הרב שי עמר

הרב שי עמר - כל אחד וגן החיות שלו

הרב שי עמר

בתוך כל אדם מתקיים גן חיות שלם: מידות רעות וכוחות שליליים. מאחר שהקב"ה נטע אותם בנו, כיצד הוא יכול לצפות מאיתנו להתגבר עליהם?