x
הרב יגאל כהן

יש לך הכל - הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן

עד כמה אנחנו מאמינים למילה של הקב"ה? הרב יגאל כהן לוקח אותנו למסע בחייו של אברהם אבינו ומסביר כיצד אפשר לקבל כל מה שרוצים בחיים עם שינוי תפיסה קטן