410 --> 00:10:54,380
,פתאום עשיו חוזר עייף"

157
00:10:54,730 --> 00:10:58,960
ועוג מלך הבשן חוזר עם כל מיני"
?סיפורי מידע לאברהם אבינו

158
00:10:59,360 --> 00:11:02,110
?מאיפה הם באו"
.תתחיל, תתחיל לבדוק טוב מאוד מה קורה פה

159
00:11:02,540 --> 00:11:04,140
,'כשהמשרתים אומרים לך 'לא לקחנו"

160
00:11:04,150 --> 00:11:07,390
,תבדוק טוב טוב טוב מה מתרחש"
."מה מסתתר מאחורי העניין הזה

161
00:11:07,820 --> 00:11:09,110
.אמר לו: "קיבלת את התשובה

162
00:11:09,420 --> 00:11:13,580
אתה צריך להכיר את הדמות"
."ולפי זה לבדוק את המעשה

163
00:11:14,530 --> 00:11:15,620
?אז מה באמת כן כתוב

164
00:11:16,720 --> 00:11:21,550
,אנחנו בעזרת ה' יתברך על-פי מקורות חז"ל
- וגם הזוהר הקדוש מסביר את הדברים

165
00:11:21,850 --> 00:11:24,680
?מה באמת קרה שם
.מה שהיה זה כך

166
00:11:25,660 --> 00:11:31,680
דוד המלך שלח שליחים
.לבן של נחש מלך עמון

167
00:11:32,280 --> 00:11:37,940
מלך עמון נפטר ודוד המלך שלח
.אליו שליחים לנחם את הבן על מותו של אביו

168
00:11:38,370 --> 00:11:42,960
?למה הוא שלח למלך עמון
,כי כשדוד המלך ברח משאול

169
00:11:43,670 --> 00:11:48,870
,אז כל המשפחה שלו הסתתרה במערה במואב

170
00:11:49,210 --> 00:11:52,640
.ומלך מואב רצח את כל בני משפחתו של דוד

171
00:11:54,030 --> 00:11:58,970
,מי שנותר, נותר נער אחד
,אח אחד לדוד המלך, ונחש מלך עמון

172
00:11:59,290 --> 00:12:00,850
.לקח עליו את החסות, דאג לו

173
00:12:01,490 --> 00:12:06,240
דוד המלך לא יכול היה לגמול
.לנחש מלך עמון טובה במהלך חייו

174
00:12:06,750 --> 00:12:09,790
,מהסיבה שהקב"ה אוסר עלינו לגמול לעמונים

175
00:12:10,310 --> 00:12:12,560
."לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים"

176
00:12:13,350 --> 00:12:18,720
,אבל אחרי שנחש מלך עמון נפטר
...בזמן הזה זה היה הזמן שהיה ניתן לבוא

177
00:12:20,180 --> 00:12:22,020
זה היה הזמן שהיה ניתן לבוא

178
00:12:22,220 --> 00:12:24,970
.ולבדוק ולהגיד תודה רבה על מה שהיה

179
00:12:25,380 --> 00:12:27,900
,ברגע שבאמת הגיעו שם השליחים

180
00:12:28,280 --> 00:12:31,800
המלך החדש חשד שדוד המלך שולח אותם

181
00:12:32,260 --> 00:12:34,220
.כדי לרגל את הארץ

182
00:12:34,760 --> 00:12:40,890
,ולכן מה שהוא עשה
,הוא לקח את אותם השליחים

183
00:12:41,290 --> 00:12:46,990
גילח את חצי זקנם וקרע את חצי בגדיהם
.עד שגילה את ערוותם

184
00:12:47,630 --> 00:12:50,650
בצורה כל כך מבוזה
.הוא שלח אותם חזרה לירושלים

185
00:12:50,660 --> 00:12:55,560
?למה הוא עשה כזה ביזיון
.התשובה היא כך: הזקן זה הדרת פנים

186
00:12:55,900 --> 00:12:56,920
.זקן זה הדרת פנים

187
00:12:57,470 --> 00:13:00,780
הוא אמר להם: "חבר'ה, אתם לא באתם
.פה להדר, לא באתם לעשות לי כבוד

188
00:13:01,140 --> 00:13:02,500
."אתם באתם לרגל את הארץ"

189
00:13:02,510 --> 00:13:06,710
- חצי כבוד - באתם לנחם, אבל חצי
.לא, לא. כוונתכם לריגול

190
00:13:07,040 --> 00:13:10,540
,לכן הוא גילח את חצי זקנם
.חצי כבוד, חצי ביזיון

191
00:13:11,120 --> 00:13:13,610
.'וריגול, זה נקרא לראות את 'ערוות הארץ

192
00:13:13,630 --> 00:13:17,300
מה הכוונה לרגל? אתה רואה את
.נקודת התורפה כדי לדעת איך לתקוף

193
00:13:17,700 --> 00:13:23,560
לכן הוא גילח, קרע את חצי בגדיהם
וגילה את ערוותם, וככה הוא שלח אותם

194
00:13:23,890 --> 00:13:25,260
.בצורה כזו מבוזה

195
00:13:25,600 --> 00:13:28,770
.דוד המלך לא ישב לשתוק על הדבר הזה

196
00:13:29,020 --> 00:13:31,510
.הוא שולח את יואב
.דוד עצמו לא יוצא להילחם

197
00:13:31,900 --> 00:13:37,280
למה? כי הוא הבין שאם קרתה תקלה
,תחת ידו, כנראה שהקב"ה הקפיד עליו

198
00:13:37,880 --> 00:13:40,960
למה הוא בכלל שלח שליחים
.לנחם את נחש מלך עמון

199
00:13:41,320 --> 00:13:44,930
"אז דוד המלך מבחינת "הירא מעבירות שבידו
.לא רצה לצאת להילחם

200
00:13:46,150 --> 00:13:50,490
.יואב יוצא עם אבישי
.המלחמה שם הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה

201
00:13:51,270 --> 00:13:55,510
.בשלב מסוים היה פרק ב' למלחמה
עירבו פה כמה עמים מסביב

202
00:13:55,790 --> 00:13:58,430
.שנכנסו גם הם לקלחת, למלחמה הזאת

203
00:13:58,830 --> 00:14:01,040
,אחד מהם שם כתוב
.קוראים לו שובך

204
00:14:01,390 --> 00:14:02,990
.שובך שר צבא ארם

205
00:14:03,180 --> 00:14:06,960
הגמרא אומרת במסכת סוטה בדף מ"ב
.שיש שני מקורות

206
00:14:06,970 --> 00:14:10,420
,מקור אחד אומר קוראים לו שובך
.מקור אחד אומר קוראים לו שופך

207
00:14:11,110 --> 00:14:12,210
.שובך או שופך

208
00:14:12,510 --> 00:14:14,110
,אומרת הגמרא: שובך שמו

209
00:14:14,910 --> 00:14:19,660
,אבל כל מי שהיה רואה אותו
.היו כל המעיים שלו מתפוררות

210
00:14:19,790 --> 00:14:23,610
.היה מתעלף מרוב פחד רק מלראות את הבן אדם

211
00:14:24,180 --> 00:14:25,600
.אישיות מאוד מפחידה

212
00:14:25,960 --> 00:14:31,140
,דוד המלך מתערב בשלב הזה במלחמה
,מכה את שובך, הורג אותו

