הרב שי עמר

הרב שי עמר - שופר של דמעות

הרב שי עמר

"טרם נקרא אליך ואתה תענה", מול הקב"ה אנחנו כתינוקות רכים שתלויים רק בו. הדרך הנכונה להתפלל היא לזכור זאת: אין לנו שום כוח או יכולת משלנו