הרב אליהו עמר

סגולת הזרע שמשון - פרשת האזינו

הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר מגיש קטע מתוך ספרו המיוחד של הרב זרע שמשון המסוגל לישועות רבות