213
00:14:31,360 --> 00:14:35,620
מביס את צבא ארם
,וכל החיילים נסוגים בחזרה

214
00:14:36,030 --> 00:14:39,560
.והוא ממתין להתנצלות מצד מלך עמון

215
00:14:40,220 --> 00:14:42,740
.ההתנצלות לא מגיעה
.חולפת שנה

216
00:14:43,280 --> 00:14:48,590
'אומר הזוהר הקדוש: לאחר שנה ביום ז
,בסיוון, יום למחרת חג השבועות

217
00:14:49,030 --> 00:14:54,230
דוד המלך אומר ליואב: "סיימנו עם
.הדד-ליין שלהם. צא עכשיו ותתקוף

218
00:14:55,060 --> 00:14:56,310
."עכשיו צא ותתקוף"

219
00:14:56,870 --> 00:14:59,920
.הוא יוצא למתקפה
.וכאן קורה דבר מאוד מעניין

220
00:14:59,930 --> 00:15:01,220
.דוד נותר בירושלים

221
00:15:01,630 --> 00:15:06,040
,במשך למעלה משלושה חודשים
,עד כ"ד בחודש אלול, כך כותב הזוהר

222
00:15:06,340 --> 00:15:08,320
,הייתה המלחמה על אזור עמון

223
00:15:08,650 --> 00:15:11,870
,שיואב וכל הגיבורים וכל הצבא
.כולם נלחמים שם

224
00:15:12,670 --> 00:15:17,370
דוד המלך באותה תקופה
:פנה אל הקב"ה ואמר לו

225
00:15:17,740 --> 00:15:21,760
ריבונו של עולם, אומרים בתפילה"
.'אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב'

226
00:15:22,300 --> 00:15:23,970
?'למה לא אומרים 'אלוקי דוד"

227
00:15:24,370 --> 00:15:25,810
."גם אני עומד בניסיונות"

228
00:15:26,210 --> 00:15:28,920
,אמר לו הקב"ה: עמדת בניסיונות
- זה נכון

229
00:15:29,320 --> 00:15:33,390
אבל לא עמדת בדרגת ניסיונות
.כמו האבות הקדושים

230
00:15:34,070 --> 00:15:39,470
!אמר לו דוד המלך: "בחן אותי
"!נסה אותי! אני אעמוד בזה

231
00:15:40,010 --> 00:15:45,180
,דוד המלך לימים אמר: חבל שאמרתי
."זמותי בל אוציא מפי"

232
00:15:45,480 --> 00:15:47,790
חבל שהוצאתי את המילה"
."'הזאת 'תבחן אותי

233
00:15:48,130 --> 00:15:53,850
,שהקב"ה מעמיד בן אדם במבחן
."אל תביאני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון"

234
00:15:54,100 --> 00:15:56,560
תכף נראה למה הקב"ה
.באמת העמיד אותו במבחן

235
00:15:57,550 --> 00:16:02,460
אומר לו הקב"ה: תשמע טוב, אתה תקבל מבחן
.ואני גם אגיד לך על מה אתה עומד להיבחן

236
00:16:02,620 --> 00:16:05,810
,בשונה מאברהם, יצחק ויעקב
.אני מודיע לך מה עומד להיות

237
00:16:06,390 --> 00:16:09,870
.אני הולך לנסות אותך בדבר של בינו לבינה

238
00:16:11,090 --> 00:16:13,880
.קיבלת את המידע? בוא נראה אותך עומד בניסיון

239
00:16:15,000 --> 00:16:16,840
,באותו זמן כל הגיבורים יצאו

240
00:16:17,600 --> 00:16:20,760
,ואומרת הגמרא שכל היוצא למלחמת בית דוד

241
00:16:20,770 --> 00:16:22,360
.נותן גט כריתות לאשתו

242
00:16:22,710 --> 00:16:25,620
באותה תקופה על מנת
,שלא ייווצר מצב של עגונות

243
00:16:25,940 --> 00:16:30,350
או של נשים שבעליהן נעדרו מן המלחמה
,ולא חוזרים ולא יודעים מה לעשות איתן

244
00:16:30,760 --> 00:16:34,800
,היו נותנים, כל אחד שהיה יוצא למלחמה
.היה נותן לאשתו גט כריתות

245
00:16:35,330 --> 00:16:38,720
,אגב, זה קרה כמעט עד קום המדינה
,עד מלחמת העולם הראשונה

246
00:16:39,140 --> 00:16:45,250
כל מי שהיה יוצא למלחמה - יש עדויות
במלחמת העולם הראשונה של בחורים יהודיים

247
00:16:45,280 --> 00:16:49,910
שגויסו כאן מהצבא על-ידי הצבא
,הטורקי למלחמת העולם הראשונה

248
00:16:50,200 --> 00:16:53,910
לפני שהם יצאו הם נתנו
,כמו כל יציאה למלחמה

249
00:16:54,200 --> 00:16:56,090
.נתנו גט כריתות לנשים שלהם

250
00:16:56,420 --> 00:17:00,710
אגב, רובם לא חזרו. לא חזרו
,מהמערכה הזו ולא נודע מקום קבורתם

251
00:17:01,090 --> 00:17:04,730
והצילו את נשותיהם שהן היו גרושות
ולא היו אלמנות או עגונות

252
00:17:04,750 --> 00:17:09,950
.ולא צריכות ליפול לייבום
.זה נכנס פה לסיבוכים הלכתיים מאוד מורכבים

253
00:17:10,230 --> 00:17:12,560
,הרב עובדיה יוסף אחרי מלחמת יום הכיפורים

254
00:17:13,240 --> 00:17:15,540
ישב במשך למעלה משישה חודשים

255
00:17:15,910 --> 00:17:18,940
וקיבל עדויות כדי להתיר
.למעלה מתשע מאות עגונות

256
00:17:19,540 --> 00:17:21,000
.תשע מאות עגונות שהיו במלחמה

257
00:17:21,010 --> 00:17:25,390
,אגב, התמונות של הרב עובדיה
.בדרך כלל יש לו את המשקפיים הכהים האלו

258
00:17:26,120 --> 00:17:28,930
.מי שמסתכל, הוא יראה דבר מאוד מעניין

259
00:17:29,050 --> 00:17:32,180
.לא היה לו את זה כל החיים
.כל החיים הוא היה עם משקפיים רגילים

260
00:17:32,190 --> 00:17:33,940
?מאיפה הוא קיבל את המשקפיים הכהים האלו

261
00:17:34,330 --> 00:17:36,840
זה אחד המחירים שהוא שילם
.על מלחמת יום הכיפורים

262
00:17:37,720 --> 00:17:43,330
הוא שמע את כל אותן העדויות על מנת
,להתיר ולשחרר את אותן נשים מעגינותן

263
00:17:43,630 --> 00:17:46,220
אז הגיעו כל מיני לוחמים
,שהחברים שלהם נפלו

264
00:17:46,230 --> 00:17:48,680
והם תיארו לרב עובדיה
.בדיוק מה קרה בשדה הקרב

265
00:17:49,030 --> 00:17:50,880
הוא גבה עדויות בנושא הזה

266
00:17:51,280 --> 00:17:55,700
,ברצף, יום ולילה הם לא ישנו
.כדי להתיר כמה שיותר מהר את העגונות

267
00:17:56,110 --> 00:17:58,080
,ומרוב הצער של מה שהוא שמע

268
00:17:58,090 --> 00:18:00,820
מי שיודע, הרב עובדיה
- היה לבו לב רגיש לעם ישראל

269
00:18:01,160 --> 00:18:03,090
.מרוב הצער שהוא שמע הוא לא הפסיק לבכות

270
00:18:03,510 --> 00:18:05,090
.הבכי הזה הזיק לו לעיניים

271
00:18:05,430 --> 00:18:09,430
זו 'המתנה' שיצא הרב עובדיה
,ממלחמת יום הכיפורים

