הרב יצחק יוסף נכדו של מרן

השלכת תשמישי מצוה לאשפה - הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף נכדו של מרן

מה עושים עם הלולב וארבעת המינים לאחר סוכות? האם אפשר להשליך לפח ציצית שנפסלה? ומה הדין בבית מזוזה שבלה? הרב יצחק יוסף נכדו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשיעור הלכתי מעניין במיוחד