הרב זמיר כהן

כיצד יש להתייחס לתוצאות הבחירות בארה"ב? - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

כיצד יש להתייחס לתוצאות הבחירות בארה"ב? האם זה מסמן משהו על ביאת המשיח? הרב זמיר כהן עושה סדר בנבואות העתיד