272
00:18:09,690 --> 00:18:12,850
.עם משקפיים כהים
,הייתה לו בכלל בעיית ראייה מאוד קשה

273
00:18:12,860 --> 00:18:14,640
.הוא כמעט התעוור כתוצאה מכך

274
00:18:15,090 --> 00:18:16,920
,העיניים שלו ממש ממש נפגעו

275
00:18:17,500 --> 00:18:20,260
,ומה שהוא יצא עם זה
.זה רק עם אותם המשקפיים הכהים

276
00:18:20,700 --> 00:18:22,790
.למה? כי להתיר עגונה זה לא פשוט

277
00:18:23,070 --> 00:18:27,240
למה כאן במדינת ישראל
?לא נותנים גט לפני שיוצאים למלחמה

278
00:18:27,620 --> 00:18:29,890
:התשובה לכך
כבר לפני קום המדינה

279
00:18:30,230 --> 00:18:32,070
,ישבו יחד ודיברו על הנושא הזה

280
00:18:32,350 --> 00:18:39,480
והחליטו ברבנות הראשית
.שדבר כזה יכול לגרום לסוג של נפילת מורל

281
00:18:40,040 --> 00:18:43,760
כשבן אדם יוצא למילואים
,ומשאיר לאשתו גט

282
00:18:44,110 --> 00:18:46,020
:ואומר לה
,"תראי, יכול להיות שאני לא חוזר"

283
00:18:47,260 --> 00:18:48,620
.אתה יוצא בהרגשה רעה

284
00:18:48,910 --> 00:18:52,050
.אתה יוצא כאילו הלכנו, זהו
.אתה יודע, זה כיוון חד צדדי

285
00:18:52,460 --> 00:18:57,060
- כשאדם אומר: "יוצא, חוזר", כל המערכת
.זה כביכול מראה שהוא בטוח בניצחונו

286
00:18:57,940 --> 00:19:01,120
,אז כדי להשיג את המורל
.היום לא נותנים גט כריתות

287
00:19:01,460 --> 00:19:03,670
,אבל יש לנו עדויות
,כך מביא בעל הטורים

288
00:19:03,890 --> 00:19:07,440
שמתקופתו של משה רבנו
,כשיצאו להילחם במדיין

289
00:19:07,650 --> 00:19:12,740
כבר אז נתנו 12,000 הלוחמים
.גט כריתות לנשותיהם

290
00:19:13,150 --> 00:19:18,770
,כך שמבחינת דוד המלך
.כל החיילים שיצאו להילחם נתנו גט לנשותיהם

291
00:19:19,410 --> 00:19:21,910
.עכשיו, אחד מהלוחמים היה אוריה החתי

292
00:19:22,980 --> 00:19:26,230
,דוד המלך הלך יום אחד
,התהלך על הגג

293
00:19:26,950 --> 00:19:28,890
,והיה זו לעת ערב
.כך אומר הנביא

294
00:19:29,560 --> 00:19:32,510
,ואז שם הגמרא מתארת במסכת סנהדרין

295
00:19:32,790 --> 00:19:35,250
.שהוא ראה ציפור מאוד מאוד נאה ומיוחדת

296
00:19:36,310 --> 00:19:39,170
,הוא כיוון את הקשת כדי לצוד את הציפור

297
00:19:39,590 --> 00:19:42,990
אבל אומרת הגמרא שהיה זה
.למעשה השטן בדמות הציפור

298
00:19:43,440 --> 00:19:46,720
הוא פשוט רצה להביא
.את דוד המלך לנקודת הניסיון

299
00:19:47,020 --> 00:19:50,580
,ברגע שהחץ עף, אותה ציפור פרחה לה

300
00:19:50,880 --> 00:19:57,440
והחץ פגע באיזושהי גיגית גדולה מאוד
.שהייתה על גג פרטי באחד מגגות העיר

301
00:19:57,790 --> 00:20:01,090
,כתוצאה מפגיעת החץ אותה גיגית נבקעה

302
00:20:01,500 --> 00:20:04,320
.ותחתיה ראה דוד המלך את בת-שבע

303
00:20:04,920 --> 00:20:08,600
,באותו רגע שהוא ראה
.הוא מיד שם לב לדבר מאוד מעניין

304
00:20:08,610 --> 00:20:12,720
דוד המלך, צורת ההבטה שלו
,היא צורת הבטה לא סטנדרטית ולא רגילה

305
00:20:12,720 --> 00:20:15,200
.ויש לזה כמה כמה ראיות ומקורות

306
00:20:15,730 --> 00:20:18,550
,כשהוא ראה את הדברים
.הוא ראה אותם לפי שורש נשמתם

307
00:20:19,780 --> 00:20:21,050
.הוא ראה דבר מאוד מעניין

308
00:20:21,540 --> 00:20:28,340
יש שם בגג ההוא אישה
.שלפי שורש נשמתה היא קשורה אליו

309
00:20:29,160 --> 00:20:34,520
הגמרא מביאה: "ראויה בת-שבע
,בת אליעם אשת אוריה החתי

310
00:20:34,830 --> 00:20:38,520
."לדוד המלך מששת ימי בראשית"
.זו גמרא בסנהדרין דף ק"ז

311
00:20:39,040 --> 00:20:42,440
?מששת ימי בראשית. ומה הסיבה
פה המקובלים נכנסים

312
00:20:42,920 --> 00:20:46,220
ומבארים שדוד המלך
.קיבל שבעים שנה מאדם הראשון

313
00:20:46,820 --> 00:20:50,900
הזוהר הקדוש כותב שהוא קיבל שבעים שנה
.כדי לתקן את חטא אדם הראשון

314
00:20:51,690 --> 00:20:56,960
,וחווה במקביל התגלגלה בנשמתה
.חזרה להיתקן בבת-שבע

315
00:20:57,740 --> 00:21:01,750
,לכן כשהוא הביט בה
.הוא אמר: "זה כבר מששת ימי בראשית

316
00:21:01,800 --> 00:21:05,820
.שורשי הנשמות שלנו דבוקים"
."אבל מי זו הגברת הזו? אני לא מכיר אותה

317
00:21:06,510 --> 00:21:08,860
.הוא שולח שליחים לברר מי זו

318
00:21:09,280 --> 00:21:11,580
,הוא רואה מישהו שקשור אליו
.והוא לא מבין מיהו

319
00:21:12,200 --> 00:21:15,180
.השליחים הולכים. זה לא היה בצנעה
הוא שלח שליחים פעמיים

320
00:21:15,580 --> 00:21:19,040
לברר, לבדוק. זה לא היה איזה דבר
.שהוא ככה בשקט

321
00:21:19,660 --> 00:21:21,360
.השליחים מגיעים, מבררים מי זו

322
00:21:22,080 --> 00:21:26,450
אומרים לו: "זו בת-שבע
."בת אליעם אשת אוריה החתי

323
00:21:26,760 --> 00:21:28,920
.אוריה החתי באותו זמן יצא למלחמה

324
00:21:29,240 --> 00:21:31,090
,במילים אחרות: האישה הזו היא גרושה

325
00:21:31,140 --> 00:21:34,160
,כיוון שברגע שהוא יצא למלחמה
.הוא נתן גט כריתות לאשתו

326
00:21:34,790 --> 00:21:38,390
.דוד המלך מברר עוד בירור
."והיא מתקדשת מטומאתה"

