הרב עופר שרביט

סוף השנה - הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט

הרצאה מקיפה על המשמעויות של אחרית השנה.