327
00:21:38,400 --> 00:21:41,300
.מדובר באישה קדושה וטהורה
.הכול בסדר

328
00:21:41,660 --> 00:21:44,710
.דוד המלך מבקש שהיא תבוא
.והיא באה מרצונה

329
00:21:44,750 --> 00:21:47,350
לא, הוא לא כפה
.והוא לא הציב כאן איזושהי מערכת

330
00:21:47,690 --> 00:21:50,100
.היא הייתה גרושה לכל דבר ועניין

331
00:21:50,800 --> 00:21:55,960
דוד המלך נושא אותה
.ולאחר כמה זמן היא הרה לדוד המלך

332
00:21:56,400 --> 00:22:01,770
הזוהר הקדוש כותב שדוד המלך ידע
,שאם ייגרם בין שניהם התיקון

333
00:22:02,530 --> 00:22:06,210
.הוולד שייוולד יהיה ראוי להיות מלך המשיח

334
00:22:06,900 --> 00:22:10,490
לכן הוא לא המתין אפילו לא לרגע
.כדי להביא את תיקונו של העולם

335
00:22:11,130 --> 00:22:12,560
,ברגע שהיא הייתה הרה

336
00:22:12,920 --> 00:22:17,460
דוד המלך אמר: "אופס, יש פה
.נתון אחד שלא לקחתי אותו בחשבון

337
00:22:18,620 --> 00:22:22,900
.אני רואה את הדברים בשורשם"
.רואה שיש בינינו קשר

338
00:22:23,440 --> 00:22:26,320
.רואה שאנחנו באמת נשמה אחת ובשורש אחד"

339
00:22:26,960 --> 00:22:30,030
.אני יודע שהיא גרושה גם כן"
.זה גם דבר שאני יודע אותו

340
00:22:30,710 --> 00:22:36,080
אבל כל הציבור הכללי יודע שבעלה"
.יצא להילחם ב-ז' בסיוון

341
00:22:36,740 --> 00:22:38,700
.היום כ"ד באלול"

342
00:22:39,450 --> 00:22:43,510
יש 90 ימי הבדלה". גם אישה שמתגרשת"
.לא יכולה מיד להתחתן עם מישהו אחר

343
00:22:43,540 --> 00:22:47,280
.צריך 90 יום. "יש גם 90 ימי הבדלה
 - הכול נקי, הכול גלאט

344
00:22:48,100 --> 00:22:51,850
,אבל בחוץ הדבר הזה ייתפס בצורה לא נכונה"

345
00:22:52,600 --> 00:22:55,120
.'ויכול להיגרם מזה חילול ה"

346
00:22:56,130 --> 00:22:59,120
?'מה אכפת לי חילול ה"
."אני יודע שעשיתי את הכול כמו שצריך

347
00:22:59,190 --> 00:23:03,120
דוד המלך אומר: "גם אם אני
,עשיתי כמו שצריך

348
00:23:03,450 --> 00:23:06,940
לפי המדרגה שלי אני צריך למנוע"
."'שלא יהיה חילול ה

349
00:23:07,870 --> 00:23:11,040
.הוא מזמן את אוריה החתי לחזור מהמערכה
.עדיין המלחמה ממשיכה

350
00:23:11,590 --> 00:23:16,640
.אוריה החתי מגיע
.ודוד המלך מוכן שהגט הזה יתבטל

351
00:23:17,370 --> 00:23:19,270
:הוא אומר לאוריה החתי
."לך לביתך"

352
00:23:20,490 --> 00:23:25,810
אוריה החתי מסרב. ודוד המלך מבחינתו
,'כדי שלא ייווצר מצב של חילול ה

353
00:23:26,210 --> 00:23:28,810
היה מוכן שהגט יתבטל למפרע

354
00:23:29,360 --> 00:23:31,740
.והוא ייתפס על עוון שנקרא אשת איש

355
00:23:32,100 --> 00:23:34,710
,בורא עולם הציל אותו
.כי הוא לא רצה שהוא ייכנס למקום הזה

356
00:23:35,430 --> 00:23:40,940
אוריה החתי בצורה מאוד בוטה
.מסרב לפקודתו של דוד המלך

357
00:23:41,040 --> 00:23:42,130
.מורד במלך

358
00:23:43,270 --> 00:23:46,480
,אם הוא מורד במלך, עכשיו בלי קשר
.נפתחה פה פרשייה חדשה

359
00:23:47,650 --> 00:23:49,990
.דוד המלך צריך לשמור על כבודה של המלכות

360
00:23:50,390 --> 00:23:52,360
.כל מי שמורד במלך חייב מיתה

361
00:23:52,950 --> 00:23:55,490
.דוד המלך היה צריך להרוג את אוריה החתי

362
00:23:55,850 --> 00:23:57,630
:אבל עוד הפעם, דוד המלך אומר

363
00:23:57,640 --> 00:24:02,170
,רגע, אם אני אהרוג אותו עכשיו"
אעמיד סנהדרין ואוכיח שהוא התחצף

364
00:24:02,190 --> 00:24:05,480
ושהוא נהג בזלזול כלפי המלך"
,ואני אהרוג אותו

365
00:24:06,060 --> 00:24:08,470
,ולאחר מכן אני אתחתן עם בת-שבע"

366
00:24:08,920 --> 00:24:10,400
,'עוד הפעם יהיה חילול ה"

367
00:24:10,420 --> 00:24:13,260
:כי כולם יגידו"
?אה, אתה יודע למה הוא הרג אותו'

368
00:24:13,520 --> 00:24:15,600
הוא הרג אותו'
.'כי הוא רצה להתחתן עם בת-שבע

369
00:24:16,020 --> 00:24:19,130
"?'מה אני עושה כדי למנוע חילול ה"

370
00:24:21,380 --> 00:24:22,990
."אמר דוד המלך: "נעשה כך

371
00:24:24,020 --> 00:24:27,750
אמר לאוריה החתי: "אתה לא רוצה
.ללכת הביתה? אין בעיה. הבנתי, אוקיי

372
00:24:28,420 --> 00:24:30,000
.נעשה תוכנית אלטרנטיבית אחרת"

373
00:24:30,890 --> 00:24:32,440
."יש לך דין של מורד במלכות"

374
00:24:33,380 --> 00:24:35,080
.ודוד המלך לא התכוון להרוג אותו

375
00:24:35,740 --> 00:24:38,470
.הוא אמר: יד ה' תפגע בו
?איך יד ה' תפגע בו

376
00:24:38,890 --> 00:24:41,590
,לקח דוד המלך מכתב
.כתב ליואב שר הצבא

377
00:24:42,160 --> 00:24:44,480
."אמר לו: "תראה, שים את אוריה בחזית

378
00:24:44,560 --> 00:24:48,790
המלך, אגב, יכול לשים את מי שהוא רוצה
,איפה שהוא רוצה. יש פסוקים אצל יהושע ועוד

379
00:24:49,060 --> 00:24:51,310
,שיהושע הציב אנשים מסוימים בחזית

380
00:24:51,740 --> 00:24:53,900
.כי היה לו עניין ומטרה שהם ילחמו בחזית

381
00:24:54,690 --> 00:24:56,920
.אוריה החתי היה אחד מהגיבורים אשר לדוד

382
00:24:57,610 --> 00:25:01,330
אמר ליואב, שלח מכתב
:דרך אוריה החתי ליואב, אמר לו

383
00:25:01,620 --> 00:25:04,340
.שים את אוריה החתי בחזית"

384
00:25:05,100 --> 00:25:10,120
.אם הוא ייפגע... אל תפגע בו, חס וחלילה"
."אבל אם הוא ייפגע - אל תגיש עזרה

385
00:25:11,570 --> 00:25:14,570
.ואז דוד המלך לא העמיד דין של סנהדרין

386
00:25:14,990 --> 00:25:19,290
כי אם הוא היה מעמיד את הסנהדרין
.'ושופט אותו, יכול היה לצאת מזה חילול ה

387
00:25:19,630 --> 00:25:24,240
אבל אם הוא מת במלחמה, אז אנשים
.מקבלים את זה, כזה וכזה תאכל החרב

388
00:25:24,620 --> 00:25:26,240
.בפועל, רבותיי, גם זה לא קרה

389
00:25:27,150 --> 00:25:30,900
.מה שקרה, היה איזשהו מרדף
.יואב גם כן היה במרדף הזה

390
00:25:31,380 --> 00:25:38,540
,הם תוך כדי התקרבו לחומת העיר
.הם פעלו בחוסר אחריות מבחינה ביטחונית

391
00:25:39,050 --> 00:25:41,550
,התקרבו לחומת העיר ואז תקפו אותם

392
00:25:41,970 --> 00:25:44,510
ונהרגו במקום אוריה החתי
.ועוד הרבה גיבורים

393
00:25:44,570 --> 00:25:48,990
,זו הייתה אבידה מאוד קשה
.עד כדי כך שעבדי יואב רצו להרוג את יואב

394
00:25:49,000 --> 00:25:52,860
.אמרו לו: "מה עשית? זו רשלנות
,לא מתאים למפקד כמוך לטעות

395
00:25:53,230 --> 00:25:55,250
."לקרב את האנשים כל כך צמוד לחומה"

396
00:25:56,060 --> 00:25:58,310
.לירושלים, יואב שולח התנצלות

397
00:25:58,750 --> 00:26:02,620
כי הרי יש לזה תקדים כבר. הוא מביא
.תקדים שלא מתקרבים לחומת עיר זרה

398
00:26:03,130 --> 00:26:04,900
.ויואב עשה כאן טעות במרדף

399
00:26:05,350 --> 00:26:06,920
.בכל אופן, אוריה החתי נפטר

400
00:26:07,610 --> 00:26:08,880
,אחרי שאוריה החתי מת

401
00:26:10,230 --> 00:26:14,060
,לוקח דוד המלך את אלמנת הגיבור
,נושא אותה

402
00:26:14,760 --> 00:26:17,750
,והיא הופכת להיות אשתו לכל דבר ועניין
.היא הפכה להיות המלכה

403
00:26:18,320 --> 00:26:21,360
.בעיני כולם זה פיקס, הכול בסדר

404
00:26:22,010 --> 00:26:23,880
.גם בעיני דוד המלך הכול בסדר

405
00:26:23,890 --> 00:26:27,400
,'הוא ניסה למנוע חילול ה
,בת-שבע הייתה גרושה

406
00:26:27,760 --> 00:26:30,310
,יש פה עניינים גבוהים
,זה אותם שורשי נשמות

407
00:26:30,700 --> 00:26:35,110
'היא הרה. הילד הזה בעזרת ה
.הולך להביא את הגאולה השלמה

408
00:26:35,440 --> 00:26:37,400
,דוד המלך גם מרגיש עם המצב טוב

409
00:26:38,300 --> 00:26:39,650
.אבל בעיני ה' רע

410
00:26:40,200 --> 00:26:41,530
?למה בעיני ה' רע

411
00:26:42,270 --> 00:26:44,630
,כיוון, ופה זו נקודה מאוד מאוד חשובה

412
00:26:45,570 --> 00:26:50,130
הקב"ה מודד את הצדיקים לפי דרגתם

413
00:26:50,770 --> 00:26:54,120
.והקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה

414
00:26:54,690 --> 00:26:56,120
.הוא שולח אליו את נתן הנביא

415
00:26:56,660 --> 00:26:59,460
נתן הנביא כשהוא מגיע
.הוא מספר לדוד המלך משל

416
00:26:59,530 --> 00:27:01,350
.'זה נקרא בשם 'כבשת הרש

417
00:27:02,040 --> 00:27:06,380
.הוא אומר לו: "היו שני אנשים, עשיר ועני
,לעשיר היו את כל תפנוקי העשירים

418
00:27:06,410 --> 00:27:08,870
.ולעני הייתה רק כבשה אחת מסכנה וזקנה"

419
00:27:09,520 --> 00:27:11,500
.ויום אחד הגיע הלך, אורח"

420
00:27:12,020 --> 00:27:15,540
והעשיר אמר: מה פתאום אני אבזבז"
?את הצאן שלי על האורח

421
00:27:16,060 --> 00:27:19,200
ואז הוא לוקח את הכבשה"
.בחוסר התחשבות

422
00:27:19,520 --> 00:27:24,080
הוא לוקח את הכבשה של האיש הרש"
.ונותן אותה לאיש העני שבא אליו לאכול אצלו

423
00:27:24,890 --> 00:27:26,640
"?דוד המלך, מה אתה אומר על הסיפור הזה"

424
00:27:27,750 --> 00:27:29,660
:דוד המלך אומר לנתן הנביא
,תשמע טוב"

425
00:27:30,180 --> 00:27:32,250
העשיר בן מוות"

426
00:27:33,870 --> 00:27:39,000
ועל הכבשה שהוא לקח הוא ישלם"
."ארבעתיים. פי ארבע הוא ישלם על הכבשה

427
00:27:40,160 --> 00:27:42,040
:אומר לו נתן הנביא את המשפט הבא

428
00:27:42,090 --> 00:27:44,040
.דוד המלך, אני רוצה להרים את המסך"

429
00:27:45,330 --> 00:27:46,210
!אתה האיש"

430
00:27:46,980 --> 00:27:51,380
אתה האיש העשיר ואוריה החתי כביכול"
."הוא אדם עני

431
00:27:51,400 --> 00:27:55,160
הזוהר הקדוש כותב
.שהם לא חיו ביניהם כבעל ואישה

432
00:27:55,410 --> 00:27:58,930
היא ואוריה. והוא מדייק את זה גם
."מלשונם של הפסוקים: "ותהי לו כבת

433
00:27:59,000 --> 00:28:03,340
...כמו בת. לא היה ביניהם
.הם לא חיו כמו זוג של בעל ואישה

434
00:28:03,600 --> 00:28:04,950
.אבל בכל אופן היא הייתה אשתו

435
00:28:05,430 --> 00:28:08,670
,ונכון שהוא גירש אותה"
,ונכון שהכול פה היה בסדר

436
00:28:08,920 --> 00:28:12,250
,אבל עדיין עדיין לפי דרגתך דוד"
,היית צריך להמתין

437
00:28:12,690 --> 00:28:15,650
,לחכות. אם באמת נגזר שהוא ימות"
.הוא היה מת

438
00:28:16,010 --> 00:28:19,220
.ואז היית מקבל את בת-שבע כאלמנה גמורה"

439
00:28:19,680 --> 00:28:21,950
,הצורה שבה לקחת אותה כגרושה"

440
00:28:22,290 --> 00:28:24,550
.הצורה הזו היא לא לפי דרגתך"

441
00:28:24,850 --> 00:28:28,330
וכיוון שהקב"ה מדקדק עם צדיקים"
,"כחוט השערה

442
00:28:28,640 --> 00:28:32,190
,הוא מתבטא כאן בביטויים חריפים
,"אשת אוריה החתי"

443
00:28:32,200 --> 00:28:33,570
.אבל היא לא באמת הייתה אשתו

444
00:28:33,870 --> 00:28:35,220
- והראיה שהיא לא הייתה אשתו

445
00:28:36,590 --> 00:28:39,620
.שנתן הנביא לא אומר לדוד המלך לגרש אותה

446
00:28:40,510 --> 00:28:43,420
גרש אותה! מה, אתה לקחת אישה
.שהיא אשת איש? אתה צריך לגרש

447
00:28:43,990 --> 00:28:48,200
נתן הנביא לא אומר לדוד המלך
.שהילד הזה הוא ממזר

448
00:28:48,830 --> 00:28:50,200
.הילד הזה הוא לא היה ממזר

449
00:28:50,870 --> 00:28:52,830
:נתן הנביא לא אומר לדוד המלך

450
00:28:52,880 --> 00:28:54,830
?אתה יודע למה אתה לא תבנה את בית המקדש

451
00:28:55,490 --> 00:28:57,490
.כי חטאת בחטא של ניאוף
.מה פתאום

452
00:28:57,890 --> 00:29:00,830
נתן הנביא אמר לדוד המלך
,שהסיבה שהוא לא יבנה את בית המקדש

453
00:29:00,840 --> 00:29:02,400
.מכיוון שהוא לחם במלחמות

454
00:29:03,160 --> 00:29:05,900
מה הקשר בין לחימת המלחמות
?לבניין בית המקדש

455
00:29:06,320 --> 00:29:08,450
,הארכנו על זה בסוגיה שונה
.בסוגיה אחרת

456
00:29:08,460 --> 00:29:10,950
.יש קשר בין המלחמה
,בית המקדש זה מקום של שלום

457
00:29:11,340 --> 00:29:12,390
.לא מקום של מלחמה

458
00:29:12,750 --> 00:29:15,780
?למה אתה מחפש תירוצים צדדיים
.יש פה משהו הרבה יותר מהותי

459
00:29:16,370 --> 00:29:20,970
:אלא אומר נתן הנביא
,את אשת אוריה החתי לקחת"

460
00:29:21,290 --> 00:29:22,820
.יש לך ליקוחים בה"

461
00:29:22,830 --> 00:29:24,510
.זה שלך, אבל אתה הקדמת"

462
00:29:25,340 --> 00:29:28,610
,ואת אוריה החתי"
?למה הרגת אותו בצורה כזו

463
00:29:28,900 --> 00:29:30,800
.היה לך נדונה בסנהדרין"

464
00:29:31,170 --> 00:29:33,220
לא היית צריך לעשות"
.את כל החשבונות האלו

465
00:29:33,230 --> 00:29:36,920
,היית צריך להעמיד סנהדרין"
.להעמיד את הדברים על דיוקם

466
00:29:37,280 --> 00:29:38,900
"?למה לעשות את זה בצורה כזו"

467
00:29:39,570 --> 00:29:42,220
.מהטענה אתה שומע גם מה לא נטען

468
00:29:42,600 --> 00:29:45,480
.לא נטען שבת-שבע הייתה אשת איש

469
00:29:45,880 --> 00:29:48,180
.לא נטען שהוא הרג את אוריה החתי

470
00:29:48,470 --> 00:29:50,600
אלא הוא היה צריך להעמיד
.את כל הדברים על דינם

471
00:29:50,610 --> 00:29:52,220
?מדוע לא העמדת את זה על זה

472
00:29:52,720 --> 00:29:55,280
."לכן דוד המלך אומר "חטאתי

473
00:29:55,790 --> 00:29:59,830
.הוא קיבל על עצמו את הדין
,למרות שהקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה

474
00:29:59,830 --> 00:30:01,160
.העונש היה מאוד מאוד נוקב

475
00:30:02,570 --> 00:30:05,730
נתן הנביא אומר לו: "אם אתה אומר
.חטאתי', זה אומר אתה הולך למות'

476
00:30:06,310 --> 00:30:07,780
."ואתה הולך לשלם פי ארבע"

477
00:30:08,820 --> 00:30:11,480
:אמר לו נתן הנביא
.תשמע טוב, 'ה' העביר חטאתך"

478
00:30:11,800 --> 00:30:15,740
,'לא תמות'. למרות שאמרת 'חטאתי'"
- אתה לא תמות

479
00:30:16,280 --> 00:30:19,120
.אבל את הארבעתיים אתה תשלם"

480
00:30:19,750 --> 00:30:21,150
."אתה תקבל מכה פי ארבע"

481
00:30:21,570 --> 00:30:22,890
:ובאמת המכה הייתה כזו

482
00:30:23,350 --> 00:30:27,250
הילד הזה באמת לא זכה לגדול
.ולא זכה להיות תקוותו של דוד המלך

483
00:30:27,600 --> 00:30:32,360
שבעה ימים אחרי שהוא נולד הילד
.הזה חלה ונפטר עוד לפני יום ברית המילה

484
00:30:32,800 --> 00:30:35,790
.לא הצליחו לקרוא לו אפילו בשם
.הוא נפטר ללא שם

485
00:30:36,180 --> 00:30:39,340
,דוד המלך שבעה ימים צם
.בוכה ומתפלל על הילד הזה

486
00:30:39,660 --> 00:30:43,460
.כי הוא מבין שזה תלוי בו
.אולי ירחם עליו הקב"ה

487
00:30:43,940 --> 00:30:46,300
.בסופו של דבר הבן נפטר - מכה ראשונה

488
00:30:46,900 --> 00:30:49,550
.מכה שנייה - סוגיית אמנון ותמר

489
00:30:49,940 --> 00:30:51,950
,אמנון, בנו בכורו של דוד המלך

490
00:30:52,270 --> 00:30:55,930
,לוקח את תמר שהייתה אחות אחרת
.אבל היא לא הייתה מן המשפחה

491
00:30:55,940 --> 00:30:57,240
.היא הייתה אשת יפת תואר

492
00:30:57,570 --> 00:30:59,450
.הוא לוקח אותה אליו בכוח

493
00:30:59,800 --> 00:31:03,050
הדבר הזה גרם עגמת נפש
.מאוד גדולה לדוד המלך

494
00:31:03,640 --> 00:31:08,670
,לאחר מכן אבשלום, אח של תמר
.רוצח את אמנון

495
00:31:09,470 --> 00:31:11,850
.ואז דוד המלך מתעצב אל לבו פעמיים

496
00:31:12,700 --> 00:31:15,310
.ולאחר מכן היה את מרד אבשלום

497
00:31:15,900 --> 00:31:19,440
מרד אבשלום זה אחד המכות
.הקשות ביותר שדוד המלך קיבל

498
00:31:20,040 --> 00:31:27,310
,וזה ארבעתיים: הילד, אמנון ותמר
.הריגת אמנון ומרד אבשלום

499
00:31:27,740 --> 00:31:31,580
.זה רק הכפל
?מה עם הקרן? מה עם גוף הדבר

500
00:31:31,600 --> 00:31:33,440
.אלה דברים שקרו מסביב דוד המלך

501
00:31:33,830 --> 00:31:35,550
?איפה דוד המלך עצמו נענש

502
00:31:35,860 --> 00:31:42,180
אומרת הגמרא במסכת סנהדרין שהקב"ה
.נגע את דוד המלך בצרעת במשך שישה חודשים

503
00:31:42,610 --> 00:31:43,970
,דוד המלך היה מצורע

504
00:31:44,470 --> 00:31:46,540
,ודוד המלך אומר: "כל זה שווה לי

505
00:31:46,920 --> 00:31:50,320
,"'כדי שאת אותו סרח של עוון של חילול ה"

506
00:31:50,440 --> 00:31:51,910
,שזה באמת מה שהוא נתבע

507
00:31:52,280 --> 00:31:54,680
."את העוון הזה, אני רוצה לכפר עליו"

508
00:31:55,240 --> 00:31:57,880
.והקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה

509
00:31:58,510 --> 00:32:00,060
,ולא הייתה פה בעיה של אשת איש

510
00:32:00,430 --> 00:32:04,220
ולכן נתן הנביא אומר אחרי זה
,לדוד המלך על בת-שבע

511
00:32:04,530 --> 00:32:06,740
.אומר לו: "תדע לך, ייוולד לך בן חדש

512
00:32:07,390 --> 00:32:09,300
.ולילד הזה יקראו ידידיה"

513
00:32:09,580 --> 00:32:12,600
."וה' אהבו"
.ה' אוהב אותו

514
00:32:12,950 --> 00:32:16,980
האם ה' יכול לאהוב מישהו
?כשאתם חיים באיסור

515
00:32:17,380 --> 00:32:19,280
?נתן הנביא, אתה נותן גושפנקה

516
00:32:19,310 --> 00:32:22,290
.התשובה היא: לא, אתם לא חיים באיסור
.אתם חיים בסדר גמור

517
00:32:22,790 --> 00:32:26,540
,אבל לפי דרגתך, אדוננו דוד
הדבר הזה היה כביכול

518
00:32:26,750 --> 00:32:28,540
.'לדרגתו חטא של חילול ה

519
00:32:28,900 --> 00:32:30,410
.זו הייתה העוצמה של הדרגה

520
00:32:30,850 --> 00:32:33,670
,זה היה עוצם החטא
.וזו באמת הייתה הנקודה האמיתית

521
00:32:33,960 --> 00:32:39,360
לכן אומרת הגמרא: "כל האומר דוד חטא
."בעוון של אשת איש - אינו אלא טועה

522
00:32:39,840 --> 00:32:41,440
,כי הוא לא יוכל להסביר את המקראות

523
00:32:41,720 --> 00:32:43,910
הוא לא יוכל להסביר
,איך הוא המשיך לחיות עם בת-שבע

524
00:32:44,230 --> 00:32:46,630
הוא לא יוכל להסביר למה
,דוד המלך יתפלל על הילד

525
00:32:46,860 --> 00:32:49,180
הוא לא יוכל להסביר
,למה שלמה בנה את בית המקדש

526
00:32:49,400 --> 00:32:51,640
,הוא לא יוכל להסביר למה שלמה נקרא ידידיה

527
00:32:51,890 --> 00:32:55,400
הוא לא יוכל להסביר למה נתן הנביא
דואג ששלמה בנה של בת-שבע

528
00:32:55,690 --> 00:32:56,840
,הוא יהיה המלך הבא

529
00:32:57,100 --> 00:33:02,410
הוא לא יוכל להסביר למה דוד המלך
לא נבחר לבנות את בית המקדש

530
00:33:02,420 --> 00:33:05,600
.רק בגלל העניין הזה שהוא עשה מלחמות

531
00:33:05,910 --> 00:33:08,430
הוא היה צריך לא להיבחר
.מסיבות הרבה יותר מהותיות

532
00:33:08,820 --> 00:33:11,820
- אדם שסובר שדוד המלך חטא באשת איש

533
00:33:12,410 --> 00:33:16,410
לא יוכל להסביר איך הוא
פותח את ספר התהלים

534
00:33:16,890 --> 00:33:22,040
ומתפלל ונושע על-ידי ספר תהלים
.שכתב אותו דוד המלך

535
00:33:22,940 --> 00:33:27,040
כל הדברים האלו מביאים אותנו
שהמקרא דקדק מאוד עם דוד

536
00:33:27,320 --> 00:33:29,840
כיוון שהקב"ה מדקדק עם צדיקים
.כחוט השערה

537
00:33:30,160 --> 00:33:34,260
אבל חלילה מלטעות שדוד המלך
.חטא בעוון של אשת איש

538
00:33:34,580 --> 00:33:37,800
."כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה"
.הוא לא למד נכון את הסוגיה

539
00:33:38,170 --> 00:33:41,320
תלמד אותה לעומק, אתה תראה בדיוק
.איפה נמצאת נקודת החטא

540
00:33:41,690 --> 00:33:46,790
נקודת החטא הייתה בעניין הזה
.'של חס וחלילה של חילול ה

541
00:33:47,460 --> 00:33:50,080
?איפה הקב"ה גילה את צדקתו של דוד המלך

542
00:33:51,020 --> 00:33:54,810
'צדקתו של דוד המלך התגלתה בקידוש ה
גדול ביותר שהיה בהיסטוריה

543
00:33:55,410 --> 00:33:58,550
,ארבע שנים אחרי פטירתו
.שלמה המלך בונה את בית המקדש

544
00:33:59,360 --> 00:34:02,650
,ולאחר שהוא סיים לבנות את בית המקדש
.'הוא בא להכניס את ארון ברית ה

545
00:34:03,310 --> 00:34:06,880
,הוא בא לפתוח את שערי ההיכל
.אבל השערים נעולים

546
00:34:07,150 --> 00:34:10,370
.צילינדר, מפתח חדש, הכול חדש
.לא נפתח לו השער

547
00:34:11,080 --> 00:34:15,130
.דבקו שערים זה בזה
.השער נהיה כמו איזה קיר אחד, בלוק אחד

548
00:34:15,530 --> 00:34:18,760
הבין שלמה המלך שהיה צריך לעשות פה
.איזה כוונות וייחודים

549
00:34:19,090 --> 00:34:21,810
.אמר 24 תפילות ורננות ולא נענה

550
00:34:22,880 --> 00:34:27,540
!אמר לשערים "תיפתחו! תיפתחו
"!'כי יש פה את ארון ברית ה

551
00:34:28,420 --> 00:34:32,920
ולא נענה. וכבר עם ישראל
.לא ידע לחשוב מה יפתח את השערים האלו

552
00:34:33,580 --> 00:34:35,620
.הזכירו את ארון הברית וזה לא נפתח

553
00:34:36,150 --> 00:34:38,560
:ואז שלמה המלך אמר את המשפט הבא

554
00:34:39,040 --> 00:34:42,450
."ה' אלוקים, זכרה לחסדי דוד עבדך"

555
00:34:43,590 --> 00:34:48,250
,ברגע שהוא הזכיר את שמו של אביו
היו הרבה אנשים

556
00:34:48,760 --> 00:34:52,450
?שאמרו: "וואי, מה הוא עושה
."אנחנו בטוחים שדוד המלך בגיהינום

557
00:34:52,470 --> 00:34:54,220
.כי לפי שיטתם דוד המלך חטא

558
00:34:54,790 --> 00:34:57,540
זה כמו אדם בא, רוצה לפתוח
,בית כנסת, לא הולך לו

559
00:34:58,100 --> 00:35:00,770
:מתחיל להזכיר
"...ריבונו של עולם תעזור לי בזכות"

560
00:35:01,240 --> 00:35:03,260
.ואומר כל מיני שמות של אנשים רשעים

561
00:35:03,800 --> 00:35:06,220
.בית הכנסת לא ייפתח
,אם היה סיכוי שהוא ייפתח

562
00:35:06,220 --> 00:35:09,620
.עכשיו אין סיכוי שייפתח לך בית הכנסת
?מה אתה מזכיר שמות של אנשים רעים

563
00:35:10,350 --> 00:35:11,930
.ואז קרה פתאום דבר מדהים

564
00:35:12,750 --> 00:35:15,790
ברגע ששלמה המלך
- הזכיר את שמו של דוד המלך

565
00:35:16,840 --> 00:35:18,230
.השערים נפתחו לרווחה

566
00:35:19,130 --> 00:35:24,100
ובאותו רגע ידעו שונאי דוד
.שכל חייהם הם טעו

567
00:35:24,640 --> 00:35:27,250
.הם היו בטוחים שדוד המלך חטא באמת

568
00:35:27,280 --> 00:35:29,070
.הם רדפו את דוד המלך

569
00:35:29,820 --> 00:35:34,160
ובגלל שהם רדפו אותו הם היו בטוחים
.שכרגע דוד המלך בטח בגיהינום

570
00:35:34,660 --> 00:35:38,530
אבל פתאום האמת התגלתה בקידוש
,ה' אדיר בכל העולם

571
00:35:38,560 --> 00:35:43,140
ברגע הכי קריטי רק שמו של דוד המלך
.יכול היה לפתוח את שערי בית המקדש

572
00:35:43,520 --> 00:35:47,810
,וזה למעשה גילה לכל עם ישראל שהקב"ה

573
00:35:48,010 --> 00:35:50,150
,על אותו עוון דק של חילול ה' מחל לו

574
00:35:50,600 --> 00:35:53,000
ופני שונאי דוד
.חפו כשולי הקדרה

575
00:35:53,650 --> 00:35:58,900
מאז ועד ימינו אנו, כל מי שלומד
,את הסוגיה הזו לעומק, ברצינות

576
00:35:59,380 --> 00:36:01,290
- מלבן אותה ובודק אותה

577
00:36:01,650 --> 00:36:04,790
 מגלה שבאמת האמת היא: "כל
."האומר דוד חטא אינו אלא טועה

578
00:36:05,580 --> 00:36:10,530
 אלה שרוצים לתלות עוון כל כך חמור
,בדוד המלך, לא למדו את המקרא

579
00:36:10,900 --> 00:36:15,060
רובם ככולם לא פתחו אותו
.ובוודאי שלא יישבו את כל השאלות 

580
00:36:15,440 --> 00:36:17,330
:אני אסיים רק בשאלה אחת ואחרונה

581
00:36:18,470 --> 00:36:19,620
?מי כתב את זה בתנ"ך

582
00:36:21,350 --> 00:36:22,110
.בורא עולם

583
00:36:23,010 --> 00:36:25,280
 בשביל מה הקב"ה
?סיפר לנו את כל הסיפור הזה

584
00:36:26,300 --> 00:36:29,760
?בשביל מה הוא בא לספר לנו את זה
?מה זה, רכילות? צריך לספר

585
00:36:30,220 --> 00:36:32,890
.אנחנו למדנו שהתנ"ך הוא ספר שמלא דברים

586
00:36:32,910 --> 00:36:36,140
.כל סיפור שמופיע בתנ"ך יש לו מסר
?מהו המסר

587
00:36:37,000 --> 00:36:39,710
אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה
,'בדף ד' עמוד ב 

588
00:36:40,550 --> 00:36:46,360
 שהמסר הוא שתדע לך שמכל מקום
.יש לך אפשרות לשוב בתשובה

589
00:36:47,410 --> 00:36:51,860
,לפי דרגתו של דוד המלך הוא נתבע
.הוא נתבע לפי דרגתו

590
00:36:52,260 --> 00:36:55,380
,אבל גם אנחנו האנשים הפשוטים
,אם לפי דרגתנו נחטא

591
00:36:55,610 --> 00:36:58,180
- ואפילו חס וחלילה בחטא החמור ביותר

592
00:36:58,670 --> 00:37:01,630
.תדע לך: יש דרך של תשובה

593
00:37:01,980 --> 00:37:05,300
,אומרת הגמרא: דוד המלך
הקב"ה הביא את זה על ידו

594
00:37:05,770 --> 00:37:12,750
:ופרסם את הדברים כדי שכל יהודי ידע
!אף פעם לא אבדה תקוותי. אין ייאוש

595
00:37:13,020 --> 00:37:18,800
- גם אם חלילה ירדתי לבור התחתון ביותר
.גם מהמקום העמוק ביותר יש עדיין תשובה

596
00:37:19,210 --> 00:37:22,680
.זה דוד המלך שהקים עולה של תשובה

597
00:37:22,980 --> 00:37:27,170
.אני אסיים רק במשפט אחד
.ירבעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל

598
00:37:27,610 --> 00:37:30,340
:הקב"ה אחז אותו בבגדו ואמר לו
,חזור בך"

599
00:37:30,880 --> 00:37:33,150
."ואני, אתה ובן ישי נטייל בגן עדן"

600
00:37:33,810 --> 00:37:36,340
 :אמר ירבעם בן נבט לבורא עולם
"?מי בראש"

601
00:37:37,360 --> 00:37:38,250
?מה השאלה הזאת

602
00:37:38,960 --> 00:37:43,980
,אמר לו הקב"ה: "חזור בך, תהיה בעל תשובה
"...ואני, אתה ובן ישי

603
00:37:44,000 --> 00:37:47,180
.כי דוד המלך גם מורה דרך לתשובה למי שחטא

604
00:37:47,780 --> 00:37:50,120
,ואפילו אם בן אדם חטא בדיוטא התחתונה

605
00:37:50,430 --> 00:37:53,570
דוד המלך מלמד אותנו
.שיש דרך תמיד לתשובה

606
00:37:54,360 --> 00:37:59,810
:אמר לו ירבעם בן נבט
"?על מי יגידו שהוא הקים עולה של תשובה"

607
00:38:00,570 --> 00:38:02,940
?מי זה ייחשב הראשון
?מי יהיה בראש

608
00:38:02,950 --> 00:38:07,400
האם אני ירבעם שחוזר עכשיו בתשובה
?או דוד בן ישי

609
00:38:07,920 --> 00:38:09,880
."אמר לו הקב"ה: "בן ישי בראש

610
00:38:10,570 --> 00:38:13,460
"מי שייקרא עליו "מקים עולה של תשובה
.זה דוד המלך

611
00:38:13,740 --> 00:38:15,270
.מדוד המלך כל העולם ילמד

612
00:38:15,800 --> 00:38:18,250
:אמר לו ירבעם בן נבט
.אם זה ככה, אני לא חוזר בתשובה"

613
00:38:19,190 --> 00:38:23,040
- לא נתנו לי את הכבוד להיות בראש"
."אני לא חוזר בתשובה

614
00:38:23,580 --> 00:38:26,550
 שלושה מלכים וארבעה הדיוטות"
."אין להם חלק לעולם הבא

615
00:38:26,840 --> 00:38:29,140
.אחד משלושת המלכים זה ירבעם בן נבט

616
00:38:29,170 --> 00:38:34,470
אחד משלושת המלכים שאין להם חלק
.לעולם הבא זה ירבעם בן נבט. איבד את חלקו 

617
00:38:35,080 --> 00:38:40,740
,אחת הדמויות שמלוות אותנו עד ימינו אנו
.שאנחנו מחכים למשיח בן דוד - זה דוד המלך

618
00:38:41,100 --> 00:38:45,200
,שעל כל צרה ועל כל בעיה
- בעת שמחה, או חלילה בעת עצב

619
00:38:45,590 --> 00:38:49,020
,פותחים את ספר התהלים
,אומרים את מזמוריו של דוד המלך

620
00:38:49,090 --> 00:38:51,200
.ועד ימינו אנו רואים בעניין הזה ישועות

621
00:38:51,600 --> 00:38:54,440
,זה כוחו של דוד המלך
.הקים עולה של תשובה

622
00:38:54,680 --> 00:39:01,200
הקב"ה יעזור לנו שבעזרת ה' נזכה לראות בגאולה
.השלמה, במשיח בן דוד במהרה בימינו אמן

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה